• نام و نام خانوادگی
  • مجید عباسعلیزاده رنجبری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • m.abbasalizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید عباسعلیزاده رنجبری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-حامد صدیقی، صمد جعفرمدار، مجید عباس علیزاده رنجبری، صالح خراسانی, "Experiments on air bubbles injection into a vertical shell and coiled tube heat exchanger; exergy and NTU analysis", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 2015.

2-هادی تقوی فر، محمد تقی شروانی تبار، مجید عباس علیزاده رنجبری, "Numerical study of injector needle movement and nozzle inclination angle on internal fluid flow and spray structure of group-hole nozzle layout", APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2015.

3-مجید عباس علیزاده رنجبری, "An Investigation into Air-Sand-Water Three-Phase Flow through the Sandblasting Nozzle", The Journal of Computational Multiphase Flows, 2013.

4-مجید عباس علیزاده رنجبری, "The Effects of Pressure Difference in Nozzle’s two Phase Flow on the Quality of Exhaust Mixture", International Journal of Engineering, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "Designing and Proposing a Movable Spoiler in order to Improve Aerodynamic Conditions of the Samand", The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014, 1393, اهواز,ایران.

2- "Numerical investigation of forced fluid convection in microchannel", The 2nd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer-ICHMT2014, 1393, سمنان,ایران.

3- "بررسی اثر زاویه و ارتفاع اسپویلر در وضعیت آیرودینامیکی خودرو", دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی(دانشگاه آزاد), 1392, اهواز,ایران.

4- "بررسی و امکان سنجی تولید برق از منابع دما متوسط ژئوترمال با استفاده از پمپ حرارتی", اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک, 1392, تهران,ایران.

5- "طراحی اسپویلر جهت بهبود شرایط آیرودینامیکی خودرو سمند", دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی(دانشگاه آزاد), 1392, اهواز,ایران.

6- "طراحی و پیشنهاد یک باربند آیرودینامیکی جهت کاهش نیروی درگ خودرو", دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی (دانشگاه آزاد), 1392, اهواز,ایران.
پایان نامه ها (8)

1-آيت ثبات ثاني, "پيشنهاد و آناليز آيروديناميكي عملكرد توربين بادي محور عمودي داريوس بر اساس ديناميك سيالات محاسباتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-اميد محمد زاده بناب, "بررسي تاثير نانوسيال آب-اكسيد آلومينيم در ضريب انتقال حرارت در يك ميكرو كانال با مقاطع مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-رسول غلامعلي زاده, "بررسي كاهش ميزان افت فشار و بهبود شرايط جريان در خطوط انتقال نفت و گاز به كمك پوششهاي داخلي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-سيد هاشم فرخي, "بررسي عددي توزيع دما و فشار جريان سيال در مبدل حرارتي فشرده شده خودروي پژو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-اميد كاوه بوكاني, "مطالعه عددي كاويتاسيون در شير كنترل توپي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-صديق حسن پور, "بررسي عددي پارامترهاي انژكتور همراه EGR بر روي عملكرد احتراق و الايندگي موتور ديزلي پرخوران شده با دو سوخت ديزل و بيو ديزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-عليرضا رازقي, "مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكروكانال ها با حضور ذرات معلق نانو در سيال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-سهند فردوس نيا, "بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در سيستم خنك كاري اتومبيل با استفاده از نانو سيال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.