• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خلیلیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • m.khalilian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خلیلیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-مرتضی خلیلیان, 2012, Estimating Zona Pellucida Mechanical Properties under Microinjection to Assess Oocyte/Embryo Quality: Analytical and Experimental Studies,Advances in Bioscience and Biotechnology.

2-مرتضی خلیلیان, 2012, Application of A Small Size Heat Sink in Outlet Chamber of A Centrifugal Fan,Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Tech.

3-مرتضی خلیلیان, 2011, Alteration in the Mechanical Properties of Human Ovum,Experimental Mechanics.

4-مرتضی خلیلیان, 2010, Estimating Young’s modulus of zona pellucida by micropipette aspiration in combination with theoretical models of ovum,Journal of the Royal Society Interface.

5-مرتضی خلیلیان، 1387، مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت،فصلنامه علمی- پژوهشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1393, Numerical and Experimental Estimating Zona Pellucida hardness under Microinjection to Assess Oocyte Quality,The 21st Iranian Conference on Biomedical Engineering, Tehran,Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مرتضی خلیلیان، 1393، مهندسی آبرسانی شهری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1393، بررسی موردی استفاده از مکانیک سلولی در درمان ناباروری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (1)

1-اسماعيل كبير قره ناز، 1391، مدلسازي عددي جريان پريستالتيك بيولوژيكي در مجراي انعطاف پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.