• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی پسته ای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • sm.pesteei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی پسته ای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-سیدمهدی پسته ای, "effect of deflected membrane electrode assembly on species distribution in PEMFC", international journal of engineering, 2015.

2-سیدمهدی پسته ای, "design of innovative channel geometical configuration and its effect on species destribution", journal of renewable energy and environment, 2014.

3-سیدمهدی پسته ای, "Numerical Study on Heat Transfer Enhancement and Friction Factor of LS2 Parabolic Solar Collector", Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 2014.

4-سیدمهدی پسته ای, "THE EFFECT AND CONTRIBUTION OF WIND GENERATED ROTATION ON OUTLET TEMPERATURE AND HEAT GAIN OF LS-2 PARABOLIC TROUGH SOLAR COLLECTOR", THERMAL SCIENCE, 2013.

5-سیدمهدی پسته ای, "Numerical Investigation on the Use of Nanofluids in Natural Convection Heat Exchangers Using a Mixture-Phase Approach", Heat Transfer—Asian Research, 2011.

6- "Experimental Study of the Effect of Winglet Location on Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop in Fin- Tube Heat Exchangers", applied thermal engineering, 2005.

7- "Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling of Convection Heat Transfer of Turbulent Supercritical Carbon Dioxide Flow in a Vertical Circular Tube", International Communications in Heat and Mass Transfer, 0.

8- "Modeling of Convection Heat Transfer of Supercritical Carbon Dioxide in a Vertical Tube at Low Reynolds Numbers Using Artifical Neural Network", International Communications in Heat and Mass Transfer, 0.

9- "Numerical Investigation the Effect of Fin Geometry on Heat Transfer Coefficient and Friction Factor in a Wavy Plate- Fin Passage", International Journal of Applied Engineering Research, 0.

10- "Modeling of Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics of Helicoidal Double-Pipe Heat Exchangers Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System(ANFIS)", International Communications in Heat and Mass Transfer, 0.

11- "Numerical Study of Heat Transfer Performance of Homogenous Nanofluids Under Natural Vonvection", International Journal of Chemical Engineering and Applications, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- "2D Large Eddy Simulation of the Flow Around an Oscillating Circular Cylinder", Proceeding of the Eleventh Asian Congress of Fluid Mechanics(11ACFM), 2006.

2- "A Mixed-Integer Linear Programming Model for Optimum Management of Power Generation Planning", 8th International Congress on Energy, Ecology and Economy, 2005.

3- "A Study on Refrigerants and Comparing Their Thermodynamical Parameters Effect Over a Compression Cycle", First Regional Conference Mechanical Engineering Congress, 2006.

4- "A Three-Dimensional PEM Fuel Cell Temperature Management", همایش ملی مهندسی مکانیک, 1387.

5- "An Investigation of the Thermal Model of a Disk Type Transformer Windings", 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 2006.

6- "Calculation of Temperture Rises in Disc Type Windings with Directed oil Flow", The 13th Annual International Conference of Mechanical Engineering, 2005.

7- "Development of a New Compact Heat Exchanger using Delta Winglets in fin-tube heat exchangers", International Conference on Emerging Technologies in Air and Refrigeration, ACRECONF2001, 2001, New Delhi, India.

8- "Investigation of Dean number and curvature ratio in a double-pipe helical heat exchanger", 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, 1391, shiraz,iran.

9- "Modeling of Convection Heat Transfer of Carbon Dioxide at Supercritical Pressures in a Vertical Tube at Low Reynolds Numbers Using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System(ANFIS)", 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2010.

10- "Modeling of Oil Retention in a Carbon Dioxide Air- Conditioning System Using GMDH Type Neural Network", 10th Rehva World Congress sustainable Energy use in Building, 2010.

11- "Numerical Study on Heat Transfer Coefficient Over a Helical Tube in Cross Flow of Air", First Regional Conference Mechanical Engineering Congress, 2006.

12- "Numerical Study on PEM Fuel Cell,s Performance Under Different Biundary Conditions", 17th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 2009.

13- "numerical study on the effects of spiral turbulator(ST) at double pipe heat exchanger", اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری عمران، معماری، برق و مکانیک ایران, 1393, گرگان,ایران.

14- "Preformance Improrovement of Plain -Plat Heat Exchangers Using Winglet Type Vortex Generators", Conference on Application and Design in Mechanical Engineering, 2007.

15- "Significance of Solar Power in Today’s Technology and Possibility of Using Solar Power in Western Azerbayjan", اولین کنفرانس اکو انرژی ایران, 2004.

16- "The Effect of Cone Angle an the Self Induced Laminar Flow Heat Transfer in a Rotating Cone", 15th annual (internatinal)conferrnce on chemical engineering, 2007.

17- "Three-Dimensional Computational Fluid Dynamic Study of Effect of Different Channel Geometries on PEM Fuel Cell Performance", 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013, 2013, Tehran,Iran.

18- "Wake Induced Galloping of Power Transmission Conductors", 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 2006.

19- "ارزیابی عملکرد کلکتور خورشیدی هوا با بافل مثلثی شکل برای کاربردهای خشک کردن", اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری عمران معماری برق و مکانیک ایران, 1393, گرگان,ایران.

20- "بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری مولد های گردابه بر عملکرد این مولدها روی سطوح استوانه ای", هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک, 1388.

