• نام و نام خانوادگی
  • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • m.farhadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)
پایان نامه ها (3)
جوایز و افتخارات (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد فرهادی کنگرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی برق-قدرت
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "دکتری مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم و الکترونیک قدرت", دانشگاه تبریز, 1389-1393.

2- "کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت با گرایش الکترونیک قدرت", دانشگاه تبریز, 1387-1389.

3- "کارشناسی مهندسی برق-قدرت", دانشگاه تبریز, 1383-1387.
مقالات ژورنال (21)

1-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, F. Blaabjerg, "An LCL-filtered Single-phase Multilevel Inverter for Grid Integration of PV Systems", Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 2016, vol. 1, no. 4, pp. 54-65.

2-E. Babaei, M. Ebadpour, M. R. Feyzi, and M. Farhadi Kangarlu, "A Detailed Analysis and Comparison of Different Models of Distribution Transformers for Electromagnetic Transient Studies", International Review on Modelling and simulations (IREMOS), 2012, vol. 5, no. 1, pp. 324-342.

3-ابراهيم بابائي و محمد فرهادي کنگرلو, "جبران‌کننده ديناميکي کم‌بود ولتاژ در شبکه‌هاي توزيع برق با استفاده از مبدل ac/ac مستقيم", مجله مهندسي برق مدرس، دانشگاه تربيت مدرس, 1390, جلد 11، شماره 5.

4-A. Moallemi Khiavi, M. Farhadi Kangarlu, Z. Daei Koozehkanani, J. Sobhi, and S.H. Hosseini, "Single-phase Multilevel Current Source Inverter with Reduced Device Count and Current Balancing Capability", Advances in Electrical and Computer Engineering, 2015.

5-Mohammad Farhadi Kangarlu, Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani, "Cascaded multilevel converter based superconducting magnetic energy storage system for frequency control", Energy, 2014.

6-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, "Dynamic Voltage Restorer Based on Multilevel Inverter with Adjustable dc-Link Voltage", IET Power Electronics, 2014.

7-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, "Extended Multilevel Converters: An Attempt to Reduce the Number of Independent DC Voltage Sources in Cascaded Multilevel Converters", IET Power Electronics, 2014.

8-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, M. Sabahi, and M.R.A. Pahlavani, "Cascaded Multilevel Inverter Using Sub-multilevel Cells", Electric Power Systems Research, 2013.

9-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, "A Generalized Cascaded Multilevel Inverter Using Series Connection of Sub-multilevel Inverters", IEEE Transactions on Power Electronics, 2013.

10-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, "Cross-phase Voltage Sag Compensator for Three-phase Distribution Systems", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2013.

11-M. Farhadi Kangarlu and E. Babaei, "Cross-switched multilevel inverter: an innovative topology", IET Power Electronics, 2013.

12-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and M. A. Hosseinzadeh, "Asymmetrical Multilevel Converter Topology with Reduced Number of Components", IET Power Electronics, 2013.

13-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and M. Sabahi, "Cascaded Cross-Switched Multilevel Inverter in Symmetric and Asymmetric Conditions", IET Power Electronics, 2013.

14-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, "Sensitive load voltage compensation against voltage sags/swells and harmonics in the grid voltage and limit downstream fault currents using DVR", Electric Power Systems Research, 2012.

15-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, and F. Najaty Mazgar, "Symmetric and Asymmetric Multilevel Inverter Topologies with Reduced Switching Devices", Electric Power Systems Research, 2012.

16-M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and S. Laali, "Symmetric multilevel inverter with reduced components based on non-insulated dc voltage sources", IET Power Electronics, 2012.

17-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, "Operation and control of dynamic voltage restorer using single-phase direct converter", Energy Conversion and Management, 2011.

18-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, "Voltage quality improvement by dynamic voltage restorer based on direct three-phase converter with fictitious dc link", IET Generation Transmission and Distribution, 2011.

19-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, "Compensation of voltage disturbances in distribution systems using single-phase dynamic voltage restorer", Electric Power Systems Research, 2010.

20-E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu and M. Sabahi, "Mitigation of voltage disturbances using dynamic voltage restorer based on direct converters", IEEE Transactions on Power Delivery, 2010.

