• نام و نام خانوادگی
  • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
  • m.amirani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-سارا میهن دوست، مهدی چهل امیرانی, 2015, EEG signal analysis using spectral correlation function and GARCH model,Signal, Image and Video Processing,Springer.

2-حمیدرضا حمیدی ، مهدی چهل امیرانی، شروین رحیم زاده عرشلو, 2015, Local selected features of dual-tree complex wavelet transform for single sample face recognition,IET Image Processing.

3-علی یونسی و مهدی چهل امیرانی, 2014, Efficient Algorithms for Palmprint Identification Based on Non-linear Feature Extraction and Contourlet Transform,International Journal of Natural and Engineering Sciences.

4-وحید هوشیاری فر و مهدی چهل امیرانی, 2014, Wireless Sensor Networks-A Review,International Journal of Computer Applications.

5-Majid Fakheri, Tohid Sedghi, Mahrokh G. Shayesteh, Mehdi Chehel Amirani, 2013, Framework for image retrieval using machine learning and statistical similarity matching techniques,IET Image Processing.

6-سدید سهامی، مهدی چهل امیرانی, 2013, Matrix based cyclic spectral estimator for fast and robust texture classification,The Visual Computer , Springer.

7-وحید هوشیاری فر، مهدی چهل امیرانی, 2013, Routing Techniques in Wireless Sensor Networks,International Journal of electronics and communication technology.

8-Mehdi Chehel Amirani, Mohsen Toorani, Sara Mihandoost, 2013, Feature-based Type Identification of File Fragments,Security and Communication Networks.

9-S.Mihandoost, M.Amirani, M.Mazlaghani, A.Mihandoost, 2012, Automatic feature extraction using generalized auto regressive conditional heteroscedasticity model: an application to electroencephalogram classi?cation,IET Signal Processing.

10-سحر جعفر پور، زهرا صدقی، مهدی چهل امیرانی, 2012, A Robust Brain MRI Classification with GLCM Features,International Journal of Computer Applications.

11-Behrooz Zali-Vargahan, Mehdi Chehel Amirani, Hadi Seyedarabi, 2012, Contourlet Transform for Iris Image Segmentation,International Journal of Computer Applications در لیست ISI , Scopus نبود).

12-کرامت دانشیان، مهدی چهل امیرانی, 2011, Retrieval of Shapes Based on Transformed and Moment method Features,International Journal of Natural and Engineering Sciences.

13-مجید فاخری، توحید صدقی ، مهدی چهل امیرانی, 2011, Region and Object Based Image Retrieval Technique Using Textural and Color Expectation Maximization Method,International Journal of Natural and Engineering Sciences.

14-توحید صدقی، مهدی چهل امیرانی، مجید فاخری, 2010, Robust and Effective Frame Work for Image Retrieval Scheme Using Shift Invariant Texture and Shape Features,International Journal of Natural and Engineering Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1391, A Hybrid Fingerprint Matching Algorithm Using Delaunay Triangulation and Voronoi Diagram,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

2- 1390, A Modified Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization Algorithm for Image Segmentation,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

3- 2011, A New Approach for Feature Extraction of EEG Signal Using GARCH Variance Series,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, باکو,آذربایجان.

4- 1390, A New Approach to MRI Brain Images Classification,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

5- 1392, A New Colour Image Watermarking Scheme Using Cellular Automata Transform and Schur Decomposition,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران, مشهد,ایران.

6- 1390, An Efficient Algorithm for Lip Segmentation in Color Face Images Based on Local Information,چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه, تهران,ایران.

7- 1390, Demodulation of Sparse PPM Signals with Low Samples Using,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

8- 1389, EM Segmentation Algorithm for Colour Image Retrieval,ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, اصفهان,ایران.

9- 2011, Enhancement and Cleaning of Handwritten Data by using Neural Networks and Threshold Technical,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, باکو,آذربایجان.

10- 2011, Epileptic Seizure Detection Using GARCH Model on EEG Signals,International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE2011, مشهد,ایران.

11- 1389, Features Composition for Proficient and Real Time Retrieval in Content Based Image Retrieval System,ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, اصفهان,ایران.

12- 1390, Gabor wavelets and GVF Functions for Feature Extraction in Efficient Content Based Colour and Texture Images Retrieval,هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, تهران,ایران.

13- 1391, Palmprint Identification using Isometric Projection and Linear Discriminant Analysis,First International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications, ICCSPA2013, Sharjah,United Arab Emirates.

14- 1391, Palmprint Identification via GLCM of Contourlet Transform,First International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications, ICCSPA2013, Sharjah,United Arab Emirates.

15- 2011, Seizure Detection Using Wavelet Transform and a New Statistical Feature,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, باکو,آذربایجان.

16- 1390, Texture Classification using Strip Spectral Correlation Analyzer,هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, تهران,ایران.

