• نام و نام خانوادگی
  • بهروز طوسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • b.tousi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهروز طوسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-حسین حسینی- بهروز طوسی-نوید رزمجویی, "Application of fuzzy subtractiveclustring for optimal transient performance of automatic generation control in restructured power system", journal of intelligent and fuzzy systems, 2014.

2-شاه مرادی - هادی عظیم لو- رضلزاده- شعبانی - بهروز طوسی, "On the modeling of capacitive angular speed mesurment sensor", Measurment, 2013.

3-بهروز طوسی, "Damping of power system oscillations via quantum particle swarm optimization based distributed static series compansator", Electric power components and systems, 2013.

4- "Closed form Solution to an Optimal Control problem by Orthogonal Polynomial Expansion", American J. of Engineering and Applied Sciences, 2008.

5- "تخمین زوایای بهینه ی کلیدزنی در اینورترهای چند سطحی توسط شبکه های عصبی برای بازده ی مدولاسیون وسیع", نریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران, 1387.

6- "A Intelligent System for Grading Walnuts Based on Acoustic Emission and Neural Network", Journal of Food, Agriculture& Enviroment, 0.

7- "Effect of Temperature on Pull- in Voltage and Natural Frequency of an Electrostatically Actuated Microplate", Mechatronics, 0.

8- "Transient Stability Enhancement By DSSC with Fuzzy Supplementary Controller", Journa of Electrical Engineering& Technology, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "A comprison between backsteping and clasical approach for design of power system stabilizer", کنفرانس ملی علوم مهندسی ایده های نو, 1393, مازندران-تنکابن,ایران.

2- "A Fuzzy Logic Controller Design for Interline Dynamic Voltage Restorer", 6th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering, 2010.

3- "A New Topology for Shunt Active Filter without DClink Based on Direct ACIAC Converter", indian international conference on power electronics (IICPE 2012), 2012, دهلی,هند.

4- "A Novel Method for Designing PSS-AVR by Imperialist Competitive Algorithm (ICA) for three-area AGC System", Majlesi Conference on Electrical Engineering, 1391, اصفهان,ایران.

5- "ANFIS BASED POWER OSCILLATIONS DAMPING CONTROLLER FOR", ICTPE Conference, 2011, lefkosa,قبرس.

6- "Design of Auxiliary controller for STATCOM to Mitigate subsynchronus resonance", کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق, 1394, تهران- دانشگاه تهران,ایران.

7- "Improve damping of subsynchronous Resonance oscillations using static synchronous series compensator", کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق, 1394, تهران- دانشگاه تهران,ایران.

8- "Mitigating SSR in Hybrid Wind-Steam Turbine with TCSC Based Fuzzy Logic Controller and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System", Majlesi Conference on Electrical Engineering, 1391, اصفهان,ایران.

9- "افزایش ظرفیت خطوط انتقال توسط SSSC بدون ترانسفورماتور", دهمین همایش بین المللی انرژی, 1393, تهران,ایران.

10- "انتخاب بهترین تابع Wavelet برای دنویز کردن سیگنال تخلیه جزیی مربوط به پدیده کرونا با تکیه بر دو عامل جدید", بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق, 2009.

11- "بهینه سازی چند هدفه تعداد و جایابی کلیدهای کنترل از راه دور در شبکه های توزیع", اولین همایش برق و کامپیوتر, 1392, ارومیه,ایران.

12- "پیشبینی تقاضای انرژی الکتریکی با روش شبکه عصبی GMDH و یافتن روز مشابه", دهمین همایش بین المللی انرژی, 1393, تهران,ایران.

13- "روش های تست غی رمخرب جهت ارزیابی کیفیت و رسیدگی محصولات کشاورزی بر اساس پاسخ میئه به نیرو و ارتعاشات وارده", ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون, 1389.

14- "طراحی و شبیه سازی یک جبران ساز سری سنکر نَ استاتیکی بدون تراوسف رُمات رُ", همایش ملی فن آوریهای نوین در مهندسی برق, 1393, فسا,ایران.

15- "کنترل ولتاژ ریزشبکه DC توسط اینورتر quasi Z-source متصل به شبکه سیستم فتوولتاییک", کنفرانس کمیته ملی بهینه سازی انرژی در علوم مهندسی, 1393, بابل,ایران.

16- "مکان یابی عملی TCSC با الگوریتم ژنتیک با استفاده از نمودار boost factor", همایش ملی فن آوریهای نوین در مهندسی برق, 1393, فسا,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-بهروز طوسی,بهروز طوسی, "سیستم مونیتورینگ تست مقاومت و نشتی خطوط لوله شبکه و انتقال گاز شهری", اداره کل ورزش وجوانان, 1392.
پایان نامه ها (7)

1-سامان قايدي, "تعيين عملي مكان TCSC در شبكه قدرت با در نظر گرفتن جريانهاي اتصالي و ديناميكي خطوط و شرايط نايقيني بار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-حميده حبيب نژاد, "پيش بيني بار ساعتي با استفاده از روشهاي هوشمند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-توحيد قنبري, "كنترل ولتاژ شبكه قدرت با شناسايي شين هاي ضعيف نصب STATCOM و كنترل توشط شبكه هاي عصبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-ميثم عباسي, "امكان سنجي طراحي ادوات FACTS بدون ترانسفورماتور براي سيستمهاي تجديد پذير و توليد پراكنده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-اكبر مهدي زاده, "مدلسازي كنترل فركانس شبيه سازي سيستمهاي قدرت هايبريد فتوولتاييك سلول سوختي توربين بادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-امين گذراني اقتصاد, "مطالعه و شبيه سازي مبدلهاي چند سطحه با ارايه الگوريتم كليد زني مناسب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-مرتضي اسماعيلي, "تحليل و مقايسه ميدان مغناصيسي و تلفات ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز سه ساق پنج ساق با المان محدود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.