• نام و نام خانوادگی
  • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد گلوانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی برق قدرت،دانشگاه زنجان.

3-کارشناسی، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (28)

1-S Rezaeian-Marjani، S Galvani، V Talavat، M Farhadi-Kangarlu، 2020، Optimal allocation of D-STATCOM in distribution networks including correlated renewable energy sources،International Journal of Electrical Power & Energy Systems.

2-S Rezaeian‐Marjani، S Masoumzadehasl، S Galvani، V Talavat، 2020، Probabilistic assessment of D‐STATCOM operation considering correlated uncertain variables،International Transactions on Electrical Energy Systems.

3-H Hosseinnejad، S Galvani، P Alemi، 2020، Optimal Probabilistic Scheduling of a Proposed EH Configuration Based on Metaheuristic Automatic Data Clustering،IETE Journal of Research.

4-J Karkhaneh، Y Allahvirdizadeh، H Shayanfar، S Galvani، 2020، Risk-constrained probabilistic optimal scheduling of FCPP-CHP based energy hub considering demand-side resources،International Journal of Hydrogen Energy.

5-Omid ZARE SEHSALAR، Sadjad GALVANI، Murtaza FARSADI، 2020، Robust optimal operation of smart distribution grids with renewable based generators،Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences، Volume: 28 Number: 2.

6-امیر باقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، فرزاد فلاحی، 1398، جایابی بهینه ادوات FACTS در شبکه برق منطقه ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم افزار DIgSILENT،نشریه مهندسی و مدیریت انرژی.

7-Mohammadreza Daneshvar، Behnam Mohammadi-ivatloo، Somayeh Asadi، Sadjad Galvani، 2020، Short Term Optimal Hydro-Thermal Scheduling of the Transmission System Equipped with Pumped Storage in the Competitive Environment،Majlesi Journal of Electrical Engineering.

8-Mohammad Moradi-Dalvand، Morteza Nazari-Heris ، Behnam Mohammadi-ivatloo ، Sadjad Galavani، and Abbas Rabiee، 2019، A Two-Stage Mathematical Programming Approach for the Solution of Combined Heat and Power Economic Dispatch،IEEE Systems Journal.

9-M. Ahmadi، R. Hemmati، S Galvani، 1398، Measurements and parameters estimation in power systems containing UPFC،Energy Equipment and Systems.

10-محمد فرهادی، سجاد گلوانی، 1398، ارائه یک الگوریتم کلیدزنی برای جبران‌ساز ولتاژ مبتنی بر مبدل AC-AC بدون نیاز به مدار اسنابر،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز.

11-O Zare، S Galvani، M Farsadi، 2019، A New Approach for the Probabilistic Power Flow of Distribution Systems Based on Data Clustering،IET Renewable Power Generation، Vol. 13، No. 14، Pages: 2531 – 2540.

12-S Rezaeian، V Talavat، S Galvani، 2019، Optimal Allocation of D-STATCOM and Reconfiguration in Radial Distribution Network Using MOPSO Algorithm in TOPSIS Framework،International Transactions on Electrical Energy Systems، Vol. 29، No. 2.

13-A. Bagheri، A. Rabiee، S. Galvani، F. Fallahi، 2019، Congestion Management through Optimal Allocation of FACTS Devices Using DigSILENT-Based DPSO Algorithm - A Real Case Study،Journal of Operation and Automation in Power Engineering.

14-S Galvani، S Rezaeian، J Morsali، M Ahmadi، 2019، A new approach for probabilistic harmonic load flow in distribution systems based on data clustering،Electric Power Systems Research، Vol. 176.

15-S Galvani، S Rezaeian Marjani، 2019، Optimal power flow considering predictability of power systems،Electric Power Systems Research، Vol. 171، Pages: 66-73.

16-S Galvani، M Choogan، 2019، Data Clustering based Probabilistic Optimal Power Flow in Power Systems،IET Generation، Transmission and Distribution، Vol. 13، No. 2، Pages: 181-188.

17-S Galvani، M Tarafdar، M B Sharifian، B Mohammadi، 2019، Multi-Objective Predictability Based Optimal Placement and Parameters Setting of UPFC in Wind Power Included Power Systems،IEEE Transactions on Industrial Informatics، Vol. 15، No. 2، Pages: 878-888.

18-V Talavat، S Galvani، M Hajibeigy، 2018، Evaluation of Active Power Cost in Combined AC-DC Systems،Majlesi Journal of Electrical Engineering، Vol. 12، No. 4، Pages: 69:76.

19-V Talavat، S Galvani، M Hajibeigy، 2018، Direct predictive control of asynchronous machine torque using matrix converter،Archives of Electrical Engineering، Vol. 67، No. 4، Pages: 773–788.

20-S Galvani، V Talavat، S Rezaeian، 2018، Preventive/Corrective Security Constrained Optimal Power Flow Using a Multi Objective Genetic Algorithm،Electric Power Components and Systems، Vol 46، No. 13، Pages 1462-1477.

21-M Tarafdar، P Amiyan، S Galvani 4، N Valizadeh، 2018، Probabilistic load flow using the particle swarm optimization clustering method،IET Generation، Transmission and Distribution، Vol. 12، No. 3، Pages: 780-789.

22-M Farhadi، S Galvani، A Farzamnia، 2017، A Single-Phase Multilevel Inverter for Stand-Alone Hybrid PV/Battery Residential Application،Advanced Science Letters، Vol. 23، No. 11، Pages: 11604–11608.

