نینا قنبری قوشچی
 • نام و نام خانوادگی
  • نینا قنبری قوشچی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
  • n.gambari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نینا قنبری قوشچی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

کتاب های چاپ شده (2)

1-نینا قنبری قوشچی و مجید نمازی, "ریاضیات گسسته و کاربردهای آن", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-نینا قنبری قوشچی و مجید نمازی, "گسسته و کاربردهای آن", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.