• نام و نام خانوادگی
  • حمید شیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

در سال 1379در رشته مهندسی عمران با گرایش راه و ترابری از داشگاه صنعتی ورشو(لهستان)با استفاده از بورس وزارت علوم فارغ التحصیل شده و در همان سال  در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه بعنوان استاد یار مشغول بکار شده و از سالهای 84 تا 92بمدت 8 سال  بعنوان رئیس دانشکده شهرسازی،معماری و هنر و همچنین 2 سال معاون مالی اداری دانشکده فنی انجام وظیفه نموده ام،تا کنون استاد راهنمای بیش از 70 دانشجوی ارشد راه و ترابری بوده و همچنین در حال حاظر استاد راهنمای 3 دانشجوی دکتری در رشته راه و ترابری میباشم و مقالات اینجانب بیش از 100مقاله میباشد.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمید شیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

در سال 1379در رشته مهندسی عمران با گرایش راه و ترابری از داشگاه صنعتی ورشو(لهستان)با استفاده از بورس وزارت علوم فارغ التحصیل شده و در همان سال  در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه بعنوان استاد یار مشغول بکار شده و از سالهای 84 تا 92بمدت 8 سال  بعنوان رئیس دانشکده شهرسازی،معماری و هنر و همچنین 2 سال معاون مالی اداری دانشکده فنی انجام وظیفه نموده ام،تا کنون استاد راهنمای بیش از 70 دانشجوی ارشد راه و ترابری بوده و همچنین در حال حاظر استاد راهنمای 3 دانشجوی دکتری در رشته راه و ترابری میباشم و مقالات اینجانب بیش از 100مقاله میباشد.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- 2008, Physical Spatial Development: A Gas Analysis with Emphasis on Environmental Impacts- case study Nalos City, Iran,Iranian Journal of Enviromental Health Science&Engineering.

2- 2006, Cold Recyling and Assessment of Reclaimed Asphalt Mixtures,WSEAS transacition on environment and development.

3- 2006, Analysis and Acquaintance with the Pollutant Resources and Methodology of Air Pollution for Urmia,Journal of Chemical & Environmental Research.

4- 2000, effectiveness of exclusive bus lanes methodology for evaluation and its application,journal of archive of transport.

5- 1999, Efektywnosc Funkcjonowania Wydzielonych Pasow Rchu AutobusowegoPod Prad" W Warszawie",Nr 4 Transport Miejski.

6- 1999, evaluation of cantra-flow bus on mazowiecka-szpitalna streets in warsaw,journal of urban transport(transport mieijski).

7- 1999, transport system in tehran,journal of urban transport(transport mieijski).

8- 1386, energy economic in transportation for optimal consumption and stable development,فصلنامه علمی ترویجی در زمینه راه و مهندسی حمل و نقل.

9- 1386، اقتصاد انرژی در ترابری برای مصرف بهینه و توسعه پایدار،فصلنامه علمی ترویجی جاده.

10- 1384، کم کردن اثرات ارتعاش ناشی از عملیات ساخت و ساز،نشریه علمی دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه ارومیه.

11- 1384، ویژگی های خستگی بتن اسفالتی حاصل از ازمایشات دال اسفالتی،مجله راه ابریشم ،نشریه وزارت راه و ترابری.

12- 1383، اهمیت طرح های ارام سازی ترافیک و ارزیابی شیوه های به کار گرفته شده در شهر ارومیه،مجله پیک پیام،فصلنامه سازمان نظام مهندسی اذربایجان غربی.

13- 1383، پیش بینی وضع پارکینگ های حاشیه ای و عمومی شهر ارومیه،مجله پیک پیام،فصلنامه سازمان نظام مهندسی اذربایجان غربی.

14- 1383، تکنولوژی بتن پلیمری برای مخازن نفتی،مجله علمی دانشجویان.

15- 1383، کنترل ترافیک و برنامه ریزی سیستم حمل ونقل،مجله پیک پیام،فصلنامه سازمان نظام مهندسی اذربایجان غربی.

16- 1382، ارتقای کیفیت زندگی شهری،مجله شار.

17- 0، بررسی کاربرد لاستیک فرسوده در ساخت بتن،مجله جامعه مهندسین مستقل شهرستان امل.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- 2006, analysis and acquaintance with the pollutant resources and methodology of air pollution for urmia(west azerbaijan part of iran),8th highway and urban environment symposium,nicosia,cyprus.

2- 1392، ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک های اطراف محور چالوس تنکابن،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی92، تهران،ایران.

3- 1393، اصول پدافند غیر عامل در ایمنی خطوط ریلی کشور،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

4- 1393، افزایش بهره وری از بتن آسفالتی بوسیله بازیافت در جهت کاهش ضایعات زیست محیطی،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران(بیش از حد نصاب)، همدان،ایران.

5- 1392، اولویت بندی استفاده از تجهیزات ترافیکی درجهت ایمن سازی راه ها از لحاظ اقتصادی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل وترافیک(بیش از حد نصاب)، تهران،ایران.

6- 1392، اولویت بندی اقتصادی استفاده از تجهیزات ترافیکی درجهت ایمن سازی راه ها (مطالعه موردی محور ارومیه-سلماس در استان آذربایجان غربی)،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل وترافیک، تهران،ایران.

7- 1393، آرام سازی ترافیک با بهره گیری از باریک سازی سطح سواره رو،سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای سوانح ریلی وهوایی(دانشگاه آزاد)، زنجان،ایران.

8- 1391، بررسی ابعاد مختلف کاربست رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD)در کلانشهرها و شهرهای جدید،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک (فاقد گواهی ارائه)، تهران،ایران.

9- 1386، بررسی اپیدمیولوژی حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان آذربایجان غربی،چهارمین کنگره اپیدمیولوژی ایران.

10- 1393، بررسی ایمن سازی تصادفات رایج در جاده ای برون شهری ایران،سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای سوانح ریلی وهوایی(دانشگاه آزاد)، زنجان،ایران.

11- 1392، بررسی ایمنی دوربرگردانهای شهری، ناشی از حذف گردش به چپ مستقیم،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل وترافیک(بیش از حد نصاب)، تهران،ایران.

12- 1392، بررسی آلاینده های هوا متاثر از سامانه حمل و نقل شهری با روش Tier2 از راهنمای آلودگی هوای Corinair - مطالعه موردی شهر ساری،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی92، تهران،ایران.

13- 1392، بررسی آلودگی فلزی ناشی از عوامل ترافیکی در خاک های اطراف محور نور نوشهر،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی92، تهران،ایران.

14- 1393، بررسی تاثیر طرح هندسی راه بر وقوع تصادفات جاده ای،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران، همدان،ایران.

15- 1393، بررسی رابطه تصادفات جاده ای با عرض راه ها،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران، همدان،ایران.

16- 1393، بررسی عملکردی سلول های خورشیدی در تابلوهای راهنمایی و رانندگی،اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک، همدان،ایران.

17- 1393، بررسی کاربرد ITS در ایمنی تردد عابری پیاده،دومین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار، همدان،ایران.

18- 1393، بررسی محتمل ترین تصادفات در ایران و ارائه راهکار جهت کمینه کردن،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری، تبریز،ایران.

19- 1393، بررسی مخلوط های آسفالت بازیافت سرد با استفاده از کف قیر،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران، همدان،ایران.

20- 1392، بررسی میزان اثربخشی سامانه اتوبوس های سریع السیر(BRT ) در کاهش آلاینده های هوا با روش Tier2 از راهنمای آلودگی هوایCorinair،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل وترافیک، تهران،ایران.

21- 1393، بررسی نقش تونل ها و مجاری زیر زمینی در مواقع بحران از منظر پدافند غیر عامل،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران(بیش از حد نصاب)، همدان،ایران.

22- 1380، بزرگراه شهید کلانتری و اثرات متقابل آن بر ترابری و ترافیک منطقه،اولین همایش دریاچه ارومیه.

23- 1393، بکارگیری سلول های خورشیدی در تجهیزات کنترل ترافیک شهری،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران، همدان،ایران.

24- 1393، بهبود شرایط زیست محیطی و ترافیکی شهری با بهره گیری از سیستم،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

25- 1393، پیشگیری از تصادفات جاده ای با بهره گیری از روشٍ ممیزی ایمنی راه،سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای سوانح ریلی وهوایی(دانشگاه آزاد)، زنجان،ایران.

26- 1385، تجزیه و تحلیل عامل بافت شهری در ترافیک شهر ارومیه،همایش ملی ترافیک شهری(معضلات - راهکارها).

