• نام و نام خانوادگی
  • مهدی محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • m.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-مهدی محمدزاده, "اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین", فصلنامه محیط زیست جانوری, 1394.

2-مهدی محمدزاده, "تاثیر تتراسایکلین و ویتامین E بر حافظه فضایی، یادگیری و افسردگی در موش های رت نر نژاد ویستار", مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 1394.

3-مهدی محمدزاده, "اثرات داروهای ضدالتهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر رده ی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی", مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 1394.

4-مهدی محمدزاده, "بررسی اثرات عصاره ی آبی دارچین بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در رت های نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین", مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان, 1394.

5-مهدی محمدزاده, "بررسی بر هم کنش عصاره الکلی بره موم، لوامیزول، بتا گلوکان و لاکتوفرین با رده سلولی CHSE-214 در شرایط آزمایشگاهی", فصلنامه محیط زیست جانوری, 1394.

6-مهدی محمدزاده, "تأتیر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی بر فاکتورهای خونی در موش‌های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین", مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 1394.

7-مهدی محمدزاده, "تقویت حافظه موش های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی", فصلنامه محیط زیست جانوری, 1394.

8-مهدی محمدزاده, "مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم، لاکتوفرین، بتا-گلوکان و لوامیزول به عنوان محرک رشد بر رده سلولی CHSE-214", فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری, 1394.

9-مهدی محمدزاده, "اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین", فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری, 1394.

10-مهدی محمدزاده, "اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین روی سلول های K562 در محیط in vitro", مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد, 1394.

11-مهدی محمدزاده, "اثر روغن حیوانی روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت بر بالغ", مجله علوم پزشکی مازندران, 1393.

12-مهدی محمدزاده, "تقویت حافظه موشهای رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی", فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری, 1393.

13-مهدی محمدزاده, "مهار رشد رده ی سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از فراکشنهای پروتئینی دیواره سلولی پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی", مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 1393.

14-مهدی محمدزاده, "اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتیینی OmpF - یک رویکرد تجربی", اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتیینی OmpF - یک رویکرد تجربی, 1392.

15-مهدی محمدزاده, "فبلساصسقفا", بفلافقا, 1390.

16-مهدی محمدزاده, "Electromagnetic field (EMF) effects on channel activity of nanopore OmpF protein", Eur Biophys J, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- "biophysics of memberane nano- pore forming proteines and their response to the medium electromagnetic field in real time", the abdus salam international centre for theoretical physic, 1389, تيريتيس,ايتاليا.

2- "Biophysics of membrane nano-pore forming proteins and their response to the medium electromagnetic field in real time", The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, 1389, Trieste,ايتاليا.

3- "Response of K562 cells to ?-particle irradiation", ششمين كنگره بين المللي و هجدهمين همايش ساليانه پزشكي هسته¬اي ايران, 1393, تهران,ايران.

4- "Response of K562 cells to ?-ray irradiation", ششمين كنگره بين المللي و هجدهمين همايش ساليانه پزشكي هسته¬اي ايران, 1393, تهران,ايران.

5- "Synergistic effects of anti-inflammatory drugs, ibuprofen and indomethacin in human chronic myelocytic leukemia K562 cell line: an in vitro study", 4th International Symposium on Molecular Technology, 1393, تهران,ايران.

6- "Synergistic effects of anti-stress drug of propranolol and anti-inflammatory drug of celecoxib in K562 cell line: an in vitro study", 4th International Symposium on Molecular Technology, 1393, تهران,ايران.

7- "The Effects Of High Frequency Electromagnetic Field On The Behavior Of Single OmpF Channel In Planar Bilayer", 52nd Annual Meeting of the Biophysical Society, 1388, California,California.

8- "The Effects Of RadioFrequency Radiation on Single OmpF Channel activity", 53nd Annual Meeting of the Biophysical Society, 1389, Boston,امريكا.

9- "اثر عصاره آبي Melissa officinalis روي يادگيري و حافظه فضايي در رت ها", اولين كنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي و بيست و دومين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, 1394, كاشان,ايران.

10- "اثرات حرارتي روي رفتار كانال منفرد پورين OmpF در غشاي دو لايه ليپيدي مسطح در شيشه", حرارت شاخصي از هوشمندي جهان, 1390, تهران,ايران.

11- "اثرات داروهاي ضد التهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين بر روي رده ي سلولي لوسمي ميلوئيدي مزمن k562", ششمين همايش داروسازي باليني ايران, 1394, تهران,دانشگاه علوم پزشكي ايران.

12- "اثرات فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس كازئي بر رده ي سلول هاي سرطاني K562", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

13- "اثرات ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بالا بر روي فعاليت كانال منفرد پورين OmpF", بررسي اثار ميدان الكترومغناطيسي بر بافت هاي زنده و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي, 1387, تهران,ايران.

14- "ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي پروتئين هاي با وزن بالا و وزن پايين عصاره درون سلولي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي در ردة سرطاني K562", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

15- "ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي درون سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و پاراكازئي در سلول هاي سرطانيK562", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي دانشگاه اصفهان, 1392, اصفهان,ايران.

16- "ارزيابي اثرات والپروئيك اسيد روي سلول هاي k562 در محيط in vitro", كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تكنولوژي, 1394, استانبول,تركيه.

17- "ارزيابي تاثيرات مهاري پروتئين هاي وزن بالا و وزن پايين ديواره سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و پاراكازئي در ردة سلولي سرطاني K562", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي دانشگاه اصفهان, 1392, اصفهان,ايران.

18- "ارزيابي توانايي توليدمثلي در رت هاي ماده ي تيمار شده با لورزاپام", كنگره ي بين المللي سم شناسي, 2015, اروميه,ايران.

19- "بررسي اثر استرس شوري بر ميزان رشد و بقاء 2 جمعيت مختلف آرتميا", سومين همايش ملي تغييرات اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1394, اروميه,اروميه.

20- "بررسي اثر ايبوپروفن روي يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

21- "بررسي اثر سينرژيسم داروهاي سلكوكسيب و پروپرانولول در رده¬هاي سلول سرطاني K562 در شرايط آزمايشگاهي", كنگره كشوري سرطان, 1393, تبريز,ايران.

22- "بررسي بر هم كنش هاي دارو هاي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلولهاي سرطاني k562", تازه هاي سلولي و مولكولي در بيماري هاي غير واگير, 1394, بابل,ايران.

23- "تاثير آسپيرين و كمپلكس آسپيرين-فسفاتيديل كولين بر ميزان قند خون در موش هاي صحرايي دطابتي شده با استرپتوزوتوسين", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

24- "تاثير دوزهاي مختلف آسپرين بر يادگيري و حافظه ي فضايي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

25- "تاثير فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس پاراكازئي به عنوان پروبيوتيك بر ردة سلول سرطاني K562", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

26- "تقويت حافظه موش¬هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين در اثر تغذيه با مخمر تك سلولي غني شده با كروم زيستي", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

27- "مطالعه سازش مولكولي در ژن Na/K ATPase در دو جمعيت مختلف آرتميا در مواجهه با شوري هاي مختلف توسط تكنيك PT-PCR-DGGE", سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1394, اروميه,اروميه.

28- "مقايسه اثر ايبوپروفن و كمپلكس ايبوپروفن فسفاتيديل كولين روي گلوكز خون رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين", كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي, 1392, اصفهان,ايران.

29- "ميزان باروري در رت هاي ماده تيمار شده با عصاره آبي Melissa officinalis", سيزدهمين كنگره بين المللي سم شناسي ايران, 2015, اروميه,ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مهدی محمدزاده, "علوم نانو", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-مهدی محمدزاده, "مروری بر نانوتکنولوژی پزشکی", 1393.

3-مهدی محمدزاده, "بیوفیزیک", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

4-مهدی محمدزاده, "مبانی بیوفیزیک", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

5-مهدی محمدزاده, "تکنولوژی نانومقیاس در سیستم های زیستی", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی محمدزاده, - 2.امیر توکمه چی 30%, "مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم، لاکتوفرین، بتا-گلوکان و لوامیزول به عنوان محرک رشد بر رده سلولی CHSE-214", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.
پایان نامه ها (15)

1-راحله شهركي, "اثرات تغذيه از مخمر غني شده با سلنيوم بر بافت شناسي روده، كبد، كليه و عضله در ماهي قزل آلاي رنگين كمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

2-سيده معصومه سيدي بنابي, "تاثير آسپرين و كمپلكس آسپرين-فسفاتيديل كولين بر روي برخي فاكتورهاي خوني و رفتاري در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-سولماز سيف الهي كهنه شهري, "مطالعه اثر ايبوپروفن م كمپلكس ايبوپروفن-فسفاتيديل كولين بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و رفتاري در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوسين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-مرضيه باقري, "ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي درون سلولي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي در ردة سرطاني لوكمياي ميلوئيدي مزمن به صورت آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-سميرا نوزري, "تاثير فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي به عنوان يك پروبيوتيك بر ردة سرطاني K562", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-طاهره كرمي, "بررسي بيوفيزيكي ناهنجاري هاي سيتوژنتيكي القاشده توسط پرتوهاي گاما در سلول¬هاي سرطاني رده راجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-زينب عليزاده, "بررسي بيوفيزيكي ناهنجاري هاي سيتوژنتيكي القاشده توسط پرتوهاي بتا در سلول¬هاي سرطاني رده راجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-سپيده باستاني, "اثرات سينرژيسم داروي ضداسترس پروپرانولول و داروي ضدالتهاب سلكوكسيب در رده ي سلول سرطاني MCF-7 در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-افسانه باپيري, "اثرات سينرژيسم ضدالتهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين در رده ي سلول سرطاني HL60 در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-سميه شريفزاده, "بررسي تاثير دارويي گياه دارچين بر حافظه و يادگيري در رت هاي ديابتي نر و اثر آنتي اكسيداني آن بر بافت لوزالمعده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-راحله شهركي, "اثرات تغذيه از مخمر (ساكارومايسسس سرويسيه) غني شده با سلنيوم بر بافت¬شناسي روده، كبد، كليه و عضله در ماهي قزل آلاي رنگين كمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

12-سكينه حيدري فر, "اثر مقايسه اي بادرنجبويه و لورازپام بر بافت مغزي و عملكرد حافظه در رت هاي نر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاوره.

13-شهين اعلايي ديمان, "بررسي بر هم كنش هاي دارويي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلول هاي سرطاني K562", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-بهجت اميري, "تاثير تغذيه با مخمر غني شده با كروم و آهن بر برخي فاكتورهاي زيستي، ميزان انسولين و قند خون در موش هاي ديابتي در محيط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

15-كژال يوسفي, "مطالعه بر هم كنش و پردازش مولكولي ژن Na/K ATPase در ارتمياي مواجهه شده با استرس شوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.