• نام و نام خانوادگی
  • مصطفی حسنلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مصطفی حسنلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، ریاضی محض-آنالیز،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1386، ریاضی محض-آنالیز،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی، 1384، ریاضی محض،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (15)

1-Ebrahim ABBASI, Yongmin LIU and Mostafa HASSANLOU, 2021, Generalized Stevi´c-Sharma type operators from Hardy spaces into nth weighted type spaces,Accepted, Turkish Journal of Mathematics..

2-F. Alighadr, H. Vaezi and M. Hassanlou, 2020, Generalized integration operator between the Bloch type and weighted Dirichlet type spaces,Kyungpook Mathematical Journal, 60(3): 519-534..

3-MOSTAFA HASSANLOU AND AMIR H. SANATPOUR, NEW CHARACTERIZATIONS FOR THE ESSENTIAL NORMS OF GENERALIZED WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS BETWEEN ZYGMUND TYPE SPACES,Accepted, Abstract and Applied Analysis.

4-Sepideh Nasresfahani, Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, Carleson measure and composition operators on vector valued weighted Dirichlet type spaces,Submitted. .

5-مصطفی حسنلو، امیرحسین صنعت‌پور، 2019، تخمین‌هایی برای نرم اساسی عملگرهای ترکیبی وزن‌دار تعمیم‌یافته بتوی فضاهای از نوع وزن‌دار،پژوهش‌های نوین در ریاضی، انتشار آنلاین.

6-Mostafa Hassanlou, 2020, Estimates of Norm and Essential Norm of Differences of Differentiation Composition Operators on Weighted Bloch Spaces,Sahand Communications in Mathematical Analysis, 17(1): 109-124. doi: 10.22130/scma.2019.101527.551.

7-Sh. Rezaei and M. Hassanlou, 2019, Composition operators between growth spaces on circular and strictly convex domains in complex Banach spaces,Caspian Journal of Mathematical Sciences.

8-Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, 2019, Weighted composition operators on weighted Bergman spaces and weighted Bloch spaces,Caspian Journal of Mathematical Sciences.

9-Mostafa Hassanlou , 2018, OPERATOR–WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON VECTOR–VALUED BLOCH SPACES,Operators and Matrices.

10-Amir H. Sanatpour, Mostafa Hassanlou, 2017, Essential Norms of Weighted Differentiation Composition Operators between Zygmund Type Spaces and Bloch Type Spaces,Filomat.

11-Mostafa Hassanlou and Hamid Vaezi, 2016, Double Integral Characterization for Bergman Spaces,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics.

12-Mostafa Hassanlou, Jussi Laitila, Hamid Vaezi, 2016, Weighted composition operators between weak spaces of vector-valued analytic functions,Analysis (International mathematical journal of analysis and its applications).

13-Mostafa Hassanlou, Hamid Vaezi and Moafa Wang, 2015, WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON WEAK VECTOR-VALUED BERGMAN SPACES AND HARDY SPACES,Banach Journal of Mathematical Analysis.

14-Mostafa Hassanlou, 2015, Composition operators acting on weighted Hilbert spaces of analytic functions,Sahand Communications in Mathematical Analysis.

15-Amir Hossein Sanatpour and Mostafa Hassanlou, 2014, Essential norms of weighted composition operators between Zygmund-type spaces and Bloch-type spaces,Turkish Journal of Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Mostafa Hassanlou and AmirHossein Sanatpour, Fabuary 2021, 51th Annual Iranian Mathematics Conference ,University of Kashan.

2-مصطفی حسنلو و امیر حسین صنعت پور، بهمن 1399، ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن،دانشگاه اصفهان.

3- 1394, A note on composition operators between weighted Hilbert spaces of analytic functions,چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, یزد,ایران.

4- 1394, Generalized weighted composition operators between Zygmund spaces and Bloch spaces,چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, یزد,ایران.
دروس تدریس شده (1)

1-ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، کارشناسی.