• نام و نام خانوادگی
  • علی امامعلی پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
  • a.imamalipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (13)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی امامعلی پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (19)

1-جعفر عبدالهی شریف ، علی امامعلی پور, "مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن", زمین شناسی اقتصادی, 1393.

2-علی امامعلی پور، مستوره یوسفی، مهدیه کریملو, "ژئوشیمی و کانی شناسی لیستونیت میزبان کانی سازی جیوه و مقایسه آن با انواع نابارور در ناحیه طوره، غرب شهر خوی", زمین شناسی اقتصادی, 1392.

3-علی امامعلی پور, "بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن بر منطقه طوره، شمال باختر خوی", زمین شناسی اقتصادی, 1390.

4-علی امامعلی پور, "بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی متابوکسیت-لاتریت کروندوم دار حیدرآباد، جنوب باختری ارومیه، شمال خاور ایران", بلورشناسی و کانی شناسی, 1390.

5-محمد علی آرین، علی امامعلی پور، افسر محمد امینی, "پترولوژی و ژئوشیمی توده های گرانیتی شمال شرق سقز و هاله دگرگونی آن", فصلنامه زمین(90), 1390, 6,1.

6-علی امامعلی پور, "ژئوشیمی و محیط زمین شناسی کرومیتیت های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران", فصلنامه علوم زمین, 1390, 20,1.

7- "جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسی های زمین شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها ( با بررسی موردی بر روی . . . )", زمین شناسی اقتصادی ایران, 1389.

8- "سنگ شناسی، شیمی کانی و ژنز کرومیت های الند و قشلاق، مجموعه افیولیتی خوی(شمال غرب ایران)", بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1389.

9- "بررسی شیمی کانی کلریت به عنوان روشی در زمین دماسنجی دگرسانی گرمابی در نهشته سولفیدی قزل داش خوی شمال باختر ایران", بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1389.

10- "بررسی ژئوشیمی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجدداغی،شرق جلفا،", زمین شناسی اقتصادی, 1389.

11- "بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های منگنز-آهن در ته نشست های افیولیتی شمال چالدران، شمال باختر ایران", بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1389.

12- "بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی-بوکسیتی علی بالتالو، شاهین دژ", فصلنامه علوم زمین, 1388, 18,1.

13- "بررسی کانی شناسی کانیهای فرعی و کمیاب همراه با نهشته های کرومیت ناحیه خوی", مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 1387.

14- "جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسی های زمین شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها ( با بررسی موردی بر روی گروهی از ذخایر سنگ تزئینی استان آذربایجان غربی)", مجله زمین شناسی اقتصادی, 0.

15- "سنگ شناسی ، شیمی کانی و شکل گیری کرومیت های الند و قشلاق ، مجموعه ی افیولیتی خوی (شمال غرب ایران)", مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 0.

16- "بررسی شیمی کانی کلریت به عنوان روشی در زمین دما سنجی دگرسانی گرمابی در نهشته سولفیدی قزل داش خوی، شمال باختری ایران", مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 0.

17- "بررسی ژئوشیمیایی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجد داغی، شرق جلفا، شمال باختر ایران", مجله زمین شناسی اقتصادی, 0.

18- "بررسی ژئوشیمیایی و زایش کتنسار کائولیتی- بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ", 0.

19- "بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های منگنز- آهن در ته نشست های افیولیتی شمال چالدران ، شمال باختر ایران", مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)

1-بهنام مهدیخانی ، علی امامعلی پور, "بررسی کانی شناسی، ساختار و تحلیل داده های ژئوشیمیایی در محدوده کانسار چندفلزی آی قلعه سی، جنوب شرق تکاب", هشتمین گردهمایی زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه زنجان.

2-علی امامعلی پور، پویا زرگری, "تحلیل داده های اکتشافی ژئوشیمیایی به روش های EDA و فرکتال در محدوده اکتشافی مس پورفیری هریس", هشتمین گردهمایی زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه زنجان, شهریور 1395.

