بابک قالب ساز جدی
 • نام و نام خانوادگی
  • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
  • b.jeddi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بابک قالب ساز جدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف", تهران.

2- "کارشناسی ارشد از دانشگاه سین سی ناتی ", اوهایو، آمریکا.

3- "دکترا از دانشگاه جورج میسون", ویرجینیا، آمریکا.
مقالات ژورنال (6)

1-B. Ghalebsaz-Jeddi, B. Shultes, R. Haji, "A Multi-Product Continuous Review Inventory System with Stochastic Demand, Backorders, and a Budget Constraint", European Journal of Operational Research, 2004, Vol 158, pp 456-469.

2-J.F. Shortle, B.G. Jeddi , "Using Multilateration Data in Probabilistic Analysis of Wake Vortex Hazards for Landing Aircraft", Transportation Research Record, 2007, Vol. 2007, pp. 90-96.

3-R. Haji, H. Tayebi, B. Ghalebsaz-Jeddi, "One-for-One-Period Ordering Policy for Inventory Systems with Lateral Transshipments", Int. J. of Advanced Manufacturing Technology, 2014, Vol 74, pp. 1159–1166.

4-Babak Ghalebsaz Jeddi, John F. Shortle, "A Model for Runway Landing Flow and Capacity with Risk and Cost Benefit Factors", J. of Industrial and Systems Engineering, 2012, Vol 6, No 1, pp. 1-19.

5-B. Ghalebsaz-Jeddi, "A Note on Runway Capacity Definition and Safety", J. of Industrial and Systems Engineering, 2012, Vol 5, Issue 4, pp. 240-244.

6-B. Ghalebsaz-Jeddi, J.F. Shortle, G. Donohue, "A Statistical Analysis of the Aircraft Landing Process", J. of Industrial and Systems Engineering, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "پیشبینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدلهای تحلیل مداخله و آریما (یک مطالعه موردی)", نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, 1391, تهران,ایران.
پایان نامه ها (4)

1-محبوبه محمودی, "پیاده سازی تکنیکهای آماری در کنترل و بهبود کیفیت فرآیند تولید قطعات خودرو به روش متالورژی پودر", دانشگاه ارومیه, 1395.

2-حامد رسولی, "روشی برای پیاده سازی بهینه مدارهای الکترونیکی روی مدار چاپی", دانشگاه ارومیه, 1395.

3-مجید فلاح ( و دکتر یوسفی), "ارائه یک مکانیزم برای انتخاب شبکه در انتقال داده از شبکه های سلولی", دانشگاه ارومیه, 1394.

4-راضيه نظري (و دکتر یوسفی), "تحليل اقتصادي انتقال ترافيك از شبكه هاي سلولي", دانشگاه ارومیه, 1394, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1- کنترل کیفیت آماری.

2- آمار و احتمال مهندسی - کارشناسی.

3- سیستمهای اطلاعات مدیریت - کارشناسی.

4- مهندسی فرودگاه (برنامه ریزی و کنترل) - ارشد.

5- مدلهای احتمالی - ارشد.

6- برنامه ریزی خطی و غیر خطی - ارشد.

7- اقتصاد مهندسی پیشرفته - ارشد.

8- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی - کارشناسی ارشد.