• نام و نام خانوادگی
  • محسن حاجی حسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (55)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (9)
دروس تدریس شده (57)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن حاجی حسنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (55)

1- Revealing the nature of metakaolin-based concrete materials using artificial intelligence techniquesConstruction and Building Materials 322, 126500. .

2- Risk Assessment of Building Damage Induced by Tunnelling Through a Gene Expression Programming Model. Geotechnical and Geological Engineering, 1-14..

3- 2022, Genetic prediction of ICU hospitalization and mortality in COVID‐19 patients using artificial neural networks. Journal of Cellular and Molecular Medicine. .

4- 2021, ). Study of the acoustic wave behavior sent to a buried tunne. Journal of Acoustical Engineering Society of Iran. 8 (2), 104-117. .

5- 2021, Soft computing-based models for the prediction of masonry compressive strength. Engineering Structures 248, 113276. .

6- 2021, 3D Behaviour of Buildings due to Tunnel Induced Ground Movement. Transportation Geotechnics 31, 100661..

7- 2021, On the mechanical characteristics of fiber reinforced polymer concrete. Advances in concrete construction 12 (4), 271-282..

8- 2021, Soft computing based closed form equations correlating L and N-type Schmidt hammer rebound numbers of rocks. Transportation Geotechnics 29, 100588. .

9- 2021, Sand–Tire Shred Mixture Performance in Controlling Surface Explosion Hazards That Affect Underground Structures. Applied Sciences 11 (24), 11741. .

10- 2021, Investigating the interactions of acoustic waves with underground structures via the boundary element method..

11- 2020, Numerical Investigation of Innovative Support Frame of Openings in the Segmental Tunnel Lining,The Open Construction and Building Technology.

12- 2020, A stochastic particle swarm based model for long term production planning of open pit mines considering the geological uncertainty,Resources Policy.

13- 2020, Experimental study of surface failure induced by tunnel construction in sand,Engineering Failure Analysis.

14- 2020, Numerical study of the segmental tunnel lining behavior under a surface explosion - Impact of the longitudinal joints shape,Computers and Geotechnics.

15- 2020, On the metaheuristic models for the prediction of cement- metakaolin mortars compressive strength,Metaheuristic Computing and Applications .

16- 2020, Ground Movements Prediction in Shield-Driven Tunnels using Gene Expression Programming,The Open Construction and Building Technology.

17- 2020, Clogging Potential of Earth-Pressure Balance Shield Driven Tunnels,The Open Construction and Building Technology.

18- 2020, A Review on Tunnel–Pile Interaction Applied by Physical Modeling,Geotechnical and Geological Engineering.

19- 2020, An Overview of the Reliability Analysis Methods of Tunneling Equipment,The Open Construction and Building Technology.

20- 2020, Optimal design of pile wall retaining system during deep excavation using swarm intelligence technique,Structures .

21- 2019, A Gene Expression Programming Model for Predicting Tunnel Convergence,Applied Sciences.

22- 2019, Reliability, availability and maintainability analysis of the conveyor system in mechanized tunneling,Measurement.

23- 2019, 3D prediction of tunneling-induced ground movements based on a hybrid ANN and empirical methods,Engineering With Computers.

24- 2018, Prediction of building damage induced by tunnelling through an optimized artificial neural network,Engineering With Computers.

25- 2017, Applications of Particle Swarm Optimization in Geotechnical Engineering: A Comprehensive Review,Geotechnical and Geological Engineering.

26- 2015, Prediction of blast-induced air overpressure: a hybrid AI-based predictive model,Environmental Monitoring and Assessment.

27- 2015, Application of several non‑linear prediction tools for estimating uniaxial compressive strength of granitic rocks and comparison of their performances,Engineering With Computers.

28- 2015, The stability of shallow circular tunnels in soil considering variations in cohesion with depth,Tunnelling and Underground Space Technology.

29- 2015, Neuro-fuzzy technique to predict air-overpressure induced by blasting,Arabian Journal of Geosciences.

30- 2015, Application of two intelligent systems in predicting environmental impacts of quarry blasting,Arabian Journal of Geosciences.

31- 2015, Evaluation and prediction of flyrock resulting from blasting operations using empirical and computational methods,Engineering With Computers.

32- 2015, Blast-induced air and ground vibration prediction: a particle swarm optimization-based artificial neural network approach,Environmental Earth Sciences.

33- 2015, Prediction of seismic slope stability through combination of particle swarm optimization and neural network,Engineering With Computers.

