• نام و نام خانوادگی
  • طاهر ازدست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

طاهر ازدست متولد سال  1356 در شهرستان مهاباد می­ باشد. وی تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید به ترتیب در دانشگاه­ های شهید رجایی، تهران و تربیت مدرس سپری نموده است. همچنین در سال 1385 ایشان فرصت مطالعاتی دوره دکتری تخصصی را نیز به مدت یک سال در دانشگاه تورنتوی کانادا تحت راهنمایی پرفسور Chul B. Park و گروه تحقیقاتی ایشان گذرانده است. وی از سال 1386 به عنوان عضو هیئت علمی به گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه پیوسته و به فعالیت ­های آموزشی و پژوهشی می­ پردازد. ایشان در سال 1392 به درجه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند و در سال 1394 به مدت یک سال به عنوان محقق مدعو، دوره فرصت مطالعاتی را در دانشگاه تورنتو گذراندند. وی در سال 1396 به درجه استاد کاملی ارتقاء پیدا کردند. ایشان همچنین تابستان های 1396 و 1398 را به عنوان محقق مدعو در دانشگاه تورنتو در زمینه فوم های میکرو و نانوسلولی پلیمرها سپری نمودند. از دستاوردهای پژوهشی ایشان می­ توان به چاپ بیش از 190 مقاله شامل 85 مقاله ISI و علمی-پژوهشی، بیش از 100 مقاله کنفرانسی داخلی و بین المللی و 3 ترجمه و تصنیف کتاب اشاره نمود. ایشان بنیان­ گذار و مدیر گروه تحقیقاتی تکنوفوم پلاست دانشگاه ارومیه نیز می باشند.

زمینه های اصلی و علاقه مندی ها:

- فوم­ های میکروسلولی و نانوسلولی، تکنولوژی پلاستیک، کامپوزیت و نانو­کامپوزیت، قالب گیری تزریقی و اکستروژن و دورانی پلاستیک­ ها، چاپگرهای سه ­بعدی، جوشکاری پلاستیک­ ها، فرآیندهای تولید

- خواص پلاستیک­ ها و فوم­ ها: خواص مکانیکی، ساختاری، عایق حرارتی، عایق صوتی، عایق الکتریکی، پیزوالکتریک، حافظه شکلی و ...

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Taher-Azdast

آدرس گوگل اسکالر: https://scholar.google.com/citations?user=pc3emL4AAAAJ&hl=en

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14041089600

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (85)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (102)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (35)
پایان نامه ها (72)
جوایز و افتخارات (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • طاهر ازدست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
        بیوگرافی کوتاه

طاهر ازدست متولد سال  1356 در شهرستان مهاباد می­ باشد. وی تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید به ترتیب در دانشگاه­ های شهید رجایی، تهران و تربیت مدرس سپری نموده است. همچنین در سال 1385 ایشان فرصت مطالعاتی دوره دکتری تخصصی را نیز به مدت یک سال در دانشگاه تورنتوی کانادا تحت راهنمایی پرفسور Chul B. Park و گروه تحقیقاتی ایشان گذرانده است. وی از سال 1386 به عنوان عضو هیئت علمی به گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه پیوسته و به فعالیت ­های آموزشی و پژوهشی می­ پردازد. ایشان در سال 1392 به درجه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند و در سال 1394 به مدت یک سال به عنوان محقق مدعو، دوره فرصت مطالعاتی را در دانشگاه تورنتو گذراندند. وی در سال 1396 به درجه استاد کاملی ارتقاء پیدا کردند. ایشان همچنین تابستان های 1396 و 1398 را به عنوان محقق مدعو در دانشگاه تورنتو در زمینه فوم های میکرو و نانوسلولی پلیمرها سپری نمودند. از دستاوردهای پژوهشی ایشان می­ توان به چاپ بیش از 190 مقاله شامل 85 مقاله ISI و علمی-پژوهشی، بیش از 100 مقاله کنفرانسی داخلی و بین المللی و 3 ترجمه و تصنیف کتاب اشاره نمود. ایشان بنیان­ گذار و مدیر گروه تحقیقاتی تکنوفوم پلاست دانشگاه ارومیه نیز می باشند.

زمینه های اصلی و علاقه مندی ها:

- فوم­ های میکروسلولی و نانوسلولی، تکنولوژی پلاستیک، کامپوزیت و نانو­کامپوزیت، قالب گیری تزریقی و اکستروژن و دورانی پلاستیک­ ها، چاپگرهای سه ­بعدی، جوشکاری پلاستیک­ ها، فرآیندهای تولید

- خواص پلاستیک­ ها و فوم­ ها: خواص مکانیکی، ساختاری، عایق حرارتی، عایق صوتی، عایق الکتریکی، پیزوالکتریک، حافظه شکلی و ...

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Taher-Azdast

آدرس گوگل اسکالر: https://scholar.google.com/citations?user=pc3emL4AAAAJ&hl=en

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14041089600

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-فرصت مطالعاتی دوره دکتری تخصصی، 1385-1386، مهندسی مکانیک/ساخت و تولید،دانشگاه تورنتو، کانادا.

2-دکتری تخصصی، 1381-1386، مهندسی مکانیک/ساخت و تولید،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-کارشناسی ارشد، 1379-1381، مهندسی مکانیک/ساخت و تولید،دانشگاه تهران.

4-کارشناسی، 1375-1379، مهندسی مکانیک/ساخت و تولید ،دانشگاه شهید رجایی تهران.

5-دیپلم، 1370-1374، ریاضی و فیزیک ،دبیرستان شهریکندی مهاباد، آذربایجان غربی.
مقالات ژورنال (85)

1-Hasanzadeh R., Mojaver P., Azdast T., Chitsaz A., Park C.B., 2022, Low-Emission and Energetically Efficient Co-Gasification of Coal by Incorporating Plastic Waste: A Modeling Study,Chemosphere, 299, p. 134408.

2-Mojaver P., Hasanzadeh R., Chitsaz A., Azdast T., Mojaver M., 2022, Tri-Objective Central Composite Design Optimization of Co-Gasification of Eucalyptus Biomass and Polypropylene Waste,Biomass Conversion and Biorefinery, pp. 1-13.

3-Daryadel M., Azdast T., 2022, Comprehensive Study of Theoretical Models for Predicting Piezoelectric Properties Parameters of Polymeric Foams,Journal of Polymer Research, 29(4), pp. 1-11.

4-Hasanzadeh R., Azdast T., Mojaver M., Darvishi M.M., Park C.B., 2022, Cost-Effective and Reproducible Technologies for Fabrication of Tissue Engineered Scaffolds: The State-of-the-Art and Future Perspectives,Polymer, p. 124681.

5-Rasouli A., Azdast T., Mohammadzadeh H., Mihankhah P., Hasanzadeh R., 2022, Morphological Properties and Mechanical Performance of Polylactic Acid Scaffolds Fabricated by a Novel Fused Filament Fabrication/Gas Foaming Coupled Method ,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 1-12.

6-Hasanzadeh R., Azdast T., Mojaver M., Park C.B., 2022, High-Efficiency and Low-Pollutant Waste Polystyrene and Waste Polystyrene Foam Gasification: Comprehensive Comparison Analysis, Multi-Objective Optimization and Multi-Criteria Decision Analysis,Fuel, 316, p. 123362.

7-Hasanzadeh R., Mojaver M., Azdast T., Park C.B., 2022, A Novel Systematic Multi-Objective Optimization to Achieve High-Efficiency and Low-Emission Waste Polymeric Foam Gasification Using Response Surface Methodology and TOPSIS Method,Chemical Engineering Journal, 430(3), p. 132958.

8-Mojaver M., Hasanzadeh R., Azdast T., Park C.B., 2022, Comparative Study on Air Gasification of Plastic Waste and Conventional Biomass Based on Coupling of AHP/TOPSIS Multi-Criteria Decision Analysis,Chemosphere, 286(3), p. 131867.

9-Daryadel M., Azdast T., 2021, A Newly Developed Layered Model to Analytically Predict the Piezoelectric Property of Polymeric Foams: Cellular Geometry Consideration,Journal of Applied Polymer Science, 139(17), p. 52025.

10-Mihankhah P., Azdast T., Mohammadzadeh H., Hasanzadeh R., Aghaiee S., 2021, Fused Filament Fabrication of Biodegradable Polylactic Acid Reinforced by Nanoclay as a Potential Biomedical Material,Journal of Thermoplastic Composite Materials, https://doi.org/10.1177/08927057211044185.

11-Hasanzadeh R., Mojaver M., Azdast T., Park C.B., 2021, Polyethylene Waste Gasification Syngas Analysis and Multi-Objective Optimization Using Central Composite Design for Simultaneous Minimization of Required Heat and Maximization of Exergy Efficiency,Energy Conversion and Management, 247, p. 114713.

12-Rostami M., Azdast T., Hasanzadeh R., Moradian M., 2021, A Study on Fabrication of Nanocomposite Polyethylene Foam through Extrusion Foaming Procedure,Cellular Polymers, 40(6), pp. 231-243.

13-Khatami H., Azdast T., Mojaver M., Hasanzadeh R., Rafiei A., 2021, Study of Friction Stir Spot Welding of Aluminum/Copper Dissimilar Sheets Using Taguchi Approach,International Journal of Engineering, 34(5), pp. 1329-1335.

14-Azdast T., Hasanzadeh R., 2021, Polylactide Scaffold Fabrication Using a Novel Combination Technique of Fused Deposition Modeling and Batch Foaming: Dimensional Accuracy and Structural Properties,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 114(5), pp. 1309-1321.

