وحید تلاوت
 • نام و نام خانوادگی
  • وحید تلاوت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
  • v.talavat@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید تلاوت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دكتري: مهندسي برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران, "عنوان پروژه: تعيين محل خطا در شبكه‌هاي توزيع با حضور نيروگاه‌هاي توليد پراكنده", استاد راهنما: دكتر صادق جمالي.

2-كارشناسي ارشد: مهندسي برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران, "عنوان پروژه: تعيين محل خطا در شبكه‌هاي توزيع كابلي", استاد راهنما: دكتر صادق جمالي.

3-کارشناسي: مهندسي برق قدرت، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران, "عنوان پروژه: Variable Voltage Variable Frequency", استاد پروژه: دكتر سيد حسين حسينی.
مقالات ژورنال (6)

1-T. sattarpoor, v. talavat, S. Golshannavaz, "Long‐term integration of ESSs in distribution systems: An approach based on technical and economic objectives ", Int. Trans. Electr. Energ. Syst. .

2-S. Rezaeian, V. Talavat, "SVC Placement in Unbalanced Distribution Network to Reduce the Neutral Lines Current and Ohmic Losses Using Intelligent Optimization Algorithms", IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 10, Issue 4, Ver III, July-August 2015, pp. 21-35.

3-A. Mahmoodi, V. Talavat, D. Nazarpou, "Utilizing Z-Source Inverter Based Distributed Generation Units Using Sinusoidal Pulse Width Modulation", International Journal of Current Life Sciences, Vol. 4, Issue 12, December 2014, pp. 12900-12903.

4-صادق جمالي، وحيد تلاوت, "محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع واقعي بر اساس اطلاعات ولتاژ و جريان نمونه‌برداري شده توسط ثبات‌هاي خطاي ديجيتال", "، نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 7، شماره 2، تابستان 1388، صفحات 145 تا 153.

5-S. Jamali, V. Talavat, "Accurate Fault Location Method in Distribution Networks Containing Distributed Generations", Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 10, No. 1, Winter-Spring 2011, pp. 27-33.

6-S. Jamali, V. Talavat, "Dynamic Fault Location Method for Distribution Networks with Distributed Generation", Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), 2010, Vol. 92, No. 3, pp. 119-127.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1-هادی حسین‌نژاد، امین یزدانی نژادی، وحید تلاوت, "اتوماسیون ورود و خروج منابع تولید پراکنده در حالت تغییر میزان بار بوسیله ی الگوریتم چند هدفه هوشمند", سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، گرگان، ايران, 6 خرداد 1395.

2-امیر قلاج، مهدی صبری، وحید تلاوت, "ارائه روشی جهت کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع با روش خازن‌گذاری", اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم فنی و مهندسی، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل، ايران, 3 خرداد 1395.

3-امیر قلاج، مهدی صبری، وحید تلاوت, "بکارگیری ادوات FACTS جهت توزیع بار اقتصادی دینامیک در سیستم‌های قدرت ", سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ايران, 29 ارديبهشت 1395.

4-مهدی صبری، حامد شیخ بگلو، وحید تلاوت, "ارائه روشی جهت بهبود پایداری ژنراتور سنکرون متصل به شبکه بی نهایت با استفاده از منابع تولید پراکنده ترکیبی", سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ايران, 29 ارديبهشت 1395.

5-M. Hosainikia, V. Talavat, "Fault Location Using Wavelet in a Survey", 1st International Conference on New Reseach Achievments in Electrical and Computer Engineering, Tehran, Iran, 12 May, 2016.

6-علی احمدپور، وحید تلاوت، نقی رستمی, "معرفی نرم‌افزار DLAB برای کاهش تلفات خطوط سیستم‌های توزیع نیروی برق", بیست و یکمین كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، کرج، ايران, 7 تا 8 ارديبهشت 1395.

7-مهدی صبری، حسین صبری، وحید تلاوت, "ارائه استراتژی جهت کنترل اتصال مبدل های فتوولتائيک به شبکه", اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ايران, 11 اسفند 1394.