34- 2015, Indirect Measure of Thermal Conductivity of Rocks through Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Multivariate Regression Analysis,Measurement.

35- 2015, Determination of Three-Dimensional Shape of Failure in Soil Slopes,Canadian Geotechnical Journal.

36- 2015, Effects of soil reinforcement on uplift resistance of buried pipeline,Measurement.

37- 2015, Effects of tunnel depth and relative density of sand on surface settlement induced by tunneling,J. Geotech. Eng.

38- 2014, Prediction of uniaxial compressive strength of rock samples using hybrid particle swarm optimization-based artificial neural networks,Measurement.

39- 2014, A Novel Approach for Blast-Induced Flyrock Prediction Based on Imperialist Competitive Algorithm and Artificial Neural Network,The Scientific World Journal.

40- 2014, Ground vibration prediction in quarry blasting through an artificial neural network optimized by imperialist competitive algorithm,Bulletin of Engineering Geology and the Environment.

41- 2014, Indirect Measure of Shale Shear Strength Parameters by Means of Rock Index Tests through an Optimized Artificial Neural Network,Measurement.

42- 2014, Determining the Unique Direction of Sliding in Three-Dimensional Slope Stability Analysis,Engineering Geology.

43- 2014, The Contribution of Particle Swarm Optimization in Three-Dimensional Slope Stability Analysis,The Scientific World Journal.

44- 2014, Bearing Capacity of Shallow Foundations Prediction through Hybrid Artificial Neural Networks,Applied Mechanics and Materials.

45- 2014, Prediction of airblast-overpressure induced by blasting using a hybrid artificial neural network and particle swarm optimization,Applied Acoustics.

46- 2013, Blasting-Induced Flyrock and Ground Vibration Prediction through Expert Artificial Neural Network Based on Particle Swarm Optimization,Arabian Journal of Geosciences.

47- 2013, The effects of method of generating circular slip surfaces on determining the critical slip surface by particle swarm optimization,Arabian Journal of Geosciences.

48- 2013, A simulation approach to predict blasting-induced flyrock and size of thrown rocks,J. Geotech. Eng.

49- 2012, Simulation of blasting-induced air overpressure by means of Artificial Neural Networks,International Review on Modelling and Simulation.

50- 2012, Ground Behaviour Around a Tunnel Using Various Soil Models,J. Geotech. Eng.

51- 2012, The Application of particle Swarm optimization in Slope Stability Analysis of Homogeneous Soil Slopes,International Review on Modelling and Simulation.

52- 2012, Simulation of Longitudinal Surface Settlement Due to Tunnelling Using Artificial Neural Network,International Review on Modelling and Simulation.

53- 2011, Prediction of Surface Settlements Induced by NATM Tunnelling Based on Artificial Neural Networks,J. Geotech. Eng.

54- 2011, Zonation of Landslide Hazards Based on Weights of Evidence Modeling Along Tehran-Chalos Road Path, Iran,J. Geotech. Eng.

55- 2011, Investigation on the Effects of Twin Tunnel Excavations Beneath a Road Underpass,J. Geotech. Eng.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1-H. Nasiri, M. Hajihassani, A.E. Haghighat, M.Kharghani, 2020, Investigation of the Effect of Tunnel Depth on its Seismic Response,National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development. 26 November 2020, Tabriz, Iran. (in Persian).

2-A.H. Roohezamin, M. Kharghani, M. Hajihassani, 2020, Investigation of the Behavior of Sound Waves Sent to Underground Structures to Locate Them,The 6th Congress of Acoustical Engineering Society of Iran. 26-27 February 2020, Shahed University, Tehran, Iran. (in Persian).

3-M. Khosrotash, M. Hajihassani, O. Roshani, 2019, An Investigation into the Iranian Engineering Capacity and Experience in Mechanized Tunneling,13th Iranian Tunnelling Conference. 18-20 November 2019, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

4-M. Hajihassani, M. Kharghani, A. Rashiddel, 2019, Numerical Simulation of Longitudinal Joints of Segmental Tunnel Lining,13th Iranian Tunnelling Conference. 18-20 November 2019, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

5-A. Ramesh, M. Hajihassani, A. Rashiddel, S.I. Qoraishi, 2019, Numerical Investigation of the Effects of Building and Traffic Loads on Surface Settlement. Case Study: Esteghlal Metro Station in Shiraz,13th Iranian Tunnelling Conference. 18-20 November 2019, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

6-M. Kharghani, A. Rashiddel, M. Hajihassani, 2019, Numerical Investigation of Segmental Tunnels Lining due To Surface Explosion. ,13th Iranian Tunnelling Conference. 18-20 November 2019, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

7-H. Nasiri, M. Hajihassani. A.E. Haghighat, 2019, Evaluation of Shiraz Esteghlal Metro Station Performance under Dynamic Loads ,3rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management. 26-27 June 2019, Sharif University of Technology. Tehran, Iran. (in Persian).