15-Mojaver M., Azdast T., Hasanzadeh R., 2021, Assessments of Key Features and Taguchi Analysis on Hydrogen Rich Syngas Production via Gasification of Polyethylene, Polypropylene, Polycarbonate and Polyethylene Terephthalate Wastes,International Journal of Hydrogen Energy, 46(58), pp. 29846-29857.

16-Azdast T., Hasanzadeh R., 2021, Increasing Cell Density/Decreasing Cell Size to Produce Microcellular and Nanocellular Thermoplastic Foams: A Review,Journal of Cellular Plastics, 57(5), pp. 769-797.

17-Moradian M., Azdast T., Doniavi A., 2021, Changes in Signal Transmission Speed in Coaxial Cables through Regulating the Foam Structure of the Polyethylene Dielectric Section,Polyolefins Journal, 8(1), pp. 41-48.

18-Daryadel M., Azdast T., Khatami M., Moradian M., 2021, Investigation of Tensile Properties of Polymeric Nanocomposite Samples in the Rotational Molding Process,Polymer Bulletin, 78(5), pp. 2465-2481.

19-Rasouli A., Azdast T., Mohammadzadeh H., Mihankhah P., Hasanzadeh R., 2021, Introducing A Novel Combined Method of Fused Filament Fabrication (FFF)/Batch Foaming to Improve the Properties of Biodegradable Poly Lactic Acid,Modares Mechanical Engineering, 22(1), pp. 15-22 (in Persian).

20-Hasanzadeh R., Azdast T., 2021, Optimization of FDM 3D Printing Process Parameters of Biodegradable Poly Lactic Acid Polymeric Samples,Modares Mechanical Engineering, 21(2), pp. 69-78 (in Persian).

21-Moradian M., Azdast T., Doniavi A., 2020, Investigating the Effect of Foam Properties on the Attenuationof Coaxial Cables with Foamed Polyethylene Dielectric,Polymers for Advanced Technologies, 31(12), pp. 3328-3340.

22-Eungkee Lee R., Azdast T., Wang G., Wang X., Lee P.C., Park C.B., 2020, Highly Expanded Fine- Cell Foam of Polylactide/Polyhydroxyalkanoate/Nano-Fibrillated Polytetrafluoroethylene Composites Blown with Mold-Opening Injection Molding,International Journal of Biological Macromolecules, 155(15), pp. 286-292.

23-Samadi A., Hasanzadeh R., Azdast T., Abdollahi H., Zarrintaj P., Saeb M.R., 2020, Piezoelectric Performance of Microcellular Polypropylene Foams Fabricated Using Foam Injection Molding as a Potential Scaffold for Bone Tissue Engineering,Journal of Macromolecular Science, 59(6), pp. 376-389.

24-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., 2020, Thermal Conductivity of Low Density Polyethylene Foams Part II: Deep Investigation Using Response Surface Methodology,Journal of Thermal Science, 29(1), pp. 159-168.

25-Hasanzadeh R., Fathi S., Azdast T., Rostami M., 2020, Theoretical Investigation and Optimization of Radiation Thermal Conduction of Thermal-Insulation Polyolefin Foams,Journal of Materials Science and Engineering, 17(2), pp. 58-65.

26-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Rostami M., 2019, A Prediction Model Using Response Surface Methodology Based on Cell Size and Foam Density to Predict Thermal Conductivity of Polystyrene Foams,Heat and Mass Transfer, 55(10), pp. 2845-2855.

27-Mamaghani Shishavan S., Azdast T., Hasanzadeh R., Moradian M., 2019, Comprehensive Investigation of Morphological Properties of ABS/Nanoclay/PMMA Polymeric Nanocomposite Foam,Polymer Science, 61(3), pp. 334-344.

28-Hasanzadeh R., Darvishi M.M., Azdast T., 2019, Synergetic Effect of MWCNT/Nanoclays on Microcellular Polystyrene Hybrid Nanocomposite Foams,Carbon Letters, 30(4), pp. 367-371.

29-Azdast T., Hasanzadeh R., 2019, Experimental Assessment and Optimization of Shrinkage Behavior of Injection Molded Polycarbonate Parts,Materials Research Express, 6(11), p. 115334.

30-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Eungkee Lee R., 2019, Thermal Conductivity of Low Density Polyethylene Foams Part I: Comprehensive Study of Theoretical Models,Journal of Thermal Science, 28(4), pp. 745-754.

31-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Eungkee Lee R., 2019, Multi-Objective Optimization of Heat Transfer Mechanisms of Microcellular Polymeric Foams from Thermal-Insulation Point of View,Thermal Science and Engineering Progress, 9, pp. 21-29.

32-Abedini A., Asiyabi T., Campbell H.R., Hassanzadeh R., Azdast T., 2019, On Fabrication and Characteristics of Injection Molded ABS/Al2O3 Nanocomposites,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 102(5), pp. 1747-1758.

33-Mosavvar A., Azdast T., Moradian M., Hasanzadeh R., 2019, Tensile Properties of Friction Stir Welding of Thermoplastic Pipes Based on a Novel Designed Mechanism,Welding in the World, 63(3), pp. 691-699.

34-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Eungkee Lee R., 2019, Thermal-Insulation Performance of Low Density Polyethylene (LDPE) Foams: Comparison Between Two Radiation Thermal Conductivity Models,Polyolefins Journal, 6(1), pp. 13-21.

35-Azdast T., Eungkee Lee R., Hasanzadeh R., Moradian M., Mamaghani Shishavan S., 2019, Investigation of Mechanical and Morphological Properties of Acrylonitrile Butadiene Styrene Nanocomposite Foams from Analytical Hierarchy Process Point of View,Polymer Bulletin, 76(5), pp. 2579-2599.

36-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Eungkee Lee R., 2019, Optimization of Solid and Radiation Thermal Conductivity of Polymeric Foams Using Response Surface Method Based on a Novel Theoretical Model,Modares Mechanical Engineering, 19(9), pp. 2165-2173 (in Persian).

37-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Darvishi M.M., 2019, Estimating the Thermal Conductivity of Polymeric Foams Based on a Theoretical Model Using Cell Size and Foam Density,Modares Mechanical Engineering, 19(9), pp. 2273-2283 (in Persian).

38-Azdast T., Hasanzadeh R., 2019, A Review on Principles and Fundamentals of Fabrication of Polymeric Foams in Regards to Increasing Cell Density/Reducing Cell Size,Modares Mechanical Engineering, 19(1), pp. 211-222 (in Persian).

39-Mamaghani Shishavan S., Azdast T., Mohammadi Aghdam K., Hasanzadeh R., Moradian M., Daryadel M., 2018, Effect of Different Nanoparticles and Friction Stir Process Parameters on Surface Hardness and Morphology of Acrylonitrile Butadiene Styrene,International Journal of Engineering, 31(7), pp. 1117-1122.

40-Molani S., Azdast T., Doniavi A., Hasanzadeh R., Moradian M., Mamaghani Shishavan S., 2018, A Taguchi Analysis on Structural Properties of Polypropylene Microcellular Nanocomposite Foams Containing Fe2O3 Nanoparticles in Batch Process,Plastics, Rubber and Composites, 47(3), pp. 106-112.

41-Abasalizade M., Hasanzadeh R., Mohamadian Z., Azdast T., Rostami M., 2018, Experimental Study and Optimization of Shrinkage Behavior of Semi-Crystalline and Amorphous Polymers,Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 15(4), pp. 41-51.

42-Azdast T., Hasanzadeh R., 2018, Tensile and Morphological Properties of Microcellular Polymeric Nanocomposite Foams Reinforced with Multi-walled Carbon Nanotubes,International Journal of Engineering, 31(3), pp. 504-510.

43-Azdast T., Doniavi A., Esmaili P., 2018, Selecting Optimal Molding and Material Conditions of Reinforced Polymeric Nanocomposites with MWCNT Using a Multi-Criteria Decision Making Mode,International Polymer Processing, 33(5), pp. 688-694.

44-Daryadel M., Azdast T., Hasanzadeh R., Molani S., 2018, Simultaneous Decision Analysis on the Structural and Mechanical Properties of Polymeric Microcellular Nanocomposites Foamed Using CO2,Journal of Applied Polymer Science, 135(14), p. 46098.

45-Azdast T., Hasanzadeh R., Moradian M., 2018, Improving Impact Strength in FSW of Polymeric Nanocomposites Using Stepwise Tool Design,Materials and Manufacturing Processes, 33(3), pp. 343-349.

46-Eungkee Lee R., Afsari Ghazi A., Azdast T., Hasanzadeh R., Mamaghani Shishavan S., 2018, Tensile and Hardness Properties of Polycarbonate Nanocomposites in the Presence of Styrene Maleic Anhydride as Compatibilizer,Advances in Polymer Technology, 37(6), pp. 1737-1743.

47-Daryadel M., Azdast T., Hasanzadeh R., Molani S., 2018, Investigation of Cell Wall Thickness and Impact Strength of Polypropylene Microcellular Nanocomposite Foams Produced by Batch Process,Journal of Science and Technology of Composites, 5(1), pp. 135-142 (in Persian).

48-Hasanzadeh R., Azdast T., Eungkee Lee R., Afsari Ghazi A., 2017, Experimental Polymeric Nanocomposite Material Selection for Automotive Bumper Beam Using Multi-Criteria Decision Making Methods,Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 14(3), pp. 1-10.

49-Moradi M., Mehrabi O., Azdast T., Benyounis K.Y., 2017, Enhancement of Low Power CO2 Laser Cutting Process for Injection Molded Polycarbonate,Optics and Laser Technology, 96, pp. 208-218.

50-Eungkee Lee R., Hasanzadeh R., Azdast T., 2017, A Multi-Criteria Decision Analysis on Injection Molding of Polymeric Microcellular Nanocomposite Foams Containing Multi-Walled Carbon Nanotubes,Plastics, Rubber and Composites, 46(4), pp. 155-162.

51-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Babazadeh S., Eungkee Lee R., Daryadel M., Mamaghani Shishvan S., 2017, Welding Properties of Polymeric Nanocomposite Parts Containing Alumina Nanoparticles in Friction Stir Welding Process,International Journal of Engineering, 30(1), pp. 143-151.

52-Moradi M., Mehrabi O., Azdast T., Benyounis K.Y., 2017, The Effect of Low Power CO2 Laser Cutting Process Parameters on Polycarbonate Cut Quality Produced by Injection Molding,Modares Mechanical Engineering, 17(2), pp. 93-100 (in Persian).

53-Doniavi A., Babazadeh S., Azdast T., Hasanzadeh R., 2016, An Investigation on the Mechanical Properties of Friction Stir Welded Polycarbonate/Aluminium Oxide Nanocomposite Sheets,Journal of Elastomers and Plastics, 49(6), pp. 498-512.

54-Navidfar A., Azdast T., Karimzad Ghavidel A., 2016, Influence of Processing Condition and Carbon Nanotube on Mechanical Properties of Injection Molded Multi-Walled Carbon Nanotube/Poly Methyl Methacrylate Nanocomposites,Journal of Applied Polymer Science, 133(31).

55-Karimzad Ghavidel A., Shabgard M.R., Azdast T., 2016, Influence of Alignment and Dispersion Pattern of Carbon Nanotubes in the Polycarbonate and Polystyrene Matrixes on Laser Cutting Workability,Journal of Laser Micro/Nanoengineering, 11(2), pp. 266-275.

56-Karimzad Ghavidel A., Navidfar A., Shabgard M.R., Azdast T., 2016, Role of CO2 Laser Cutting Conditions on Anisotropic Properties of Nanocomposite Contain Carbon Nanotubes,Journal of Laser Application, 28(3), p. 032006.

57-Mohammadian Z., Rezaei M., Azdast T., 2016, Microstructure, Physical, and Mechanical Properties of LDPE/UHMWPE Blend Foams: An Experimental Design Methodology,Journal of Thermoplastic Composite Materials, 29(9), pp. 1229-1260.

58-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Esmaili P., Mamaghani Shishvsn S., Lee R.E., 2016, Experimental Investigation of Properties of Polymeric Nanocomposite Foams Containing Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Taguchi Method,Journal of Science and Technology of Composites, 2(4), pp. 37-44 (in Persian).

59-Karimzad Ghavidel A., Shabgard M.R., Azdast T., 2016, Experimental Study on Oriented Mechanical, Rheological and Optical Properties of Multi-Walled Carbon Nanotubes/Polymethyl Methacrylate Anisotropic Nanocomposite,Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 29, pp. 249-263 (in Persian).

60-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Esmaili P., 2015, Experimental Study on Mechanical Properties of Pulysmide-6/ Multi-walled Carbon Nanotubes Nanocomposite Foams,International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 4(11), pp. 208-223.

61-Karimzad Ghavidel A., Azdast T., Shabgard M.R., Navidfar A., Sadighikia S., 2015, Improving Electrical Conductivity of Poly Methyl Methacrylate by Utilization of Carbon Nanotube and CO2 Laser,Journal of Applied Polymer Science, 132(42).

62-Abedini A., Rahimlou P., Asiabi T., Rash Ahmadi S., Azdast T., 2015, Effect of Flow Forming on Mechanical Properties of High Density Polyethylene Pipes,Journal of Manufacturing Processes, 19, pp. 155-162.

63-Husain I.M., Salim R.K., Azdast T., Hasanifard S., Mamaghani Shishavan S., Eungkee Lee R., 2015, Mechanical Properties of Friction-Stir-Welded Polyamide Sheets,International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 10(1), pp. 1-8.

64-Azerag B., Azdast T., Doniavi A., Mamaghani Shishavan S., Eungkee Lee R., 2015, Structural Properties of Batch Foamed Acrylonitrile Butadiene Styrene/Nanoclay Nanocomposites,International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 10(1), pp. 1-13.

65-Karimzad Ghavidel A., Azdast T., Shabgard M.R., Navidfar A., Mamaghani Shishavan S., 2015, Effect of Carbon Nanotubes on Laser Cutting of Multi-Walled Carbon Nanotubes/Poly Methyl Methacrylate Nanocomposites,Optics and Laser Technology, 67, pp. 119-124.

66-Esmaili P., Azdast T., Doniavi A., Hasanzadeh R., Mamaghani Shishavan S., Eungkee Lee R., 2015, Experimental Investigation of Mechanical Properties of Injected Polymeric Nanocomposites Containing Multi-Walled Carbon Nanotubes According to Design of Experiments,Journal of Science and Technology of Composites, 2(3), pp. 67-74 (in Persian).

67-Rahbarpour R., Azdast T., Rahbarpour H., Mamaghani Shishavan S., 2014, Feasibility Study of Friction Stir Welding of Wood–Plastic Composites,Science and Technology of Welding and Joining, 19(8), pp. 673-681.

68-Mamaghani Shishvan S., Azdast T., Rash Ahmadi S., 2014, Investigation of the Effect of Nanoclay and Processing Parameters on the Tensile Strength and Hardness of Injection Molded Acrylonitrile Butadiene Styrene–Organoclay Nanocomposites,Materials and Design, 58, pp. 527-534.

69-Pirizadeh M., Azdast T., Rash Ahmadi S., Mamaghani Shishvan S., Bagheri A., 2014, Friction Stir Welding of Thermoplastics Using a Newly Designed Tool,Materials and Design, 54, pp. 342-347.

70-Rezavand S.A.M, Fallah Kordi S., Azdast T., 2013, Experimental study on the Effect of Adding Carbon Black Powder on Tensile Strength of LDPE Films Under Weathering Condition,Applied Mechanics and Materials, 330, pp. 32-36.

71-Hosseinpour Dashatan S., Azdast T., Rash Ahmadi S., Bagheri A., 2013, Friction Stir Spot Welding of Dissimilar Polymethyl Methacrylate and Acrylonitrile Butadiene Styrene Sheets,Materials and Design, 45, pp. 135-141.

72-Bagheri A., Azdast T., doniavi A., 2013, An Experimental Study on Mechanical Properties of Friction Stir Welded ABS,Materials and Design, 43, pp. 402-409.

73-Shakarami K., Doniavi A., Azdast T., Mohammadi Aghdam K., 2013, Microcellular Foaming of PVC/NBR Thermoplastic Elastomer,Material and Manufacturing Processes, 28(8), pp. 872-878.

74-Azdast T., Doniavi A., Rash Ahmadi S., Amiri E., 2013, Numerical and Experimental Analysis of Wall-Thickness Variation of a Hemispherical PMMA Sheet in Thermoforming Process,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(1), pp. 113-122.

75-Bozorgi M., Azdast T., Rezavand A.M., 2012, Investigation of the Effect of Material and Processing Parameters on Tensile Strength of Injection Molded PP/WGRT Parts,Journal of Solid Mechanics in Engineering, (in Persian).

76-Khalil Pour Azary S., Azdast T., 2012, Utilizing of CAD/CAM/CAE Technology in Optimization of the Production Process of the Tractor Plastic Bush Using a 3D Printer Machine,Mechanical Engineering Journal, 83, pp. 40-48 (in Persian).

77-Rash Ahmadi S., Azdast T., 2011, A Study of Polyimide in Transmission Laser Micro-Joining of Polyimide to Titanium-coated Glass,Polymer-Plastics Technology and Engineering, 50(13), pp. 1305-1313.

78-Khalil Pour Azary S., Dadvan A.R., Azdast T., Sadeghi M.H., 2011, Design and Manufacturing of a Straight Bevel Gear in Hot Precision Forging Process Using finite Volume Method and CAD/CAE Technology,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56(1), pp. 87-95.

79-Azdast T., Mohammadian Z., Behravesh A.H., Ahmazai A.Z., 2010, A Study on the Effect of Water Assisted Injection Molding Process Parameters of ABS and PP by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC),Journal of Modern Processes of Manufacturing Engineering, 1(3), pp. 25-35 (in Persian).

80-Azdast T., Behravesh A.H., Mazaheri K., Darvishi M.M., 2008, Numerical Simulation and Experimental Validation of Residual Stress Induced Constrained Shrinkage of Injection Molded Parts,Polimery, 53(4), pp. 304-310.

81-Azdast T., Behravesh A.H., 2008, An Analytical Study of Constrained Shrinkage of Injection Molded Semi-Crystalline Plastic Parts,Polymer-Plastics Technology and Engineering , 47(12), pp. 1265-1272.

82-Azdast T., Behravesh A.H., 2008, In Mold Constrained Shrinkage of Amorphous Thermoplastics in Injection Molding Process,Modares Technical and Engineering Journal, 31, pp. 161-171 (in Persian).

83-Kazemi Bidokhti K., Behravesh A.H., Azdast T., 2006, An Experimental Study on Mechanical and Microstructural Properties of Microcellular Foams of ABS Composites,Iranian Polymer Journal, 15(7), pp. 555-567.

