• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • e.najafi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "On the Error Analysis of Numerical Solution of Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind", International Journal of Computer Mathematics, 2013.

2- "An Iterative Scheme for Numerical Solution of Volterra Integral Equations Using Collocation Method and Chebyshev Polynomials", Mathematical Sciences, 2012, 6,60.