• نام و نام خانوادگی
  • امیرمسعود ملک فر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • am.malekfar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیرمسعود ملک فر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-وحید رضاوردی نژاد، محمد همتی ،حجت احمدی ، علی شهیدی، بهنام آبابایی, "ارزیابی مدل فائو برای پیشبینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی", آب و خاک, 1393.

2-فرناز ملکی فرد, "Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran", Veterinary Research Forum, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "برنامه ریزی بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط محدودیت و شوری", همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, 1391, کرج,ایران.