84-Hamedi M., Azdast T., 2006, Optimizing Clamping Force in Workpiece-Fixture System by Using Neural Networks and Genetic Algorithm,Journal of Faculty of Engineering (University of Tehran), 39(6), pp. 723-732.

85-Kazemi Bidokhti K., Behravesh A.H., Azdast T., 2005, Mechanical and Microstructural Properties of ABS, and Filled ABS Microcellular Foams,University of Amir Kabir Journal, 16(62), pp. 57-68 (in Persian).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (102)

1-Hasanzadeh R., Azdast T., Mojaver, P., Mojaver, M., Mihankhah P., 2022, Effect of input vapor to feed ratio on gasification performance of polyurethane polymer foams,Tehran, Iran, The 18th National Conference and 7th International Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2022).

2-Hasanzadeh R., Azdast T., Mihankhah P., 2022, The effect of 3D printing process parameters on the density of polylactic acid /nanoclay composites for use in tissue engineering scaffolds,Tehran, Iran, The 18th National Conference and 7th International Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2022).

3-Moradian M., Azdast T., Doniavi A., Hasanzadeh R., 2022, Investigation of the relationship between structural properties and dielectric properties in polymer foams,Tehran, Iran, The 18th National Conference and 7th International Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2022).

4-Mihankhah P., Azdast T., Doniavi A., Mohammadi Aghdam K., Hasanzadeh R., 2019, Experimental Investigation of the Effect of Clay/MWCNT on Expansion Ratio of Polystyrene Hybrid Nanocomposite Foams,Tehran, Iran, 4th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering.

5-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Mohammadi Aghdam K., Mihankhah P., 2019, Cell Size and Cell Density Investigation of Polystyrene Hybrid Nanocomposite Foams Containing Clay/MWCNT from Experimental Point of View,Tehran, Iran, 4th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering.

6-Hasanzadeh R., Azdast T., Doniavi A., Rostami M., Mihankhah P., Karimzadeh S., 2018, Investigation of the Effect of Foam Density and Cell Size on Thermal Conductivity of Polyethylene Foams,Tehran, Iran, 3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering. (Awarded the best paper prize of conference).

7-Mohammadi Aghdam K., Azdast T., Doniavi A., Mihankhah P., Hasanzadeh R., 2019, Effect of MWCNT, Clay and Clay/MWCNT Hybrid on the Glass Transition Temperature of Polystyrene Nanocomposite,Tehran, Iran, 4th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering.

8-Hasanzadeh R., Azdast T., Eungkee Lee R., Karimzadeh S., Mihankhah P., Rostami M., 2018, Investigation of Thermal Conductivity of the Polymeric Foams Using Response Surface Methodology,Tehran, Iran, 3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering.

9-Rostami M., Mihankhah P., Karimzadeh S., Azdast T., Hasanzadeh R., 2018, A Review on the Polymers Applications Based on the Polymeric Nanocomposites,Tehran, Iran, 3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering.

10-Asal Pishe M., Alimirzaloo V., Ahmadi S., Azdast T., 2017, Effect of Speed, Temperature and Number of Passes on Micro Hardness of Magnesium AM60 Alloys by ECAP Process,Tehran, Iran, 4th National and 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering.

11-Azdast T., Eungkee Lee R., Park C. B., 2017, Foam Injection Molding of Poly Lactic Acid (PLA) Blended with Poly Hydroxy Alkanoate (PHA) and Polytetrafluoroethylene (PTFE),Cologne, Germany, Polymer Foam. (in English).

12-Mehrabi O., Moradi M., Azdast T., Ghoreyshi M., 2016, Study of the Effect of Gas Pressure on Quality of Cutting Groove in Laser Beam Cutting of Polycarbonate,Hormozgan, Iran, 13th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2016).

13-Zarei F., Jalili A., Azdast T., Doniavi A., Ghale E., 2016, An Optimization on Mechanical and Physical Properties of Extruded Wood-plastic and Rubber Composites,Tehran, Iran, 13th Iranian Conference on Recent Innovation in Industrial and Mechanical Engineering.

14-Valimirzaloo V., Fakhari M., Gheshlaghi Ghadim H., Karami K., Azdast T., 2016, Optimization of the Surface Damage and Strain Uniformity in the Shape Rolling Process of Gas Turbine Compressor Bladelling,Anzali, Iran, 1st International Comprehensive Competition Conference of Engineering Science.

15-Moradi M., Mehrabi O., Azdast T., Benyounis Kh. Y., 2016, Effect of the Focal Plane Position on Co2 Laser Beam Cutting of Injection Molded Polycarbonate Sheets,Bali, Indonesia, International Seminar on Photonics, Optics, and its Applications (ISPHOA 2016). (in English).

16-Mohammadian Z., Azdast T., Rezaei M., 2015, Investigation of the Effect of UHMWPE on Crosslinking of Compression Molded LDPE/UHMWPE Blend Foams,Tonecabon, Iran, 2nd National Conference of Engineering Science Development.

17-Esmaeily P., Azdast T., Mamaghani Shishvan S., Afsari Ghazi A., Hasanzadeh R., Mohammadian Z., 2015, Effect of Carbon Nanotube and Processing Conditions on Hardness and Impact Strength of Injection Molded PA6/Carbon Nanotube Nanocomposites,Tonecabon, Iran, 2nd National Conference of Engineering Science Development. (Awarded the best paper prize of conference).

18-Hasanzadeh R., Mojaver P., Azdast T., Mamaghani Shishvan S., Esmaeily P., Afsari Ghazi A., 2015, Investigation of Mechanical and Physical Properties of Injection Molded PA6/Carbon Nanotube Nanocomposite Foams under Different Processing Conditions,Tonecabon, Iran, 2nd National Conference of Engineering Science Development. (Awarded the best paper prize of conference).

19-Afsari Ghazi A., Azdast T., Mamaghani Shishvan S., Esmaeily P., Hasanzadeh R., Babazadeh S., 2015, Experimental Investigation of Mechanical Properties of Injection Molded PC/Nanoalumina Nanocomposite Parts,Tonecabon, Iran, 2nd National Conference of Engineering Science Development.

20-Afsari Ghazi A., Azdast T., Mamaghani Shishvan S., Shiri Torkamani R., Esmaeily P., 2015, Effect of Nanoclay and Process Condition on Hardness and Tensile Strength of Injection Molded ABS/Nanoclay Nanocomposite Chemical Foams,Tehran, Iran, 23st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015).

21-Alizadeh Darabi A., Abdollahi H., Azdast T., Aghazadeh M., Hasanzadeh R., 2015, Effect of Nanoclay and Process Condition on Hardness and Impact Strength of Injection Molded PMMA/Nanoclay Nanocomposites,Tehran, Iran, 23st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015).

22-Navidfar A., Azdast T., Karimzad Ghavidel A., Sadeghi Kia S., Mamaghani Shishvan S., 2014, Investigation of Rackwell Hardness and Charpy Impact Test of Injection Molded Multi-walled Carbon Nanotubes/Poly methyl Methacrylate Nanocomposites,Tehran, Iran, 5th International Congress on Nanosciences and Nanotechnology.

23-Hasanzadeh R., Azdast T., Mamaghani Shishvan S., Shiri Torkamani R., Esmaeily P., 2015, Effect of Nanoclay and Process Condition on Structural Properties of Injection Molded ABS/Nanoclay Nanocomposite Chemical Foams,Tehran, Iran, 23st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015).

24-Sardarzadeh E., Azdast T., Majdinia S., 2013, Experimental Study of the Effect of Processing Parameter and Foaming Agent on Weld Line Strength of Injection Molded Thermoplastic Foams,Takestan, Iran, National Conference of Applied Research in Sciences and Engineering.

25-Karimzad Ghavidel A., Azdast T., Shabgard M.R., Navidfar A., Sadeghi Kia S., Mamaghani Shishvan S., 2014, Influence of Carbon Nanotubes on Co2 Laser Cutting Workability of Multi-walled Carbon Nanotubes/poly Methyl Methacrylate,Tehran, Iran, 5th International Congress on Nanosciences and Nanotechnology.

26-Sardarzadeh E., Azdast T., Sardarzadeh A., 2013, Experimental Comparison of Maximum Stress of Injection Molded Thermoplastic Foam Parts with and without Weld Line,Takestan, Iran, National Conference of Applied Research in Sciences and Engineering.

27-Majdinia S., Azdast T., Nazari Marvian M., Sardarzadeh E., 2013, Experimental Study of Processing Parameter of Injection Molding on Warpage and Relative Density of Thermoplastic Foams,Takestan, Iran, National Conference of Applied Research in Sciences and Engineering.

28-Majdinia S., Azdast T., Nazari Marvian M., Sardarzadeh E., 2013, Experimental Study of the Effect of Processing Parameter of Injection Molding on Dimensional Properties of Thermoplastic Foams,Takestan, Iran, National Conference of Applied Research in Sciences and Engineering.

29-Azarag B., Azdast T., Doniavi A., Mamaghani S., Shiri R., Zamani A., 2013, Investigation of the Effect of Adding Nanoclay on the Structural and Mechanical Properties of ABS/Clay Nanocomposite Batched Foams,Semnan, Iran, The 2th International and 7th Joint Conference of Iranian Metalurgical engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies.

30-Mamaghani S., Azdast T., Azarag B., Shiri R., Rash Ahmadi S., 2013, A Taguchi Approach on Tensile Strength and Hardness of Injection Molded ABS-Nanoclay Nanocomposites in Various Processing Conditions,Yazd, Iran, The 16th Iranian Chemistry Congress.

