• نام و نام خانوادگی
  • شروین رحیم زاده عرشلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
  • sh.rahimzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شروین رحیم زاده عرشلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-شروین رحیم زاده عرشلو, "Face Spoofing Detection Based on Multiple Descriptor Fusion Using Multiscale Dynamic Binarized Statistical Image Features", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, 2015.

2-شروین رحیم زاده عرشلو, "Multiscale binarised statistical image features for symmetric face matching using multiple descriptor fusion based on class-specific LDA", Pattern Analysis and Applications, 2015.

3-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, "An Overview of Deep Multilayer Networks and MRF Matching Models for Object Recognition", IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2014.

4-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, "Class-Specific Kernel Fusion of Multiple Descriptors for Face Verification Using Multiscale Binarised Statistical Image Features", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2014.

5-شروین رحیم زاده عرشلو-Josef Kittler, "Dynamic Texture Recognition Using Multiscale Binarized Statistical Image Featu", IEEE Transactions on Multimedia, 2014.

6-شروین رحیم زاده عرشلو- ـJosef Kittler, "Fast pose invariant face recognition using super coupled multiresolution Markov Random Fields on a GPU", pattern recognition letters, 2014.

7-شروین رحیم زاده عرشلو, "Energy Normalization for Pose-Invariant Face Recognition Based on MRF Model Image Matching", IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2011.

8-شروین رحیم زاده عرشلو, "Pose-Invariant Face Recognition by Matching on Multiresolution MRFs Linked by Supercoupling Transform", Computer Vision and Image Understanding, 2011.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "Efficient Processing of MRFs for Unconstrained-Pose Face Recognition", IEEE BTAS2013, 1392, واشینگتون,آمریکا.

2- "Facial Feature Localization Using Graph Matching with Higher statistical shape priors and glocbl optimization", IEEE btas 2010, 1389, واشینگتن,امریکا.

3- "Fine Estimation of Blur Parameters for Image Restoration", IEEE DSP 2007, 1386, کاردیف,انگلیس.

4- "Hierarchical Image Matching for Pose-Invariant Face Recognition", BMVC2009, 1388, لندن,انگلیس.

5- "Multiscale Binarised Statistical Image Features for Symmetric Unconstrained Face Matching", ICEE2014, 1393, تهران,ایران.

6- "Pose-Invariant Face Matching Using MRF Energy Minimization Framework", EMMCVPR, 1388, بن,آلمان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-شروین رحیم زاده عرشلو, "Unconstrained-Pose 2D Face Recognition", 1394, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-شروین رحیم زاده عرشلو, "سامانه تشخیص تطبیق و شناسایی چهره در شرایط کنترل نشده عکسبرداری بر اساس پردازش موازی مدلهای گرافی و ویژگی های مولتی رزولوشن تصاویر", دانشگاه اروميه, 1392, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.

2-شروین رحیم زاده عرشلو, "سامانه تشخیص هویت بر اساس الگوی راه رفتن با استفاده از ماسکهای مساحتی تطبیق پذیر", دانشگاه اروميه, 1391, سازمان ثبت استاد و املاك كشور,ايران.

3-شروین رحیم زاده عرشلو, "سیستم اتوماتیک تشخیص چهره با قابلیت عملکرد بالا به هنگام تغییر زاویه دید", دانشگاه Surrey انگليس, 1389, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.
پایان نامه ها (4)

1-احمد امير اولاد, "طبقه بندي بافت بااستفاده از الگوهاي انرژي محلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-حميدرضا حميدي, "بازشناخت چهره ناوردا نسبت به روشنايي با استفاده از تبديل ويولت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-حميد غفاري, "شناسايي جهره با استفاده از ويژگيهاي الگوي باينري محلي چندرزولوشني بر اساس تبديل آناليز تفكيك پذير خطي خاص هر كلاس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-فرزاد نصيري, "بهبود دستكاري (copy-move) در تصوير با استفاده توام از تكنيكهاي همبستگي فاز و ارتباط مناطق مشكوك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.