• نام و نام خانوادگی
  • طاهر ازدست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
  • t.azdast@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (22)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • طاهر ازدست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-ایوب کریم زاد- طاهر ازدست- محمد رضا شبگرد- امیر نویدفر- سجاد ممقانی, 2015, Effect of carbon nanotubes on laser cutting of multi-walled carbon nanotubes/polymethylmethacrylatena nocomposites,Optics and Laser Technology.

2-طاهر ازدست, 2015, effect of flow forming on mechanical properties of high density polyethylene pipes,journal of manufacturing processes.

3-طاهر ازدست, 2015, Improving electrical conductivity of poly methyl methacrylate by utilization ...,journal of applied polymer scince.

4-رضا رهبرپور- طاهر ازدست- حمید رهبرپور- سجاد ممقانی, 2014, Feasibility study of friction stir welding of wood–plastic composites,Science and Technology of Welding and Joining.

5-سجاد ممقانی شیشوان-طاهر ازدست- سامرند رش احمدی, 2014, Investigation of the effect of nanoclay and processing parameters 5 on the tensile strength and hardness of injection molded 6 Acrylonitrile Butadiene Styrene–organoclay nanocomposites,Materials and Design.

6-زهرا محمدیان- مصطفی رضایی-طاهر ازدست, 2014, Microstructure, physical, and mechanical properties of LDPE/UHMWPE blend foams: An experimental design methodology,Journal of Thermoplastic Composite Materials.

7-سعید حسین پور داش اتان-طاهر ازدست- سامرند رش احمدی- آروین باقری, 2013, Friction stir spot welding of dissimilar polymethyl methacrylate and acrylonitrile butadiene styrene sheets,Material and Design.

8-طاهر ازدست, 2013, Microcellular foaming of PVC/NBR Thermoplastic elastomer,Material and manufacturing Processes.

9-آروین باقری ساعد-طاهر ازدست- علی دنیوی, 2013, An experimental study on mechanical properties of friction stir welded ABS,Material and Design.

10-عبدالمحمد رضاوند- سامان فلاح کردی-طاهر ازدست, 2013, Experimental Study on the Effect of Adding Carbon Black Powder on Tensile Strength of LDPE Films under Artificial Weathering Condition,Applied Mechanics and Materials.

11- 2008, An Analytical Study of Constrained Shrinkage of Injection Molded Semi-Crystalline Plastic Parts,Polymer-Plastics Technology and Engineering.

12-طاهر ازدست، 1394، بررسی تجربی خواص فوم های نانو کامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی ...،نشریه علمی پژوهشی علوم و فنآوری کامپوزیت.

13-طاهر ازدست، 1394، بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری تزریقی حاوی نانولوله های کربنی چند...،نشریه علمی پژوهشی علوم فنآوری کامپوزیت.

14-سامان خلیل پور آذری- طاهر ازدست، 1391، کاربرد فناوری CAD/CAM/CAE در بهینه سازی بوش پلاستیکی تراکتور کمرشکن باغی توسط دستگاه چاپ سه بعدی،مجله مهندسی مکانیک(به نام دانشگاه صنعتی).

15-مهدی بزرگی- طاهر ازدست- سید عبدالمحمد رضاوند، 1391، بررسی اثر پارامترهای مواد و فرایند بر استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولید شده از لاستیک بازیافتی و پلی پروپیلن،فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی(درلیست ISC نبود).

16-طاهر ازدست- زهرا محمدیان- امیرحسین بهروش- احمد ضیا احمدزی، 1389، بررسی اثر پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهینه سازی تابع هدف با معیارهای چندگانه (OEC)،فصلنامه فرایندهای نوین ساخت و تولید(درلیست ISC نیست).

17- 0، Design and Manufacturing of a Straight Bevel Gear in Hot Precision Forging Process Using Finite Volume Method and CAD/CAE Technology،Int. J. Adv. Manuf Technol.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)

1- 2010, 6Effect of Process Parameter on Microstructural, Flexural Strengthe and tensile Strength of Injection Molded Thermoplaqstic Foams,Regional Meeting of Polymer Processing Society, Istanbul,Turkey.