8-A. Jaberi, F. Rahimipour, F. Zamani, M. Hajihassani, 2018, Static and parametric analysis of Bakhtiari dam cavern with phase2 software ,National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban planning of the Islamic Countries. 15 May 2018, Tabriz, Iran. (in Persian).

9-S. Movahedinia, R. Rahmannejad, M. Hajihassani, M. Khosrotash, 2018, Influence of sequential excavation method on surface settlement in NATM Tunnelling method,International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran. Tehran, Iran. (in Persian).

10-M. Hajihassani, A.E. Haghighat, F. Ahmadi, 2018, Investigation of the Sound Transmission Index in Concrete Lining of Underground Spaces ,The 4th Congress of Acoustical Engineering Society of Iran. 7 March 2018, Aerospace Research Institute, Tehran, Iran. (in Persian).

11-M. Khosrotash, M. Hajihassani, A. Shahsavari, M. Barari, M. Halajian, 2017, Experiences from the Excavation of Line One of Ahwaz Subway Under the Karun River ,International Tunneling Symposium. 02-03 December 2017, Istanbul, Turkey.

12-M. Khosrotash, M. Hajihassani, R. Kalatehjari, 2017, Investigation of the Challenges in Exporting Technical Services and Implementation of International Tunneling Projects by Iranian Companies,12th Iranian and 3rd regional Tunnelling Conference. 27-29 November 2017, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

13-S. Ahmadi, M. Hajihassani, S. Moosazadeh, H. Moomivand, 2017, Reliability analyze of the hydraulic system of a tunnel boring machine,12th Iranian and 3rd regional Tunnelling Conference. 27-29 November 2017, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

14-H. Naseri, M. Hajihassani, 2017, On the Applications of Acoustic Emission Technique in Civil Engineering. ,The Third Congress of Acoustical Engineering Society of Iran. 1 March 2017, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in Persian).

15-N. Mahmoodi, M. Hajihassani, 2017, Investigating the effect of pile Slenderness ratio on the stability of excavation by pile group under seismic loads,National Conference of New Research on Civil Engineering, Architecture, Urbanism and Environment of Iran. 2 January 2017, Tehran, Iran. (in Persian).

16-A. Marto, H. Sohaei, M. Hajihassani, A.M. Makhtar, 2016, Effects of tunnel face distance on surface settlement,International Conference on Civil, Offshore & Invironmental Engineering. 15-17 August 2016. Kuala Lumpur, Malaysia .

17-A. Rashiddel, R. Rahmannejad., M.R. Hadeie, M. Hajihassani, 2016, A review of longitudinal joint modeling methods for concrete segmental tunnel lining,3th International Conference on New Research Achievements in Civil, Architectural and Urban Management. 16 September 2016, Tehran. Iran. (in Persian).

18-M. Hajihassani, M. Khosrotash, H. Moomivand, 2015, Critical Success and Failure Factors for Tunneling projects in Iran ,11th Iranian and 2nd regional Tunnelling Conference. 2-5 November 2015, Olympic Hotel, Tehran, Iran. (in Persian).

19-A. Marto, H. Sohaei, M. Hajihassani, 2014, Study on cross section excavation in non-mechanized tunneling techniques ,The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Material Research, ACEM14. 24-28 August 2014, Busan, Korea .

20-R. Nazir, E. Momeni, M. Hajihassani, 2014, Prediction of Spread Foundations’ Settlement in Cohesionless Soils Using a Hybrid Particle Swarm Optimization-Based ANN Approach,International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - CSM 2014. 1-2 June 2014, London, UK.

21-A. Marto, M. Hajihassani, H. Sohaei, E. Namazi, M. Karimi Shahrbabaki, 2013, Finite Element and Neural Network Models for Ground Movements Prediction Due to Tunnelling,18th Southeast Asian Geotechnical & Inaugural AGSSEA Conference. 29-31 May 2013, Singapore .

22-A. Marto, M. Hajihassani, H. Sohaei, F. Kasim, 2013, Artificial Neural Networks Compared to Finite Element Technique for Longitudinal Surface Settlement Prediction Induced by NATM Tunnelling ,International Structural Engineering and Construction, 18-23 June 2013, Honolulu Hawaii, USA .

