• نام و نام خانوادگی
  • لیلا کافی احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لیلا کافی احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی (Ph.D)، 1384، شیمی معدنی - حالت جامد،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1380، شیمی معدنی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1376، شیمی محض،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (7)

1-.

2-لیلا کافی احمدی, 2011, Synthesis, Characterization, and Catalytic Activity of Nanocrystalline La1-xEuxFeO3 during the Combustion of Toluene,CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS.

3-لیلا کافی احمدی, 2011, Synthesis and characterization of indium-borate glass-ceramic containing EuCeZrO,Journal of ceramic processing research.

4-لیلا کافی احمدی, 2010, Synthesis, Characterization, and Performance of LaZnxFe1-xO3 Perovskite Nanocatalysts for Toluene Combustion,CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS.

5-لیلا کافی احمدی, 2010, Synthesis and Characterization of Indium-borate Glassceramics containing HoCeZrO nanorods via incorporation method.,Cinese Journal of Chemistry.

6-لیلا کافی احمدی, 2009, Synthesis and Characterization of Nd3?-Doped Indium-sodium tetraborate glasses,Chinese Journal of Chemistry.

7-لیلا کافی احمدی, 1387, Preparation and characterization of terbium oxide doped sodium tetraborate glasses,Iranian Journal of Crystallography and mineralogy.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1386, Preparation and characterization of Terbium oxide doped sodium tetraborate glasses,پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, مشهد,ایران.

2- 1392, synthesis and characterization of Indium-borate glass-ceramic containing HoCeZrO nanorads via incorporation methods.,شانزدهمین کنگره شیمی ایران, یزد,ایران.

3- 1385, synthesis and characterization of of azosalisylidenic schiff bases with N2O2S2 donor sets,سیزدهمین سمینار و پنجمین گردهمایی اساتید شیمی آلی ایران, همدان,ایران.

4- 1385، سنتز و بررسی کمپلکسهای شیف بازهای سالیسیلیدنی با دهنده های N2O2S2 با بعضی یونهای Co ، Ni و Cu،چهارمین همایش تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور، تبریز،ایران.

5- 1387، سنتز و مطالعه شیشه های سدیم تترابورات ایندیوم دار دوپه شده با Nd2O3،شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران، رشت،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-لیلا کافی احمدی، 1394، نانوفناوری و روشهای آنالیز.

2-لیلا کافی احمدی، 1394، شیمی عمومی.