2- 1392, A Study on Cell Morphology in Microcellular FoamingProcess of Thermoplastic Elastomer,21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013, تهران,ایران.

3- 2010, An An Experimental Study on Residual Stress Distribution of Reinforced Amorphous Thermoplastic Injection Molded Parts,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

4- 2010, An Experimental Study on Residual Stress Distributioin of Rinforced Amorphous Thermoplqastic injection Molded parts.,Regional Meeting of Polymer Processing Society, Istanbul,Turkey.

5- 2008, Effect of Cooling Time on in-Mold Constrained Shrinkage of Injection Molded Plastic Parts in Consideration of Residual Stresses,Proceedings of the Polymer Processing 24th Annual Meeting.

6- 2010, Effect of Process Parameters on Microstructure, Flexural Strenght and Tensile Strenght of Injection Molded Thermoplastic Foams,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

7- 2010, Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Processing Parameters on Residual Stress of Injection Molded Thermoplastic Parts,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

8- 2010, Experimental and Numerical study on Uniformity of Wall Thickness of Transparent Acrylic in Bubble Inflation and Plug Assistance Thermoforming Processes,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, Babol,Iran.

9- 2010, Experimental Study of the Effect of Processing Parameters on Dimensional Stability of Injection Molded Thermoplastic Foams,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

10- 2010, Experimental Study on the Effects of Short Size and Blowing Agent Amount on the Flexural Strength of Injection Molded Thermoplastic Foams,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

11- 2010, Experimental study on the effects of shot size and blowing agent amount on the Flexural strength of injection molded thermoplastic foams,Regional Meeting of Polymer Processing Society, Istanbul,Turkey.

12- 2010, Experimentally Investigates the Effect of Injection Pressure and Melt Temperture on Tensile Strenght and Impact Resistance of Injection Molded thermoplastic Foams,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

13- 2011, Exprimental and simulation Study on the Effect of Process Parameters on the Warpage of thin-shell Injection Molded Parts,Polymer Processing Society (PPS2011) Asia-Australia Regional Meeting, Kish Island,Iran.

14- 2008, Extrusion Foaming of High-Melt-Strength PP with Supercritical Carbon Dioxide I:Cell Nucleation Behaviors,ANTEC.

15- 2008, Extrusion Foaming of High-Melt-Strength PP with Supercritical Carbon Dioxide-Expansion Behaviors,Biowing Agents and Foaming Processes.

16- 2014, Influence ofcarbon nanotube on CO2 laser cutting workability of multi-waled corboon nanotube/poloy methyl methaclyrate nanocomposite,ICNN2014, تهران,ایران.

17- 2010, Injection molding parameters optimization through a Hybrid system of artifical neural network and genetic algorithm,18th Annual International Conference on Mechanical Engineering.

18- 2010, Injection Molding Parameters Optimization through a Hybrid System of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm,International Conference on Mechanical engineering, Tehran,Iran.

19- 2010, Investigation Effect of Process Parameters on Residual Stress of Injected Molding Thermoplastic Parts, Experimental and Simulation,Proceeding of the Polymer Processing Society 26th Annual Meeting.

20- 2014, Investigation of Rackweel hardness and charpy impact tets of injection molded....,ICNN2014, تهران,ایران.

21- 2010, Numerical Survey of Relevency Between High Grade of Filler With Final Shirinkage of RTM Panel,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, Babol,Iran.

22- 1391, Optimization of LDPE/UHMWPE Blend Foaming Process by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC) Method,(ISPST2012) 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran,Iran.

23- 1391, The Effect of Clay Content on Microstructure and Mechanical Properties of Crosslinked PVC Nanocomposite foams,(ISPST2012) 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran,Iran.

24- 2011, The Effect of Processing Parameters on the Thermal Conductivity of LDPE/UHMWPE Blend Foams,Polymer Processing Society (PPS2011) Asia-Australia Regional Meeting, Kish Island,Iran.

