• نام و نام خانوادگی
  • حبیب سعید منیر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • h.saeedmonir@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب سعید منیر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-حبیب سعیدمنیر, "BEHAVIOR OF THE DISC YIELDED DAMPERS AS ENERGY ABSORBER AND OPTIMIZING THEM", AULA ORIENTALIS, 2015.

2-حبیب سعیدمنیر , کیوان زینالی, "A modified friction damper for diagonal bracing of structures", Journal of Constructional Steel Research, 2013.

3-حبیب سعیدمنیر, "Flexible blast resistant steel structures by using unidirectional passive dampers", Journal of Constructional Steel Research, 2013.

4-حبیب سعیدمنیر, "کاربرد یک میراگر لولهای شکافدار جدید با مقطع استوانهای در کاهش ارتعاشات لرزهای سازهها", مهندسی عمران و محیط زیست, 1394.

5-حبیب سعیدمنیر کیوان زینالی, "کاربرد جداسازهای سربی-لاستیکی به عنوان میراگرهای برشی", مهندسی عمران و محیط زیست, 1391.

6-حبیب سعیدمنیر, "میراگرهای اصطکاکی دورانی در بادبندی قطری", مهندسی عمران و محیط زیست, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- "A new Rotational Friction Damper for Vibration Mtigation of Reinforced Concrete Structures", 4th International Conference on Seismic Retrofitting, 1391, Tabriz,Iran.

2- "Application of brace-type yielding damper for retrofitting of structures", ?th International Conference on Seismic Retrofitting, 1391, Tabriz,Iran.

3- "Sandwich blast protective panels with non-uniform middle layers", 4th International Conference on Seismic Retrofitting, 1391, TAbriz,Iran.

4- "The Enhancement of Earthquake Resistance of A MRF by Using Tube Lnucrsion Devices", هشتمین کنفرانسSUSI, 2004.

5- "Utilizing Eroded Rubber Environmental as a Seismic Isolator Around the", 4th International Conference on Seismic Retrofitting, 1391, Tabriz,Iran.

6- "Vibration Control of Structures by Using a New Passive Energy Absorbing System", 5th Structural Specialty Conference of the Canada Society for Civil Engineering, 2004.

7- "اثر دینامیکی لنگرها بر آرماتورگذاری اتصال بتنی گوشه با بکارگیری روش المانهای محدود", پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, 1386.

8- "اثر نواقص و خرابی میراگر اصطکاکی دورانی بر رفتارسازه 4 طبقه فولادی", اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی،ایدههای نو, 1393, تنکابن,ایران.

9- "بررسی اثر مستهلک کننده های اصطکاکی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری انفجاری", هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران, 1388.

10- "بررسی اثر میراگرهای XADAS در رفتار لرزه ای سازه های بتنی", دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه, 1384.

11- "بررسی اثر میراگرهای جاری شونده بر رفتار قابها تحت اثر بار گذاری های انفجاری", چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1387.

12- "بررسی آرماتورگذاری اتصال بتنی تحت اثر لنگر منفی (بسته کننده) با استفاده از روش المان محدود", سومین کنگره ملی مهندسی عمران, 1386.

13- "بررسی آزمایشگاهی مدل جدیدی از میراگرهای اصطکاکی بر کاهش ارتعاشات لرزه ایی ساختمانهای فلزی", اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها, 1388.

14- "بررسی تأثیر پارامترهای میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سکوهای فراساحلی جاکتی", هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان, 1392, زاهدان,ایران.

15- "بررسی رفتار جاذب های انرژی در مقاوم سازی صفحات فولادی در مقابل موج انفجار و ضربه", هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران, 1388.

16- "بررسی رفتار دیوارهای میان قابی درمجاورت جاذب های انرژی", اولین کنفرانس بین المللی مفاوم سازی سازه ها, 1385.

17- "بررسی رفتار میراگر اصطکاکی دورانی XRFD در ساختمان 8 طبقه فولادی", سومین کنگره ملی مهندسی عمران, 1386.

18- "بررسی گسیختگی پیشرونذه بر سکوهای ثابت فلسی دریایی هقاوم سازی شذه با هیراگر اصطکاکی دورانی", هفتمیه کىگر ملی مهىذسی عمران، داوشکذ مهىذسی شهیذ ویکبخت، زاهذان, 1392, زاهدان,ایران.