17- 2011, The Complexity as a Criterion for Blind Spectrum Sensing in Cognitive Radio,Fourth international Conference on developments in eSystems engineering , DeSE2011, دوبی,امارات متحده عربی.

18- 1394، بررسی و طراحی ربات پرنده امدادگر همه کاره،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مگاترونیک، تهران،ایران.

19- 1386، بزرگ علوی،مبدع ادبیات داستانی زندان،دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

20- 1394، تایید امضای برخط برمبنای استخراج ویژگی توسط هیستوگرام محلی به روش تشابه شکل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، تهران،ایران.

21- 1390، طراحی سیستم تشخیص ترکیب رنگ،چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه، تهران،ایران.

22- 1394، طراحی صفحه کلید مخصوص معلولین،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مگاترونیک، تهران،ایران.

23- 1391، نمایش و آدرس دهی تصاویر شبکه ی پیکسلی کندویی به کمک بسط واندرموند،بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تحلیل تصویر با استفاده از ساختار پیکسل های شش ضلعی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (25)

1-رضا مجرد حمزه اي، 1394، جستجوي برنامه براي طبقه بندي باينري با استفاده از تبريد شبيه سازي شده وكاربرد آن در تشخيص لبه براي تصاوير ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-احمد اميراولاد، 1394، طبقه بندي بافت با استفاده از الگوهاي انرژي محلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الميرا خليلي پير مراد، 1394، طراحي و اجراي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اردشير نوروزي، 1394، دسته بندي تصاوير با استفاده از يك شبكه كانولوشني عميق چند مقياسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سينا فردي پور، 1394، تاييد امضاي بر خط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سعيد ميرزايي، 1394، پياده سازي يك الگوريتم تشخيص لبه بر پايه تبديل موجك RCWF در تصاوير سار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شلير سعادتي، 1393، تشخيص دستكاري تصاوير ديجيتال به روش copy-move با استفاده از تبديل ويولت dyadic، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-معصومه يوسفي، 1393، طبقه بندي سرطان بر اساس فناوري ريزآرايه با استفاده از انتخاب ژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ابوذر احمدي، 1392، استفاده از تبديل ويولت چرخشي براي استخراج ويژگي در طبقه بندي و تشخيص سرطان سينه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-جمال الدين زارعي، 1392، تركيب تبديل هاي متعامد كرنل، موجك و كرولت براي تشخيص سرطان سينه در تصاوير ماموگرام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فرزاد نصيري، 1392، ارائه يك الگوريتم به منظور تشخيص تغيير تصوير ديجيتال در اثر copy-move، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حميد غفاري، 1392، شناسايي چهره با استفاده از ويژگيهاي LBP بر اساس LDA خاص هر كلاس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سديد سهامي، 1390، تحليل سيگنالهاي دو بعدي با استفاده از تابع همبستگي طيفي و كاربرد آن در تحليل بافت تصوير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سارا ميهن دوست، 1390، بررسي وجود ناهمساني در سيگنالهاي مغز و قلب و كاربرد آن در طبقه بندي با مدل تعميم يافته خود رگرسيون واريانس شرطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمد قنبريان، 1390، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس ويژگيهاي منتجه از تبديل كانتورلت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-كرامت دانشيان، 1390، بازيابي تصاوير شكلي با استفاده از تركيب ويژگي مبتني بر ممانهاي هيو و ويژگيهاي تركيبي رادون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مير مجيد فاخري، 1390، بازيابي تصاوير رنگي مبتني بر محتوا با استفاده از دانش رنگ و بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مهدي زركوب، 1389، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس تركيب ويژگي هاي منتجه از تبديل ويولت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-توحيد صدقي، 1389، تركيب ويژ گيهاي بافت و شكل در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-علي يونسي، 1391، شناسايي اثر كف دست با استفاده از فيلترهاي جهتي و چند دقتي و طرح مساوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-بهروز زالي ورگهان، 1391، بازشناخت عنبيه چشم بر پايه فيلترهاي چند جهتي و چند دقتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-حميد لطف زاد پاك، 1391، شناسايي مدولاسيونهاي ديجيتال به كمك خواص آماري با استفاده از گشتاورهاي مراتب بالا و كومولانها با بهره گيري از ساختارهاي سلسله مراتبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نازيلا پناهي، 1391، واترماركينگ تصاوير ديجيتال در حوزه تبديل با استفاده از نظريه آشوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-رقيه سليماني ثمرين، 1391، تطبيق اثر انگشت با استفاده از تصوير فركانسي و ساختارهاي محلي مثلثي ساخته شده از مينوشيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-زهرا صدقي گمچي، 1391، تركيب ويژگيهاي شكلي و آماري حاصل از تابع همبستگي طيفي براي آناليز بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.