25- 1391, The Effect of Shape of Pin on the Mechanical Properties of Welded ABS Sheets with a New Designed Tool in Friction Stir Welding Process,(ISPST2012) 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran,Iran.

26- 2011, The Processing–Morphologies Relationships in Microcellular Foaming,Polymer Processing Society (PPS2011) Asia-Australia Regional Meeting, Kish Island,Iran.

27- 2009, Visualization of CO2 Content Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam,Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

28- 2010, Visualization of Fiber Orientation in Weldlines of a RTM Part With Different Injection Spots,10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, Babol,Irab.

29- 2009, Visualization of Talc Amount Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam,Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

30- 2011, Water Assisted Injection Molding Process Parameters Optimization of Polypropylene by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC) Method,Internatinal conference of plastic injection molding asia 2011, بانکوک,تایلند.

31- 1391، اثر افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با درصدهای وزنی مختلف برخواص مکانیکی نانو کامپوزیت های / ABS اکسید آلومینیوم،هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران-، تهران،ایران.

32- 1392، اثر افزودن نانورس بر روی خواص ساختاری و مکانیکی فوم نانوکامپوزیتABS/PMMA/Clay،شانزدهمین کنگره شیمی ایران، یزد،ایران.

33- 1390، اثر لاستیک آکریلو نیتریل بوتادین بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای چوب-پی¬وی¬سی،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، بیرجند،ایران.

34- 1389، ارئه راهکار عملی و مدلی کاربردی برای بهبود ارتباط صنعت ودانشگاه،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران -، تبریز،ایران.

35- 1390، استفاده از روش بهینه سازی تابع هدف با معیارهای چندگانه (OEC) به منظور تعیین شرایط بهینه فرایند قالب گیری تزریقی ABS به کمک آب،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، بیرجند،ایران.

36- 1388، امکان سنجی جایگزینی قطعه ریخته¬گری شده دوشاخ میل¬گاردان تراکتور به جای قطعه فورج شده،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، بابل،ایران.

37- 1392، بررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر روی استحکام کششی نانو کامپوزیتABS،اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، فاقد گواهی ارائه، تهران،ایران.

38- 1388، بررسی اثر نوع ماده ترموپلاستیکی و پارامترهای فرایند بر میزان و نحوه توزیع تنشهای پسماند درقطعات قالبگیری تزریقی،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، بابل،ایران.

39- 1390، بررسی اثرات استفاده از راهگاه گرم بر خواص مکانیکی و تولرانسهای هندسی قطعات ترموپلاستیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

40- 1389، بررسی امکان بکارگیری روش جوشکاری ترمیمی در اصلاح روتور ترک خورده توربین-های پتروشیمی تبریز،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران -، تبریز،ایران.

41- 1392، بررسی تاثیر افزودن نانورس و پارامترهای فرآیند برروی خواص ساختاری و مکانیکی فوم توده ای نانوکامپوزیت نانورس به روش تاگوچی،همایش بین المللی متالورژی و ریخته گری، سمنان،ایران.

42- 1390، بررسی تاثیر درصد اختلاط مواد بازیافتی و شرایط فرایندی بر خواص مکانیکی پلی اتیلن سنگین،چهارمین همایش ملی مهندسی مکانیک(کنفرانس دانشگاه آزاد)، خمینی شهر،ایران.

43- 1394، بررسی تاثیر نانو رس و شرایط فرآیندی بر خواص ساختاری فوم های شیمیایی،بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

44- 1389، بررسی تأثیر پیشگرم و ضخامت ورق بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولاد St37 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات،هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اصفهان،ایران.

45- 1392، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرایندی و عامل پف زا بر استحکام خط جوش فومهای ترموپلاستیک در فرایند قالبگیری تزریقی،همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی(دانشگاه ازاد)، تاکستان،ایران.

46- 1389، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند تزریق بر خواص مکانیکی فوم های ترموپلاستیکی،کنفرانس ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک، شیراز،ایران.

47- 1392، بررسی تجربی پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی بر خواص ابعادی فوم های ترموپلاستیک،همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی(دانشگاه آزاد)، تاکستان،ایران.

