• نام و نام خانوادگی
  • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • h.pashazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-Yousof Gheisari, Hamed Pashazadeh, Jamal Teimournezhad, and Abolfazl Masoumi, "Weld defect formation in FSWed coppers", Journal of Materials Engineering and Performance, 2014.

2-Hamed Pashazadeh , Jamal Teimournezhad , Abolfazl Masoumi, "Numerical investigation on the mechanical, thermal, metallurgical and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets with experimental verification", Materials and Design, 2014.

3-Hamed Pashazadeh · Yousof Gheisari · Mohsen Hamedi, "Statistical modeling and optimization of resistance spot welding process parameters using neural networks and multi-objective genetic algorithm", Journal of Intelligent Manufacturing, 2014.

4-H. Pashazadeh, A. Masoumi, J.Teimournezhad, "A 3D numerical model to investigate mechanical, thermal and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets", International Journal of Automotive Engineering, 2013.

5-Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi and Jamal Teimournezhad, "A study on material flow pattern in friction stir welding using finite element method", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2013.

6-Hamed Pashazadeh , Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, "Numerical modelling for the hardness evaluation of friction stir welded copper metals", Materials and Design, 2013.

7-Ramin Hashemi, Hamed Pashazadeh, and Mohsen Hamedi, "An Incrementally Coupled Thermo-Electro-Mechanical Model for Resistance Spot Welding", Materials and Manufacturing Processes, 2012.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "بررسی عددی فرایند جوشکاری نقطه ای به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS", کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک, 1394, تهران,ایران.

2- "بهینه سازی زمان پرداخت سره در جوشکاری مقاومتی نقطه ای", کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع, 1394, تهران,ایران.

3- "تحلیل حرارتی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای در نرم افزار ANSYS بر اساس روش اجزای محدود", سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک, 1394, تهران,ایران.