• نام و نام خانوادگی
  • یلدا کاتبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (12)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یلدا کاتبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، مهندسی صنایع - صنایع،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1386، مهندسی صنایع - صنایع،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1382، مهندسی صنایع - تحلیل سیستمها،دانشگاه صنعتی شریف.
مقالات ژورنال (2)

1-Melissa Shahgholi Zadeh، Yalda Katebi ، Ali Doniavi، 2018، A heuristic model for dynamic flexible job shop scheduling problem considering variable processing times،International Journal of Production Research.

2-Ellips Masehian ، Yalda Katebi، 2014، Sensor-Based Motion Planning of Wheeled Mobile Robots in Unknown Dynamic Environments،Journal of Intelligent and Robotic Systems.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-يلدا كاتبي، آذر مهموم، علی دنیوی، 1396، ارائه مدل فازی برای اولویت‌بندی پویای مشتریان،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

2-یلدا کاتبی ، سیما ارشدی ، علی دنیوی، 1396، ارائه مدل ریاضی برای مدیریت فرآیندهای درمانی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

3-اکبر لطفی، يلدا كاتبي، علی دنیوی، 1396، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان آذربایجان غربی،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

4-وحید نجف پور - يلدا كاتبي - عالیه مرادی، 1395، بررسی فناوری های نوین در زمینه به کارگیری اینترنت اشیا و امنیت در آن،چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی.

5-مینا اسمعیل زاده- جمشید باقرزاده- يلدا كاتبي، 1395، ارایه یک مکانیزم تخصیص کار در سنجش از جمعیت بصورت متحرک در اینترنت اشیاء،هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش.
پایان نامه ها (12)

1-دلارام آهنگری، 1397، ارائه یک رویکرد فراابتکاری برای زمانبندی اتاق عمل با در نظر گرفتن لغو عمل های جراحی، استاد راهنما.

2-ناهید دوست محمدی، 1397، ارائه یک مدل فازی برای رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه، استاد راهنما.

3-سیما پاشازاده، 1397، ارائه مدل زمان‌بندی پیش بینی- بازبینی و انتخاب استراتژی بهینه زمان‌بندی اتاق عمل با در نظر گرفتن بیماران اورژانسی، استاد راهنما.

4-فاطمه شفیع پور، 1397، ارایه یک مدل فازی برای اولویت بندی متقاضیان تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و خدماتی، استاد راهنما.

5-الهام عبداله پور دهخوارقانی، 1396، متعادل سازی خطوط مونتاژ تولیدی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی در شرایط فرآیندهای تولید جایگزین و تقاضای احتمالی، استاد مشاور.

6-وحید فرجی، 1396، زمان بندی جریان کارگاهی مونتاژ سه مرجله ای با فرض خرابی ماشین آلات و زمان حمل و نقل و با هدف حداقل کردن زمان اتمام آخرین کار، استاد مشاور.

7-سیما ارشدی، 1396، ارائه یک مدل فرا ابتکاری بهینه سازی برای مدیریت جریان بیمار، استاد مشاور.

8-آذر مهموم گنبدی، 1396، ارائه یک مدل فازی برای اولویت بندی پویای مشتریان، استاد مشاور.

9-مینا اسمعیل زاده، 1395، ارایه یک مکانیزم کارآمد سنجش از جمعیت به صورت متحرک، استاد راهنما.

10-لیلا ذوالفقاری، 1395، ارایه مدلی پویا برای بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی شهرستان ارومیه در راستای اقتصاد مقاومت، استاد مشاور.

11-اکبر لطفی، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان آذربایجان غربی، استاد مشاور.

12-ملیسا شاهقلیزاده، 1395، ارائه یک مدل ابتکاری برای تخصیص کار پویا در مسئله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن تغییر در مشخصات کارها، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (10)

1-برنامه ریزی خطی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

2-تحقیق در عملیات 1، کارشناسی.

3-تحقیق در عملیات 2، کارشناسی.

4-الگوریتم های فراابتکاری، کرشناسی ارشد.

5-نظریه فازی و کارد آن در تصمیم گیری، کارشناسی ارشد.

6-تئوری صف، کارشناسی ارشد.

7-برنامه ریزی و کنترل پروژه، کارشناسی.

8-نقشه کشی صنعتی، کارشناسی.

9-محاسبات عددی، کارشناسی.

10-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی.