• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم عباسپور ثانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
  • e.abbaspour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم عباسپور ثانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-سحر صرافی خیراله حدیدی ابراهیم عباسپورثانی, "100MS/s, 10-Bit ADC Using pipelined successive approximation", Journal of Circuits and computers, 2014.

2-ابراهیم عباسپورثانی - شعله غلامیان, "Design and simulation of RF MEMS tunable spiral inductor", Advanced Material research, 2011.

3-ابراهیم عباسپورثانی - ندا محبتیان, "Design and simulation of RF-MEMS tunable capacitor using multiple voltage source", Advanced Material research, 2011.

4-ابراهیم عباسپورثانی - سمیرا آقائی, "A low voltage vertical comb RF MEMS switch", Microsystem Technology, 2010.

5- "An Analytical Study of Resistive Oxygen Gas Sensors", J of Physics : condensed matter, 2008.

6- "Analytical Study of Resistive MEMS Gas Flow Meters", Journal of Microsystem Technologies., 2007.

7- "Design of a Novel Capacitive Pressure Sensors", Sensors and Transducers, 2007.

8- "A Novel Design of Micromachined Horn Antenna for Millimeter and Sub-Millimeter Applications", Sensors and Transducers Journal, 2007.

9- "Performance Enhancement of the Patch Antennas Applying Micromachining Technology", Sensors& Transducers, 2007.

10- "Two Novel Structures for Tunable MEMS Capacitor with RF Applications", Progress In Electromagnetics Research, 2007.

11- "A Low Voltage MEMS Structure for RF Capacitive Switches", Progress In Electromagnetics Research, 2006.

12- "A Novel Structure for MEMS Based Varactors", Sensors & Transducers Journal, 2006.

13- "Design and Simulation of Novel Electrostatic Peristaltic Micromachined Pump for Drug Delivery Applications", Sensors and Actuators A 117, 2005.

14- "A Novel Optical Accelerometer", ieee.electron device letters, 1995.

15- "A Wide Range Linear Optical Accelerometer", sensors and actuatous, 1995.

16- "A Linear Electromagnetic Accelerometer", sensors and actuators, 1994.

17- "A Novel Electromagnetic Accelerometer", ieee.electron device letters, 1994.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "22..3% Efficient Silicon Solar Cell Module", 25th ieee photovoltaic specialist conference washington, 1996.

2- "22.4% Efficient Silicon Solar Cell Module", The 7th Iranian Conference of Electrical Engineering, 1999.

3- "A Low Voltage Electrostatic Torsinal Micromachined Microwave Switch", ICSE2002 proc. Penang, Malaysia, 2002.

4- "A new method for eliminating cross axis sensitivity in two axis capacitive micromachined accelerometer", بیست و یکمین کنفرانس مهندسی ایران, 1392, مشهد,ایران.

5- "a Novel Accelerometer Usig Silicon Micromachined Cantilever Supported Optical Grid and Pin Photodetector", the 8th int.conf.on solid state sensors and actuators,sweden, 1995.

6- "A Novel Electrostatic Micromachined Pump for Drug Delivery Systems", ICSE2002 Proc.Penang, Malaysia, 2002.

7- "A Novel Electrostatic Micromachined Pump for Medical Applications", 19th to 21 st desember, 2002.

8- "A novel method for increasing MEMS Capacitive Sensors Sensitivity", بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1393, تهران,ایران.

9- "A Novel Method for Packaging of Micromachined Piezoresistive Pressure Sensor", 19th to 21st december, 2002.

10- "A Novel Method for Paklaging of Micromachined Piezoresistive Pressure Sensor", ICSE2002 proc. Penang, Malaysia, 2002.

11- "a Silicon Micromachied Optical Accelerometer", the 6th iranian conference on electrical engineering, 1998.

12- "Alow Voltage Electrostatic Torsional Micromachined Microwave Switch", 19th to 21 st desember, 2002.

13- "An electrostatic Tunable RF MEMS capacitor with Improved quality factor", بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1393, تهران,ایران.

14- "Analytical Study and Design of a RF Filter Applicable in MEMS Technology", Proceedings of the 5th Wseas int.Conf.on Microelectronice, 2006.

15- "Design and Simulation of a Micromachined Gas Flow Meter", دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد, 1383.

16- "Design of a Novel Capacitive Engine Oil Pressure Sensor", ICSE2002 proc. Penang, Malaysia, 2002.

17- "Design of a Novel Capicitive Engine Oil Pressure Sensor", ICSE, 2002.

18- "Design of Low Voltage Low Power High Speed Single Operational Amplifier", هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2009.

19- "Design of low voltage low power high speed single-stage operational amplifire", هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1388, تهران,ایران.

20- "Optimization of the Temperature Sensor Position for MEMS Gas Flow Meters", ICSE, 2006.

21- "Some Design Considerations on the Electrostatically Actuated Fixed-Fixed End Type MEMS Switches,", Journal of Physics:Conferce Series, 2006.

22- "Trends in Micromachined Glucose Sensor Research and Development", دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد, 1383.

23- "ساختاری جدید از شتاب سنج خازنی با تکنولوژی میکروماشین و با دو درجه ازادی", هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1389, اصفهان,ایران.

24- "طراحی وشبیه سازی یک آنتن شیپوری Sectoral H-Plane میکروماشین شده برای کاربردهای موج میلیمتری", دوازدهمین کنفرانس مهخندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد, 1383.

25- "یک سلف Spiral قابل تنظیم جدید RF MEMS", هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 1388, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-ابراهیم عباسپورثانی,ابراهیم عباسپور ثانی, "طراحی و شبیه سازی RF MEMS SWITCH برای فرکانسهای مهواره ای", دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, 1393.

2-ابراهیم عباسپورثانی,ابراهیم عباسپور ثانی, "طراحی و شبیه سازی فشارسنج نوع TMAP", پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران), 1391.

3-ابراهیم عباسپورثانی,ابراهیم عباسپورثانی, "طراحی و شبیه سازی یک سلف قابل تنظیم با ساختار MEMS با فرکانس 2.4 GHz", پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران), 1391.

4-ابراهیم عباسپورثانی,ابراهیم عباسپورثانی, "طراحی و شبیه سازی یک شتابسنج با قابلیت تفکیک همزمان شتابهای X و Z", پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران), 1391.
پایان نامه ها (19)

1-فرزين دولتخواه, "طراحي و شبيه سازي آينه ميكروني با روش ميكروماشين با درجه انحراف 10 درجه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-حميد شيري, "طراحي و شبيه سازي خازن متغيير RF MEMS براي فركانسهاي2.4GHZ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-مهدي پژوه, "طراحي و شبيه سازي ميكروفن با كاربري موبايل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-شبنم قادري, "طراحي و شبيه سازي شتابسنج MEMS حرارتي 20g", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-شعله غلاميان, "طراحي و شبيه سازي سلف متغيير با تكنولوژي MEMS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-بابك يوسفي داراني, "طراحي و شبيه سازي سويچ RF با تكنولوژي MEMS براي كاربرد در باند فركانسي WIMAX", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-ندا محبتيان, "طراحي و شبيه سازي خازنهاي متغيير با استفاده از تكنولوژي ميكروماشين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-رضا شايانفر, "طراحي و شبيه سازي سويچ RF با استفاده از تكنولوژي MEMS براي امواج ميليمتري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-فاطمه زارعيان, "طراحي و شبيه سازي سنسور شتاب با تكنولوژي mems در محدوده 2g با رزلوشن mg", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-نيكو قاسمي, "طراحي و شبيه سازي شتابسنج رزونانس در محدوده 50", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-افشين رشوزاده, "طراحي و شبيه سازي ميكروپمپ با استفاده از تكنولوژي MEMS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-يوسف وليزاده, "طراحي و شبيه¬سازي سنسور اندازه¬گيري جريان گاز طبيعي با استفاده از تكنولوژي MEMS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-فرشاد نبي زاده, "طراحي و شبيه سازي سرعت سنج با استفاده از تكنولوژي MEMSبا كاربرد ناوبري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-پونه كهربا, "طراحي و شبيه سازي لرزه سنج با استفاده از تكنولوژي MEMS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-شاهين عبدي, "طراحي و شبيه سازي Microgripper با استفاده از تكنولوژي MEMS براي جابجايي اجسام در ابعاد ميكرومتري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-مصطفي امير پور, "طراحي و شبيه سازي فيلترهاي قابل تنظيم فركانس بالا با تكنولوژي ميكروماشين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-فرشاد فراحي, "طراحي و شبيه سازي يك شيفت دهنده فاز در باند x با تكنولوژي ميكروماشين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-رسول سليمي, "طراحي و شبيه سازي يك سنسور زاويه سنج با تكنولوژي ميكروماشين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-جواد شهاوند, "طراحي و شبيه سازي شتابسنج خازني MEMS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.