• نام و نام خانوادگی
  • چنگیز غیرتمند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • ch.gheyratmand@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • چنگیز غیرتمند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-چنگیز غیرتمند, "Optimization of RC Frames by Improved Artificial Bee Colony Algorithm", International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2015.

2-چنگیز غیرتمند, "MOVING LOAD ANALYSIS OF SUBMERGED FLOATING TUNNELS", International Journal of Engineering, 2012.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "اثر بازشو بر سختی و مقاومت دیواربرشی فولادی و نحوه مدلسازی آن با مهاربند معادل", کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله, 1389.

2- "بررسی پاسخ سازه های غوطه ور تحت اعمال بار هارمونیک", 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 2010.

3- "بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر بهینه سازی قابهای فولادی تحت قید فرکانس", سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه, 1391, کرمان,ایران.

4- "بررسی تأثیر نوع خاک و هندسه سازه بر روی رفتار سازه های فولادی با لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه بر مبنای آیین نامه 2800", دومین کنفرانس ملی مدیزیت بحزان, 1391, تهران,ایران.

5- "بررسی کارایی غشاء انعطاف پذیر برای کنترل بار لرزه ای روی دیواره مخازن", International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development, 1392, تبریز,ایران.

6- "بهینه سازی سازه های فولادی تحت قیود آیین نامه فولاد ایران با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان", اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد, 1391, اصفهان,ایران.

7- "بهینه سازی قابهای فولادی مهاربندی شده بادر نظرگرفتن اندرکنش خاک وسازه با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان", دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران, 1391, تهران,ایران.

8- "بهینه سازی هندسه مخازن آب برای بارهای لرزه ای", دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری, 1394, ارومیه,ایران.

9- "پاسخ تونل های غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ای", دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک, 1391, بابلسر,ایران.

10- "پاسخ دینامیکی سازه های دریایی تحت اعمال بارهای ضربه ای", 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 2010.

11- "تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای ساختمان ھای فولادی تحت زلزلھ دور و نزدیک", International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development, 1392, تبریز,ایران.

12- "تأثیر زاویه دار کردن دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی", دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری, 1394, ارومیه,ایران.

13- "تعیین ابعاد بهینه خاک و شبکه بندی المان محدود برای در نظر گیری", کنفرانس زلزله،سازه و روش های محاسباتی, 1390, کرمان,ایران.

14- "تعیین معیار عددی برای تشخیص نامنظمی ارتفاعی ظرفیت سازه", کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی, 1390, کرمان,ایران.

15- "سبک سازی بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان", دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک, 1391, بابلسر,ایران.

16- "طراحی بهینه قابهای بتنی با در نظرگرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه با استفاده ازالگوریتم جامعه پرندگان", پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه, 1393, کرمان,ایران.

17- "طراحی بهینه قابهای فولادی تحت قیود فرکانسی با درنظر گرفتن اندرکنش", دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک, 1391, بابلسر,ایران.

18- "عملکرد غشاء بعنوان دیوار داخلی برای کنترل پاسخ دینامیکی مخازن", International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development, 1392, تبریز,ایران.

19- "کاربرد شبکه های عصبی در تقریب سازی تغییر مکان جانبی سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک - سازه", کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله, 1389.

20- "مدل سازی رفتار وصله در دیوارهای سازه ای", ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران, 1393, تهران,ایران.
پایان نامه ها (21)

1-فايق فتاحي, "طرح بهينه لرزه اي سازه هاي بلند با استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي تركيبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-امير برزگر, "بهينه سازي شكل و اندازه سازه ها در مقابل قيود ديناميكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-نگگين جانفدا بالو, "اثر اندركنش سازه و فونداسيون وخاك در تحليل فونداسيون و سازه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-بهنام صمدي زرگ آباد, "بهينه سازي قابهاي خمشي فولادي دو بعدي با در نظر گيري اندركنش خاك و سازه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-سرگيس خميس حصار, "بررسي اثر اندركنش خاك و سازه بر روي قاب فولادي مهاربندي شده در زلزله هاي حوزه دور و نزديك گسل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-امير شجاعي, "عملكرد غشا به عنوان ديوار داخلي روي پاسخ ديناميكي مخازن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-فرامرز خان محمدي, "بهينه سازي قابهاي فولادي دوبعدي مهاربندي شده با در نظرگيري اندركنش خاك و سازه با استفاده از جامعه پرندگان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-علي اوليايي رضايي, "بهسازي لرزه اي ديوارهاي داخلي مخازن بتني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-ندا اكبرزاده, "بررسي پاسخ تونلهاي غوطه ور تحت بارگذاري لرزه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-اسماعيل برقي گلعذاني, "بررسي امكان تعيين معياري عددي براي تشخيص نامنظمي ارتفاعي مقاومت سازه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-سميه عسگرنژاد نوري, "بررسي اثر پارامترهاي طراحي روي عملكرد لرزه اي قابهاي بتني مسلح", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-مجيد حيدرپور, "بهينه سازي هندسه مخازن آب براي بارهاي لرزه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-محمد حسيني حاجي پيرلو, "بررسي لرزش سقفهاي سازه اي متداول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-اسماعيل هوشيار, "بررسي اثر تغييرشكل برشي روي رفتار ديوارهاي برشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-هادي حيدري, "بهينه سازي شكل قابهاي فولادي در برابر زلزله با استفاده از الگوريتمهاي فرا كاوشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-بهرنگ وهاب زاده, "طراحي بهينه مبتني بر عملكرد لرزه اي قابهاي بتن آرمه با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه با استفاده از الگوريتمهاي متا هيوريستيك و شبكه عصبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

17-هيرو خشايار, "مطالعه عملكرد قابهاي فولادي مقاوم سازي شده در برابر خرابي پيشرونده با استفاده از پيوندهاي زانويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

18-بهارك ابراهيمي, "بررسي توزيع فشار لرزه اي خاك روي ديوارهاي حائل عميق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-شيدا احمد زاده, "بهينه سازي قابهاي بتني مسلح با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه به روش جامعه پرندگان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-جميل ميرزا پور, "بررسي اثر بار متحرك روي رفتار تونلهاي غوطه ور با استفاده از روش تابع پتانسيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-مهدي بنايي عليپور, "استفاده از پاندول داخلي در مخازن براي كنترل نيروي وارد بر ديواره ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.