23-D. Jahed Armaghani, M. Hajihassani, K. Faizi, E. Tonnizam Mohammad, 2013, A Simulation Approach to Predict Uniaxial Compressive Strength of Shale and Sandstone Samples Using Artificial Neural Network,The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering. 22-23 October 2013. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

24-M. Hajihassani, A. Marto, M. Khosrotash, R. Kalatehjari, M. Karimi Shahrbabaki, 2013, Tunneling-Induced Ground Movements Prediction through Artificial Neural Networks ,10th Iranian Tunnelling Conference. 4-7 November 2013, Tehran, Iran.

25-A. Marto, H. Sohaei, M. Hajihassani, F. Kasim, 2013, Prediction the Effect of Excavation Sequence on Ground Movements During NATM Tunnelling Through Finite Element Method,International Structural Engineering and Construction, 18-23 June 2013, Honolulu Hawaii, USA .

26-M. Hajihassani, E. Namazi, A. Marto, H. Mohamad, 2011, Effects of Pile Geometry on Tunnels. ,International Conference and Exhibition on Tunnelling and Trenchless Technology. Selangor, Malaysia.

27-H. Sohaei, M. Hajihassani, A. Marto, M. Karimi Shahrbabaki, 2011, Influence of Construction Stages on Surface Settlement in NATM Tunnelling,The 3rd International Conference European Asian Civil Engineering Forum. Yogyakarta, Indonesia.

28-E. Namazi, M. Hajihassani, A. Marto, H. Mohamad, 2011, Influence of Existing Loaded Piles on Tunnels,1st Scientific Symposium on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe Using Underground Space. Croatia.

29-M. Hajihassani, A. Marto, S.V. Alavi, E.T. Mohamad, R. Kalatehjari, 2011, Effects of Geological Conditions on Surface Settlement Due to Tunnelling in Soft Soils,Geoscience Conference. Johor Bahru, Malaysia.

30-R. Kalatehjari, M. Hajihassani, 2011, The Assessment of Available Issues and Approaches to Calculate the Inter-Column Force in Slope Stability Analysis,The Proceeding of the First Iranian Students Scientific Conference in Malaysia.

31-R. Kalatehjari, N. Ali, M. Hajihassani, S.V. Alavi, E.T. Mohamad, 2011, Limit Equilibrium Stability Equations of Soil Slopes in Complicated Geological Zones: Considerations and Issues,Geoscience Conference. Johor Bahru, Malaysia.

32-S.V. Alavi, E.T. Mohamad, M. Hajihassani, R. Kalatehjari, E. Namazi, 2011, Rock Slope Stability Assessment by using Kinematic Analysis and Slope Mass Rating at Bandar Seri Alam, Johor,Geoscience Conference. Johor Bahru, Malaysia.

33-E. Namazi, E.T. Mohamad, S.V. Alavi, M. Hajihassani, R. Kalatehjari, 2011, Evaluation of Effective Parameters for the Drilling and Blasting of Boulders,Geoscience Conference. Johor Bahru, Malaysia.

34-E. Namazi, M. Hajihassani, M. Khosrotash, H. Mohammad, M. Karimi Shahrbabaki, 2011, Building Damage Assessment Next to Karaj Subway Station,First Asian and 9th Iranian Tunnelling Symposium. 1-3 November 2011, Tehran, Iran.

35-M. Hajihassani, A. Marto, M. Hisham, E. Namazi, 2010, Prediction of Surface Settlement Based on the Analysis of Soil Movement Pattern around the Tunnels,8th Conference on Geotechnical and Transportation Engineering. Sabah, Malaysia.

36- 1394، پارامترهای مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت پروژه های تونلسازی ایران،دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Aminaton Marto, Mohsen Hajihassani, 1392, GROUND MOVEMENTS INDUCED BY TUNNELLING AND THEIR EFFECTS ON SURFACE STRUCTURES.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- Analysis of the Effects of Face Distance between Twin Tunnels on the Segmental Lining and Surface Settlement,Urmia University, 2020.

2- Settlement Prediction of Soft Clay due to Embankment Construction ,Universiti Teknologi Malaysia. Research Grant Q.Y13000.2622.00Y22, USD 13000. 2012..
پایان نامه ها (9)

1-T. Zarezadeh, 2021, Numerical investigation of the interaction of a tunnel segmental structure with liquefied soil, (Supervisor).

