• نام و نام خانوادگی
  • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حامد پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1392، مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1387، مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1385، مکانیک - ساخت و تولید،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (12)

1- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "مدلسازی المان محدود و تست تجربی جوشکاری مقاومتی نقطه ای به منظور مطالعه ویژگی های مکانیکی و حرارتی"، نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پذیرفته شده برای انتشار..

2- Mohsen Hamedi، Hamed Pashazadeh، “Numerical study of nugget formation in resistance spot welding”، International Journal of Mechanis، 2 (2008) 11-15..

3- Hamed Pashazadeh، Abolfazl Masoumi، Jamal Teimournezhad، “A 3D numerical model to investigate mechanical، thermal and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets”، International Journal of Automotive Engineering، 3 (2013) 328-342..

4- Mohsen Barmouz، Vahid Zall، Hamed Pashazadeh، “Mechanical and microstructural characterization of hybrid Cu-SiC-Zn composites fabricated via friction stir processing”، Materials Research – Ibero American Journal of Materials (I.F.=0.429)، 19 (2016)، 1292-1298. .

5- Hamed Pashazadeh، Jamal Teimournezhad، Abolfazl Masoumi، “Experimental investigation on material flow and mechanical properties in friction stir welding of copper sheets”، The International Journal of Advanced Manufacturing Processes (I.F.=2.601)، 88 (2017) 1961-1970..

6- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “Numerical modelling for the hardness evaluation of friction stir welded copper metals”, Materials & Design (I.F.=4.525), 49 (2013) 913-921..

7- Ramin Hashemi, Hamed Pashazadeh, Mohsen Hamedi, “An Incrementally Coupled Thermo-Electro-Mechanical Model for Resistance Spot Welding”, Materials and Manufacturing Processes (I.F.=2.669), 27 (2012) 1442-1449..

8- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “A study on material flow pattern in friction stir welding using finite element method”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of Engineering Manufacture (I.F.=1.445), 227 (2013) 1453-1466..

9- Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, Jamal Teimournezhad, “Numerical investigation on the mechanical, thermal, metallurgical and material flow characteristics in friction stir welding of copper sheets with experimental verification”, Materials & Design (I.F.=4.525), 55 (2014) 619-632..

10- Hamed Pashazadeh, Yousof Gheisari, Mohsen Hamedi “Statistical modeling and optimization of resistance spot welding process parameters using neural networks and multi-objective genetic algorithm”, Journal of Intelligent Manufacturing (I.F.=3.667), 27 (2016) 549-559..

11- Yousof Gheisari, Hamed Pashazadeh, Jamal Teimournezhad, Abolfazl Masoumi, “Weld defect formation in FSWed coppers”, Journal of Materials Engineering and Performance (I.F.=1.340), 23 (2014) 2000-2006..

12- Jamal Teimournezhad, Hamed Pashazadeh, Abolfazl Masoumi, “Effect of shoulder plunge depth on the weld morphology, macrograph and microstructure of copper FSW joints”, Journal of Manufacturing Processes (I.F.=2.809), 22 (2016), 254-259..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "طراحی بهینه سازه میکروماهواره"، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، تهران، اردیبهشت 97..

2- جواد جبار خلجی بناب، علی دنیوی، حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرایندی بر استحکام جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061"، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، تهران، اردیبهشت 97..

3- حامد پاشازاده، میلاد رستمی، "تحلیل عددی اثر بار انفجاری زیر آب بر صفحات فولادی تقویت شده"، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، اسفند 96. .

4- حامد پاشازاده، جواد جبار خلجی بناب، سیده ساناز انتظاری، "تحلیل المان محدود سازه میکروماهواره"، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، تهران، بهمن95..

5- حامد پاشازاده، "تحلیل حرارتی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای در نرم افزار Ansys بر اساس روش اجزای محدود"، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، تهران، بهمن94..

6- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بهینه سازی زمان پرداخت سره در جوشکاری مقاومتی نقطه ای"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، شهریور 94..

7- حامد پاشازاده، "بررسی عددی فرایند جوشکاری نقطه ای به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Ansys"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، شهریور 94..

8- Hamed Pashazadeh، Abolfazl Masoumi، Jamal Teimournezhad، Saman Tutunchilar “Finite element simulation of material flow in friction stir welding of copper”، 13th middle eastern simulation & modelling multi-conference، 2012، December 10-12، Muscat، Oman..

9- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بررسی اثر نیروی الکترود در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از یک مدل کوپله الکتریکی- حرارتی- مکانیکی"، هفدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، تهران، اردیبشهت 88..

10- محسن حامدی، حامد پاشازاده،"بررسي تاثير پارامترها در فرايند جوشکاري مقاومتي نقطه اي با استفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون"، هفدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، تهران، اردیبشهت 88..

11- پرویز اسدی، محمود موسوی مشهدی، حامد پاشازاده، "بررسی عددی تاثیر فرایندهای اتوفرتاژ"، نهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید، بیرجند، اسفند 87..

12- محسن حامدی، حامد پاشازاده،"بررسی خصوصیات حرارتی ناحیه جوش در فرایند جوش نقطه ای با استفاده از تحلیل المان محدود"، نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، اصفهان، آبان 87..

13- حامد پاشازاده، محسن حامدی، "بهینه سازی پارامترهای فرایند جوش نقطه ای بر اساس هندسه دکمه جوش"، نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، اصفهان، آبان 87..
دروس تدریس شده (16)

1-.

2-کارگاه جوشکاری و ورقکاری، کارشناسی.

3-کارگاه عمومی، کارشناسی.

4-کارگاه ماشین ابزار، کارشناسی.

5-.

6-تکنولوژی جوشکاری پیشرفته، کارشناسی ارشد.

7-ریاضیات مهندسی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-محاسبات عددی پیشرفته ، کارشناسی ارشد.

9-محاسبات عددی، کارشناسی.

10-فیزیک عمومی 1، کارشناسی.

11-علم مواد، کارشناسی.

12-ایستایی، کارشناسی.

13-استاتیک، کارشناسی.

14-نقشه کشی مهندسی، کارشناسی.

15-نقشه کشی صنعتی 2، کارشناسی.

16-نقشه کشی صنعتی 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (1)

1- رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی 89-88 دانشگاه تهران در رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید.