• نام و نام خانوادگی
  • مهدی محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • m.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-مهدی محمدزاده، 1394، اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،فصلنامه محیط زیست جانوری.

2-مهدی محمدزاده، 1394، تاثیر تتراسایکلین و ویتامین E بر حافظه فضایی، یادگیری و افسردگی در موش های رت نر نژاد ویستار،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

3-مهدی محمدزاده، 1394، اثرات داروهای ضدالتهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر رده ی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

4-مهدی محمدزاده، 1394، بررسی اثرات عصاره ی آبی دارچین بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در رت های نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

5-مهدی محمدزاده، 1394، بررسی بر هم کنش عصاره الکلی بره موم، لوامیزول، بتا گلوکان و لاکتوفرین با رده سلولی CHSE-214 در شرایط آزمایشگاهی،فصلنامه محیط زیست جانوری.

6-مهدی محمدزاده، 1394، تأتیر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی بر فاکتورهای خونی در موش‌های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

7-مهدی محمدزاده، 1394، تقویت حافظه موش های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی،فصلنامه محیط زیست جانوری.

8-مهدی محمدزاده، 1394، مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم، لاکتوفرین، بتا-گلوکان و لوامیزول به عنوان محرک رشد بر رده سلولی CHSE-214،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

9-مهدی محمدزاده، 1394، اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

10-مهدی محمدزاده، 1394، اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین روی سلول های K562 در محیط in vitro،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد.

11-مهدی محمدزاده، 1393، اثر روغن حیوانی روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت بر بالغ،مجله علوم پزشکی مازندران.

12-مهدی محمدزاده، 1393، تقویت حافظه موشهای رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

13-مهدی محمدزاده، 1393، مهار رشد رده ی سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از فراکشنهای پروتئینی دیواره سلولی پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

14-مهدی محمدزاده، 1392، اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتیینی OmpF - یک رویکرد تجربی،اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتیینی OmpF - یک رویکرد تجربی.

15-مهدی محمدزاده، 1390، فبلساصسقفا،بفلافقا.

16-مهدی محمدزاده, 1388, Electromagnetic field (EMF) effects on channel activity of nanopore OmpF protein,Eur Biophys J.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1389, biophysics of memberane nano- pore forming proteines and their response to the medium electromagnetic field in real time,the abdus salam international centre for theoretical physic, تيريتيس,ايتاليا.

2- 1389, Biophysics of membrane nano-pore forming proteins and their response to the medium electromagnetic field in real time,The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Trieste,ايتاليا.

3- 1393, Response of K562 cells to ?-particle irradiation,ششمين كنگره بين المللي و هجدهمين همايش ساليانه پزشكي هسته¬اي ايران, تهران,ايران.

4- 1393, Response of K562 cells to ?-ray irradiation,ششمين كنگره بين المللي و هجدهمين همايش ساليانه پزشكي هسته¬اي ايران, تهران,ايران.

5- 1393, Synergistic effects of anti-inflammatory drugs, ibuprofen and indomethacin in human chronic myelocytic leukemia K562 cell line: an in vitro study,4th International Symposium on Molecular Technology, تهران,ايران.

6- 1393, Synergistic effects of anti-stress drug of propranolol and anti-inflammatory drug of celecoxib in K562 cell line: an in vitro study,4th International Symposium on Molecular Technology, تهران,ايران.

7- 1388, The Effects Of High Frequency Electromagnetic Field On The Behavior Of Single OmpF Channel In Planar Bilayer,52nd Annual Meeting of the Biophysical Society, California,California.

8- 1389, The Effects Of RadioFrequency Radiation on Single OmpF Channel activity,53nd Annual Meeting of the Biophysical Society, Boston,امريكا.

9- 1394، اثر عصاره آبي Melissa officinalis روي يادگيري و حافظه فضايي در رت ها،اولين كنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي و بيست و دومين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، كاشان،ايران.

10- 1390، اثرات حرارتي روي رفتار كانال منفرد پورين OmpF در غشاي دو لايه ليپيدي مسطح در شيشه،حرارت شاخصي از هوشمندي جهان، تهران،ايران.

11- 1394، اثرات داروهاي ضد التهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين بر روي رده ي سلولي لوسمي ميلوئيدي مزمن k562،ششمين همايش داروسازي باليني ايران، تهران،دانشگاه علوم پزشكي ايران.

12- 1392، اثرات فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس كازئي بر رده ي سلول هاي سرطاني K562،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

13- 1387، اثرات ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بالا بر روي فعاليت كانال منفرد پورين OmpF،بررسي اثار ميدان الكترومغناطيسي بر بافت هاي زنده و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي، تهران،ايران.

14- 1392، ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي پروتئين هاي با وزن بالا و وزن پايين عصاره درون سلولي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي در ردة سرطاني K562،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

15- 1392، ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي درون سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و پاراكازئي در سلول هاي سرطانيK562،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي دانشگاه اصفهان، اصفهان،ايران.

16- 1394، ارزيابي اثرات والپروئيك اسيد روي سلول هاي k562 در محيط in vitro،كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تكنولوژي، استانبول،تركيه.

17- 1392، ارزيابي تاثيرات مهاري پروتئين هاي وزن بالا و وزن پايين ديواره سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و پاراكازئي در ردة سلولي سرطاني K562،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي دانشگاه اصفهان، اصفهان،ايران.