2-A. Ramesh, 2021, Numerical investigation of fault interaction with segmental lining in Tabriz Metro tunnels., (Supervisor).

3-S. Taghizadeh, 2021, Development of semi-empirical equations to predict TBM performance parameters in hard rocks based on Gene Expression Programming., (Supervisor).

4-F. Zamani, 2019, Feasibility study of the Kani Sib water transfer tunnel excavation using Nosoud tunnel’s TBM., (Supervisor).

5- 2019, Modeling and analysis of the support system capability in mechanized tunneling. Case study: Tabriz Metro Line 2., (Co-Supervisor).

6-M. Hassanpour, 2018, Investigation of the optimum tunnel face pressure and analysis of the effects of ground parameters on tunnel face pressure., (Supervisor).

7-S. Movahedinia, 2018, Selecting of opening method of tunnel cross section in NATM (Case study line 6 of Tehran subway)., (Co-Supervisor).

8-S. Ahmadi, 2017, Modeling and analyzing the reliability of the conveyor system in mechanized tunneling., (Co-Supervisor).

9-A. Rashiddel, 2016, Effect of dynamics loads due to earthquake on interaction concrete segment joints of the tunnels located in alluvium by numerical modeling., (Advisor).
دروس تدریس شده (57)

1-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2021-1.

2-Advanced Geomechanics, M.Sc.,2021-1.

3-Special Topics in Mining , M.Sc.,2021-1.

4-Drilling Engineering, B.Sc.,2021-1.

5-Statics, B.Sc.,2021-1.

6-Soil Mechanics Laboratory, M.Sc.,2020-2.

7-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2020-2.

8-Numerical Methods in Geomechanics, M.Sc.,2020-2.

9-Geotechnics, B.Sc.,2020-2.

10-Mining Professional English, B.Sc.,2020-2.

11-Mechanics of Materials, B.Sc.,2020-2.

12-Engineering Mathematics, B.Sc.,2020-2.

13-Soil Mechanics Laboratory, M.Sc.,2020-1.

14-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2020-1.

15-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2020-1.

16-Advanced Geomechanics, M.Sc.,2020-1.

17-Special Topics in Mining, M.Sc.,2020-1.

18-Statics, B.Sc.,2020-1.

19-Numerical Computation, B.Sc.,2020-1.

20-Numerical Methods in Geomechanics, M.Sc.,2019-2.

21-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2019-2.

22-Engineering Mathematics, B.Sc.,2019-2.

23-Mining Professional English, B.Sc.,2019-2.

24-Mechanics of Materials, B.Sc.,2019-2.

25-Special Topics in Mining, M.Sc.,2019-1.

26-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2019-1.

27-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2019-1.

28-Numerical Computation, B.Sc.,2019-1.

29-Statics, B.Sc.,2019-1.

30-Advanced Geomechanics, M.Sc.,2018-2.

31-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2018-2.

32-Numerical Methods in Geomechanics, M.Sc.,2018-2.

33-Mining Professional English, B.Sc.,2018-2.

34-Mechanics of Materials, B.Sc.,2018-2.

35-Engineering Mathematics, B.Sc.,2018-2.

36-Special Topics in Mining, M.Sc.,2018-1.

37-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2018-1.

38-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2018-1.

39-Numerical Computation, B.Sc.,2018-1.

40-Statics, B.Sc.,2018-1.

41-Advanced Geomechanics, M.Sc.,2017-2.

42-Advanced Engineering Mathematics, M.Sc.,2017-2.

43-Mining Professional English, B.Sc.,2017-2.

44-Mechanics of Materials, B.Sc.,2017-2.

45-Engineering Mathematics, B.Sc.,2017-2.

46-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2017-1.

47-Numerical Computation, B.Sc.,2017-1.

48-Statics, B.Sc.,2017-1.

49-Mining Professional English, B.Sc.,2016-2.

50-Engineering Mathematics, B.Sc.,2016-2.

51-Mechanics of Materials, B.Sc.,2016-2.

52-Mechanized Tunneling, M.Sc.,2016-1.

53-Numerical Computation, B.Sc.,2016-1.

54-Statics, B.Sc.,2016-1.

55-Mining Professional English, B.Sc.,2015-2.

56-Engineering Mathematics, B.Sc.,2015-2.

57-Mechanics of Materials, B.Sc.,2015-2.
جوایز و افتخارات (2)

1- 2019, Among the world`s top two percent of scientists ,http://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw.2.

2- 2011, Founding Board Member of Civil Engineering Association of Iranian Students in Universities of Southeast Asia.