48- 1392، بررسی تجربی پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی بر میزان اعوجاج و چگالی نسبی فوم های ترموپلاستیک،همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی(دانشگاه آزاد)، تاکستان،ایران.

49- 1389، بررسی تجربی تأثیر پارامترهای فرایند قالبگیری تزریقی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فوم ساختاری،سومین همایش ملی مهندسی مکانیک، خمینی شهر،ایران.

50- 1390، بررسی تجربی خواص ساختاری فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلی¬وینیل-کلراید/نیترال¬بوتادین¬رابر با روش توده¬ای (این مقاله با مقاله شماره 4 کاملاً متفاوت است. این مقاله خواص ساختاری است اما مقاله شماره 4 خواص مکانیکی است)،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

51- 1390، بررسی تجربی خواص مکانیکی فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلی¬وینیل¬کلراید/نیترال-بوتادین¬رابر با روش توده¬ای،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، بیرجند،ایران.

52- 1390، بررسی تجربی و شبیه‌سازی شده اثر پارامترهای فرآیند بر میزان و نحوه اعوجاج قطعات قالبگیری تزریقی جدار نازک،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

53- 1390، بررسی خواص مکانیکی فوم¬های تهیه شده از آمیزه LDPE/UHMWPE به روش قالب¬گیری فشاری،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

54- 1389، بهبود خواص مکانیکی قطعات فوم ساختاری در فرایند قالبگیری تزریقی از طریق کنترل میزان عامل فوم زا و حجم تزریق،سومین همایش ملی مهندسی مکانیک.

55- 1389، بهبود خواص مکانیکی قطعات فوم ساختاری در فرآیند قالبگیری تزریقی از طریق کنترل فشار تزریق و دمای مذاب،کنفرانس ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک، شیراز،ایران.

56- 1390، بهینه سازی تابع هدف طراحی ازمایش تاگوچی برای یافتن شرایط بهینه فرایند قالبگیری تزریقی کامپوزیتهای چوب-پلاستیک با لاستیک،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

57- 1390، بهینه سازی خواص مکانیکی فوم های ترموپلاستیکی دو مرحله ای تولید شده با قالبگیری تزریقی،دومین همایش ملی مهندسی مکانیک، شیراز،ایران.

58- 1394، تاثیر نانو رس و شرایط فرآیندی بر سختی و استحکام ضربه ای نانو...،بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

59- 1394، تاثیر نانورس و شرایط فرآیندی بر سختی و استحکام کششی فوم های شیمیایی...،بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران،ایران.

60- 1389، مطالعه تجربی جهت اصلاح تنشهای پسماند قطعات تزریق پلاستیک از جنس پروپیلن با مواد پر کننده،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

61- 1387، مقایسه انقباض ترموپلاستیک های بی شکل و نیمه کریستالی در فرایند تزریق قطعات پلاستیکی،نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران.

62- 1392، مقایسه تجربی ماکزییم تنش قطعات فوم ترموپلاستیک دارای خط جوش و بدون خط جوش در فرایند قالبگیری تزریقی،همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی(دانشگاه آزاد)، تاکستان،ایران.

63- 1388، مهندسی معکوس چرخ دنده های شفت خروجی پی تی او گیربکس عقب تراکتور کمرشکن باغی،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، بابل،ایران.

64- 1390، یافتن الگوی تغییر شکل برای پیش بینی خواص مکانیکی در فرآیند قالبگیری تزریقی قطعات ترموپلاستیکی تحت شرایط مختلف فرآیندی،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME2011، تهران،ایران.

65- 1390، یافتن فاصله بهینه از دریچه تزریق و جهت گیری ذرات چوب جهت دستیابی به حداکثر خواص مکانیکی درکامپوزیت¬های اصلاح شده چوب – پلاستیک به کمک لاستیک،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، بیرجند،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-طاهر ازدست- امیرحسین بهروش- احسان شکوری، 1390، اطلاعات طراحی برای مهندسین پلاستیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1388، بررسی تحلیلی خواص انقباضی ترموپلاستیک های بی شکل و نیمه کریستالی در روش قالب گیری تزریقی،دانشگاه ارومیه.

