• نام و نام خانوادگی
  • سامرند رش احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سامرند رش احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-دیاکو غفاری، سامرند رش احمدی، فرزین شعبانی, 2016, XFEM simulation of a quenched cracked glass plate with moving convective boundaries,Comptes Rendus Mécanique.

2-احسان آموزگار، سامرند رش احمدی، علی دنیوی, 2015, State of the art micro-EDM drilling using centrifugal servo-mechanism for workpiece actuation,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

3-مهدی پیری زاده، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی، سجاد ممقانی، آروین باقری, 2014, Friction Stir Welding of Thermoplastics Using a Newly Designed Tool,Material and Design.

4-علی ودایی، سامرند رش احمدی، بابک غلامزاده, 2014, Investigation of pile-up during a rigid ball sliding on coated surface based on elastic–plastic analysis,Surface and Coatings Technology.

5-سجاد ممقانی (دانشجو)، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی, 2014, Investigation of the effect of nanoclay and processing parameters,Material and Design.

6-امین عابدینی، سامرند رش احمدی، علی دنیوی, 2014, Roughness optimization of flow formed tubes using Taguchi method,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

7-سعید حسین پور، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی، آروین باقری, 2013, Friction stir spot welding of dissimilar polymethyl methacrilate and acrylinitrile buadience styrene sheets,Materials and Design.

8-سامرند رش احمدی-فرهاد معروفی-جاسم قهرمانی, 2013, Buckling of a functionally graded coated solid subjected to sliding contact loading,Acta Mechanica.

9-مهرداد حیسنی-سامرند رش احمدی-صمد ندیمی, 2013, Experime ntal and finite element analysis of EDM process and investigation of material remova l rate by response surface methodolo gy,International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

10-سوران حسنی فرد، سامرند رش احمدی، مسعود محمد پور, 2013, Weld arrangments effects on the fatigue bahavior of multi fricion stir spot welded joints,Materials and Design.

11-سامرند رش احمدی، مرتضی عباس زاده، ثنا حسینی، راضیه علیزاده, 2011, Design of a Constant Chord Single-Rotating Propeller using Lock and Goldstein Techniques,World Academy of Science, Engineering and Technology2011.

12-سامرند رش احمدی-طاهر ازدست, 2011, A Study of Polyimide in Transmission Laser Micro-Joining of Polyimide to Titanium-Coated Glass,Polymer-Plastics Technology and Engineering.

13-سامرند رش احمدی- سوران حسنی فرد- مسعود محمد پور, 2011, Fatigue life prediction of friction stir spot welds based on cyclic strain range with hardness distribution and ?nite element analysis,Acta Mechanica.

14-S. Rash Ahmadi · M. Sheikhlou · V. Mahmood Gharebagh, 2011, Thermo-elastic/plastic semi-analytical solution of incompressible functionally graded spherical pressure vessel under thermo-mechanical loading,Acta Mechanica, 222, 161–173.

15-وحید ناطق ، سامرند رش احمدی، کریم کریمی، 1394، مدلسازی الاستیک-پلاستسک تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری لیزری در سازه های هوافضا،مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره 5، شماره 2، صفحات 153-162.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 2011, Dependence of pile-up on elastic deformation, penetration depth and contact friction during sliding indentation,ICME2011, Tehran,Iran.

2- 2010, Experimental Method for Repairing Damaged Turbine Rotors Using Tempering Head Treatment Process,SF2M.

3- 2010, Experimental method for repairing damaged turbine rotors using tempering heat treatment process,SF2M-2010, Paris,France.

4- 1391, Fracture and Stress analyses in functionally graded coating,ICMEAT2012(کنفرانس دانشگاه آزاد), Isfahan,Iran.

5- 2011, Heat treatment repairing procedure for mainly problems in damaged turbine rotors occur due to thermal shock and rubbing,AMPT2011, Istanbul,Turkey.

6- 2010, Investigation of the coated system with crack normal to surface subjected to contact loading,SF2M-2010, Paris,France.

7- 2010, Investigation of the Coating System with Crack Normal to Surface Subjected to Contact Loading,SF2M.

