• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسین خان محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • m.khanmohammadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (27)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسین خان محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمدحسین خان محمدی, "فرضیه ای در باب پیوند شبدیز با آیین مهر", مجله مطالعات ایرانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393.

2-محمدحسین خان محمدی, "بررسی عنصر پیرنگ در درمان آتش بدون دود", فصلنامه علمی پژوهشی زبانشناس (چهارزبانه), 1393.

3-محمدحسین خان محمدی, "کمال انسان و انسان کامل در نظر شبستری", زبان و ادب فارسی نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز, 1392.

4-محمدحسین خان محمدی, "بررسی عناصر داستانی در مرداثر محمود دولت آبادی"", فصلنامه ادبیات فارسی, 1388, 13,13.

5- "بررسی مثل و تمثیل و اصطلاحات مربوط به آن در زبان فارسی", فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, 1388.

6-محمدحسین خان محمدی, "شیوه های زبانی شخصیت پردازی در داستانهای سیمین دانشور", مجله پژوهش علوم انسانی, 1388, 10,1.

7- "شعر ناصر خسرو از منظر خرد گرایی", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "ادبیات انقلاب اسلامی از زبان وکلام حضرت امام", نگرشی تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی- ارومیه, 1383.

2- "آذربایجان و دین و زبان آن", همایش تاریخی و ادبی فراق, 1380.

3- "پروین در آیینه اشعار", باز شناخت سبک آذربایجانی و سیر تاریخی آن در شعر فارسی, 1376.

4- "تحلیل شگردهای ساختاری روایی حکایت های فرعی کلیله ودمنه", ششمین همایش بین المللیانجمن ترویج زبان وادب فارسی, 1390, مازندران,ایران.

5- "تحلیل ونقد داستان لیلی ومجنون نظامی", همایش ادبی فارسی نمود نظریه های مدرن در ادبیات کلاسیک, 1390, مهاباد,ایران.

6- "تصویر انسان کامل در مثنوی وگلشن راز", حسام الدین چلبی و مثنوی معنوی, 1391, ارومیه,ایران.

7- "تلمیح در اشعار خاقانی", همایش خاقانی شناسی, 1386.

8- "حدیث محدث", همایش بزرگداشت استاد مرحوم دکتر محدث ارموی, 1381.

9- "درجستجوی انسان کامل وکمال انسان", نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلبی, 1390, ارومیه,ایران.

10- "عالم هستی از دید مولوی وشبستری", حسام الدین چلبی و مثنوی معنوی, 1391, ارومیه,ایران.

11- "مرگ از دیدگاه مولانا", دومین کنگره بین الماللی تاثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی, 1391, ارومیه,ایران.

12- "نمود تلمیح در دیوان خاقانی", خاقانی شناسی, 1387, ارومیه,ایران.

13- "وحدت وجود از دیدگاه مولوی", سومین سمپوزیوم بین المللی مولانا پیام آور صلح و دوستی, 1393, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-محمدحسین خان محمدی, "چشم اندازی بار ادبیات غنایی ایران", 1394.

2- "علم بدیع آشنایی با آرایه های سخن", 1384.

3- "آشنایی با عروض وقافیه", 1380.
پایان نامه ها (27)

1-ثريا محمود نژاد, "بررسي مسائل اخلاقي در شعر اوحدي مراغه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-داريوش صائي منش, "بررسي موسيقي كناري در ديوان فارسي شهريار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سميه راعي, "بررسي موضوعي ديباچه هاي آثار منثور صوفيه از آغاز تا پايان قرن 8 هجري", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

4-اكرم دولتي سباب, "سيري بر فولكور لرستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-پروين فيض اله زاده خويي, "انعكاس آموزه هاي تعليمي در خمسه نظامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-خديجه رزقي, "جامعه شناسي رمان كليدر محمود دولت آبادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-سكيه حاجي تبار, "تحليل قراني تشابه وتقابل فيزيك وعرفان در مثنوي مولوي و گلشن راز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-هاجر بي بي بيكدر, "بررسي اصطلاحات عرفاني مرصادالعباد و مقايسه آن با مصباح الهدايه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-رباب باقري, "انعكاس تصاوير آب وآيينه در اشعار بيدل دهلوي وسهراب سپهري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-محسن نجفي, "مقايسه ناصر خسرو وپروين اعتصامي ار ديدگاه ادبيات تعليمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-فرحناز وحيد وحدت طلب, "بررسي ارزش هاي تعليمي ادبيات نمايشي با تكيه بر ساختار زيبايي شناختي از مشروطه تا انقلاب اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-بهزاد زارع زاده, "بررسي ساختار داستانهاي علي اشرف درويشيان در دو مجموعه از اين ولايت و همراه آهنگهاي بابام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-مهدي شهابي, "بررسي عناصر طبيعت در آثارتاثير گذار سه شاعر اصيل آذربايجاني ( شهريار ، اميني ، صلاحي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-مرتضي سيدي, "نقد وتحليل اشعار قيصر امين پور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-پيروز ميرزاده, "زيبايي شناسي در اشعار صفارزاده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-ميثم جعفريان هريس, "ابعاد شاعرانگي حافظ شاعر گزينش ها وانگيزش ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-پريسا اختياري, "بررسي تطبيقي عناصر داستاني در دورمان خانه ادريسي ها نوشته غزاله عليزاده وطوبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-مريم اسد پور, "تاثر مرزبان نامه از احاديث وروايات با تكيه بر نهج البلاغه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-مريم اسدپور, "تاثير مرزبان نامه ازاحاديث وروايات باتكيه برنهج البلاغه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-بهزادزارع زاده, "بررسي ساختار داستانهاي علي اشرف درويشيان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-زينب طاهري روشتي, "نمود جلوه هاي سبك هندي دراشعار درهي معيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-پريسا اختياري, "بررسي تطبيقي عناصر داستاني دردورمان خانه ادريسي ها نوشته غزاله عليزاده وطوبي ومعناي شب نوشته شهرنوش پارسي پور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-سيد محمد علي پور سيدعلي كوه كمر, "بررسي عناصر بومي و منطقه اي در اشعار گلچين گيلاني وشيون فومني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-محمد ميرزايي, "آيين شهرياري و مملكتداري در مرزبان نامه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-خديجه وصفي, "بررسي اوضاع اجتماعي وسياسي در آثار دهخدا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

26-احمد آريان پور, "جايگاه زن در شعر شعراي آذربايجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

27-سيد محمد پور سيد علي پور كوه كمر, "بررسي عناصر بومي ومنطقه اي دراشعار گلچين گيلاني وشيون فومني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.