31-Azarag B., Azdast T., Doniavi A., Mamaghani S., Zamani A., Shiri R., 2013, Effect of Adding Nanoclay on Cellular Structure nad Mechanical Properties of ABS/PMMA/Clay Nanocomposite Foams,Yazd, Iran, The 16th Iranian Chemistry Congress.

32-Asiabi T., Azdast T., 2013, Investigation of the Effect of Al2o3 Nanoparticles on Tensile Strength of ABS Nanocomposites,Tehran, Iran, 1th National Congress and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology.

33-Mamaghani Shishavan S., Azdast T., Doniavi A., Khaleghi Khorrami S., 2013, A Study on Cell Morphology in Microcellular Foaming Process of Thermoplastic Elastomer,Tehran, Iran, 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2013).

34-Asiabi T., Azdast T., Mamaghani Shishavan S., 2013, Investigation of the The Effect of Adding Varying Percentages of Al2o3 Nanoparticles on Mechanical Properties of ABS/Al2O3 Nanocomposites,Tehran, Iran, 7th Students conference on Mechanical Engineering (STU2013).

35-Mohammadian Z., Azdast T., Rezaei M., 2012, The Effect of Clay Content on Microstructure and Mechanical Properties of Crosslinked Nanocomposite foams,Tehran, Iran, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2012).

36-Mohammadian Z., Azdast T., Rezaei M., 2012, Optimization of LDPE/UHMWPE Blend Foaming Process by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC) Method,Tehran, Iran, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2012).

37-Pirizade M., Azdast T., Mostafavi S., 2012, The Effect of Shape of Pin on the Mechanical Properties of Welded ABS Sheets with a NewDesigned Tool in Friction Stir Welding Process,Tehran, Iran, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2012).

38-Kamali A., Rezavand A.M., Azdast T., Moosavi S.M., 2012, Optimization of Mechanical Properties of Injection Molded Thermoplastic Two-Stage foams,Shiraz, Iran, 2th National Conference on Mechanical Engineering.

39-Mashayekhi A., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., Behrooznia E., Pirizadeh M., 2012, The Effect of Percentage of the Recycled Material and Processing Parameters on the Toughness and Elongation of Polymeric Material,Shiraz, Iran, 2th National Conference on Mechanical Engineering.

40-Valizadeh Abbas Abadi H.A., Rezavand A.M., Azdast T., Mobin S., 2011, Investigation of the Effect of Hot Runner on Mechanical Properties and Geometrical Tolerance of Injection Molded Thermoplastic Parts,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

41-Mobin S., Rezavand A.m., Azdast T., Valizadeh Abbas Abadi H.A., 2011, Experimental and Numerical Study of the Effect of Processing Parameters on Warpage of Thin-Wall Injection Molded Thermoplastic Parts,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

42-Azdast T., Esmaeily Asl E., Rezavand A.m., 2011, Prediction of Mechanical Properties of Injection Molded Thermoplastic Parts under Varying Processing Parameters,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

43-Shakarami K., Azdast T., Doniavi A., 2011, Experimental Study of Structural Properties of Batch Processed PVC/NBR Microcellular foams,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

44-Bagheri A., Azdast T., Doniavi A., Rash Ahmadi S., Hossein Pour S., 2011, Mechanical and Structural Study of Friction Stir Welded ABS Sheets,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

45-Moshaver P., Kord Rostami H., Azdast T., Behravesh A.H., Jalili Kohneh Shahri A., Mohammadian Z., 2011, Optimization of Taguchi Experimental Design Objective Function to Find out the Optimum Conditions in Injection Molding Process of Wood/Plastic/Rubber Composites,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

46-Mohammadian Z., Azdast T., Rezaei M., Razavi Aghche K., 2011, An Investigation on the Mechanical Properties of Compression Molded LDPE/UHMWPE Foams,Tehran, Iran, 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2011).

47-Mashayekhi A., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., Pirizadeh M., 2011, Investigation of the Effect of Percentage of the Recycled Material and Processing Parameters on the Mechanical Properties of HDPE,Khomeinishahr, Iran, 4th National Conference of Mechanical Engineering (NCME2011).

48-Mobin S., Rezavand A.M., Azdast T., 2011, Experimental and Simulation Study on the Effect of Process Parameters on the Warpage of Thin-shell Injection Molded Parts,Kish Island, Iran, Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting g (PPS2011).

49-Mohammadian Z., Azdast T., Rezaei M., Razavi Aghche K., 2011, The Effect of Processing Parameters on the Thermal Conductivity of LDPE/UHMWPE Blend Foams,Kish Island, Iran, Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting g (PPS2011).

50-Jalili Koneh Shahri A., Azdast T., Behravesh A.H., Ghale E., Rash Ahmadi S., 2011, An Experimental Investigation on the Effect of Nitrile Butadiene Rubber (NBR) on Mechanical Properties of PVC/Wood Flour Composites,Kish Island, Iran, Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting g (PPS2011).

51-Khaleghi Khorrami S., Azdast T., Doniavi A., Shakarami K., 2011, The Processing–Morphologies Relationships in Microcellular Foaming of ABS/TPU Sheets,Kish Island, Iran, Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting g (PPS2011).

52-Rash Ahmadi S., Azdast T., Jalili Kohneh Shahri A., 2011, Heat treatment repairing procedure for Mainly Problems in Damaged Turbine Rotors Occur Due to Thermal Shock and Rubbing,Istanbul, Turkey, 14th International Conference in (AMPT2011). (in English).

53-Jalili Kohneh Shahri A., Azdast T., Behravesh A.H., Rash Ahmadi S., 2011, Heat Stability Improving of Wood-PVC Composites Using Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) Additive,Istanbul, Turkey, 14th International Conference in (AMPT2011). (in English).

54-Bagheri A., Azdast T., Doniavi A., Rash Ahmadi S., Hosseinpour Dash Atan S., 2011, A Novel Friction Stir Welding (FSW) Parameters Optimization of Thermoplastics Using Design of Experiment (DOE),Istanbul, Turkey, 14th International Conference in (AMPT2011). (in English).

55-Hosseinpour Dash Atan S., Azdast T., Rash Ahmadi S., Bagheri A., 2011, Friction Stir Spot Welding Thermal Modeling for Lap Joint of PMMA Sheets Using Finite Difference Method,Istanbul, Turkey, 14th International Conference in (AMPT2011). (in English).

56-Azdast T., Mohammadian Z., Behravesh A.H., Ahmadzai A.Z., 2011, Water Assisted Injection Molding Process Parameters Optimization of Polypropylene by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC) Method,Bankok, Thailand, International Conference on Plastic Injection Molding (Asia 2011). (in English).

57-Shakarami K., Azdast T., Doniavi A., 2011, Experimental Study of Mechanical Properties of Batch Processed PVC/NBR Microcellular foams,Birjand, Iran, 19th International Conference on Mechanical Engineering (ISME2011).

58-Mohammadian Z., Azdast T., Behravesh A.H., Ahmadzai A.Z., 2011, Optimization of Water Assisted Injection Molding Process of ABS Using Overall Evaluation Criteria (OEC),Birjand, Iran, 19th International Conference on Mechanical Engineering (ISME2011).

59-Jalili Koneh Shahri A., Azdast T., Behravesh A.H., Shahi P., Ghale E., 2011, Distance from Gate Optimization and Wood Fiber Orientation of Wood/Plastic/Rubber Composites in order to Maximize Mechanical Properties,Birjand, Iran, 19th International Conference on Mechanical Engineering (ISME2011).

60-Ghale E., Azdast T., Behravesh A.H., Shahi P., Jalili Koneh Shahri A., 2011, Effect of Acrylonitrial Butadiene Rubber on Mechanical and Physical Properties of Wood/PVC Composites,Birjand, Iran, 19th International Conference on Mechanical Engineering (ISME2011).

61-Baghlani M.R., Azdast T., Rezavand A.M., 2011, Mechanical Properties Improvement of Injection Molded Thermoplastics Foams Using Control of Injection Pressure and Melt Temperature,Shiraz, Iran, National Conference on New Technology in Mechanical Engineering (IAUMech2011).

62-Baghlani M.R., Azdast T., Rezavand A.M., Khalaj Afshar S., 2011, Experimental Investigation of Injection Molding Parameter on Mechanical Properties of Thermoplastics Foams,Shiraz, Iran, National Conference on New Technology in Mechanical Engineering (IAUMech2011).

63-Azdast T., Rash Ahmadi S., Vesy Gorgabadi A., Meshkat H., Khalil Pour Azari S., 2011, Static and Dynamic Analysis of Roll-Over Protective Structures of OTM 930 & 938 Garden Tractors According to the OECD Standard,Ahvaz, Iran, 1th National conference of Agriculture Mechanization and New Technology.

64-Lotfipoor M.R., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., 2010, Experimental Investigation of Injection Molding Parameters on Microstructural and Mechanical Properties of Structural foams,Khomeinishahr, Iran, 3th National Conference of Mechanical Engineering (NCME2010).

65-Lotfipoor M.R., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., 2010, Mechanical Properties Improvement of Injection Molded Structural Foams through Controlling the Blowing Agent amount and Shot Size of Injection,Khomeinishahr, Iran, 3th National Conference of Mechanical Engineering (NCME2010).

