• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خلیلیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • m.khalilian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خلیلیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-مرتضی خلیلیان, "Estimating Zona Pellucida Mechanical Properties under Microinjection to Assess Oocyte/Embryo Quality: Analytical and Experimental Studies", Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012.

2-مرتضی خلیلیان, "Application of A Small Size Heat Sink in Outlet Chamber of A Centrifugal Fan", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Tech, 2012.

3-مرتضی خلیلیان, "Alteration in the Mechanical Properties of Human Ovum", Experimental Mechanics, 2011.

4-مرتضی خلیلیان, "Estimating Young’s modulus of zona pellucida by micropipette aspiration in combination with theoretical models of ovum", Journal of the Royal Society Interface, 2010.

5-مرتضی خلیلیان, "مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت", فصلنامه علمی- پژوهشی, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "Numerical and Experimental Estimating Zona Pellucida hardness under Microinjection to Assess Oocyte Quality", The 21st Iranian Conference on Biomedical Engineering, 1393, Tehran,Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مرتضی خلیلیان, "مهندسی آبرسانی شهری", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "بررسی موردی استفاده از مکانیک سلولی در درمان ناباروری", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.
پایان نامه ها (1)

1-اسماعيل كبير قره ناز, "مدلسازي عددي جريان پريستالتيك بيولوژيكي در مجراي انعطاف پذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.