3- " فلززایی در پهنه های ساختاری باختر دریاچه ارومیه", دومین همایش تخصصی زمین شناسی, 1387.

4- "Chromian spinels in the Khoy peridotite, a petrogenetic indicator of the magmatic process", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

5- "Field relationship, petrography and mineral inclusions of chromitite bodies of the Khoy ophiolite NW Iran", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

6- "Processing of Bauxite Mineral Bearing Titanium of Ghopi Baba Ali(Mian-doab)Mine", 20th World Mining Congress 2005-Tehran, 2005.

7- "ارزیابی معادن منتخب سنگ تزئینی گرانیتی استان آذربایجان غربی براساس شاخص طبقه بندی ذخایر سنگ تزئینی", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

8- "استفاده از روشهای ساختاری و غیر ساختاری در اکتشاف اورانیوم، شمال غرب ایران", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

9- "اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به منظور تعیین مناطق امیدبخش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی : برگه 25000/1 نقده", همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع(فاقد گواهی ارائه), 1393, شیراز,شیراز.

10- "برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئوترمومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داش", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1379.

11- "بررسی پتانسیل های معدنی در گستره استان لرستان", دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

12- "بررسی تغییرات محتوی Al در جایگاه چهاروجهی ساختار کلریت های انتخابی به عنوان شاخصی جهت برآورد دمای تبلور این کانی ها در گدازه های کانه دار ناحیه قزل داش خوی", یازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی, 1382.

13- "بررسی توزیع ژئوشیمیایی جیوه در مناطق دگرسان پهنه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران", اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران, 1386.

14- "بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر Ti و Fe و P در کانسار تیتاننیوم قره آغاج، شمال باختری ارومیه", دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 1387.

15- "بررسی ذخایر منگنز صفوی چالدران و اوزن دره مهاباد با نگرشی بر امکان سنجی تولید پرمنگنات پتاسیم از آنها", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

16- "بررسی زمین شناسی و پتانسیل معدنی دریاچه ارومیه", اولین همایش دریاچه ارومیه, 1380.

17- "بررسی زونالیته ژئوشیمیایی سطحی و سطح تراز فرسایشی کانسار طلای زرشوران با استفاده از داده های حفاری (شمال شرق شهرستان تکاب)", شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1391, دانشگاه شیراز,ایران.

18- "بررسی زونالیته ژئوشیمیایی و سطح تراز فرسایشی کانی سازی طلا در منطقه آرپاچای تکاب", سومین هماش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, اهواز,ایران.

19- "بررسی ژئوشیمی دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانی سازی طلا در ناحیه آرپاچای، شمال تکاب،شمال باختر ایران", دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

20- "بررسی ژئوشیمی طلا در رابطه با توده گرانیت آلکالن قوشچی منطقه آق زیارت سلماس", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

21- "بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن در منطقه خوی، باختر شهرستان خوی", دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

22- "بررسی ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل نهشته های سولفیدی همراه با آتشفشانیهای افیولیتی ناحیه ی قزل داش خوی", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1380.

23- "بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی کانی سازی طلا در رابطه با توده گرانیت آلکالن قوشچی منطقه آق زیارت، شمال شهرستان ارومیه", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

24- "بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی نهتشه منگنز صفو (جنوب باختر ماکو)، شمال چالدران", نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1384.

25- "بررسی فلززایی جیوه در سنگهای لیستونیتی گستره افیولیتی خوی", بیست و دومین گردهمایی علوم زمین کشور, 1382.

26- "بررسی کانی شناسی و ژئو شیمی کانسارهای بوکسیتی - کائولینیتی منطقه بوکان با نگرشی بر کاربر آنها", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین, 1389.

27- "بررسی لیتوژئوشیمی و تعیین سطح تراز فرسایشی کانی سازی جیوه در منطقه طوره ، غرب خوی", سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, اهواز,ایران.

