• نام و نام خانوادگی
  • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • m.farhadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)
پایان نامه ها (3)
جوایز و افتخارات (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- 1389-1393، دکتری مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم و الکترونیک قدرت،دانشگاه تبریز.

2- 1387-1389، کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت با گرایش الکترونیک قدرت،دانشگاه تبریز.

3- 1383-1387، کارشناسی مهندسی برق-قدرت،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (21)

1-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, F. Blaabjerg, 2016, An LCL-filtered Single-phase Multilevel Inverter for Grid Integration of PV Systems,Journal of Operation and Automation in Power Engineering, vol. 1, no. 4, pp. 54-65.

2-E. Babaei, M. Ebadpour, M. R. Feyzi, and M. Farhadi Kangarlu, 2012, A Detailed Analysis and Comparison of Different Models of Distribution Transformers for Electromagnetic Transient Studies,International Review on Modelling and simulations (IREMOS), vol. 5, no. 1, pp. 324-342.

3-ابراهيم بابائي و محمد فرهادي کنگرلو، 1390، جبران‌کننده ديناميکي کم‌بود ولتاژ در شبکه‌هاي توزيع برق با استفاده از مبدل ac/ac مستقيم،مجله مهندسي برق مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، جلد 11، شماره 5.

4-A. Moallemi Khiavi, M. Farhadi Kangarlu, Z. Daei Koozehkanani, J. Sobhi, and S.H. Hosseini, 2015, Single-phase Multilevel Current Source Inverter with Reduced Device Count and Current Balancing Capability,Advances in Electrical and Computer Engineering.

5-Mohammad Farhadi Kangarlu, Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani, 2014, Cascaded multilevel converter based superconducting magnetic energy storage system for frequency control,Energy.

6-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, 2014, Dynamic Voltage Restorer Based on Multilevel Inverter with Adjustable dc-Link Voltage,IET Power Electronics.

7-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, 2014, Extended Multilevel Converters: An Attempt to Reduce the Number of Independent DC Voltage Sources in Cascaded Multilevel Converters,IET Power Electronics.

8-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, and M.R.A. Pahlavani, 2013, Cascaded Multilevel Inverter Using Sub-multilevel Cells,Electric Power Systems Research.

9-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, 2013, A Generalized Cascaded Multilevel Inverter Using Series Connection of Sub-multilevel Inverters,IEEE Transactions on Power Electronics.

10-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, 2013, Cross-phase Voltage Sag Compensator for Three-phase Distribution Systems,International Journal of Electrical Power and Energy Systems.

11-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, 2013, Cross-switched multilevel inverter: an innovative topology,IET Power Electronics.

12-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and M. A. Hosseinzadeh, 2013, Asymmetrical Multilevel Converter Topology with Reduced Number of Components,IET Power Electronics.

13-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and M. Sabahi, 2013, Cascaded Cross-Switched Multilevel Inverter in Symmetric and Asymmetric Conditions,IET Power Electronics.

14-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2012, Sensitive load voltage compensation against voltage sags/swells and harmonics in the grid voltage and limit downstream fault currents using DVR,Electric Power Systems Research.

15-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and F. Najaty Mazgar, 2012, Symmetric and Asymmetric Multilevel Inverter Topologies with Reduced Switching Devices,Electric Power Systems Research.

16-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and S. Laali, 2012, Symmetric multilevel inverter with reduced components based on non-insulated dc voltage sources,IET Power Electronics.

17-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, Operation and control of dynamic voltage restorer using single-phase direct converter,Energy Conversion and Management.

18-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, Voltage quality improvement by dynamic voltage restorer based on direct three-phase converter with fictitious dc link,IET Generation Transmission and Distribution.

19-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, 2010, Compensation of voltage disturbances in distribution systems using single-phase dynamic voltage restorer,Electric Power Systems Research.

