• نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی،دانشگاه جامع امام حسین (ع).

2-کارشناسی، مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات،دانشگاه علم و صنعت ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-انجام آزمایش های کپتیوفایرد موتور موشک های سوخت جامد، 1396،ترجمه.
دروس تدریس شده (13)

1-طراحی سیستمهای تهویه مطبوع، کارشناسی.

2-مدیریت وکنترل پروژه، کارشناسی.

3-آزمایشگاه مکانیک سیالات، کارشناسی.

4-آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارشناسی.

5-آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، کارشناسی.

6-تکنولوژی جوش و بازرسی، کارشناسی.

7-تاسیسات برقی و مکانیکی، کارشناسی.

8-دینامیک، کارشناسی.

9-مکانیک سیالات 1، کارشناسی.

10-مقاومت مصالح 2، کارشناسی.

11-مقاومت مصالح 1، کارشناسی.

12-طراحی شاسی و بدنه خودرو، کارشناسی.

13-نیروگاهها (حرارتی، آبی هسته ای)، کارشناسی.