• نام و نام خانوادگی
  • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
  • b.jeddi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف،تهران.

2- کارشناسی ارشد از دانشگاه سین سی ناتی ،اوهایو، آمریکا.

3- دکترا از دانشگاه جورج میسون،ویرجینیا، آمریکا.
مقالات ژورنال (4)

1-B. Ghalebsaz-Jeddi, B. Shultes, R. Haji, 2004, A Multi-Product Continuous Review Inventory System with Stochastic Demand, Backorders, and a Budget Constraint,European Journal of Operational Research, Vol 158, pp 456-469.

2-J.F. Shortle, B.G. Jeddi , 2007, Using Multilateration Data in Probabilistic Analysis of Wake Vortex Hazards for Landing Aircraft,Transportation Research Record, Vol. 2007, pp. 90-96.

3-B. Ghalebsaz-Jeddi, 2012, A Note on Runway Capacity Definition and Safety,J. of Industrial and Systems Engineering, Vol 5, Issue 4, pp. 240-244.

4-B. Ghalebsaz-Jeddi, J.F. Shortle, G. Donohue, 2009, A Statistical Analysis of the Aircraft Landing Process,J. of Industrial and Systems Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1391، پیشبینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدلهای تحلیل مداخله و آریما (یک مطالعه موردی)،نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ایران.
دروس تدریس شده (8)

1-کنترل کیفیت آماری.

2-آمار و احتمال مهندسی - کارشناسی.

3-سیستمهای اطلاعات مدیریت - کارشناسی.

4-مهندسی فرودگاه (برنامه ریزی و کنترل) - ارشد.

5-مدلهای احتمالی - ارشد.

6-برنامه ریزی خطی و غیر خطی - ارشد.

7-اقتصاد مهندسی پیشرفته - ارشد.

8-پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی - کارشناسی ارشد.