20-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, 2010, Mitigation of voltage disturbances using dynamic voltage restorer based on direct converters,IEEE Transactions on Power Delivery.

21-ابراهیم بابائی و محمد فرهادی کنگرلو، 1389، بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های ماتریسی،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-M. Farhadi Kangarlu, S. Galvani, A. Farzamnia, 2016, A Single-phase Multilevel Inverter for Stand-alone Hybrid PV/Battery Residential Application,International Conference on Computational Science and Engineering, Malaysia.

2-Ebrahim Babaei, Mohammad Farhadi Kangarlu, 2015, Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer,4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Palermo, Italy.

3-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2011, A new scheme for multilevel inverter based dynamic voltage restorer,International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Beijing, China.

4-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, 2009, A new topology for dynamic voltage restorers without dc link,IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, Kuala Lumpur,Malaysia.

5- 2009, A New Topology for Multilevel Current Source Inverter with Reduced Number of Switches,Electrical and Electronics Engineering Conference, Bursa,Turkey.

6- 1394, Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer,4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Palermo,Italy.

7- 2009, Comparison of SPWM technique and selective harmonic elimination using genetic algorithm,Electrical and Electronics Engineering Conference, Bursa,Turkey.

8- 2012, Determination of the transformer turns ratio in a DVR to reduce the switches voltage rating,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

9- 2010, Dynamic voltage restorer using direct ac/ac converter with fictitious dc link,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

10- 2011, Dynamic voltage restorer using push-pull inverter,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

11- 2011, Operation of AC chopper as downstream fault current limiter and overvoltage compensator,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

12- 2011, Three-phase cross-phase voltage sag compensator to compensate balanced/unbalanced voltage sags and phase outages in distribution systems,Electrical Power and Energy Conference (EPEC, Winnipeg, MB,Canada.

13- 2010, Transformerless DVR topology based on multilevel inverter with reduced number of switches,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.

14- 2012, Variable DC Voltage as a Solution to Improve Output Voltage Quality in Multilevel Converters,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, Tehran,Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حسین حسینی، توحید نوری، محمد فرهادی کنگرلو، 1391، کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)

1-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، اینورتر چند سطحی با تعداد قطعات کم‌تر،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

2-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، اینورتر چندسطحی با ساختار ضربدری،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

3-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، رگولاتور ولتاژ شبکه با تعداد کلیدهای کاهش یافته،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

4-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، ساختاری عمومی برای اینورترهای چندسطحی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

5-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

6-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، مبدل چندسطحی با کلیدهای یک‌طرفه کاهش یافته،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.

7-محمد فرهادی کنگرلو، 1390، مبدل ولتاژ dc به ac چندسطحی،ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-اختاي عباسي، 1393، ارائه يك ساختار جديد براي مبدل dc-dc چند ورودي-چند خروجي،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز، استاد مشاور.

2-محمدرضا فرزين نيا، 1393، كنترل و شبيه‌سازي جبران‌ساز ديناميكي بين خطي (IDVR) بدون لينك dc،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز، استاد مشاور.

3-علي سبزي كاري، 1393، ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي بر مبناي عدم قطعيت قيمت برق در بازار برق ايران،پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (11)

1- 1391، برگزيده چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي.

2- Outstanding PhD Thesis، IEEE Iran Section، 2015.

3- 1393، کسب جایزه گرنت پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان.

4- دانشجوي ممتاز دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز.

5- دانشجوي برگزيده دانشگاه تبريز در سال هاي 1385 و 1390.

6- دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تبريز در دوره کارشناسي ارشد و دکتري.

7- 1389، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد.

8- 1392، کسب عنوان جوان برتر استان در حوزه علم و فن آوری.

9- دانش آموخته برتر با انتخاب بنياد ملي نخبگان.

10- 1390، دانشجوي پژوهشگر برتر استان آذربايجان‌شرقي.

11- 1391، دانشجوي نمونه دانشگاه تبريز.