66-Lotfi Pour M.R., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., Ahmadzai A.Z., 2010, Experimental Study on the Effects of Shot Size and Blowing Agent Amount on the Mechanical Properties of Injection Molded Thermoplastic Foams,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

67-Jarahzadeh M., Azdast T., Nazari Marvian M., Rezavand A.M., 2010, Experimental Study of the Effect of Processing Parameters on Dimensional Stability of Injection Molded Thermoplastic Foams,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

68-Esmaeilzadeh Feraidani F., Azdast T., Rezavand A.M., 2010, Effect of Processing Parameters on Microstructure, Flexural and Tensile Strength of Injection Molded Thermoplastic Foams,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

69-Mirabzadeh R., Rezavand A.M., Azdast T., 2010, Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Processing Parameters on Residual Stress of Injection Molded Thermoplastic Parts,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

70-Ehterami E., Azdast T., Rezavand A.M., 2010, Experimental Study on the Residual Stress Distribution of Reinforced Amorphous Thermoplastic Injection Molded Foams,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

71-Baghlani M.R., Azdast T., Rezavand A.M., Mirabzadeh R., Ghazinezhad M., 2010, Experimentally Investigation of the Effects of Injection Pressure and Melt Temperature on Tensile Strength and Impact Resistance of Injection Molded Thermoplastic Foams,Istanbul, Turkey, Proceedings of the Polymer Processing Society, 26th Regional Meeting. (in English).

72-Ehterami E., Azdast T., Rezavand S.A.M., 2010, Experimental study of Residual Stresses of Filled Polypropylene Injection Molded Parts,Tabriz, Iran, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

73-Azdast T., Rash Ahmadi S., Vesy Gorgabadi A., Khalil Pour Azari S., Meshkat H., 2010, Dynamic Analysis and Impact Strength Investigation of Roll-Over Protective Structures of OTM 930 & 938 Garden Tractors According to the OECD Standard Using Finite Element Method,Tabriz, Iran, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

74-Alialmoussavi S.M., Azdast T., Doniavi A., Seyfi A., 2010, Optimal Process Design of Shrinkage and Welding line Strength in Injection Molding by Taguchi Method ,Tabriz, Iran, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

75-Amirkhani H., Hoseini Koljah A., Doniavi A., Azdast T., 2010, An Applied and Practical Model to Improve the Relationship between Industry and University,Tabriz, Iran, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

76-Amirkhani H., Hoseini Koljah A., Doniavi A., Azdast T., Abolhasani M.R., 2010, Repairing welding Feasibility of Cracked Rotor of Tabriz Petrocemical Company,Tabriz, Iran, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

77-Amirkhani H., Aslanian Bonab M., Doniavi A., Azdast T., Abolhasani M.R., 2010, An Investigation on the Effect of Preheat and Sheet Thickness on Tensile Strength of Welded St37 Using Experimental and Difference of Variation Methods,Esfahan, Iran, 7th International Industrial Engineering Conference.

78-Azdast T., Alialmoussavi S.M., Behravesh A.H., Rash Ahmadi S., Mahmoodi M., Rezavand S.A.M., 2010, Shrinkage Optimization of Injection Molded Parts through a Hybrid System of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm,Banff, Canada, Polymer Processing Society 26th, Annual Meeting. (in English).

79-Mirabzadeh R., Rezavand S.A.M., Azdast T., Mahmoodi M., 2010, Investigation of the Effect of Processing Parameters on the Residual Stress of Injection Molded Thermoplastic Parts,Banff, Canada, Polymer Processing Society 26th, Annual Meeting. (in English).

80-Alialmoussavi S.M., Azdast T., Solimanpur M., Jalili Kohne Shahri A., Lorpari Zangane M., 2010, Injection Molding Parameter Optimization through a Hybrid System of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm,Tehran, Iran, 18th International Conference on Mechanical Engineering (ISME2010).

81-Alialmoussavi S.M., Azdast T., Solimanpur M., 2010, Optimization of Molding Parameters by Taguchi Method leading to Minimum Shrinkage and In-mold Pressure,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

82-Sedaghat Pisheh H., Golestanian H., Azdast T., 2010, Visualization of Fiber Orientation in Weldlines of a RTM Part with Different Injection Spots,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

83-Sedaghat Pisheh H., Golestanian H., Azdast T., 2010, Numerical Survey of Relevancy between High Grade of Filler with Final Shrinkage of RTM Panel,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

84-Khalil Pour Azari S., Azdast T., Khalil Pour Azari S., Mohammadi Aghdam K., 2010, Reverse Engineering Process of Two Spur Gears Used Over the P.T.O Shafts of Articulated Garden Tractor,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

85-Mohammadi Aghdam K., Azdast T., Khalil Pour Azari S., 2010, Replacement of an Articulated Garden Tractor part with a forged part,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

86-Amiri E., Azdast T., Doniav A., 2010, Experimental and Numerical Study on Uniformity of Wall Thickness of Transparent Acrylic in Bubble Inflation and Plug Assistance Thermoforming Processes,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

87-Rash Ahmadi S., Azdast T., Hoseinpour Dash Atan S., 2010, Surface Investigation and Stress Analysis of Coated Systems Under Contact Loading Using FEM Modeling,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

88-Mirabzadeh R., Rezavand S.A.M., Azdast T., Shahi P., 2010, Investigation of the Effect of Material Properties and Processing Parameters on Residual Stresses of Injection Molded Plastic Parts,Babol, Iran, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010).

89-Amiri E., Doniavi A., Nosouhi R., Azdast T., 2009, Finite Element Investigation on Thickness Distribution of PMMA Sheet in a Combination of Free Forming and Plug Assistance Forming,Tehran, Iran, 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering (ISME2009).

90-Alialmoussavi S.M., Azdast T., Doniavi A., Seyfi A., 2009, Optimal Process Design of Shrinkage and Welding line Strength in Injection Molding by Taguchi Method,Esfahan, Iran, Najafabad Conference on Manufacturing Engineering (NMEC2009).

91-Azdast T., Park C.B., Behravesh A.H., Lee E.K., Lee K.M., 2009, Visualization of CO2 Content Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam,Birjand, Iran, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009).

92-Azdast T., Park C.B., Behravesh A.H., Lee E.K., Lee K.M., 2009, Visualization of Talc Amount Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam,Birjand, Iran, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009).

93-Azdast T., Sedaghat Pisheh H., 2009, Shrinkage Comparison of Amorphous and Semi-Crystalline Thermoplastics in Injection Molding Process,Birjand, Iran, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009).

94-Azdast T., Sedaghat Pisheh H., 2008, Injection Molding Process Simulation of Plastic Parts,Khomeinishahr, Iran, National Conference of Mechanical Engineering (NCME2008).

95-Azdast T., Behravesh A.H., Mazaheri K., Darvishi M.M., 2008, Effect of Cooling Time on In- Mold Constrained Shrinkage of Injection Molded Plastic Parts in Consideration of Residual Stresses,Salerno, Italy, Proceeding of the polymer society 24th Annual Meeting. (in English).

96-Azdast T., Lee E.K., Lee K.M., Park C.B., Behravesh A.H., Folland R., Praller A., 2008, Extrusion Foaming of HMS PP with Supercritical Carbon Dioxide II: Expansion Behaviors,Berlin, Germany, Blowing Agents and Foaming Processes.(in English).

97-Azdast T., Lee E.K., Lee K.M., Park C.B., Naguib H.E., Behravesh A.H., Pachner E., Praller A., 2008, Extrusion Foaming of High-Melt-Strength PP with Supercritical Carbon Dioxide I: Cell Nucleation Behaviors,Milwaulkee, USA, SPE, ANTEC, Technical Papers. (in English).

98-Azdast T., Behravesh A.H., 2007, Shrinkage of the Amorphous and Semi-crystalline Thermoplastics in Injection Molding Process at constrained state,Tehran, Iran, 15th Annual conference (International) on Mechanical Engineering.

99-Azdast T., Behravesh A.H., 2005, An Investigation of Viscoelastic Effect on the Shrinkage of Injection Molded Plastic Parts with Constraints,Isfahan, Iran, 14th Annual (International) Mechanical Engineering Conference.

100-Kazemi Bidokhti K., Behravesh A.H., Azdast T., 2005, Investigation on Microstructural and Mechanical Properties of Microcellular ABS Foams,Isfahan, Iran, Proceeding of the 13th International Mechanical Engineering Conference.

101-Kazemi Bidokhti K., Behravesh A.H., Azdast T., 2004, Investigation on Microstructural Properties ABS And Its Composites Microcellular Foams,Tehran, Iran, Proceeding of the 12th International Mechanical Engineering Conference.

102-Azdast T., Hamedi M., Shariatpanahi M., 2002, Application of Neural Networks in Clamping Force Optimization of Workpiece-Fixture System,Tehran, Iran, Proceedings of the 5th Iranain Manufacturing Conferene.
کتاب های چاپ شده (3)

1-طاهر ازدست - رزگار حسن زاده - ریچارد لی - پاتریک لی - گوی لونگ ونگ - چول بی پارک، 1401، قالب گیری تزریقی فوم با فشار بالای کامپوزیت های پلی لاکتیدی/نانوفیبریل با سیستم قالب باز، فصل 5 کتاب فوم های پلیمری، انتشارات سی‌آرسی.

2-طاهر ازدست - رزگار حسن زاده، 1397، فوم‌های میکروسلولی پلیمری: اصول، مبانی و خواص،تصنیف ، انتشارات دانشگاه ارومیه.

3-طاهر ازدست - امیرحسین بهروش - احسان شکوری، 1390، اطلاعات طراحی برای مهندسین پلاستیک،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (35)

1-پروژه های تحقیقاتی ...........................................................................................................................................................................