28- "بررسی های لیتوژئوشیمیایی و استفاده از روش فراکتال در تعیین محدوده کانی سازی جیوه در ناحیه طوره(غرب شهرستان خوی)", سی و یکمین گردهمایی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

29- "تاثیر کانی سازی تاخیری(طلای اپی ترمال) در ردیف زونالیته ژئوشیمیایی کانسار پورفیری مسجدداغی", سی و دومین گردهمایی علوم زمین و, 1392, تهران,ایران.

30- "تحلیل داده های ژئوشیمیایی به دست آمده از حفاری های اکتشافی به منظور اکتشاف کانی سازی پنهانی", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

31- "تحلیل نتایج حاصل از تحلیل فاکتوری با شاخص زونالیته در محدوده کانسار مس پورفیری کیقال-بارملک، شمال ورزقان", سی و سومین گردهمایی علوم زمین, 1393, تهران,سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

32- "ترکیب شیمیایی و ژنز کرومیت های مناطق الند و قشلال خوی", بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1388.

33- "تغییرات جرمی عناصر در نتیجه دگرسانی گرمابی مرتبط با کانی¬سازی جیوه نوع لیستونیتی در ناحیه طوره (غرب خوی)", سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, اهواز,ایران.

34- "تفکیک زونهای دگرسانی گرمابی در منطقه آرپاچای (شمال تکاب) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای TM", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین, 1389.

35- "تلفیق و آنالیز داده های زمین شناسی و سنجش از دور تصاویر سنجده ASTER جهت تفکیک زونهای دگرسانی هیدروترمال در کانسار مس پورفیری کیقال، شمال ورزقان", سی و سومین گردهمایی علوم زمین, 1393, تهران,سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

36- "تمایز دگرسانی های ارژیلیک پیشرفته عقیم از انواع مرتبط با سیستم های اپی ترمالی با یک مثال موردی از منطقه زگلیک اهر", بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین, 1386.

37- "دگرسانی سیلیسی-کربناته سرپانتینبت ها و کانی زائی جیوه در ناحیه خان گلی ماکو", سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1378.

38- "رخداد متاسوماتیکی در همبری دو توده نفوذی آلکالن و اهمیت اکتشافی آن در ناحیه قره باغ شمال شهرستان ارومیه", پنجمین همایش انجمن زمین شناس اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

39- "ژئوشیمی دگرسانی گرمابی در سنگهای اولترامافیکی با یک مثال موردی", دومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, 1387.

40- "شناسایی مناطق امیدبخش کانی زائی باریت در برگه 1:25000 نقده III ، شمال غرب ایران", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

41- "طراحی شبکه بهینه اکتشافی(حفاری)در محدوده کانسار ایلمنیت-آپاتیت قره آغاج ارومیه", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1379.

42- "فلززایی در پهنه های ساختاری گستره استان آذربایجان غربی", اولین همایش منطقه ای زمین شناسی آذربایجان, 1387.

43- "کاربرد روش بیوژئوشیمیایی در اکتشاف ذخایر نیکل و کروم", دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,ایران.

44- "کاربرد روش پردازش داده‌های تصویری در برآورد نسبت حجمی کانیها در اکتشاف ذخایر غیرفلزی، با یک مثال موردی از کانسار میکای قره‌قشلاق (شمال ارومیه)", چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 1391, تهران,ایران.

45- "کانی شناسی ، ژئوشیمی و ژنز نهشته های بوکسیتی جنوب استان آذربایجان غربی", بیست و سومین گردهمای علوم زمین کشور, 1383.

46- "محاسبه سطح فرسایش کانی سازی و میزان انطباق نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص های زونالیته با استفاده از داده های لیتوژئوشیمیایی", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

47- "مدل زمین شناسی ، دگر سانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پور فیری مسجد داغی(شرق جلفا)", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین, 1389.

