• نام و نام خانوادگی
  • محمد حیدری زاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حیدری زاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-محمد حیدری زاد, 2013, Security from Quran perspective,AENSI Journals.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1387، نماز و معنویت،همایش نماز.