8-روزبه کریم‌وثوقی، وحید تلاوت, "اتوماسيون رله های زمان معکوس در فيدر توزیع شعاعی با حضور سيستم توليد پراکنده و بستر GSM", اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ايران, 11 اسفند 1394.

9-روزبه کریم‌وثوقی، وحید تلاوت, "ایجاد هماهنگی بین رله های ترکیبی و جهتی در شبکه توزیع با حضور سیستم‌های تولید پراکنده و محدودساز جریان خطای ابررسانایی", اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ايران, 11 اسفند 1394.

10-منا حسینی‌کیا، وحید تلاوت, "روش نوین محل‌یابی خطا در شبکه‌های توزیع با استفاده از تبدیل موجک گسسته", اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ايران, 11 اسفند 1394.

11-علی احمدپور، وحید تلاوت، نقی رستمی, "کاهش تلفات سیستم‌های توزیع برق شهری با تغییر پیکربندی گراف شبکه ", نخستین همایش ملی انرژی، ساختمان و شهر، موسسه پژوهشی شبستان، ساری، ايران, 4 تا 5 بهمن 1394.

12-روزبه کریم‌وثوقی، وحید تلاوت, "هماهنگي ریکلوزر با رله زمان معکوس در شبکه توزیع با حضور سيستم توليد پراکنده و محدودساز جریان خطای ابررسانایي", چهارمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد، پژوهشگاه نیرو، تهران، ايران, 22 تا 23 دی 1394.

13-روزبه کریم‌وثوقی، وحید تلاوت, "استفاده از محدودساز جريان خطای ابر رسانايی در ثانويه پست های توزيع 20 کيلوولت در حين بالا رفتن سطح اتصال کوتاه", چهارمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد، پژوهشگاه نیرو، تهران، ايران, 22 تا 23 دی 1394.

14-وحید تلاوت، فرهاد نظری هریس، احد پاکنژاد قراملکی، مرتضی نظری هریس, "ارائه روشی به منظور بهینه سازی یک سیستم تولیدی ترکیبی بادی-دیزل و مطالعه موردی در شهر تبریز", دومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی، پژوهشگاه نفت تهران، تهران، ايران, 24 تا 25 آذر 1394.

15-A. Ahmadpour, V. Talavat, "Reconfiguration of Distribution Systems for Losses Reducing using Optimal Artificial Bee Colony (OABC) Algorithm", International Conference on Science and Engineering , Dubai, UAE, 1 December, 2015.

16-S. Rezaeian, M. Gheibi, V. Talavat, M. Farsadi, "A Novel Hybrid Intelligent Method for Static Var Compensator Placement in Distribution Network with Plug-In Hybrid Electrical Vehicles Parking", ACEMP-OPTIM_ELECTROMOTION‌, Side, Turkey, 2-4 September, 2015.

17-وحید قنبری، وحيد تلاوت, "جایابی بهینه فیوز و ریکلوزر به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ", بیستمین كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ايران, 8 تا 9 ارديبهشت 1394.

18-سید کامیار صالحی، وحيد تلاوت, "راهکاری جدید برای بازیابی حداکثر بار در شبکه‌های توزیع با واحدهای تولید پراکنده", بیستمین كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ايران, 8 تا 9 ارديبهشت 1394.

19-وحيد تلاوت، سعید رضائیان مرجانی, "جایابی SVC در شبکه‌های توزیع نامتعادل به منظور کاهش جریان سیم‌های نول و تلفات اهمی", بیستمین كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ايران, 8 تا 9 ارديبهشت 1394.

20-علیرضا برزی، وحيد تلاوت، علیرضا رنجبر, "مکان‌یابی خطا در شبکه‌های توزیع با استفاده از تابع ویولت Mexican Hat", هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، ايران, 12 تا 13 دی 1391.

21-صادق جمالي، وحيد تلاوت, "تعيين محل خطا در شبكه‌هاي توزيع شعاعي با حضور نيروگاه‌هاي توليد پراكنده", هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران, 22 تا 24 ارديبهشت 1388.

22-S. Jamali, V. Talavat, "A New Fault Location Algorithm for Distribution Systems with Distributed Generations", 43rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC2008), Padova, Italy, 1-4 September, 2008.

