• نام و نام خانوادگی
  • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
  • b.jeddi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف", تهران.

2- "کارشناسی ارشد از دانشگاه سین سی ناتی ", اوهایو، آمریکا.

3- "دکترا از دانشگاه جورج میسون", ویرجینیا، آمریکا.
مقالات ژورنال (4)

1-B. Ghalebsaz-Jeddi, B. Shultes, R. Haji, "A Multi-Product Continuous Review Inventory System with Stochastic Demand, Backorders, and a Budget Constraint", European Journal of Operational Research, 2004, Vol 158, pp 456-469.

2-J.F. Shortle, B.G. Jeddi , "Using Multilateration Data in Probabilistic Analysis of Wake Vortex Hazards for Landing Aircraft", Transportation Research Record, 2007, Vol. 2007, pp. 90-96.

3-B. Ghalebsaz-Jeddi, "A Note on Runway Capacity Definition and Safety", J. of Industrial and Systems Engineering, 2012, Vol 5, Issue 4, pp. 240-244.

4-B. Ghalebsaz-Jeddi, J.F. Shortle, G. Donohue, "A Statistical Analysis of the Aircraft Landing Process", J. of Industrial and Systems Engineering, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "پیشبینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدلهای تحلیل مداخله و آریما (یک مطالعه موردی)", نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, 1391, تهران,ایران.
دروس تدریس شده (8)

1- کنترل کیفیت آماری.

2- آمار و احتمال مهندسی - کارشناسی.

3- سیستمهای اطلاعات مدیریت - کارشناسی.

4- مهندسی فرودگاه (برنامه ریزی و کنترل) - ارشد.

5- مدلهای احتمالی - ارشد.

6- برنامه ریزی خطی و غیر خطی - ارشد.

7- اقتصاد مهندسی پیشرفته - ارشد.

8- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی - کارشناسی ارشد.