• نام و نام خانوادگی
  • باهره تکیه معروف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
  • b.marouf@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • باهره تکیه معروف
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-باهره تکیه معروف, 2016, Toughening of Epoxy Nanocomposites,Polymer Reviews.

2-باهره تکیه معروف, 2009, Anomalous Fracture Behavior in an epoxy-Based Hybrid Composites,Materials Science and enginering A.

3-باهره تکیه معروف، رضا باقری و ریموند پیرسون, 2009, Rubber Toughened Epoxies: A Critical Review,Polymer Reviews.

4-باهره تکیه معروف، رضا باقری و ریموند پیرسون, 2008, Observation of 2 Relaxation Peaks in a Nanoclay-Filled Epoxy,Journal of Materials Science.

5-باهره تکیه معروف، رضا باقری و رضا محمودی, 2008, Role of Interfacial Fracture Energy and Laminate Architecture on Impact Performance of Aluminum Laminates,Composites: Part A.

6-باهره تکیه معروف و رضا باقری, 2007, Fracture Behavior of Multilayered Composites Under Impact Loading,Materials Science and Engineering A.

7-باهره تکیه معروف، رضا باقری و رضا محمودی, 2004, Effects of Number of Layers and Adhesive Ductility on Impact Behavior of Laminates,Materials Letters.

8-باهره تکیه معروف، 1386، مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.

9-باهره تکیه معروف، 1383، اثر هم افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.
کتاب های چاپ شده (2)

1-باهره تکیه معروف و رضا باقری, 1394, Chapter 14: Applications of Epoxy/Rubber Blends in Handbook of Epoxy Blends" ناشر معتبر خارجی".

2-باهره تکیه معروف و رضا باقری, 1389, Chapter 22: Physical Properties and Applications of Clay Nanofiller/Epoxy Nanocomposites in Physical Properties and Applications of Polymer Nanocomposites Edited by "S.C. Tjong and W.Y. Mai", ناشر معتبر خارجی,تالیف.