21- "بررسی سیستم خنک کاری تبخیری به منظور افزایش توان توربین های گازی و محاسبه میزان واقعی افزایش توان پس از نصب تجهیزات خنک کاری", اولین کنفرانس اکو انرژی ایران, 1383.

22- "بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های مستطیلی سوراخدار", نوزدهمین همایش سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک ایران, 1390, بیرجند,ایران.

23- "بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبادله کنهای حرارتی دولوله ای با توربولاتورهای مارپیچ سوراخدار", سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک, 1394, تهران,ایران.

24- "بررسی عملکرد مولد های گردابه در افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی استوانه ها", همایش ملی مهندسی مکانیک, 1387.

25- "بررسی و تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای فشرده با استفاده از مولدهای گرمایی", کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک, 1388.

26- "بهبود عملکرد حرارتی و کاهش افت فشار در چاه های گرمایی", نوزدهمین همایش سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک ایران, 1390, بیرجند,ایران.

27- "بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی و سیستم گرمایش کفی", چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان, 1384.

28- "پالایش سبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهی", دهمین کنگره علوم خاک ایران, 1386.

29- "تاثیر بارامترهای هندسی روی مشخصه های انتقال حرارت و افت فشار در مبدهای گرمایی", بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران, 1392, تهران,ایران.

30- "سیستم بیوگاز و نقش آن در تولید انرژی", اولین کنفرانس اکو انرژی ایران, 1383.

31- "طراحی مدل کلکتور تخت از نوع تیوب خلاء و بررسی امکان استفاده از آن در سیستمهای گرمایشی و تولید آب گرم برای شرایط مختلف آب و هوایی ایران", اولین کنفرانس اکو انرژی ایران, 1383.

32- "مدل سازی سه بعدی و مقایسه راندمان حرارتی و اقتصادی هندسه های مختلف مبدل های حرارتی صفحه-پره دار فشرده", دومین همایش ملی مهندسی مکانیک, 1388.

33- "مدل سازی و بهینه سازی انتقال حرارت جابه جایی CO2در فشارهای فوق بحرانی در یک لوله عمودی و در رینولدزهای پایین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک", دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها, 1388.

34- "مطالعه عددی انتقال حرارت بر روی لوله های کلکتورهای خورشیدی با فین های طولی مختلف", ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک ایران, 1387.

35- "مطالعه عددی انتقال حرارت تشعشعی روی هندسه و زاویه های مختلف کلکتورهای خورشیدی", ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک ایران, 1387.

36- "مطالعه عددی انتقال حرارت و افت فشار در جریان اجباری روی استوانه با هندسه های مختلف مولد گردابه", همایش ملی مهندسی مکانیک, 1387.

37- "مطالعه عددی تاثیر هندسه مانع ایجاد شده در انتقال حرارت در کانال با پله رو به پایین", اولین کنگره ملی سالیانه جهان و بحران انرژی, 1394, شیراز,ایران.

38- "مطالعه عددی جریان آرام و انتقال حرارت در یک کانال مستطیلی با مولد گردابه", شانزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی ) مهندسی مکانیک, 1387.

39- "مطالعه کیفیت اختلاط در میکرو میکسر متقاطع با در نظر گرفتن المان های اختلاط استاتیکی", اولین کنفزانس ملی MEMS, 1390, خوی,ایران.

40- "مقایسه مدلهای توربلانس برای پیشگویی انتقال حرارات و ساختار جریان ایجاد شده توسط مولدهای گردابه در کانال", شانزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی ) مهندسی مکانیک, 1387.
پایان نامه ها (12)

1-ساجد مبلي, "بررسي عددي تاثير موانع در كانالها با هندسه خاص روي انتقال حرارت و افت شار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-نعمت مشعوفي, "بررسي عددي افزايش انتقال حرارت و افت فشار مبدلهاي دو لوله اي با افزونه هاي مارپيچ سوراخدار و بدون سوراخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-محمد مهدي مهدي نيا, "مطالعه عددي روي بهبود عملكرد صفحات u شكل و wavy در مبدهاي حرارتي صفحه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-فرزين رامين, "مدل سازي توليد جريان الكتريكي و نحوه ي توزيع مولفه ها و دما", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-اشكان تركاون نژاد, "شبيه سازي عددي ساختار هندسي بيل سوختي با غشا تبادل بروتوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-سميرا ابراهيمي فر, "مطالعه عددي روي بهبود كارايي گرمايي لوله ها كلكتور خورشيدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-بهنام غلامزاده, "مطالعه ي عددي افزايش انتقال حرارت و افت فشار در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي با به كارگيري توربولاتور در داخل لوله", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-علي اصغر الستي, "مطالعه عددي روي افزايش كارايي گرمايي كلكتورهاي خورشيدي تخت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-اميد كريمي صدقياني, "مطالعه عددي انتقال حرارت در كلكتورهاي خورشيدي ( سهموي و خطي) با لوله تخليه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-فرهاد پناهي ثاني, "توسعه طراحي مبدل هاي حراتي دو لوله اي مارپيچ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-هادي مفيد, "بررسي عددي تاثير محيط متخلخل در ميدان جريان و انتقال حرارت داخل كانال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-مجيد الهقلي بور, "بررسي عددي اثر مولدهاي كردابه روي افزايش انتقال حرارت و افت فشار سطوح صاف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.