18- 2015، ارزيابي توانايي توليدمثلي در رت هاي ماده ي تيمار شده با لورزاپام،كنگره ي بين المللي سم شناسي، اروميه،ايران.

19- 1394، بررسي اثر استرس شوري بر ميزان رشد و بقاء 2 جمعيت مختلف آرتميا،سومين همايش ملي تغييرات اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،اروميه.

20- 1392، بررسي اثر ايبوپروفن روي يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

21- 1393، بررسي اثر سينرژيسم داروهاي سلكوكسيب و پروپرانولول در رده¬هاي سلول سرطاني K562 در شرايط آزمايشگاهي،كنگره كشوري سرطان، تبريز،ايران.

22- 1394، بررسي بر هم كنش هاي دارو هاي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلولهاي سرطاني k562،تازه هاي سلولي و مولكولي در بيماري هاي غير واگير، بابل،ايران.

23- 1392، تاثير آسپيرين و كمپلكس آسپيرين-فسفاتيديل كولين بر ميزان قند خون در موش هاي صحرايي دطابتي شده با استرپتوزوتوسين،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

24- 1392، تاثير دوزهاي مختلف آسپرين بر يادگيري و حافظه ي فضايي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

25- 1392، تاثير فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس پاراكازئي به عنوان پروبيوتيك بر ردة سلول سرطاني K562،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

26- 1393، تقويت حافظه موش¬هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين در اثر تغذيه با مخمر تك سلولي غني شده با كروم زيستي،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

27- 1394، مطالعه سازش مولكولي در ژن Na/K ATPase در دو جمعيت مختلف آرتميا در مواجهه با شوري هاي مختلف توسط تكنيك PT-PCR-DGGE،سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،اروميه.

28- 1392، مقايسه اثر ايبوپروفن و كمپلكس ايبوپروفن فسفاتيديل كولين روي گلوكز خون رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين،كنگرة ملي دانشجويي علوم زيستي، اصفهان،ايران.

29- 2015، ميزان باروري در رت هاي ماده تيمار شده با عصاره آبي Melissa officinalis،سيزدهمين كنگره بين المللي سم شناسي ايران، اروميه،ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مهدی محمدزاده, 1393, علوم نانو, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-مهدی محمدزاده, 1393, مروری بر نانوتکنولوژی پزشکی.

3-مهدی محمدزاده، 1393، بیوفیزیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-مهدی محمدزاده، 1392، مبانی بیوفیزیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5-مهدی محمدزاده، 1390، تکنولوژی نانومقیاس در سیستم های زیستی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی محمدزاده، - 2.امیر توکمه چی 30%، 1394، مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم، لاکتوفرین، بتا-گلوکان و لوامیزول به عنوان محرک رشد بر رده سلولی CHSE-214،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (15)

1-راحله شهركي، 1392، اثرات تغذيه از مخمر غني شده با سلنيوم بر بافت شناسي روده، كبد، كليه و عضله در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-سيده معصومه سيدي بنابي، 1392، تاثير آسپرين و كمپلكس آسپرين-فسفاتيديل كولين بر روي برخي فاكتورهاي خوني و رفتاري در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سولماز سيف الهي كهنه شهري، 1392، مطالعه اثر ايبوپروفن م كمپلكس ايبوپروفن-فسفاتيديل كولين بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و رفتاري در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مرضيه باقري، 1392، ارزيابي اثرات مهاري فراكشن هاي درون سلولي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي در ردة سرطاني لوكمياي ميلوئيدي مزمن به صورت آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سميرا نوزري، 1392، تاثير فراكشن هاي ترشحات خارج سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي به عنوان يك پروبيوتيك بر ردة سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-طاهره كرمي، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاري هاي سيتوژنتيكي القاشده توسط پرتوهاي گاما در سلول¬هاي سرطاني رده راجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زينب عليزاده، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاري هاي سيتوژنتيكي القاشده توسط پرتوهاي بتا در سلول¬هاي سرطاني رده راجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سپيده باستاني، 1393، اثرات سينرژيسم داروي ضداسترس پروپرانولول و داروي ضدالتهاب سلكوكسيب در رده ي سلول سرطاني MCF-7 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-افسانه باپيري، 1393، اثرات سينرژيسم ضدالتهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين در رده ي سلول سرطاني HL60 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سميه شريفزاده، 1393، بررسي تاثير دارويي گياه دارچين بر حافظه و يادگيري در رت هاي ديابتي نر و اثر آنتي اكسيداني آن بر بافت لوزالمعده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-راحله شهركي، 1391، اثرات تغذيه از مخمر (ساكارومايسسس سرويسيه) غني شده با سلنيوم بر بافت¬شناسي روده، كبد، كليه و عضله در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-سكينه حيدري فر، 1394، اثر مقايسه اي بادرنجبويه و لورازپام بر بافت مغزي و عملكرد حافظه در رت هاي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-شهين اعلايي ديمان، 1394، بررسي بر هم كنش هاي دارويي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلول هاي سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-بهجت اميري، 1394، تاثير تغذيه با مخمر غني شده با كروم و آهن بر برخي فاكتورهاي زيستي، ميزان انسولين و قند خون در موش هاي ديابتي در محيط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-كژال يوسفي، 1394، مطالعه بر هم كنش و پردازش مولكولي ژن Na/K ATPase در ارتمياي مواجهه شده با استرس شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.