• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی پسته ای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی پسته ای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-سیدمهدی پسته ای, 2015, effect of deflected membrane electrode assembly on species distribution in PEMFC,international journal of engineering.

2-سیدمهدی پسته ای, 2014, design of innovative channel geometical configuration and its effect on species destribution,journal of renewable energy and environment.

3-سیدمهدی پسته ای, 2014, Numerical Study on Heat Transfer Enhancement and Friction Factor of LS2 Parabolic Solar Collector,Journal of Thermal Science and Engineering Applications.

4-سیدمهدی پسته ای, 2013, THE EFFECT AND CONTRIBUTION OF WIND GENERATED ROTATION ON OUTLET TEMPERATURE AND HEAT GAIN OF LS-2 PARABOLIC TROUGH SOLAR COLLECTOR,THERMAL SCIENCE.

5-سیدمهدی پسته ای, 2011, Numerical Investigation on the Use of Nanofluids in Natural Convection Heat Exchangers Using a Mixture-Phase Approach,Heat Transfer—Asian Research.

6- 2005, Experimental Study of the Effect of Winglet Location on Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop in Fin- Tube Heat Exchangers, applied thermal engineering.

7- 0، Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling of Convection Heat Transfer of Turbulent Supercritical Carbon Dioxide Flow in a Vertical Circular Tube،International Communications in Heat and Mass Transfer.

8- 0، Modeling of Convection Heat Transfer of Supercritical Carbon Dioxide in a Vertical Tube at Low Reynolds Numbers Using Artifical Neural Network،International Communications in Heat and Mass Transfer.

9- 0، Numerical Investigation the Effect of Fin Geometry on Heat Transfer Coefficient and Friction Factor in a Wavy Plate- Fin Passage،International Journal of Applied Engineering Research.

10- 0، Modeling of Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics of Helicoidal Double-Pipe Heat Exchangers Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System(ANFIS)،International Communications in Heat and Mass Transfer.

11- 0، Numerical Study of Heat Transfer Performance of Homogenous Nanofluids Under Natural Vonvection،International Journal of Chemical Engineering and Applications.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- 2006, 2D Large Eddy Simulation of the Flow Around an Oscillating Circular Cylinder,Proceeding of the Eleventh Asian Congress of Fluid Mechanics(11ACFM).

2- 2005, A Mixed-Integer Linear Programming Model for Optimum Management of Power Generation Planning, 8th International Congress on Energy, Ecology and Economy.

3- 2006, A Study on Refrigerants and Comparing Their Thermodynamical Parameters Effect Over a Compression Cycle,First Regional Conference Mechanical Engineering Congress.

4- 1387, A Three-Dimensional PEM Fuel Cell Temperature Management,همایش ملی مهندسی مکانیک.

5- 2006, An Investigation of the Thermal Model of a Disk Type Transformer Windings,3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering.

6- 2005, Calculation of Temperture Rises in Disc Type Windings with Directed oil Flow,The 13th Annual International Conference of Mechanical Engineering.

7- 2001, Development of a New Compact Heat Exchanger using Delta Winglets in fin-tube heat exchangers,International Conference on Emerging Technologies in Air and Refrigeration, ACRECONF2001, New Delhi, India.

8- 1391, Investigation of Dean number and curvature ratio in a double-pipe helical heat exchanger,20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, shiraz,iran.

9- 2010, Modeling of Convection Heat Transfer of Carbon Dioxide at Supercritical Pressures in a Vertical Tube at Low Reynolds Numbers Using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System(ANFIS),7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics.

10- 2010, Modeling of Oil Retention in a Carbon Dioxide Air- Conditioning System Using GMDH Type Neural Network,10th Rehva World Congress sustainable Energy use in Building.

11- 2006, Numerical Study on Heat Transfer Coefficient Over a Helical Tube in Cross Flow of Air,First Regional Conference Mechanical Engineering Congress.

12- 2009, Numerical Study on PEM Fuel Cell,s Performance Under Different Biundary Conditions,17th Annual International Conference on Mechanical Engineering.

13- 1393, numerical study on the effects of spiral turbulator(ST) at double pipe heat exchanger,اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری عمران، معماری، برق و مکانیک ایران, گرگان,ایران.

14- 2007, Preformance Improrovement of Plain -Plat Heat Exchangers Using Winglet Type Vortex Generators,Conference on Application and Design in Mechanical Engineering.

15- 2004, Significance of Solar Power in Today’s Technology and Possibility of Using Solar Power in Western Azerbayjan,اولین کنفرانس اکو انرژی ایران.

16- 2007, The Effect of Cone Angle an the Self Induced Laminar Flow Heat Transfer in a Rotating Cone,15th annual (internatinal)conferrnce on chemical engineering.

17- 2013, Three-Dimensional Computational Fluid Dynamic Study of Effect of Different Channel Geometries on PEM Fuel Cell Performance,21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013, Tehran,Iran.

18- 2006, Wake Induced Galloping of Power Transmission Conductors,3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering.

19- 1393، ارزیابی عملکرد کلکتور خورشیدی هوا با بافل مثلثی شکل برای کاربردهای خشک کردن،اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری عمران معماری برق و مکانیک ایران، گرگان،ایران.

20- 1388، بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری مولد های گردابه بر عملکرد این مولدها روی سطوح استوانه ای،هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک.