27- 1393، تحلیل و بزرسی تنش قاب فولادی خمشی و استهلاک انرژی آن بوسیله روش اجزای محدود،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران(بیش از حد نصاب)، همدان،ایران.

28- 1393، حفاظت از سیستم حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی با رویکرد پدافند غیر،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

29- 1393، حفاظت از مناطق شهری در مواقع بحران با رویکرد منظر پدافند غیر عامل،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

30- 1392، سیاست های برنامه ریزی کاربری اراضی ؛ابزاری برای کاهش سفر درون شهری در جهت حمایت از توسعه پایدار،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری(فاقد گواهی ارائه)، بوکان،ایران.

31- 1380، شناخت و بررسی منابع آلاینده و مدل سازی آلودگی هوا برای شهر ارومیه،چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط.

32- 1385، عامل انسانی در معضلات ترافیکی و راهکارهای کاهش تخلفات ترافیکی،همایش ملی ترافیک شهری(معضلات - راهکارها).

33- 1393، کاربرد GISدر تعیین نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری،اولین همایش افق های نوین در توانمند سازی توسعه پایدار مهماری عمران، همدان،ایران.

34- 1382، کاهش آثار آلودگی صوتی زیست محیطی سیستم های ترابری به وسیله دیوارهای صوتی و نحوه محاسبات آن،اولین همایش ملی صدا، سلامتی و توسعه.

35- 1385، متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابان های کاشانی- امینی شهرستان ارومیه،هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.

36- 1393، مدیریت ترافیک شهری بوسیله باریک سازی،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

37- 1393، مذل سازی قاب خمشی فولادی تحت بار انفجاری،دومین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار(بیش از حد نصاب)، همدان،ایران.

38- 1392، مطالعه کیفیت پیاده راه های شهری در جهت حمل و نقل پایدار با رویکرد انسان محوری نمونه موردی:پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری (فاقد گواهی ارائه)، بوکان،ایران.

39- 1393، مقاوم سازی لرزه ای پل ها با بهره گیری از جداگرها،همایش ملی معماری عمران توسعه نوین شهری (فاقد گواهی ارائه)، تبریز،ایران.

40- 1385، نگاهی بر تاثیر طراحی شهری در رونق صنعت گردشگری،اولین همایش بررسی قابلیت ها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1387، مطالعه وضع فعلی ترافیک ارومیه و حق اولویت دادن به حمل و نقل عمومی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (11)

1-پوريا طاهري، 1394، بررسي علل خرابي زودرس آسفالت در راه هاي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهدي مظاهري، 1394، بررسي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر تصادفات درون شهري بر اساس روش تحليل شبكه اي ANP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرهاد داريش، 1394، بررسي عوامل طرح هندسي راه بر شدت تصادفات ترافيكي با استفاده از نرم افزار IHSDM (مطالعه موردي: محور ايذه-باغمك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرشيد آقايي، 1393، تهيه مدل تصميم سازي در انتخاب شكل و مكان يابي نقاط اجرايي تقاطعات غير همسطح شهري - مطالعه موردي شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرشاد تقي زاده، 1393، تثبيت خاك هاي مارلي اروميه با استفاده از مواد پوزولاني (خاكستر آتشفشاني)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-مجتبي آقاپور، 1393، ارزيابي ميزان اثربخشي و بهره وري اقتصادي شناسايي و اصلاح نقاط پرحادثه محور ايواوغلي-بازرگان با استفاده از ماژول پيش بيني تصادفات IHSDM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عرفان نوري دلاور، 1394، تعيين تقاطعات مناسب در اجراي طرح زمان بندي هوشمند چراغ هاي ترافيكي با بررسي جريان ترافيك و آلودگي هوا در شبكه درون شهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حامد دروگر، 1393، بررسي نقش بخش خصوصي در استفاده از ابتكارات مالي خصوصي (PFI) در تئسعه شبكه بزرگراهي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زيبا علي محمدزاده، 1394، بررسي عملكرد ميراگرهاي انرژي در بهبود عملكرد لرزه اي پلها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مجيد امداديان قانع، 1394، نقش شبيه سازي ترافيك در ارزيابي تاثير نوع فاصله گذاري تجهيزات آرام سازي ترافيك بر ظرفيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-جعفر تيرخوني، 1392، مكانيابي و مديريت تقاضاي پاركينگ در شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.