48- "مدلسازی آلتراسیونی وبررسی ارتباط کانی سازی وعیار با آلتراسیون پتاسیک در محدوده اکتشافی مسجدداغی", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین گنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

49- "مطالعه کانی شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی کانسار آهن ارجین", سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور و دومین کنگره بین المللی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

50- "معرفی متابوکسیت کروندوم دارحیدرآباد (ارومیه) به عنوان نخستین یافته از ترکیبی مشابه امری در ایران", دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, خرم آباد,لرستان.

51- "نگرشی بر ذخایر فلزی تیتانیوم و کروم در استان آذربایجان غربی، دانسته های موجود و چشم اندازهای آتی", اولین همایش توانمندی های معدنی استان آذربایجان غربی, 1380.
کتاب های چاپ شده (3)

1-علی امامعلی پور, "فرآوری مواد معدنی، طراحی و اجرا", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-علی امامعلی پور، نصرت حیدری و عباس رکاب طلایی, "فرآوری مواد معدنی ، طراحی و اجرا جلد2", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

3-علی امامعلی پور, "روشهای تهیه و کاربرد نقشه های زمین شناسی و معدنی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (13)

1- "گزارش پایان عملیات اکتشافی ذخایر کرومیت ناحیه کوچک ، غرب شهرستان خوی، سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی، سال 1392.".

2- "طرح نيازسنجي تحقيقاتي در معادن استان آذربايجان غربي ، سال 82 ، طرح مشترك دانشگاه اروميه و سازمان صنايع. ".

3- "طرح بررسي ويژگي هاي ذخاير منگنز استان و امكان سنجي تهيه پرمنگنات پتاسيم از آن ، سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي ، سال 83 . ".

4- "بررسي فراواني كانيهاي تيتانيم دار در نهشته هاي بوكسيتي استان و امكان فرآوري آنها ، طرح مشترك دانشگاه اروميه و سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي ، 83 .".

5- "طرح بررسي منابع اوليه كاني هاي ساينده در استان و امكان كاربرد آنها در صنعت ، طرح مصوب سازمان صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، سال 86 .".

6- "تهيه مشخصات كيفي سنگ هاي تزئيني استان آذربايجان غربي تحت شرايط استاندارد ASTM ، طرح مشترك دانشگاه اروميه با موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، سال 86 .".

7- "بررسی های دورسنجی (داده های ماهواره ای) به منظور تفکیک زونهای آلتراسیون در منطقه قره قشلاق سلماس، 1390، طرح ارتباط با صنعت دانشگاه .".

8- "مشارکت در اجرای بیش از 30 پروزه زمین شناسی و اکتشافی در سطح استانی و ملی ".

9- "بررسی ژئوشیمیایی توده های گرانیتوئیدی و ارائه مدل ژئودینامیکی جایگیری آنها در ناحیه شمال و جنوب شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1384.

10- "بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و اثرات زیست محیطی آن در ناحیه طوره، باختر شهرستان خوی", دانشگاه ارومیه, 1390, کاربردی.

11- "بررسی فلززایی ذخایر کروم در اوفیولیت خوی و مقایسه آن با ذخایر کرومیت آلپی", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.

12- "بررسی ژئوشیمی، کانی شناسی و کاربرد ذخیره معدنی منگنز صفو (شمال شهرستان چالدران)", دانشگاه ارومیه, 1385.

13- "بررسی فلززایی ذخایر معدنی در گستره استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1387.
پایان نامه ها (17)

1-پویا زرگری, "بررسی لیتوژئوشیمیایی و تعیین سطح تراز فرسایشی کانی سازی مس پورفیری شرق هریس، شمال غرب ایران، استاد راهنما", دانشکده فنی, 1395.