21- 1383، بررسی سیستم خنک کاری تبخیری به منظور افزایش توان توربین های گازی و محاسبه میزان واقعی افزایش توان پس از نصب تجهیزات خنک کاری،اولین کنفرانس اکو انرژی ایران.

22- 1390، بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های مستطیلی سوراخدار،نوزدهمین همایش سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک ایران، بیرجند،ایران.

23- 1394، بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبادله کنهای حرارتی دولوله ای با توربولاتورهای مارپیچ سوراخدار،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران،ایران.

24- 1387، بررسی عملکرد مولد های گردابه در افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی استوانه ها،همایش ملی مهندسی مکانیک.

25- 1388، بررسی و تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای فشرده با استفاده از مولدهای گرمایی،کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک.

26- 1390، بهبود عملکرد حرارتی و کاهش افت فشار در چاه های گرمایی،نوزدهمین همایش سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک ایران، بیرجند،ایران.

27- 1384، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی و سیستم گرمایش کفی،چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان.

28- 1386، پالایش سبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهی،دهمین کنگره علوم خاک ایران.

29- 1392، تاثیر بارامترهای هندسی روی مشخصه های انتقال حرارت و افت فشار در مبدهای گرمایی،بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

30- 1383، سیستم بیوگاز و نقش آن در تولید انرژی،اولین کنفرانس اکو انرژی ایران.

31- 1383، طراحی مدل کلکتور تخت از نوع تیوب خلاء و بررسی امکان استفاده از آن در سیستمهای گرمایشی و تولید آب گرم برای شرایط مختلف آب و هوایی ایران،اولین کنفرانس اکو انرژی ایران.

32- 1388، مدل سازی سه بعدی و مقایسه راندمان حرارتی و اقتصادی هندسه های مختلف مبدل های حرارتی صفحه-پره دار فشرده،دومین همایش ملی مهندسی مکانیک.

33- 1388، مدل سازی و بهینه سازی انتقال حرارت جابه جایی CO2در فشارهای فوق بحرانی در یک لوله عمودی و در رینولدزهای پایین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک،دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها.

34- 1387، مطالعه عددی انتقال حرارت بر روی لوله های کلکتورهای خورشیدی با فین های طولی مختلف،ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک ایران.

35- 1387، مطالعه عددی انتقال حرارت تشعشعی روی هندسه و زاویه های مختلف کلکتورهای خورشیدی،ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک ایران.

36- 1387، مطالعه عددی انتقال حرارت و افت فشار در جریان اجباری روی استوانه با هندسه های مختلف مولد گردابه،همایش ملی مهندسی مکانیک.

37- 1394، مطالعه عددی تاثیر هندسه مانع ایجاد شده در انتقال حرارت در کانال با پله رو به پایین،اولین کنگره ملی سالیانه جهان و بحران انرژی، شیراز،ایران.

38- 1387، مطالعه عددی جریان آرام و انتقال حرارت در یک کانال مستطیلی با مولد گردابه،شانزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی ) مهندسی مکانیک.

39- 1390، مطالعه کیفیت اختلاط در میکرو میکسر متقاطع با در نظر گرفتن المان های اختلاط استاتیکی،اولین کنفزانس ملی MEMS، خوی،ایران.

40- 1387، مقایسه مدلهای توربلانس برای پیشگویی انتقال حرارات و ساختار جریان ایجاد شده توسط مولدهای گردابه در کانال،شانزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی ) مهندسی مکانیک.
پایان نامه ها (12)

1-ساجد مبلي، 1394، بررسي عددي تاثير موانع در كانالها با هندسه خاص روي انتقال حرارت و افت شار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نعمت مشعوفي، 1394، بررسي عددي افزايش انتقال حرارت و افت فشار مبدلهاي دو لوله اي با افزونه هاي مارپيچ سوراخدار و بدون سوراخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمد مهدي مهدي نيا، 1392، مطالعه عددي روي بهبود عملكرد صفحات u شكل و wavy در مبدهاي حرارتي صفحه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرزين رامين، 1392، مدل سازي توليد جريان الكتريكي و نحوه ي توزيع مولفه ها و دما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-اشكان تركاون نژاد، 1392، شبيه سازي عددي ساختار هندسي بيل سوختي با غشا تبادل بروتوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سميرا ابراهيمي فر، 1392، مطالعه عددي روي بهبود كارايي گرمايي لوله ها كلكتور خورشيدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهنام غلامزاده، 1393، مطالعه ي عددي افزايش انتقال حرارت و افت فشار در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي با به كارگيري توربولاتور در داخل لوله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-علي اصغر الستي، 1393، مطالعه عددي روي افزايش كارايي گرمايي كلكتورهاي خورشيدي تخت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-اميد كريمي صدقياني، 1390، مطالعه عددي انتقال حرارت در كلكتورهاي خورشيدي ( سهموي و خطي) با لوله تخليه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرهاد پناهي ثاني، 1390، توسعه طراحي مبدل هاي حراتي دو لوله اي مارپيچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هادي مفيد، 1391، بررسي عددي تاثير محيط متخلخل در ميدان جريان و انتقال حرارت داخل كانال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مجيد الهقلي بور، 1391، بررسي عددي اثر مولدهاي كردابه روي افزايش انتقال حرارت و افت فشار سطوح صاف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.