23-E Babaei، S Galvani، F Nejabatkhah، 2014، Optimal Placement of DG Units Considering Power Losses Minimization and Voltage Stability Enhancement in Power System،International Journal of Automation and Control Engineering، Vol. 3، No. 1.

24-S Galvani، M Tarafdar، M B Sharifian، 2014، Unified power flow controller impact on power system predictability،IET Generation، Transmission and Distribution، Vol. 8، No. 5، pages 819 - 827.

25-M Tarafdar، M B Sharifian، S Galvani، 2014، Impact of SSSC and STATCOM on Power System Predictability،International Journal of Electrical Power and Energy Systems، Vol. 56، Pages 159-167.

26-M Tarafdar، S Galvani، 2011، Minimization of load shedding by sequential use of linear programming and particle swarm optimization،Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences، Vol. 19، No. 4، Pages 551-563.

27-H Hoseinian، A Lafzi، S Galvani، 2010، Immune Genetic Algorithm Performance in Optimization of Power Flow in Power Systems،Stanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering، Vol. 10، No. 2.

28-سعيد جليل زاده، حسين حداديان، میثم مهدوی، هادی حسینیان، سجاد گلوانی، 1387، برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال در جهت بهينه نمودن کفايت خطوط به کمک الگوريتم ژنتيک،نشریه انرژی ایران، جلد ۱۱ شماره ۱ صفحات 118-109.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1389, A Multi Objective Genetic Algorithm for Weighted Load Shedding,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, اصفهان,ایران.

2- 2010, A Particle Swarm Optimization Approach for Optimum Design of PID Controller in Linear Elevator,2010 International Power and Energy Conference, Suntec,Singapore.

3- 2012, A Probabilistic Approach for Optimal Capacitor Placement in Unbalanced Distribution Systems Using NSGA_II,12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul,Turkey.

4- 2011, DESIGN AN OPTIMIZED POWER SYSTEM STABILIZER USING NSGA-II BASED ON FUZZY LOGIC PRINCIPLE,24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Ontario,Canada.

5- 2009, Design of Robust Power System Stabilizer Based on PSO,2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, Kuala Lumpur,Malaysia.

6- 2007, Induction Motors Behavior Under Non Sinusoidal Voltage Supply Condition and Assessment of its Damages in Iran Network,World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco,USA.

7- 2011, Torque Fluctuations Reducing in a Vector-Controlled Induction Motor Drive by PI Controller Tuning Using Particle Swarm Optimization,2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, Beijing,China.

8- 2007, Voltage Profile Modification Using Genetic Algorithm In Distribution Systems,World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco,USA.

9- 1388، بار زدایی بهینه تحت شرایط بحرانی شبکه با استفاده از الگوریتم PSO،هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.

10- 1386، بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در مساله کاهش تلفات با خازنگذاری بهینه در سیستم های توزیع،بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران،ایران.

11- 1386، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک،بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، ارومیه،ایران.

12- 1386، پخش بهینه همزمان توان راکتیو و بار با استفاده از الگوریتم GIRM و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو الگوریتم،پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.

13- 1385، پیش بینی پیک بار ماهیانه و فروش انرژی برق منطقه ای زنجان در سالهای 1386 و 1385با استفاده از شبکه عصبی،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران،ایران.

14- 1393، حل معادلات پخش بار در حضور STATCOM در شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم PSO،سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ، تبریز،ایران.

15- 1387، کمینه سازی انرژی تامین نشده تحت شرایط بحرانی شبکه،یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، زنجان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سجاد گلوانی، بهروز طوسی، 1398، تحلیل سیستم ها قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT Power Factory،تدوین و گردآوری.
پایان نامه ها (5)

1-ساسان مرجانی، 1398، تعیین مکان و تنظیمات بهینه Soft Open Points در شبکههای توزیع در حضور منابع ایجاد کننده عدم قطعیت، سجاد گلوانی، وحید تلاوت.

2-هوشنگ نورخت، 1397، ارایه روشی جدید برای محاسبه انرژی تامین نشده مورد انتظار در سیستم های قدرت بر مبنای خوشه بندی داده‌ها.

3-فرشاد جلیل زاده، 1397، ارزیابی احتمالاتی ظرفیت انتقال در دسترس در سیستم های قدرت با استفاده از روش خوشه بندی داده‌ها.

4-رسول محمد زاده، 1397، تعیین مکان و مقدار بهینه تولیدات پراکنده در سیستم های قدرت با استفاده از روش‌های هوشمند چند هدفه.

5-محمود چوگان، 1397، پخش بار بهینه احتمالاتی در سیستم‌های قدرت با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی.
دروس تدریس شده (10)

1-بهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکی، دکتری.

2-توزیع انرژی الکتریکی، کارشناسی ارشد.

3-بررسی احتمالی سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد.

4-اندازه گیری الکتریکی، کارشناسی.

5-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2، کارشناسی.

6-آزمایشگاه تحلیل سیستم های انرژی، کارشناسی.

7-تاسیسات الکتریکی، کارشناسی.

8-طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه، کارشناسی.

9-تحلیل سیستم های انرژی دو، کارشناسی.

10-تحلیل سیستم های انرژی یک، کارشناسی.