• نام و نام خانوادگی
  • باهره تکیه معروف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
  • b.marouf@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • باهره تکیه معروف
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-باهره تکیه معروف, "Toughening of Epoxy Nanocomposites", Polymer Reviews, 2016.

2-باهره تکیه معروف, "Anomalous Fracture Behavior in an epoxy-Based Hybrid Composites", Materials Science and enginering A, 2009.

3-باهره تکیه معروف، رضا باقری و ریموند پیرسون, "Rubber Toughened Epoxies: A Critical Review", Polymer Reviews, 2009.

4-باهره تکیه معروف، رضا باقری و ریموند پیرسون, "Observation of 2 Relaxation Peaks in a Nanoclay-Filled Epoxy", Journal of Materials Science, 2008.

5-باهره تکیه معروف، رضا باقری و رضا محمودی, "Role of Interfacial Fracture Energy and Laminate Architecture on Impact Performance of Aluminum Laminates", Composites: Part A, 2008.

6-باهره تکیه معروف و رضا باقری, "Fracture Behavior of Multilayered Composites Under Impact Loading", Materials Science and Engineering A, 2007.

7-باهره تکیه معروف، رضا باقری و رضا محمودی, "Effects of Number of Layers and Adhesive Ductility on Impact Behavior of Laminates", Materials Letters, 2004.

8-باهره تکیه معروف, "مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس", مجله علوم و تکنولوژی پلیمر, 1386.

9-باهره تکیه معروف, "اثر هم افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی", مجله علوم و تکنولوژی پلیمر, 1383.
کتاب های چاپ شده (2)

1-باهره تکیه معروف و رضا باقری, "Chapter 14: Applications of Epoxy/Rubber Blends in Handbook of Epoxy Blends" ناشر معتبر خارجی"", 1394.

2-باهره تکیه معروف و رضا باقری, "Chapter 22: Physical Properties and Applications of Clay Nanofiller/Epoxy Nanocomposites in Physical Properties and Applications of Polymer Nanocomposites Edited by "S.C. Tjong and W.Y. Mai"", 1389, ناشر معتبر خارجی,تالیف.