2- 1390، بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند قالب گیری تزریقی قطعات پلاستیکی به کمک آب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (22)

1-ايوب كريم زاد قويدل، 1393، بررسي تجربي خواص سطحي نانو كامپوزيتهاي حاوي نانو لوله هاي كربني در فرايند برش ليزر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضا رهبرپور كومله، 1392، مطالعه امكان سنجي از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت هاي چوب-پلاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-بشار آذرگ، 1392، بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيندبر روي خواص ساختاري و مكانيكي فوم نانوكامپوزيت پليمرها به روش توده¬اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سجاد ممقاني شيشوان، 1392، بررسي تجربي خواص مكانيكي وخستگي نانوكامپوزيت¬هاي پليمري توليد شده به روش قالبگيري تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رامين شيري تركماني، 1392، مطالعه تجربي تاثير فوم كردن بر روي رفتار خستگي نانو كامپوزيت هاي پليمري توليد شده به روش قالبگيري تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-تقي آسيابي، 1391، بررسي تجربي خواص مكانيكي و ساختاري نانو كامپوزيت‌هاي پليمري توليد شده به روش قالب‌گيري تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-صلاح¬الدين خسروي، 1391، بهينه سازي برش ورقهاي فلزي در ساخت اتاق¬هاي كمپرسي با استفاده از برنامه¬ريزي رياضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مهدي پيري زاده، 1390، مطالعه تجربي خواص مكانيكي در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي صفحات ABS با طراحي ابزار جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-امير چوپان، 1391، شناسايي عوامل تاثيرگذار و پيش-بيني ميزان سختي در عمليات جوشكاري قوسي با الكترود دستي در فولاد ST37، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سارا خالقي خرمي، 1390، بهينه سازي خواص ساختاري فوم كامپوزيت ترمو¬پلاستيك- لاستيك به روش توده‌اي (Batch)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-آروين باقري ساعد، 1390، مطالعه عملي خواص مكانيكي و ساختاري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي ترموپلاستيكها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-زهرا محمديان، 1390، بررسي تجربي خواص فيزيكي – مكانيكي فوم¬هاي بر پايه آميزه¬هاي پلي¬اتيلن چگالي پايين/پلي¬اتيلن با وزن ولكولي بسيار بالا توليد شده به روش قالب¬گيري فشاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سعيد حسين¬پور داش آتان، 1390، مدل سازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه¬اي در ترموپلاستيك¬ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-احسان اميري، 1389، بررسي عددي و تجربي توزيع ضخامت در فرم¬دهي پليمراكريليك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سيد مهدي علي الموسوي، 1388، تععين مكان بهينه دريچه مذاب در قالب¬هاي تزريق پلاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-هادي صداقت پيشه، 1389، بررسي اثرات پارامترهاي فرايند توليد روي چگونگي جريان مذاب درو قالب در توليد كاور اتومبيل تويوتا، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

17-ابراهيم قلعه، 1390، بررسي تجربي خواص كامپويتهاي اكسترود شده چوب- پلاستيك با لاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-عطا جليلي كهنه شهري، 1389، بررسي تجربي قالبگيري تزريقي كامپوزيت چوب- پلاستيك با لاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-حسين اميرخاني، 1389، بررسي خواص مكانيكي مقطع جوش با كنترل متغيرهاي پيش گرم، ضخامت ورق و قطر الكترود با استفاده از روش طراحي ازمايشات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-محمد اصلانيان، 1390، بهينه سازي كيفيت قطعه توليد شده به روش برشكاري با قوس پلاسما با استفاده از روش طراحي پارامترهاي تاگوچي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-كيومرث شاكرمي، 1389، بررسي تجربي خواص ساختاري و مكانيكي فوم كامژوزيتهاي ترموژلاستيك- لاستيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-امير صديقي، 1389، بررسي عددي اثر پارامترهاي موادي بر روي خواص مكانيكي قطعات تزريقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.