• نام و نام خانوادگی
  • ولی علی میرزالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ولی علی میرزالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- دكتري(PhD) مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير 1389 عنوان رساله دکتری: بهینه سازی فرایند فورج نهایی پره کمپرسور موتور هوایی .

2- كارشناسي ارشد مكانيك-ساخت و توليد دانشگاه صنعتي خواجه نصير 1383 عنوان پایان نامه: بررسی ماشینکاری ریشه پره کمپرسور موتور توربین گازی به روش تخلیه الکتریکی .

3- كارشناسي مكانيك- ساخت و توليد دانشگاه صنعتي اميركبير 1381 عنوان پایان نامه: بررسی و شبیه سازی الگوریتمهای میانیابی در ماشینهای کنترل عددی(CNC) .

4- متوسطه رياضي- فيزيك دبيرستان نمونه شهید مدرس(خوي) 1377.
مقالات ژورنال (27)

1-.

2-V.Mohammadi aghbolagh، V.Alimirzaloo، R.Khamedi، 2019، Constrained groove pressing process of Al/Cu bimetal sheet، Materials and manufacturing processes،Materials and manufacturing processes.

3-Vali Alimirzaloo ، Farid Reza Biglari، Mohammad Hossein Sadeghi، Peyman Mashhadi Keshtiban، Hamid Reza Sehat، 2019، A novel method for preform die design in forging process of an airfoil blade based on Lagrange interpolation and meta-heuristic algorithm،The International Journal of Advanced Manufacturing Technology، doi.org/10.1007/s00170-019-03512-9.

4-ولی علی¬میرزالو، سعید شیدایی گورچین قلعه، پیمان مشهدی کشتیبان، ، 1396، بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی فرایند فورج آلیاژ آلومینیوم،مجله علوم و مهندسی سطح.

5-P. Mashhadi Keshtiban1،S. Sheydaei Govarchin Ghaleh. V. Alimirzaloo، 2018، Lubrication efficiency of vegetable oil nano-lubricants and solid powder lubricants،Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications، DOI: 10.1177/1464420718754357.

6-V. Alimirzaloo، S. Sheydayi Gurchin Qaleh، P. Mashhadi Keshtiban، S. Ahmadi، 2017، Investigation of CuO and AL2O3 Nano-lubricants effect on the surface roughness in the forging process of aluminum alloy،Journal of Engineering Tribology، Vol. 231(12) 1595–1604..

7-P. Mashhadi Keshtiban، S. Sheydaei Govarchin Ghaleh، V. Alimirzaloo، 2018، Performance evaluation of vegetable base oils relative to mineral base oils in the lubrication of cold forming processes of 2024 aluminum alloy،Proc IMechE Part J: J Engineering Tribology.

8-Vali Alimirzaloo، Siroos Ahmadi، Meysam Abdollahzade Gavgani، 2017، Optimization of Strain Distribution in the Roll Forming Process Using the Desirability Function and Finite Element Methods،Journal of Advanced Materials and Processing، Vol. 5، No. 2، 38-51.

9-P. M. Keshtiban، R. A. Behnagh، V. Alimirzaloo، 2017، Routes Investigation in Equal Channel Multi-angular Pressing Process of UFG Al23% Mg Alloy Strips،Trans Indian Inst Met، DOI 10.1007/s12666-017-1198-3.

10-V. Alimirzaloo، V. Modanloo، E. Babazadeh Asbagh، 2016، Experimental Investigation of the Effect of Process Parameters on the Surface Roughness in Finishing Process of Chrome Coated Printing Cylinders،International Journal of Engineering TRANSACTIONS C، Vol. 29، No. 12.

11-ولي علي ميرزالو، ميثم عبدالله زاده گاوگاني، سيروس احمدي، علي دنيوي، 1396، بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کرنش در فرایند شک لدهی غلتکی مقطع گرد با استفاده از روش طراحی آزمایش ها،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 49 ، شماره 2، سال 1396 ، صفحات 413 تا422.

12-M. Moradian، A. Doniav،V. Modanloo، V. Alimirzaloo، 2017، Process Parameters Optimization in Gas Blow Forming of Pin-type Metal Bipolar Plates using Taguchi and Finite Element Methods،Int J Advanced Design and Manufacturing Technology، Vol. 11، No. 2.

13-V. Modanloo، V. Alimirzaloo، 2017، Investigation of the Forming Force in Torsion Extrusion Process using Finite Element Analysis and Taguchi Method،International Journal of Engineering، Vol. 30، No. 6.

14-V. Alimirzaloo، F. R. Biglari، M.H. Sadeghi، Numerical and Experimental Investigation of Preform Design for Hot Forging of Aerofoil Blade ،Journal of Engineering Manufacture، 225(7) (2011) 1129-1139.

15-و. علي ميرزالو، بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود،مجله مواد نوین،، جلد6، شماره 24، 1395 ، 77-94 .

16-V. Alimirzaloo، M.H. Sadeghi، F.R. Biglari، Optimization of the forging of aerofoil blade using the finite element method and ‎fuzzy-Pareto based genetic algorithm ،Journal of Mechanical Science and Technology‎، 26 (6) (2012) 1801-1810.

17-و. علي ميرزالو، مدلسازي و بهينه سازي تاثير پارامترهاي مؤثر در عمليات اسيدشويي آلياژ تيتانيم با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک،مجله علوم و مهندسی سطح، دوره 12، شماره 27، بهار 1395، صفحه 57-69.

18-و. علي ميرزالو، م. قريشي، بررسي تاثير عمليات دانه زني بر بهبود كيفيت سطح ماشينکاري شده با فرايند تخليه الکتريکي سيمي،نشريه مکانيک و هوافضا، جلد4، شماره 3،15-1، 1387 .

19-م. قريشي، و. علي ميرزالو، بررسي ماشينکاري ريشه پره کمپرسور موتور توربين گازي با فرآيند تخليه الکتريکي سيمي، ،نشريه علمی پژوهشی اميرکبير، شماره 2، 71-63، 1388.

20-V.alimirzaloo,F.R.Biglari , Optimization of the Forging Process of an Aerofoil Blade using the Finite Element Analysis and Response Surface Method,International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, 8(1), 2015, 35-44..

21-V.Alimirzaloo, V.Modanloo, Minimization of the Sheet Thinning in Hydraulic Deep Drawing Process Using Response Surface Methodology and Finite Element Method,International Journal of Engineering TRANSACTIONS B: Applications, Vol. 29, No. 2, (2016) 264-273..

22-ولی علی میرزالو- منصور کریمی تکانلو -وحید مدانلو- علی دنیوی-رامین محمدی کلیبر، 1395، مدل سازی سایش سطح براده ابزار و زبری سطح قطعه در ماشینکاری فولاد 4140 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی،مهندسی مکانیک مدرس.

23-V. Alimirzaloo, Numerical and Analytical Investigation of the Sandwich Sheet Rolling Process Considering Coulomb Friction,International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 8(3), 2015,1-7.

24-ولی علی میرزالو، 1394، بررسی فرایند ماشینکاری شیمیایی لایه آلفای سطحی ناشی از عملیات فورج داغ ایرفویل از جنس آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V،مکانیک و هوافضا.

25-ولی علی میرزالو-وحید مدانلو- میثم هادوی فر، 1394، بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر زبری سطح و عمق باربرداری در فرایند ماشین کاری شیمیایی آلیاژTi-6Al-4V،مهندسی مکانیک مدرس.

26-ولی علی میرزالو-وحید مدانلو-منصور کریمی تکانلو، 1394، مدلسازی و بهینه سازی تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار و زبری سطح قطعه با روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت،مهندسی مکانیک مدرس.

27-ولی علی میرزالو-فریدرضابیگلری-محمدحسین صادقی، بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیم،نشریه علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا، جلد8،شماره4، 1391، 23-33..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1-ح. محمدزاده،ف. پورنظری، و. علی میرزالو، ع. دنیوی، ، 1397، بررسی اثر نوع پوشش، جنس و ضخامت جداره نمونه های فلزی، عمق ترک و نوع کوپلنت بر دقت شناسایی ترک ها توسط امواج فراصوت،،پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران - 2 تا 3 آبان ماه .

2-محمد عسل پیشه رضائی، ولی علی میرزالو، سیروس احمدی،، 1397، بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر خواص متالورژیکی آلیاژ منیزیم AM60در پرسکاری کانال های هم مقطع زاویه دار، ،پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران - 2 تا 3 آبان ماه .

3-امیرقاسم کلانتر، ولی علی میرزالو، سیروس احمدی، علی دنیوی، 1397، بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی آلیاژ آلومینیوم پیرسخت شونده حاصل از فرایند پیرسازی و پرسکاری در کانال های هم مقطع زوایه دار، ،پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران - 2 تا 3 آبان ماه .

4-توحید دبیر، ولی علی میرزالو، وحید مدانلو،، 1397، بررسی تاثیر روانکارها در شرایط اصطکاکی فرآیند آهنگری داغ فولادهای ضدزنگ رسوب سخت شونده، ،سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، اردیبهشت ، تهران، ایران..

5-سوسن محمدی، ولی علی میرزالو ، طاهر ازدست ، سیروس احمدی، بهمن نیک زاد کفاش،، 1396، بررسی اثر غلاف مسی در فرایند ECAP آلیاژ تیتانیوم با استفاده از شبیه سازی به روش المان محدود، ،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، .

6-بهمن نیک زاد،ولی علی میرزالو، علی دنیوی، سیروس احمدی، 1396، بررسی تجربی تاثیر دما و روانکار در فرآیند ECAP برای آلیاژ منیزیم AM60،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک .

7-ولي علي ميرزالو، فريدرضا بيگلري، محمدحسين صادقي، رزاق محمدياري، ارائه روش جديد براي طراحي بهينه قالب در فرايند فورج دو مرحله اي پره موتور توربيني براساس روش ميانيابي لاگرانژ و الگوريتم فراابتکاري ،اولین مسابقه کنفرانس جامع علوم مهندسی در ایران ، شهریور1395، انزلی، ایران.

8-V.Alimirzaloo، M.H.Sadeghi، F.R.Biglari، A.Rahmatnejad Vaghei، Optimization of the Preform Shape and Die Parting-Line for Forging of Compressor Blade Using the Finite Element Method and Multi-Objective Genetic Algorithm،7th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds، Antalya،Turkey، 20-23 june 2013.

9-ف. بيگلري، و. علي ميرزالو، بررسي فرايند نورد ورق ساندويچي با روش المان محدود و مقايسه آن با نتايج روش قاچي،دومين كنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران ، آذرماه 1386، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ايران.

10-ولی علي ميرزالو، فریدرضا بيگلري، محمدحسین صادقي، روح الله رفيعي، طراحي و تحليل المان محدود فرايند هاي اكستروژن و فورج پره كمپرسور موتور توربين گازي،دهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 10-12 اسفند 1388.

11-علی حسن آبادي، ولی علي ميرزالو، شبيه سازي الگوريتم هاي ميانيابي در ماشينهاي CNC و مقايسه آنها،يازدهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، 27-29 مهر ماه 1389، دانشگاه تبريز، ايران.

12-ولي علي ميرزالو، سيد مجتبي فخاري، حسين قشلاقي قديم، طاهر ازدست، بهينه سازي آسيب سطحي و يکنواختي کر نش ها در فرآيند نورد شکلي پره کمپرسور موتور توربين گازي،اولین مسابقه کنفرانس جامع علوم مهندسی در ایران ، شهریور1395 ، انزلی، ایران .

13-ولی علی میرزالو، عمران بابازاده اسبق، وحید مدانلو، علی دنیوی، شناسایی عوامل موثر بر زبری سطح در پرداختکاری سیلندرهای چاپ با روش طراحی آزمایشات ،اولین مسابقه کنفرانس جامع علوم مهندسی در ایران، شهریور1395 ، انزلی، ایران.

14-ولی علی میرزالو، محمدرضاابراهیمی خسروشاهی ، علی دنیوی، 1394، بررسی پارامتر های موثر برحداکثر کرنش و برگشت فنری درفرایند شکل دهی غلطکی مقطع U شکل،بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

15-سعید شیدایی گورچین قلعه، ولی علی میرزالو، علی دنیوی، 1394، بررسی تاثیر استفاده از نانو روانکارها بر زبری سطح در فرایند فورج آلیاژ آلومینیوم،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی درمهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران،ایران.

16-ولی علی میرزالو، سعید شیدایی گورچین قلعه، علی دنیوی، پیمان مشهدی کشتیبان، 1394، بررسی رفتار اصطکاکی نانوروانکارها در فرایند شکلدهی آلیاژ آلومینیوم توسط آزمون فشار حلقه،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی درمهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران،ایران.

17-ولي علي ميرزالو، فريدون جعفري اهرنجاني، مجتبی فخاری، 1394، بررسی فرایند اکستروژن پیشفرم پره کمپرسور موتور توربینی هوایی با روش طراحی آزمایشات و تحلیل اجزاء محدود،چهارمین همایش ملی توربین های گاز، تهران،ایران.

18-ولی علی میرزالو، 1394، بررسی مقایسه ای فرایند فورج ایزوترمال و فورج داغ معمولی ایرفویل از جنس آلیاژ تیتانیم،بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

19-م.هادوي، و.علي ميرزالو، م.سليمانپور، ك.كرمي، 1392، بررسی و بهینه سازی پارامتر نرخ خوردگی در فرایند اسید شویی پره کمپرسور موتور،کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران، شیراز،ایران.

20-ميثم هادوي فرد، ولي علي ميرزالو، مقصود سليمانپور، کوروش کرمي، 1393، بهینه سازی صافی سطح در فرایند اسید شویی پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V،سومین همایش ملی توربین های گاز، تهران،ایران.

21-ولي علي ميرزالو، مجتبی فخاری، کورش کرمی، 1394، پیش بینی آسیب سطحی در فرآیند نورد سرد پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس فولاد ضد زنگ،چهارمین همایش ملی توربین های گاز، تهران،ایران.

22-ولی علی میرزالو، فریدون جعفری اهرنجانی، 1393، پیش بینی وقوع ترک در فرایند اکستروژن داغ پیشفرم پره موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V،ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو، تهران،ایران.

23-وحيد تقوي، ولي علي ميرزالو، مقصود سليمانپور، بهزاد خان احمدلو، 1393، شبیه سازی عددی و شناسایی عوامل اثرگذار در فرآیند نورد پره کمپرسور موتور توربین گازی،سومین همایش ملی توربین های گاز، دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران.

24-و. علي ميرزالو، ح.ر صحت ، ب. خان احمدلو، ك. كرمي، 1392، طراحی بهینه ابعاد کانال پلیسه قالب در فرایند فورج پره موتور توربینی با استفاده از شبیه سازی فرایند،دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران30-29 آبان ماه 1392 دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران.

25-و. علي ميرزالو، م. ح. صادقي، ف. ر. بيگلري، ر. محمدياري، 1389، طراحی قطعه پیشفرم و خط جدایش با استفاده از روش المان محدود در فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی،89دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو، تهران،ایران.

26-و. علي ميرزالو، م.ح. صادقي ، ع. رحمت نژاد واقعي، ك. كرمي، 1392، طراحی، تحلیل و مدلسازی فیزیکی فرایند فورج پره کمپرسور موتور توربین گازی،دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران30-29 آبان ماه 1392 دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1394، بررسی تغییر شکل ورقهای ساندویچی با استفاده از فرایند نورد به روشهای المان محدود و تراز نیرو،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (14)

1-بهمن نیک زاد کفاش ، 1396، بررسی تاثیر روانکار در خواص نانو ساختاری آلیاژ منیزیم در فرآیند پرسکاری کانالهای گرد هم مقطع زاویه دار.

2-سوسن محمدی، 1396، بررسی تاثیر روانکار در خواص نانو ساختاری تيتانيوم در فرایند ECAP.

3-بهمن نیک زاد کفاش ، 1396، بررسی تاثیر روانکار در خواص نانو ساختاری آلیاژ منیزیم در فرآیند پرسکاری کانالهای گرد هم مقطع زاویه دار.

4-عبدالعباس امیر قربان زاده، 1395، طراحي و شبیه سازی فرايند فورج سرد قطعه فستنر از جنس سوپر آلياژ A 286 .

5-محمد عسل پیشه، 1394 استاد راهنمای اول، بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی حاصل از فرایند پرسکاری در کانال هم مقطع زاویه دار آلیاژ منیزیم AM60،پایان نامه كارشناسي ارشد.

6-عمران بابازاده اسبق، 1394 استاد راهنمای اول، بررسی پارامترهای مؤثر بر پرداختکاری سیلندرهای چاپ با پوشش کروم،پایان نامه كارشناسي ارشد.

7-سعید شیدایی گورچین قلعه، 1394 استاد راهنمای اول، بررسی تاثیر استفاده از نانوروانکارها در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم توسط آزمون فشار حلقه،پایان نامه كارشناسي ارشد.

8-سیدمجتبی فخاری، 1394 استاد راهنمای اول، بررسي وقوع آسيب سطحي در فرآیند نورد سرد پره های کمپرسور موتور توربینی،پایان نامه كارشناسي ارشد.

9-محمدرضا ابراهیمی خسروشاهی ، 1393، استادراهنمای اول، شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند رولفرمینگ سرد برای مقطع U شكل،پایان نامه كارشناسي ارشد.

10-فریدون جعفری اهرنجانی ، 1394، استاد راهنما، شبيه سازي عددي فرآیند اکستروژن پیش فرم پره توربین گازي از جنس آلياژ تیتانیوم ،پایان نامه كارشناسي ارشد.

11-ميثم عبداله زاده گاوگاني، 1393، شبيه‌سازي و بهينه سازي فرايند شكل‌دهي غلتكي سرد مقطع گرد،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-منصور كريمي تكانلو، 1393، مدلسازي پارامترهاي سايش سطح براده ي ابزار در فرايند ماشينكاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ميثم هادوي فرد، 1392، بهينه سازي فرايند اسيدشويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيم Ti-6Al-4V، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-وحيد تقوي كندجاني، 1392، شبيه سازي عددي و شناسايي عوامل اثرگذار در فرايند نورد سرد پره كمپرسور موتور توربين گازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-کارشناسی: استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، نقشه کشي صنعتي و CAD، محاسبات عددی، مقدمه اي بر اجزا محدود، طراحي قالبهاي پرس، تکنولوژی قالبهاي فورج، سیستمهای اندازه گیری دقیق.

2-کارشناسی ارشد و دکترا: شکل دادن فلزات، آناليز شکل دهي حجمی فلزات، تغییر شکل ورقهای فلزی، اجزاء محدود، آمارکاربردی و ریاضیات، محاسبات عددي پيشرفته.
جوایز و افتخارات (4)

1- دریافت مدال مقاله برتر در اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی.

2- مقاله برتر در اولین کنفرانس بین ‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک.

3- رتبه دوم فارغ التحصیل در دوره کارشناسی ارشد(1383).

4- رتبه 107 در آزمون ورودی دوره کارشناسی (سال1377).