• نام و نام خانوادگی
  • محمد فتحعلی لو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد فتحعلی لو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دانشگاه تبریز- دکتری تخصصی مکانیک-طراحی کاربردی.
مقالات ژورنال (19)

1-A. Attar, M. Fathalilou, G. Rezazadeh, 2019, Mechanical Behavior of a Cylindrical Capacitive Micro – Switch Compared to a Straight Beam Type,Journal of Mechanical Science and Technology.

2-M. Fathalilou, G. Rezazadeh, A. Mohammadian, 2019, Stability analysis of a capacitive micro-resonator with embedded pre-strained SMA wires,International Journal of Mechanics and Materials in Design.

3-H. Etemadi, M. Fathalilou, R. Shabani, Gh. Rezazadeh, 2017, A study on the size-dependent behavior of electrostatic microbeams immersed in incompressible fluid (in persian),Modares Mechanical Engineering, 17.

4-M Fathalilou, G Rezazadeh, 2016, Effects of the Length Scale Parameter on the Thermoelastic Damping of a Microbeam Considering the Couple Stress Theory,International Journal of Applied Mechanics.

5-M. Fathalilou, M. Rezaee, 2016, comparison between two approaches for solving the governing nonlinear equation of vibrations of electrostatic micro-sensors,Modares Mechanical Engineering.

6-A. M. Abazari, S. M. Safavia, G. Rezazadehb, M. Fathalilou, 2016, Couple Stress Effect on Micro/Nanocantilever-based Capacitive Gas Sensor,International Journal of Engineering.

7-M. Fathalilou, M. Sadeghi, G. Rezazadeh, 2014, Gap Dependent Bifurcation Behavior of a Nano-Beam Subjected to an Electrostatic Pressure,Latin American Journal of Solids and Structures.

8-H. Mobki, M. Sadeghi, G. Rezazadeh, M. Fathalilou, 2013, Nonlinear behavior of a nano-scale beam considering length scale-parameter,Applied Mathematical Modelling.

9-اسد مطلبی، محمد فتحعلیلو، قادر رضازاده, 2012, EFFECT OF THE OPEN CRACK ON THE PULL-IN INSTABILITY OF AN ELECTROSTATICALLY ACTUATED MICRO-BEAM,Acta Mechanica Solida Sinica.

10-محمد فتحعلیلو، مرتضی صادقی، قادر رضازاده، مرضیه جلیل پور، احمد نقی لو، سجاد آهوی قزوین, 2011, Study on the Pull-In Instability of Gold Micro-Switches Using Variable Length Scale Parameter,Journal of Solid Mechanics.

11-محمد فتحعلیلو، مرتضی صادقی، سعید افرنگ، قادر رضازاده, 2011, Dynamic Characteristics and Vibrational Response of a Capacitive Micro-Phase Shifter,Journal of Solid Mechanics.

12-G. Rezazadeh, M. Fathalilou, M. Sadeghi, 2011, Pull-in Voltage of Electrostatically-Actuated Microbeams in Terms of Lumped Model Pull-in Voltage Using Novel Design Corrective Coefficients,sensing and imaging an international journal.

13-سهیل طالبیان، قادر رضازاده، محمد فتحعلیلو، بهروز طوسی, 2010, Effect of temperature on pull-in voltage and natural frequency of an electrostatically actuated microplate,Mechatronics.

14-محمد فتحعلیلو، اسد مطلبی، هادی یعقوبی زاده، قادر رضازاده، کریم شیرازی، یاشار علیزاده, 2009, Mechanical Behavior of an Electrostatically-Actuated Microbeam under Mechanical Shock,Journal of Solid Mechanics.

15-قادر رضازاده، محمد فتحعلیلو، رسول شعبانی، سعید تاروردیلو، سهیل طالبیان, 2009, Dynamic characteristics and forced response of an electrostatically-actuated microbeam subjected to fluid loading,microsystem technologies.

16-هادی یعقوبی زاده، محمد فتحعلیلو، قادر رضازاده، سهیل طالبیان, 2009, Squeeze-Film Damping Effect on Dynamic Pull-in Voltage of an Electrostatically-Actuated Microbeam,sensors and trancducers.