2- 1401، استاد خبره و محقق پروژه (تولید کابل کواکسیال با لایه دی الکتریک فوم شده دارای خواص انتقال سیگنال بهبود یافته)،بنیاد ملی نخبگان، هسته های مسئله محور طرح شهید احمدی روشن.

3- 1400، استاد خبره و محقق پروژه (بهبود خواص انتقال سیگنال کابل های کواکسیال از طریق فوم کردن دی الکتریک پلی اتیلن)،بنیاد ملی نخبگان، هسته های مسئله محور طرح شهید احمدی روشن، شماره 720/441.

4- 1399، محقق و مجری پروژه (ارزیابی تجربی و مقایسه تاثیر فرآیند فوم کردن بر ساختار سلولی و دقت ابعادی قطعات پلی لاکتیک اسید زیست تخریب پذیر چاپ سه بعدی و قالب گیری تزریقی)،دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، شماره 007/99.

5- 1398، محقق و مجری طرح درآمدزای تولید میکروتیوب های آزمایشگاهی با ظرفیت 2 سی سی ،حوزه طرح و برنامه و امور مالی دانشگاه ارومیه.

6- 1398، محقق و مجری پروژه (بررسی تجربی و بهینه سازی انقباض قطعات پلیمری تولید شده به روش قالب گیری تزریقی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM))،دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، شماره 001/98.

7- 1398، ناظر پروژه (طراحی و ساخت تجهیزات جوشکاری به منظور جوش لوله های پلی اتیلن از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به کمک حرارت)،شرکت ملی گاز ایران، ارومیه، آذربایجان غربی، شماره 226710.

8- 1390، محقق و مجری پروژه (بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند قالب گیری تزریقی قطعات پلاستیکی به کمک آب)،دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، شماره 004/89.

9- 1389، محقق و مجری پروژه (افزایش ضریب ایمنی تراکتورهای OTM 930&938 از طریق طراحی و ساخت مطالعه حفاظ پشتی)،وزارت صنعت و معدن، شرکت تراکتورسازی ارومیه و دانشگاه ارومیه.

10- 1388، محقق و مجری پروژه (بررسی تحلیلی خواص انقباضی ترموپلاستیک های بی شکل و نیمه کریستالی در روش قالب گیری تزریقی)،دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، شماره 007/86.

11- 1384، محقق همکار در پروژه (ویژگی های مکانیکی و ریزساختاری فوم های میکروسلولی: ABS و کامپوزیت های آن)،دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

12- 1383، محقق همکار در پروژه (طراحی، ساخت و اجرای سیستم قالب گیری تزریقی فوم میکروسلولی)،دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

13- 1381، محقق و مجری در پروژه (بهینه سازی نیروی گیره بندی در سیستم قطعه کار – قید و بند در حین عملیات ماشینکاری با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک)،دانشکده فنی، دانشگاه تهران، شماره 618/2/1032.

14- 1380، محقق و مجری در پروژه اینترنشیپ (افزایش راندمان ماشینکاری سیلندر پیکان) ،شرکت ایران خودرو، تهران.

15-سوابق شغلی و اجرایی .....................................................................................................................................................................

16- 1398، تابستان، استاد مدعو و محقق، گروه مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه تورنتو، کانادا.

17- 1396، تابستان، استاد محقق، گروه مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه تورنتو، کانادا.

18- 1396-تاکنون، استاد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه.

19- 1395-1394، استاد محقق، گروه مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه تورنتو، کانادا.

20- 1396-1392، دانشیار مهندسی مکانیک- ساخت وتولید،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه.

21- 1393-1392، مدیرگروه نانوکامپوزیت، پژوهشکده نانوفناوری ، دانشگاه ارومیه.

22- 1392-1389، معاون آموزشی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه.

23- 1394-1388، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد، مهاباد، آذربایجان غربی.

24- 1389-1387، مشاور فنی شرکت تراکتورسازی ارومیه (OTMCO).

25- 1388-1387، مدرس، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه.

26- 1388-1387، مدرس، گروه ساخت و تولید، دانشگاه علم و فن، ارومیه.

27- 1392-1386، استادیار مهندسی مکانیک- ساخت وتولید ، گروه مهندس مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه.

28- 1386-1385، دستیار پژوهشی، آزمایشگاه تولید پلاستیک میکروسلولی، دانشکده مهندس مکانیک و صنایع، دانشگاه تورنتو، کانادا.

29- 1384، آذر، مسئول کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید (TICME2005)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

30- 1385-1383، مدرس، گروه ساخت و تولید، دانشگاه جامع علمی کاربردی، شرکت صنعتی کوشا، تهران.

31- 1385-1383، مدیر آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک، گروه مهندس مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

32- 1383، اردیبهشت ، مسئول کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

33- 1383-1382، مهندس مشاور در تولید پره های توربین، شرکت مهندسی موادکاران، تهران.

34- 1385-1381، دستیار آموزشی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

35- 1379، کارآموز، شرکت ایران خودرو، تهران.
پایان نامه ها (72)

1-مقطع دکتری..................................................................................................................................................................................

2-میلاد مرادیان، 1399، بررسی اثر خواص ساختاری بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی فوم نانوکامپوزیت پلی اتیلن در فرآیند اکستروژن، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما.

3-رزگار حسن زاده، 1398، اثر خواص ساختاری بر خواص عایق حرارتی در فوم های پلیمری نانوکامپوزیتی هیبریدی، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما.

4-مقطع کارشناسی ارشد..................................................................................................................................................................

5-اصغر علیپور، 1400، بررسی اثر فوم سازی بر روی ضریب کاهش نویز (NRC) در نانوکامپوزیت های پلیمری، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-حامد روشندل، 1399، امکان سنجی تولید قطعات نانوکامپوزیتی پلیمری قالبگیری بادی با روش قالبگیری تزریقی به کمک گاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-اصغر رسولی، 1399، بررسی اثر فرآیند فوم شدن بر روی خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش تزریق پلاستیک و چاپ سه بعدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-روح الله محدث، 1398، بررسی تجربی و عددی الگوی پر شدن ترموپلاستیک ها در فرآیند قالبگیری تزریقی مجهز شده به سیستم آشکارسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-هامون خاتمی، 1398، مطالعه تجربی خواص مکانیکی اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای ورق آلیاژ آلومینیوم سری 1000 و مس خالص، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

10-شکور فخر زاده، 1398، مطالعه شرایط فرآیندی قالبگیری تزریقی قطعات پلیمری توسط نرم افزار Moldflow، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

11-امیر مصور، 1397، بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیندی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی خواص مکانیکی جوش لوله های پلی اتیلن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

12-بهزاد بی مثل، 1397، بررسی اثر افزودن ذرات سیلیکا بر روی رفتارهای سایشی کامپوزیت های زمینه پلی تترا فلورواتیلنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

13-میلاد رستمی، 1397، تولید فوم های پلیمری نانوکامپوزیتی با چگالی پایین در فرآیند فوم تجهیز شده به سیستم تزریق گاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

14-سعید کریم زاده، 1397، طراحی و ساخت دستگاه قالبگیری دورانی به منظور تولید فوم های نانوکامپوزیت پلیمری، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

15-پیمان میهن خواه، 1397، کاربرد فیلامنت های نانوکامپوزیتی پلیمری در چاپگرهای سه بعدی FDM، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

16-توحید دبیر، 1396، بررسی تاثیر روانکارها در تریبولوژی فرآیند فورج داغ فولاد های زنگ نزن رسوب سخت شونده، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

17-سوسن محمدی، 1396، بررسی تاثیر روانکار بر خواص نانوساختاری تیتانیوم در فرآیند ECAP، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

18-عادل رمضانپور، 1396، بررسی خصوصیات مکانیکی قطعات پلیمری حاوی نانوذرات تولید شده با دستگاه چاپ سه بعدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

19-مهسا دریادل، 1396، بررسی خواص مکانیکی قطعات پلیمری حاوی نانو ذره تولید شده با روش قالبگیری دورانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

20-علی بهنام، 1396، بررسی اثر پارامترهای قالب بر روی خواص قطعات پلیمری تولید شده به روش قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

21-سیامک مولانی، 1395، بررسی تاثیر افزودن نانواکسیدهای فلزی بر روی خواص فوم های نانوکامپوزیت پایه پلیمری تولید شده به روش توده ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

22-محمد عسل پیشه رضایی، 1395، بررسی خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ منیزیم AM60 در فرآیند پرسکاری زاوی ای کانال های هم مقطع گرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

23-مرتضی بهلولی، 1395، بررسی خواص مکانیکی و ساختاری فوم شیمیایی نانوکامپوزیت های پایه پلی پروپیلن حاوی نانواکسیدهای فلزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

24-امید مهرابی، 1395، بررسی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند برشکاری لیزری پلی کربنات، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

25-عماد محمد حسین، 1394، اثر پارمترهای فرآیند در جوشکاری انواع پلیمرها در فرآیند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

26-پرستو اسماعیلی، 1394، بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمری تزریقی حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

27-ابراهیم عبدالهی، 1394، مطالعه اثر پیش گرمایش بر استحکام جوش های الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

28-سعیده بابازاده، 1394، مطالعه امکان سنجی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی قطعات نانوکامپوزیتی پایه پلی کربنات/Al2O3، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

