• نام و نام خانوادگی
  • فرناز صباحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرناز صباحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- برق گرایش کنترل.
مقالات ژورنال (11)

1-مهناز کدخدا؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی؛ فرناز صباحی، دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 94، زمستان 1399، طبقه‌بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته،مجله مهندسی برق تبریز، 1773-1784.

2-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 1393، ارزیابی مقایسه‌ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمالاتی فازی،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد ۲۲ شماره ۹۱ صفحات ۷۳-۸۳ .

3-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 1393، شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 1، صفحه 23-32.

4-Farnaz Sabahi, 2018, Bimodal fuzzy analytic hierarchy process (BFAHP) for coronary heart disease risk assessment. ,Journal of Biomedical Informatics, 83: 204-216.

5-Farnaz Sabahi,, 2018, Introducing validity into self-organizing fuzzy neural network applied to impedance force control. ,Fuzzy Sets and Systems , 337: 113-127.

6-Farnaz Sabahi,, 2016, A novel generalized belief structure comprising unprecisiated uncertainty applied to aphasia diagnosis. ,Journal of Biomedical Informatics .

7-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2016, Extended Fuzzy Logic: Sets and Systems. ,IEEE Trans. Fuzzy Systems .

8-Farnaz Sabahi,, 2014, Trends of Inference Considering Extended Fuzzy Logic.,Advances in Robotics & Automation, Editorial: Adv Robot Autom 2014, 3: e124.

9-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2014, Introducing validity in fuzzy probability for judicial decision-making. ,Int. J. Approx. Reasoning.

10-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2014, A framework for analysis of extended fuzzy logic.,Journal of Zhejiang University - Science C , 15(7): 584-591.

11-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2013, A qualified description of extended fuzzy logic,Information Science , 244: 60-74 (2013).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-فرناز صباحی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1399، مفهوم تعادل در تفکر فازی توسعه یافته،چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی.

2-فرناز صباحی، 1389.، کارآيي روشهاي تشخيص نفوذ در شبکه هاي بي سيم در برابر حملات انکار سرويس توزيعي ،کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات ، مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ، اهواز،.، CICS 2010 11-10.

3-فرناز صباحی، 1394، رهیافت الگوریتم تکاملی کوانتومی برای بهینه سازی کنترل کننده فازی" ،نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم ،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسي شرق گیلان، صفحات 218-211.، ، 27-28 .

4-مهدی احمدی اصل، فرناز صباحی، 1996، کاهش تلفات و افزایش بهبود و اصلاح ضریب توان با کنترل کننده منطق فازی نوع 2،ششمین کنفرانس بین الملی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی .

5-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 2013-02-27، اثبات پایداری کنترلر ناایستا و خاکستریِ موقعیّت بازوی مکانیکی،11th Iranian Conference on Intelligent Systems ،.

6-Farnaz Sabahi,, 26-27 Oct. 2017., A Novel Platform of Validity Concept and Fuzzy Kalman Filter Applied to Conservation Voltage Reduction Assessment ,", 2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), Mashhad, 2017, pp. 148-153, Ferdowsi University of Mashad, Mashhad, Iran. .

7-Farnaz Sabahi , F.Rookhosh , F. Sabahi , 2018, A Novel Defuzzification Method for Type-II Fuzzy Set,2018 IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2018: 484-487.

8-Farnaz Sabahi,, 18-19 Nov. 2015., "On the Grey Dynamics of Type 2 Fuzzy Neural Hybrid Force Control",,1st National Conference on Soft Computing (2015), pp: 1346-1350, University of Gillan, .
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-فرناز صباحی، 1395، کنترل موقعیت ژنتیک کوانتومی مقاوم ربات اسکارا.
پایان نامه ها (2)

1-مهدی احمدی اصل، 96، مدیریت اصلاح ضریب توان با روش منطق فازی نوع-2 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

2-آرش ذبیحی بیگی، 96، طراحی و ساخت سيستم هوشمند صوتی در خانه¬های هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا، پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-یادگیری عمیق مقطع دکتری.

2-کنترل غیر خطی مقطع کارشناسی ارشد.

3-شبکه های عصبی و یادگیری عمیق در پزشکی ، مقطع کارشناسی ارشد.

4-کنترل مدرن، مقطع کارشناسی ارشد.

5-سیستم های هوشمند ، مقطع کارشناسی ارشد.

6-سیستمهای کنترل خطی ، مقطع کارشناسی.

7-ریاضی مهندسی ، مقطع کارشناسی،.

8-الکترونیک 1، مقطع کارشناسی.

9-مدارهای الکتریکی ، مقطع کارشناسی.

10-آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی ، مقطع کارشناسی.