• نام و نام خانوادگی
  • سامرند رش احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • s.rashahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سامرند رش احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-دیاکو غفاری، سامرند رش احمدی، فرزین شعبانی, "XFEM simulation of a quenched cracked glass plate with moving convective boundaries", Comptes Rendus Mécanique, 2016.

2-احسان آموزگار، سامرند رش احمدی، علی دنیوی, "State of the art micro-EDM drilling using centrifugal servo-mechanism for workpiece actuation", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015.

3-مهدی پیری زاده، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی، سجاد ممقانی، آروین باقری, "Friction Stir Welding of Thermoplastics Using a Newly Designed Tool", Material and Design, 2014.

4-علی ودایی، سامرند رش احمدی، بابک غلامزاده, "Investigation of pile-up during a rigid ball sliding on coated surface based on elastic–plastic analysis", Surface and Coatings Technology, 2014.

5-سجاد ممقانی (دانشجو)، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی, "Investigation of the effect of nanoclay and processing parameters", Material and Design, 2014.

6-امین عابدینی، سامرند رش احمدی، علی دنیوی, "Roughness optimization of flow formed tubes using Taguchi method", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014.

7-سعید حسین پور، طاهر ازدست، سامرند رش احمدی، آروین باقری, "Friction stir spot welding of dissimilar polymethyl methacrilate and acrylinitrile buadience styrene sheets", Materials and Design, 2013.

8-سامرند رش احمدی-فرهاد معروفی-جاسم قهرمانی, "Buckling of a functionally graded coated solid subjected to sliding contact loading", Acta Mechanica, 2013.

9-مهرداد حیسنی-سامرند رش احمدی-صمد ندیمی, "Experime ntal and finite element analysis of EDM process and investigation of material remova l rate by response surface methodolo gy", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013.

10-سوران حسنی فرد، سامرند رش احمدی، مسعود محمد پور, "Weld arrangments effects on the fatigue bahavior of multi fricion stir spot welded joints", Materials and Design, 2013.

11-سامرند رش احمدی، مرتضی عباس زاده، ثنا حسینی، راضیه علیزاده, "Design of a Constant Chord Single-Rotating Propeller using Lock and Goldstein Techniques", World Academy of Science, Engineering and Technology2011, 2011.

12-سامرند رش احمدی-طاهر ازدست, "A Study of Polyimide in Transmission Laser Micro-Joining of Polyimide to Titanium-Coated Glass", Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2011.

13-سامرند رش احمدی- سوران حسنی فرد- مسعود محمد پور, "Fatigue life prediction of friction stir spot welds based on cyclic strain range with hardness distribution and ?nite element analysis", Acta Mechanica, 2011.

14-سامرند رش احمدی- مهرداد شیخ لو- وحید محمود قره باغ, "Thermo-elastic/plastic semi-analytical solution of incompressible functionally graded spherical pressure vessel under thermo-mechanical loading", Acta Mechanica, 2011.

15-وحید ناطق ، سامرند رش احمدی، کریم کریمی, "مدلسازی الاستیک-پلاستسک تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری لیزری در سازه های هوافضا", مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "Dependence of pile-up on elastic deformation, penetration depth and contact friction during sliding indentation", ICME2011, 2011, Tehran,Iran.

2- "Experimental Method for Repairing Damaged Turbine Rotors Using Tempering Head Treatment Process", SF2M, 2010.

3- "Experimental method for repairing damaged turbine rotors using tempering heat treatment process", SF2M-2010, 2010, Paris,France.

4- "Fracture and Stress analyses in functionally graded coating", ICMEAT2012(کنفرانس دانشگاه آزاد), 1391, Isfahan,Iran.

5- "Heat treatment repairing procedure for mainly problems in damaged turbine rotors occur due to thermal shock and rubbing", AMPT2011, 2011, Istanbul,Turkey.

6- "Investigation of the coated system with crack normal to surface subjected to contact loading", SF2M-2010, 2010, Paris,France.

7- "Investigation of the Coating System with Crack Normal to Surface Subjected to Contact Loading", SF2M, 2010.