2-مسعود اسمعيل زاده, "بررسي ژئوشيميايي زون هاي دگرساني در كانسار مس- موليبدن پورفيري كيقال- بار ملك ، شمال ورزقان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سوران قادري, "بررسي دورسنجي و اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه اي در برگه ي 100000/1 كرمانشاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-زهرا علي پور, "بررسي هاي دورسنجي و ژئوشيميايي دگرساني هاي گرمابي و تعيين خاستگاه آنها در منطقه زاگليك ، جنوب شرق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-محمد پيرويي خوشاكو, "بررسي زمين شناسي اقتصادي توده مافيك-اولترامافيك بهله ، شمال غرب اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-ميرابراهيم خاتميان اسكويي, "بررسيهاي دورسنجي، ژئوشيميايي و بيوژئوشيميايي سنگهاي اولترامافيكي و نهشته هاي كروميتي همراه آنها در مجموعه افيوليتي خوي، شمال غرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-پيام شمسي, "تفكيك مناطق دگرساني گرمابي به روش پردازش داده هاي ماهواره اي و اكتشاف ژئوشيميايي درمنطقه آرپاچاي (شمال تكاب)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-سيدرضا طائبي, "مدل سازي سه بعدي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي زرشوران و بررسي منطقه بندي ليتوژئوشيميايي با استفاده از داده هاي حفاري جديد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-فرزين آذرمي خسروشاهي, "بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار منگنز جوكندي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-مستوره يوسفي, "تفكيك مناطق دگرساني ليستونيتي به روش دورسنجي و بررسي اكتشافي آنها (ژئوشيميايي و كاني¬سازي) در افيوليت¬هاي ناحيه خوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-مهديه كريملو, "بررسي ليتوژئوشيميايي و تعيين سطح تراز فرسايشي كاني سازي جيوه در منطقه طوره، غرب شهرستان خوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-مهسا حاجي حسينلو, "بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه قره باغ اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-آدين بيگدلي, "بررسي داده هاي اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيكي و دورسنجي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني سازي طلا در منطقه آق زيارت سلماس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-اديان غلامي متكي, "پردازش داده هاي ماهواره اي و اكتشاف ژئوشيميايي (رسوبات آبراهه اي و كانيهاي سنگين) در ورقه توپوگرافي 1:25000 نقده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-فهيمه مهرباني, "بررسيهاي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانسار مس رسوبي محمودكندي، جنوب شرق ماكو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

16-مهدي موتاب صحيح آذر, "بررسي هاي دورسنجي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي براي اكتشاف كاني سازي اسكارني در منطقه آق بلاغ اشنويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-رضا موسوي شرامين, "بررسي ليتوژئوشيميايي، مدل سازي سه بعدي و ارزيابي ذخيره كانسار مس-طلاي مسجدداغي (جلفا)، شمال غرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (12)

1- طراحی و اجرای پروژه های اکتشافی، مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

2- متالوژنی و اکتشاف افیولیت ها، مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

3- اکتشاف فلزات خاص،مقطع دکتری گرایش اکتشاف مواد معدنی.

4- متالوژنی ایران، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

5- اکتشاف ژئوشیمیایی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

6- اکتشاف مواد معدنی فلزی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

7- اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اکتشاف معدن.

8- عملیات صحرایی زمین شناسی، مقطع کارشناسی.

9- تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی،مقطع کارشناسی.

10- کانی شناسی توصیقی ، مقطع کارشناسی.

11- زمین شناسی اقتصادی، مقطع کارشناسی.

12- اصول پی جوی، اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی ، مقطع کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1-بهنام مهدیخانی (دانشجوی دوره دکتری)، علی امامعلی پور, "انتخاب مقاله ارائه شده در هشتمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران به عنوان برنده جایزه بین المللی اعطایی از طرف آزمایشگاه Hydroseparation دانشگاه بارسلونا (اسپانیا) و Georesourc e.U (اتریش) و انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران", هشتمن همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران- شهریور 95 - دانشگاه زنجان.

2- "انتخاب کتاب تالیفی با عنوان "روشهای تهیه و کاربرد نقشه های زمین شناسی و معدنی" به عنوان کتاب برتر سال1392در حوزه علوم زمین توسط سی و دومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نخستین گنگره بین المللی - تخصصی علوم زمین.".

3- "پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1388، دریافت لوح تقدیر و جوایز ".