19- "بکارگیری میراگرهای سربی- تزریقی (Lead-Extrusion Damper) بعنوان مهاربند زانویی در بهبود مقاومت سازه های فولادی در برابر زلزله", چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1387.

20- "توزیع پلانی میراگرهای اصطکاکی دورانی درسازه های نامتقارن", هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان, 1392, زاهدان,ایران.

21- "کاربرد میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سکوهای فراساحلی فولادی جاکتی", دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران, 1391, تهران,ایران.

22- "کاربرد میراگر سربی-لاستیکی در باد بندی شورون سازه ها", اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها, 1388.

23- "کاربرد میراگر غیر فعال xadas در بهبود لرزه ای پل", اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی،ایده¬های نو, 1393, تنکابن,ایران.

24- "کاربرد میراگر فولادی شکافدار لوله ای در سازه های قاب خمشی فولادی", سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه, 1391, کرمان,ایران.

25- "کنترل لرزه ای ساختمانهای چندین طبقه با استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی غیرفعال وارون ساز لوله ها", دومین کنفرانس ملی عمران, 1384.

26- "کنترل لرزه ای سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی", هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان, 1392, زاهدان,ایران.

27- "مطالعه و بررسی گسیختگی پیشرونده بر روی قاب های مقاوم سازی شده با میراگر شکافدار لوله ای", دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک91, 1391, بابلسر,ایران.

28- "مقاوم سازی و بهبود عملکرد لرزه ای سازه های بنایی به روشهای کلاسیک و روشهای پیشرفته بکارگیری میراگرهای غیر فعال", اولین کنفرانس بین المللی مفاوم سازی سازه ها, 1385.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "ارزیابی جاذبهای انرژی برای سیستمهای خانه سازی ایران", دانشگاه ارومیه, 1388.
پایان نامه ها (18)

1-هادي لطفي, "الگوي توزيع ميراگرهاي اصطكاكي دوراني چند محوره در ارتفاع سازه هاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سيد رضا رضايي, "اثر نواقص و خرابي ميراگر اصطكاكي دوراني بر رفتار سازه هاي فولادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-روزبه حقيقي خواه, "كاربرد ميراگر غير فعال XADAS در بهبود لرزه اي پلها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-محسن پناهي, "بررسي توزيع بهينه ميراگرهاي اصطكاكي دوراني چند محوره در ارتفاع سازه هاي فولادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-مهدي اسدپور, "مقايسه رفتار سيستمهاي مهاربندي از جنس آلياژهاي حافظه دار شكلي با سيستمهاي مهاربندي مقيد در برابر كمانش در ساختمانهاي چند طبقه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-سوان تيكرانيان, "مقايسه عملكرد قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني جديد با ابعاد مختلف ميراگر با يكديگر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-حامد سامي, "كنترل لرزه اي سازه هاي نا متقارن با استفاده از ميراگرهاي اصطكاكي دوراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-سجاد احمدي, "استفاده از ميراگر اصطكاكي دوراني در كاهش ارتعاشات ناشي از زلزله در سكوهاي فراساحلي فولادي جاكتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-مهديه عباسي, "مقاومت انفجاري پانلهاي ساندويچي به هسته لانه زنبوري و فوم فلزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-وحيد توحيدي, "بررسي آزمايشگاهي ميراگرهاي شكافدار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-حميد مردي, "بررسي نحوه توزيع ميراگر اصطكاكي دوراني در ارتفاع ساختمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-حميد مردي, "كاربد پانلهاي متشكل از پروفيلهاي توخالي حاوي مصالح دانه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-ارسلان فرهادي, "كاربرد پانلهاي ساندويچي با هسته فوم فلزي در حفاظت ضربه اي و انفجاري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-ارسالن فرهادي, "كاربرد پانل هاي ساندويچي با فوم هاي فلزي در حفاظت انفجاري و ضربه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-حميد مردي پير سالطان, "مقاومت پانل هاي متشكل از پروفيل هاي تو خالي حاوي مصالح دانه اي در برابر انفجار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-سالار زارعي, "بررسي نحوه توزيع ميراگرهاي اصطكاكي دوراني در ارتفاع ساختمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-ندا فضاعليپور, "كاربرد يك ميراگر تسليمي جديد در سازه هاي فولادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-ليلا علي عباس زاده, "بررسي اثر يك ميراگر اصطكاكي دوراني جديد در بهبود عملكرد لرزه اي سازه هاي بتني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.