17-محمد فتحعلیلو، قادر رضازاده، یاشار علیزاده، سهیل طالبیان, 2009, Study on the Effects of Added Mass on Mechanical Behavior of a Microbeam,sensors and transducers.

18-قادر رضازاده، سهیل طالبیان، محمد فتحعلیلو, 2009, Dynamic Pull-in Phenomenon in the Fully Clamped Electrostatically Actuated Rectangular Microplates Considering Damping Effects,sensors and transducers.

19-قادر رضازاده، محمد فتحعلیلو، رسول شعبانی, 2009, Static and dynamic stabilities of a microbeam actuated by a piezoelectric voltage,microsystem technologies.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-M. Soosani، M. Fathalilou، G.Rezazadeh، 2019، Effects of the elastomer characteristics on mechanical behavior of a capacitive micro-resonator،ISME2019.

2-M. Homaei، M. Fathalilou، R. Shabani، G. Rezazadeh، 2019، Inter-element spacing effects on Directivity of sound in a capacitive micro-speaker،ISME2019.

3-M. Fathalilou، M. Sadeghi، G. Rezazadeh، 2014، Nonlinear Dynamics of a Capacitive Micro-Resonator Considering Nonlocal Theory،5th Conference on Nonlinear Vibrations، Localization and Energy Transfer - NV2014، Istanbul، Turkey.

4-M. Fathalilou، M. Sadeghi، G. Rezazadeh، 2014، Effects of the Gap Distance on the Dynamics of a Nano-Resonant Beam Subjected to a Nonlinear Electrostatic Pressure،5th Conference on Nonlinear Vibrations، Localization and Energy Transfer - NV2014، Istanbul، Turkey.

5-M. Fathalilou، R. Shabani، G. Rezazadeh، M. Kiasatfar، Flutter and Divergence Instabilities of a Microbeam Sandwiched by Piezoelectric Layers،ISME 2009.

6-G. Rezazadeh، M. Fathalilou، 2009، A Novel Relation between Pull-in Voltage of the Lumped and Distributed Models in Electrostatically-Actuated Microbeams،Polyana-Svalyava (Zakarpattya)، UKRAINE.

7-M. Fathalilou, G. Rezazadeh, M. Sadeghi, 2014, A Comparison between Two Reduced-Order approaches in Nonlinear Capacitive Micro-Resonators,5th Conference on Nonlinear Vibrations, Localization and Energy Transfer - NV2014, Istanbul, Turkey.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد فتحعلی لو، 1395، بررسی اثر میرایی ترموالاستیک بر روی فاکتور کیفیت میکرو رزوناتورها با در نظر گرفتن تئوری تنش کوپل،طرح پژوهشی.
پایان نامه ها (4)

1-اشکان عطار، 1397، مطالعه پایداری میکرو سوئیچ های خازنی استوانه ای، قادر رضازاده-محمد فتحعلی لو.

2-آی ناز محمدیان، 1396، بررسی رفتار مکانیکی میکروتیرهای الکترواستاتیکی تقویت شده با آلیاژهای حافظه دار، محمد فتحعلی لو.

3-علیرضا مدقالچی، 1396، بررسی عددی کمانش پلاستیک دینامیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک فلزی تحت ضربه جانبی با نرخ های مختلف ، محمد فتحعلی لو.

4-سید صابر منافی زاویه، 1396، مطالعه اثر ترکهای باز بر روی پاسخ فرکانسی میکرورزوناتورهای الکترواستاتیکی ، محمد فتحعلی لو.
دروس تدریس شده (2)

1-مقطع کارشناسی: دینامیک- ارتعاشات مکانیکی- کنترل اتوماتیک- استاتیک- مقاومت مصالح- محاسبات عددی- ریاضی مهندسی- آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات.

2-مقطع کارشناسی ارشد: دینامیک پیشرفته- ریاضی مهندسی پیشرفته- طراحی مکانیکی MEMS، محاسبات عددی پیشرفته- الاستیسیته- سنسور و میکروماشین.