29-عاطفه افسری قاضی، 1394، مطالعه تجربی خواص مکانیکی قطعات تزریقی نانوکامپوزیت پلی کربنات/Al2O3، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

30-رزگار حسن زاده، 1394، بررسی تجربی خواص مکانیکی و ساختاری فوم های تزریقی نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

31-سید مجتبی فخاری، 1394، بررسی آسیب سطحی در فرآیند نورد سرد پره کمپرسور موتور توربین گازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

32-فرهاد زارعی، 1394، بهینه سازی خواص کامپوزیت های چوب-پلاستیک با لاستیک تولید شده به روش اکستروژن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

33-جعفر صادق طایفه ابراهیمی، 1393، بهینه سازی قالبگیری تزریقی کامپوزیت های چوب-پلاستیک با لاستیک جهت استفاده در قطعات داخلی کنتورهای گاز خانگی به روش تاگوچی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

34-امیر نویدفر، 1393، بررسي تجربي خواص مکانیکی نانو كامپوزيت هاي حاوي نانولوله هاي كربني تولید شده به روش قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

35-ایوب کریم زاد قویدل، 1393، بررسي تجربي خواص سطحي نانوكامپوزيت حاوي نانولوله هاي كربني در فرآيند برش ليزر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

36-رضا رهبرپور، 1392، مطالعه امكان سنجي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت هاي چوب-پلاستيك، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

37-بشار آذرگ، 1392، بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند بر روي خواص ساختاري و مكانيكي فوم نانوكامپوزيت پليمرها به روش توده اي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

38-سجاد ممقانی شیشوان، 1392، بررسي تجربي خواص مكانيكي و خستگي نانوكامپوزيت هاي پليمري توليد شده به روش قالبگيري تزريقي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

39-رامین شیری ترکمانی، 1392، مطالعه تجربي تاثير فوم كردن بر روي رفتار خستگي نانوكامپوزيت هاي پليمري توليد شده به روش قالبگيري تزريقي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

40-تقی آسیابی، 1391، بررسي تجربي خواص مكانيكي و ساختاري نانوكامپوزيت‌هاي پليمري توليد شده به روش قالبگيري تزريقي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

41-صلاح الدین خسروی، 1391، بهينه سازي عملیات برش ورق هاي فولادی در ساخت اتاق هاي كمپرسي با استفاده از برنامه ريزي رياضي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

42-امیر چوپان، 1391، شناسايي عوامل اثرگذار و پيش بيني ميزان سختي در عمليات جوشكاري قوسي با الكترود دستي در فولاد ST37، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

43-مهدی پیری زاده، 1390، مطالعه تجربي پارامترهای موثر بر روی خواص مكانيكي جوش در قطعات ABS با طراحی ابزار جدید در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

44-سارا خالقی خرمی، 1390، بهينه سازي خواص ساختاري فوم كامپوزيت ترموپلاستيك-لاستيك به روش توده‌اي (Batch)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

45-آروین باقری ساعد، 1390، مطالعه تجربی خواص مكانيكي و ساختاري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي ترموپلاستيك ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

46-زهرا محمدیان، 1390، بررسي تجربي خواص فيزيكي-مكانيكي فوم هاي بر پايه آميزه هاي پلي اتيلن چگالي پايين/پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا توليد شده به روش قالبگيري فشاري، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

47-سعید حسین پور داش آتان، 1390، مدل سازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي در ترموپلاستيك ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

48-ابراهیم قلعه، 1390، بررسي تجربي خواص كامپوزيت هاي اكسترود شده چوب-پلاستيك با لاستيك، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

49-محمد اصلانیان، 1390، بهينه سازي كيفيت قطعه توليد شده به روش برشكاري با قوس پلاسما با استفاده از روش طراحي پارامترهاي تاگوچي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

50-عطا جلیلی، 1389، بررسي تجربي قالبگيري تزريقي كامپوزيت های چوب-پلاستيك با لاستيك، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

51-حسین امیرخانی، 1389، بررسی تأثیر پیشگرم، ضخامت ورق و قطر الکترود بر روی استحکام کششی مقطع جوش فولاد st37 به دو روش تجربی و طراحی آزمایشات (DOE)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

52-کیومرث شاکرمی، 1389، بررسي تجربي خواص ساختاري و مكانيكي فوم كامپوزيت ترموپلاستيك- لاستيك PVC/NBR به روش توده ای (Batch)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

53-هادی صداقت پیشه، 1389، بررسي اثرات پارامترهاي فرآيند پروسه توليد روي چگونگي جريان مذاب درون قالب در توليد كاور موتور اتومبيل تويوتا، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

54-احسان امیری، 1388، بررسي عددي و تجربي توزيع ضخامت در فرم دهي پليمر اكريليك، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

55-سید مهدی علی الموسوی، 1388، تعيین مكان بهينه دريچه مذاب در قالب هاي تزريق پلاستيك، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

56-امیر صدیقی، 1388، بررسي عددي اثر پارامترهاي موادي بر روي خواص مكانيكي قطعات تزريقي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

57-محمد شوگرد زاده، 1391، بررسی تجربی اثر میزان ترکیب ترموپلاستیک هیدروکربنی و زیست تخریب پذیر و عوامل فرآیند بر خواص مکانیکی قطعات قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

58-علیرضا رشیدی راد، 1390، بررسی اثر نوع ترموپلاستیک و شرایط تولید بر خواص ظاهری و انقباض قطعات قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

59-مهدی بزرگی، 1390، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند و مواد بر خواص مکانیکی قطعات ترکیبی از لاستیک بازیافتی و ترموپلاستیک قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

60-علی مشایخی، 1390، بررسی تجربی تاثیر افزودن مواد بازیافتی بر هزینه و خواص مکانیکی قطعات قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

61-اسماعیل کیان پور، 1390، بررسی تجربی اثر نوع ترموپلاستیک و پارامترهای فرآیند بر پایداری ابعادی قطعات تولید شده در فرآیند قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

62-حجت اله جعفرپور، 1390، بررسی اثر پارامترهای فرآیندی و موادی بر ویژگی های مکانیکی خط جوش قطعات ترموپلاستیکی تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

63-امیر کمالی، 1390، بهینه سازی خواص مکانیکی فوم های ترموپلاستیکی دو مرحله ای تولید شده با قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

64-حسنعلی ولی زاده، 1390، بررسی اثرات استفاده از راهگاه گرم بر خواص مکانیکی و خطاهای مجاز هندسی و ابعادی قطعات ترموپلاستیکی تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

65-اسفندیار اسماعیلی، 1390، تحلیل عددی خواص مکانیکی قطعات ترموپلاستیک تحت شرایط مختلف فرآیند تزریق، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

66-مسیح جراح زاده، 1389، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند بر پایداری ابعادی فوم های ترموپلاستیکی در فرآیند قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

67-محمدرضا بغلانی، 1389، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند تزریق بر خواص مکانیکی فوم های ترموپلاستیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

68-سعید مبین، 1389، بررسی تجربی و شبیه سازی اثر پارامترهای فرآیند بر میزان و نحوه اعوجاج قطعات قالبگیری تزریقی جدار نازک، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

69-فرهاد اسمعیل زاده، 1389، بررسی اثر پارامترهای فرآیند بر ریز ساختار، استحکام خمشی و استحکام کششی فوم های ترموپلاستیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

70-رضا میراب زاده، 1389، بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند بر تنش های پسماند قطعات ترموپلاستیکی قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

71-احسان احترامی، 1389، بررسی تجربی تاثیر پارامترهای موادی بر روی تنش های پسماند محصولات ترموپلاستیکی قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

72-محمدرضا لطفی پور، 1389، بررسی تجربی اثر حجم تزریق و میزان عامل پف زا بر مقاومت ضربه و استحکام خمش فوم های ترموپلاستیکی در فرآیند قالبگیری تزریقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
جوایز و افتخارات (11)

1- 1400، پژوهشگر برتر استانی- دانشگاه ارومیه.

2- 1397، داور برجسته مجله Journal of Materials Processing Technology.

3- 1397، برنده جایزه بهترین مقاله کنفرانس در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (بررسی اثر چگالی فوم و اندازه سلولی بر روی ضریب هدایت حرارتی فوم های پلیمری پلی اتیلن) .

4- 1395، برنده جایزه بهترین مقاله سال مجله Science and Technology of Welding and Joining، لندن، انگلستان Feasibility study of friction stir welding of wood– plastic composites .

5- 1394، برنده جایزه بهترین مقاله کنفرانس در دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی (تاثیر نانولوله های کربنی و شرایط فرایندی بر روی سختی و استحکام به ضربه نانوکامپوزیت پلیمری پلی آمید 6- نانولوله کربنی) .

6- 1394، برنده جایزه بهترین مقاله کنفرانس در دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی (بررسی خواص مکانیکی- فیزیکی فوم نانوکامپوزیتی پلی آمید 6 - نانولوله کربنی تولید شده به روش قالب گیری تزریقی تحت شرایط فرایندی مختلف) .

7- 1386، برنده جایزه رساله برتر دوره دکتری- دانشگاه تربیت مدرس.

8- 1385، بورسیه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران - فرصت مطالعاتی- کشور کانادا.

9- 1381، رتبه یک کنکور دکتری ساخت و تولید.

10- 1381-1379، نفر اول دانشجویان فارغ التحصیل در دوره دو ساله کارشناسی ارشد.

11- 1379-1375، نفر اول دانشجویان فارغ التحصیل در دوره چهار ساله کارشناسی.