8- 1391, Modeling of a chemical sensor Based on Detection of methane’s molecules Using an Electrically Actuated Micro Cantilever,1’st National Conference on MEM 16- 17 November, The Islamic Azad university of khoy, خوی,ایران.

9- 1391, Modeling of Methane Gas Detection Sensor Using an Electrically Actuated Micro Cantilever,کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته, اصفهان,ایران.

10- 2012, Numerical and experimental fatigue life of single friction stir spot welded joints by volumetric approach,Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, Shiraz,Iran.

11- 2010, Shrinkage Optimization of Injection Molded Parts Through a Hybrid System of Artifical Neural Network and Genetic Algorithm,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

12- 2010, SHRINKAGE OPTIMIZATION OF INJECTION MOLDED PARTS THROUGH A HYBRID SYSTEM OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND GENETIC ALGORITHM,PPS-26, Banff,Canada.

13- 1391, Static behavior of Timoshenko beam under Electrostatic Actuation,1’st National Conference on MEM 16- 17 November, The Islamic Azad university of khoy, خوی,ایران.

14- 2010, Stress Distribution in Thin Coatings Subjected to Cylindrical Contact Loading,SF2M.

15- 2010, Surface investigation and stress analysis of coated systems under contact loading using FEM modeling,10th Iranian conference on manufacturing Engineering.

16- 1391، بررسی تجربی و بهینه سازی فرایند فلوفرمینگ به کمک روش تاگوچی،بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012، شیراز،ایران.

17- 1394، بررسی تحلیلی نقاط قوت و ضعف روش تعیین سطح در چهارچوب روش المان محدود توسعه یافته جهت ردیابی ناپیوستگی های متحرک،سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران،ایران.

18- 1390، تحلیل استاتیکی و اجزاء محدود سازه محافظ واژگونی تراکتورهای OTM 930 and 938 با لحاظ استاندارد OECD،اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری¬های نوین در کشاورزی، تهران،ایران.

19- 1391، تحلیل تنش ماده دو لایه اف جی ام تحت بار تماسی ناشی از لغزش غلتکی،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته(کنفرانس دانشگاه آزاد)، اصفهان،ایران.

20- 1389، تحلیل دینامیکی و بررسی مقاومت به ضربه گارد واژگونی عقب تراکتورهای کمر شکن باغی بر اساس استاندارد به رو ش تحلیلی و المان محدود،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

21- 1389، تحلیل ‌دینامیکی ‌و ‌بررسی مقاومت ‌به ضربه‌ گارد ‌واژگونی ‌عقب‌ تراکتورهایکمرشکن ‌باغی ‌OTM 930 and 938‌ بر‌اساس ‌استاندارد ‌OECD به‌روش ‌تحلیلی ‌و ‌المان محدود،یازدهمین کنفرانس ساخت وتولید ایران، تبریز،ایران.

22- 1390، تعیین خواص پوششهای نازک به روش فروروندگی نانو،ICME2011، تهران،ایران.

23- 1391، شبیه سازی حرارتی فرایند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی و بررسی نرخ براده برداری در این فرایند،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته(کنفرانس دانشگاه آزاد)، اصفهان،ایران.

24- 1393، کاربرد روش المان محدود توسعه یافته درتعیین ضریب شدت تنش در مخازن تحت فشار،بیست ودومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، اهواز،ایران.

25- 1392، مطالعه استحکام کششی وسختی نانوکامپوزیتهایABS-نانورس تزریق شده درشرایط مختلف فرآیندی به کمک روش تاگوچی،شانزدهمین کنگره شیمی ایران، یزد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1389، اصلاح افزایش سختی ناشی از استحاله مارتنزیتی در محل ژورنال روتورهای نیروگاهی با استفاده از روش عملیات حرارتی تمپرینگ،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (2)

1-سعيد حسين پور داش آتان، 1390، ارائه مدل حرارتي جوشكاري اصطكاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-علي و دايي سابق، 1390، مطالعه تريبولوژي سطح مواد چند لايه تحت خراش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.