• نام و نام خانوادگی
  • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی PhD
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

متولد 14 خرداد 1348 در تهران

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود دانش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی PhD
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

متولد 14 خرداد 1348 در تهران

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی PhD، 1397، مهندسی عمران - سازه،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1374، مهندسی عمران - سازه،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1371، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (4)

1-Masood Danesh، 2019، EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCE OF PBD OPTIMIZED STEEL MOMENT FRAMES BY MEANS OF NEURAL NETWORK،Jordan Journal For Civil Engineering ، Volume 13 issu 3.

2-Masood Danesh, Abbas Ghadami, 2019, Sound transmission loss of double-wall piezoelectric plate made of functionally graded materials via third-order shear deformation theory,Composite Structures, 219 (2019) 17–30.

3-Hamid Naseri, Masood Danesh, Mikaeil Naseri, 2019, An Experimental Investigation into Fiber/ Textile-Reinforced Lightweight Concrete Precast Panels for Temporary Housing,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, https://doi.org/10.1007/s40996-019-00243-5.

4-Masood Danesh, Saeed Gholizadeh, Ghangiz Gheyratmand, 2019, PERFORMANCE-BASED OPTIMIZATION AND SEISMIC COLLAPSE SAFETY ASSESSMENT OF STEEL MOMENT FRAMES,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, http://ijoce.iust.ac.ir/article-1-402-en.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-امین ایرجی، مسعود دانش, 2019, Liquefaction analysis of suction caisson foundations under seismic loading ,The 4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 2019 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran , Shahid Beheshti University.

2-مسعود دانش،جواد عبدالحسینی، 1398، تحلیل قابلیت اعتماد چلیک‏ های فضاکار بهینه‏ سازی شده با استفاده از شبکه های عصبی 2-شکل گیری خانه تا مسکن معاصر با رویکرد ،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام .

3-مسعود دانش، 2018، ۲ ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی خمشی بهینه‌سازی‌شده بر اساس عملکرد با تابع هدف هزینه اولیه به کمک شبکه عصبی،کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‬ ها - دانشگاه ارومیه.

4-مسعود دانش، 2018، مقایسه کارائی الگوریتم های کرم شب تاب ، اجتماع ذرات و اجسام در حال برخورد در طراحی لرزه ای قاب های فولادی با شکل پذیری ویژه بر اساس عملکرد،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - تبریز.

5-جواد عبدالحسینی، مسعود دانش، 1398، َشکل گیری خانه تا مسکن معاصر با رویکرد معماری همساز،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام.