• نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی،دانشگاه جامع امام حسین (ع).

2-کارشناسی، مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات،دانشگاه علم و صنعت ایران.