8- "Modeling of a chemical sensor Based on Detection of methane’s molecules Using an Electrically Actuated Micro Cantilever", 1’st National Conference on MEM 16- 17 November, The Islamic Azad university of khoy, 1391, خوی,ایران.

9- "Modeling of Methane Gas Detection Sensor Using an Electrically Actuated Micro Cantilever", کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته, 1391, اصفهان,ایران.

10- "Numerical and experimental fatigue life of single friction stir spot welded joints by volumetric approach", Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, 2012, Shiraz,Iran.

11- "Shrinkage Optimization of Injection Molded Parts Through a Hybrid System of Artifical Neural Network and Genetic Algorithm", Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting, 2010.

12- "SHRINKAGE OPTIMIZATION OF INJECTION MOLDED PARTS THROUGH A HYBRID SYSTEM OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND GENETIC ALGORITHM", PPS-26, 2010, Banff,Canada.

13- "Static behavior of Timoshenko beam under Electrostatic Actuation", 1’st National Conference on MEM 16- 17 November, The Islamic Azad university of khoy, 1391, خوی,ایران.

14- "Stress Distribution in Thin Coatings Subjected to Cylindrical Contact Loading", SF2M, 2010.

15- "Surface investigation and stress analysis of coated systems under contact loading using FEM modeling", 10th Iranian conference on manufacturing Engineering, 2010.

16- "بررسی تجربی و بهینه سازی فرایند فلوفرمینگ به کمک روش تاگوچی", بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012, 1391, شیراز,ایران.

17- "بررسی تحلیلی نقاط قوت و ضعف روش تعیین سطح در چهارچوب روش المان محدود توسعه یافته جهت ردیابی ناپیوستگی های متحرک", سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک, 1394, تهران,ایران.

18- "تحلیل استاتیکی و اجزاء محدود سازه محافظ واژگونی تراکتورهای OTM 930 and 938 با لحاظ استاندارد OECD", اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری¬های نوین در کشاورزی, 1390, تهران,ایران.

19- "تحلیل تنش ماده دو لایه اف جی ام تحت بار تماسی ناشی از لغزش غلتکی", کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته(کنفرانس دانشگاه آزاد), 1391, اصفهان,ایران.

20- "تحلیل دینامیکی و بررسی مقاومت به ضربه گارد واژگونی عقب تراکتورهای کمر شکن باغی بر اساس استاندارد به رو ش تحلیلی و المان محدود", یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران, 1389.

21- "تحلیل ‌دینامیکی ‌و ‌بررسی مقاومت ‌به ضربه‌ گارد ‌واژگونی ‌عقب‌ تراکتورهایکمرشکن ‌باغی ‌OTM 930 and 938‌ بر‌اساس ‌استاندارد ‌OECD به‌روش ‌تحلیلی ‌و ‌المان محدود", یازدهمین کنفرانس ساخت وتولید ایران, 1389, تبریز,ایران.

22- "تعیین خواص پوششهای نازک به روش فروروندگی نانو", ICME2011, 1390, تهران,ایران.

23- "شبیه سازی حرارتی فرایند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی و بررسی نرخ براده برداری در این فرایند", کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فرایندهای پیشرفته(کنفرانس دانشگاه آزاد), 1391, اصفهان,ایران.

24- "کاربرد روش المان محدود توسعه یافته درتعیین ضریب شدت تنش در مخازن تحت فشار", بیست ودومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک, 1393, اهواز,ایران.

25- "مطالعه استحکام کششی وسختی نانوکامپوزیتهایABS-نانورس تزریق شده درشرایط مختلف فرآیندی به کمک روش تاگوچی", شانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1392, یزد,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "اصلاح افزایش سختی ناشی از استحاله مارتنزیتی در محل ژورنال روتورهای نیروگاهی با استفاده از روش عملیات حرارتی تمپرینگ", دانشگاه ارومیه, 1389.
پایان نامه ها (2)

1-سعيد حسين پور داش آتان, "ارائه مدل حرارتي جوشكاري اصطكاكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-علي و دايي سابق, "مطالعه تريبولوژي سطح مواد چند لايه تحت خراش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.