• نام و نام خانوادگی
  • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • h.heydari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-حسن حیدری, "Test reference year for study of energy,case study:Urmia", Bars, 2014.

2-حسن حیدری - سمیه نادری, "بررسی روند تغییرات زمانی حداکثر سرعت باد در استان آذربایجانغربی به روش من -کندال", فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای, 1932.

3-حسین حدادی-حسن حیدری, "آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر رواناب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه", جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1394, 26,3.

4-حسن حیدری, "ارزیابی و کالیبراسیون داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران", فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), 1392.

5-حسن حیدری, "ارزیابی توانمندی انرژی باد در ایستگاههای شاخص استان آذربایجانغربی به منظور تولید برق بادی", فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), 1391.

6-حسن حیدری - خدیجه جوان, "ارزیابی شرایط اقلیمی شمالغرب ایران برای توسعه گردشگری", فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده, 1391.

7-دکتر رشید سعید آبادی - دکتر حسن حیدری, "تحلیل رژیم بارندگی غرب دریاچه ارومیه،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه", فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای (دانشگاه ارومیه), 1391.

8-دکتر رشد سعیدآبادی -دکترحسن حیدری, "تغییرات درازمدت در میانگین دمای متوسط،حداکثر و حداقل غرب دریاچه ارومیه،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه", فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای (دانشگاه ارومیه), 1391.

9-حسن حیدری, "بررسی میزان تاثیر اعتبارات خرد بنیاد مسکن بر بهسازی و پایداری جمعیت سکونتگاهی روستایی(مطالعه موردی دهستان معجزات شهرستان زنجان)", فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), 1391.

10-حسن حیدری, "بررسی نقش سرمایه گذاری اجتماعی در نوسازی و بهسازی محلات بافتهای فرسوده (مطالعه موردی :شهر سردشت)", مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای, 1390.

11-حسن حیدری, "اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:", فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران/, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- "An Empirical Investigation of the Effects of Exchange Rate Uncertainty on", icbfp2011 international conference on banking and finace perspectives, 1390, famagusta,قبرس.

2- "ارزیابی شرایط اقلیمی شمالغرب ایران برای توسعه گردشگری", اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

3- "بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی و گرد و غبارها بر میزان بستری و بروز بیماریهای قلبی (مطالعه موردی شهر ایلام ، شش ماهه اول سالهای 89-1388)", سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست, 1393, سنندج,ایران.

4- "بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من - کندال", اوین کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری،منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

5- "تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای استان آذربایجانغربی و تاثیر آن بر روندهای مهاجرتی روستا - شهری", اولین همایش مهاجرت - نظم و امنیت, 1389, تهران,ایران.

6- "تعیین اقلیم گردشگری در ایستگاههای شلخص استان اردبیل با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI)", نخستین همایش علمی - پژوهشی گردشگری, 1392, تهران,ایران.

7- "طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص اقلیمی کاملوت(CCI)", یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران, 1390, تهران,ایران.

8- "کاربرد مدل ریاضی گامبل در تجزیه و تحلیل فراوانی بادهای حداکثر در پراکنش ریزگردهای دریاچه ارومیه", دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار, 1393, تهران,ایران.

9- "مدل سازی پیش بینی بارش تابستانه حوضه آبریز زاب با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MPL)", دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی, 1392, تهران,ایران.

10- "معیار سال پایه جهت مطالعه انرژی", اولین کنگره ملی سالیانه جهان و بحران انرژی, 1394, شیراز,ایران.
پایان نامه ها (6)

1-علي واحدي, "پهنه بندي آگروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجانغربي به روش AHPدر محيط GIS", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1390, استاد مشاوره.

2-امير نوريجاني, "ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان(مطالعه موردي آذربايجانغربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1390, استاد مشاوره.

3-كامل عبدالله زاده, "مكان يابي استقرار ايستگاههاي راهداري در استان آذربايجانغربي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1392, استاد مشاوره.

4-سعيده مهديزاده قزلعاشق, "ارائه مدلي براي پيش بيني رابطه بين عناصر اقليمي و آلودگي هوا با بيماريهاي تنفسي شايع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-هوشنگ مرادي, "بررسي اثرات ريزگردها بر بروز بيماريهاي شايع تنفسي در استان ايلام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-فاطمه محمدزاده, "بررسي تاثير عوامل محيطي بر بروز بيماريهاي مشترك انسان و دام در استان آذربايجانغربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.