23-صادق جمالي، وحيد تلاوت, "الگوريتم جديد محل‌يابي خطاي مبتني بر امپدانس در شبكه‌هاي توزيع فشار متوسط بر اساس محاسبه زاويه امپدانس مسير خطا", شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران, 24 تا 26 ارديبهشت 1387.

24-محمدرضا جاودان، صادق جمالي، وحيد تلاوت, "محل‌يابي خطا در فيدرهاي 20 كيلوولت توزيع شعاعي بر اساس نمونه‌هاي ولتاژ و جريان گرفته شده توسط ثبات ريكلوزرها", يازدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، دانشگاه مازندران، محمودآباد، ايران, 12 تا 13 ارديبهشت 1385.

25-عليرضا حدادي، حسين ارغواني، صادق جمالي، وحيد تلاوت, "بررسي كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با بهره‌برداري غربالي از شبكه‌هاي توزيع فشار ضعيف 400 ولت", دهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران, 24 تا 26 ارديبهشت 1384.

26-S. Jamali, V. Talavat, "A Novel Iterative Approach for Fault Location in Radial Cable Distribution Systems", 13th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2005), Zanjan University, Zanjan, Iran, 10-12 May, 2005.

27-عليرضا حدادي، صادق جمالي، وحيد تلاوت، عبدالرضا ربيعي فرادنبه, "امکان‌سنجي بهره‌برداري حلقوي از شبکه‌هاي توزيع فشار ضعيف از ديد تلفات، قابليت اطمينان و هماهنگي حفاظتي", نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ايران, 2 تا 4 آذر 1383.

28-S. Jamali, V. Talavat, "Fault Location Method for Distribution Networks Using Distributed Parameter Line Model", ", The IEE 8th International Conference on Development in Power System Protection (DPSP 2004), RAI Amsterdam, Netherlands, 5-8 April, 2004.

29-صادق جمالي، وحيد تلاوت, "تعيين محل خطا در سيستم‌هاي انتقال با استفاده از تبديل ويولت", يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران, 16 تا 18 ارديبهشت 1382.

30-صادق جمالي، وحيد تلاوت, "تعيين محل خطا در سيستم‌هاي توزيع‌ شعاعي‌ كابلي", يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران, 16 تا 18 ارديبهشت 1382.
پایان نامه ها (5)

1-پوریا رضائی (1394), "کنترل ولتاژ/توان راکتیو در شبکه‌های توزیع هوشمند مبتنی بر کاهش محافظه کارانه ولتاژ", pourya.rezaiee@gmail.com.

2-منا حسینی‌کیا (1393), "مکان‌یابی خطا در شبکه های توزیع شعاعی براساس امواج سیار با استفاده از تحلیل موجک", mona_hosainikia@yahoo.com.

3-وحید قنبری (1392), "جایابی بهینه ادوات حفاظتی در شبکه‌های توزیع به منظور بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند", vahid.ghanbari1369@gmail.com.

4-سید کامیار صالحی (1392), "بازیابی بهینه بار در شبکه‌های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده", kamyar.salehi.92@gmail.com.

5-سعید رضائیان مرجانی (1392), "جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور بهبود پایداری مانا، دینامیکی و گذرا در سیستم‌های قدرت با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند", st_s.rezaeian@urmia.ac.ir, rezayan.saeed@gmail.com.
دروس تدریس شده (2)

1- کارشناسی ارشد و دکتری: بررسی و شناخت انرژی‌های نو، بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت پیشرفته، بهینه‌سازی از سیستم‌های قدرت انرژی الکتریکی، توزیع انرژی الکتریکی، حفاظت پیشرفته سیستم‌های قدرت.

2- کارشناسی: حفاظت و رله‌ها، عایق‌ها و فشار قوی، ماشین مخصوص، الکترونیک صنعتی، تاسیسات الکتریکی، بررسی سیستم‌های قدرت 1 و 2، ماشین‌های الکتریکی 1 و 2، سیستم‌های کنترل خطی، مدارهای الکتریکی 1 و 2، مبانی مهندسی برق 1 و 2.