21-ابراهیم بابائی و محمد فرهادی کنگرلو, "بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های ماتریسی", مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-M. Farhadi Kangarlu, S. Galvani, A. Farzamnia, "A Single-phase Multilevel Inverter for Stand-alone Hybrid PV/Battery Residential Application", International Conference on Computational Science and Engineering, Malaysia, 2016.

2-Ebrahim Babaei, Mohammad Farhadi Kangarlu, "Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer", 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 2015, Palermo, Italy.

3-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, "A new scheme for multilevel inverter based dynamic voltage restorer", International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2011, Beijing, China.

4-E. Babaei and M. Farhadi Kangarlu, "A new topology for dynamic voltage restorers without dc link", IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, 2009, Kuala Lumpur,Malaysia.

5- "A New Topology for Multilevel Current Source Inverter with Reduced Number of Switches", Electrical and Electronics Engineering Conference, 2009, Bursa,Turkey.

6- "Comparison Four Topologies for Three-phase Dynamic Voltage Restorer", 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 1394, Palermo,Italy.

7- "Comparison of SPWM technique and selective harmonic elimination using genetic algorithm", Electrical and Electronics Engineering Conference, 2009, Bursa,Turkey.

8- "Determination of the transformer turns ratio in a DVR to reduce the switches voltage rating", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2012, Tehran,Iran.

9- "Dynamic voltage restorer using direct ac/ac converter with fictitious dc link", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2010, Tehran,Iran.

10- "Dynamic voltage restorer using push-pull inverter", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2011, Tehran,Iran.

11- "Operation of AC chopper as downstream fault current limiter and overvoltage compensator", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2011, Tehran,Iran.

12- "Three-phase cross-phase voltage sag compensator to compensate balanced/unbalanced voltage sags and phase outages in distribution systems", Electrical Power and Energy Conference (EPEC, 2011, Winnipeg, MB,Canada.

13- "Transformerless DVR topology based on multilevel inverter with reduced number of switches", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2010, Tehran,Iran.

14- "Variable DC Voltage as a Solution to Improve Output Voltage Quality in Multilevel Converters", Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference, 2012, Tehran,Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حسین حسینی، توحید نوری، محمد فرهادی کنگرلو, "کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق", 1391.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)

1-محمد فرهادی کنگرلو, "اینورتر چند سطحی با تعداد قطعات کم‌تر", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

2-محمد فرهادی کنگرلو, "اینورتر چندسطحی با ساختار ضربدری", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

3-محمد فرهادی کنگرلو, "رگولاتور ولتاژ شبکه با تعداد کلیدهای کاهش یافته", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

4-محمد فرهادی کنگرلو, "ساختاری عمومی برای اینورترهای چندسطحی", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

5-محمد فرهادی کنگرلو, "سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

6-محمد فرهادی کنگرلو, "مبدل چندسطحی با کلیدهای یک‌طرفه کاهش یافته", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.

7-محمد فرهادی کنگرلو, "مبدل ولتاژ dc به ac چندسطحی", ايران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و داراي تاييديه از س,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-اختاي عباسي, "ارائه يك ساختار جديد براي مبدل dc-dc چند ورودي-چند خروجي", پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز, 1393, استاد مشاور.

2-محمدرضا فرزين نيا, "كنترل و شبيه‌سازي جبران‌ساز ديناميكي بين خطي (IDVR) بدون لينك dc", پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه تبریز, 1393, استاد مشاور.

3-علي سبزي كاري, "ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي بر مبناي عدم قطعيت قيمت برق در بازار برق ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, 1393, استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (11)

1- "برگزيده چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي", 1391.

2- "Outstanding PhD Thesis, IEEE Iran Section, 2015".

3- "کسب جایزه گرنت پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان", 1393.

4- "دانشجوي ممتاز دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز".

5- "دانشجوي برگزيده دانشگاه تبريز در سال هاي 1385 و 1390".

6- "دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تبريز در دوره کارشناسي ارشد و دکتري".

7- "فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد", 1389.

8- "کسب عنوان جوان برتر استان در حوزه علم و فن آوری", 1392.

9- "دانش آموخته برتر با انتخاب بنياد ملي نخبگان".

10- "دانشجوي پژوهشگر برتر استان آذربايجان‌شرقي", 1390.

11- "دانشجوي نمونه دانشگاه تبريز", 1391.