• نام و نام خانوادگی
  • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1385، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1387، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران.

3-دکتری تخصصی، 1392، مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (12)

1- Mohsen Hamedi, Hamed Pashazadeh, “Numerical study of nugget formation in resistance spot welding”, International Journal of Mechanis, 2 (2008) 11-15..

2- Ramin Hashemi, Hamed Pashazadeh, Mohsen Hamedi, “An Incrementally Coupled Thermo-Electro-Mechanical Model for Resistance Spot Welding”, Materials and Manufacturing Processes (I.F.=2.669), 27 (2012) 1442-1449..

3- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “A study on material flow pattern in friction stir welding using finite element method”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of Engineering Manufacture (I.F.=1.445), 227 (2013) 1453-1466..

4- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “Numerical modelling for the hardness evaluation of friction stir welded copper metals”, Materials & Design (I.F.=4.525), 49 (2013) 913-921..

5- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “A 3D numerical model to investigate mechanical, thermal and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets”, International Journal of Automotive Engineering, 3 (2013) 328-342..

6- Yousof Gheisari, Hamed Pashazadeh, Jamal Teimournezhad, Abolfazl Masoumi, “Weld defect formation in FSWed coppers”, Journal of Materials Engineering and Performance (I.F.=1.340), 23 (2014) 2000-2006..

7- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “Numerical investigation on the mechanical, thermal, metallurgical and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets with experimental verification”, Materials & Design (I.F.=4.525), 55 (2014) 619-632..

8- Hamed Pashazadeh, Yousof Gheisari, Mohsen Hamedi “Statistical modeling and optimization of resistance spot welding process parameters using neural networks and multi-objective genetic algorithm”, Journal of Intelligent Manufacturing (I.F.=3.667), 27 (2016) 549-559..

9- Mohsen Barmouz, Vahid Zall, Hamed Pashazadeh, “Mechanical and microstructural characterization of hybrid Cu-SiC-Zn composites fabricated via friction stir processing”, Materials Research – Ibero American Journal of Materials (I.F.=0.429), 19 (2016), 1292-1298. .

10- Jamal Teimournezhad, Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, “Effect of shoulder plunge depth on the weld morphology, macrograph and microstructure of copper FSW joints”, Journal of Manufacturing Processes (I.F.=2.809), 22 (2016), 254-259..

11- Hamed Pashazadeh, Jamal Teimournezhad, Abolfazl Masoumi, “Experimental investigation on material flow and mechanical properties in friction stir welding of copper sheets”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (I.F.=2.601), 88 (2017) 1961-1970..

12- Hamed Pashazadeh, Milad Rostami, “A Coupled Finite Element Model to Study on Mechanical and Thermal Features of Resistance Spot Welding Process with Experimental Verification”, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50 (2018) 607-616..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بهینه سازی پارامترهای فرایند جوش نقطه ای بر اساس هندسه دکمه جوش"، نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، اصفهان، آبان 87..

2- محسن حامدی، حامد پاشازاده،"بررسی خصوصیات حرارتی ناحیه جوش در فرایند جوش نقطه ای با استفاده از تحلیل المان محدود"، نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، اصفهان، آبان 87..

3- پرویز اسدی، محمود موسوی مشهدی، حامد پاشازاده، "بررسی عددی تاثیر فرایندهای اتوفرتاژ"، نهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید، بیرجند، اسفند 87..

4- محسن حامدی، حامد پاشازاده،"بررسي تاثير پارامترها در فرايند جوشکاري مقاومتي نقطه اي با استفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون"، هفدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، تهران، اردیبشهت 88..

5- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بررسی اثر نیروی الکترود در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از یک مدل کوپله الکتریکی- حرارتی- مکانیکی"، هفدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، تهران، اردیبشهت 88..

6- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, Saman Tutunchilar “Finite element simulation of material flow in friction stir welding of copper”, 13th middle eastern simulation & modelling multi-conference, 2012, December 10-12, Muscat, Oman..

7- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بهینه سازی زمان پرداخت سره در جوشکاری مقاومتی نقطه ای"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، شهریور 94..

8- حامد پاشازاده، "بررسی عددی فرایند جوشکاری نقطه ای به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Ansys"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، شهریور 94..

9- حامد پاشازاده، "تحلیل حرارتی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای در نرم افزار Ansys بر اساس روش اجزای محدود"، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، تهران، بهمن94..

10- حامد پاشازاده، جواد جبار خلجی بناب، سیده ساناز انتظاری، "تحلیل المان محدود سازه میکروماهواره"، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، تهران، بهمن95..

11- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "تحلیل عددی اثر بار انفجاری زیر آب بر صفحات فولادی تقویت شده"، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، اسفند 96. .

12- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "طراحی بهینه سازه میکروماهواره"، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، تهران، اردیبهشت 97..

13- جواد جبار خلجی بناب، علی دنیوی، حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرایندی بر استحکام جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061"، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، تهران، اردیبهشت 97..

14- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، علی دنیوی، " بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061"، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، تهران، اردیبشهت 98.
پایان نامه ها (2)

1-جواد جبار خلجی بناب، 1396، بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرایندی بر خواص مکانیکی و میکروساختاری در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لب به لب روی آلیاژهای آنیل کاری شده 5083 و 6061.

2-امیر رفیعی، 1397، بررسی اتصال ورق آلومنیوم به ورق پلی اتیلن با استفاده از روش جوش نقطه ای اصطکاکی با ابزار بدون پین.
دروس تدریس شده (2)

1-کارشناسی: نفشه کشی صنعتی 1 و 2 - نقشه کشی مهندسی - محاسبات عددی - ایستایی - علم مواد - استاتیک - کارگاه عمومی - کارگاه ماشین ابزار - کارگاه جوشکاری و ورقکاری - فیزیک عمومی 1.

2-کارشناسی ارشد: تکنولوژی جوشکاری پیشرفته - محاسبات عددی پیشرفته - ریاضیات مهندسی پیشرفته.
جوایز و افتخارات (1)

1- رتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، ساخت و تولید - دانشگاه تهران - 1388 .