• نام و نام خانوادگی
  • لیلا کافی احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
  • l.kafiahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لیلا کافی احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-لیلا کافی احمدی, "Synthesis, Characterization, and Catalytic Activity of Nanocrystalline La1-xEuxFeO3 during the Combustion of Toluene", CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 2011.

2-لیلا کافی احمدی, "Synthesis and characterization of indium-borate glass-ceramic containing EuCeZrO", Journal of ceramic processing research, 2011.

3-لیلا کافی احمدی, "Synthesis, Characterization, and Performance of LaZnxFe1-xO3 Perovskite Nanocatalysts for Toluene Combustion", CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 2010.

4-لیلا کافی احمدی, "Synthesis and Characterization of Indium-borate Glassceramics containing HoCeZrO nanorods via incorporation method.", Cinese Journal of Chemistry, 2010.

5-لیلا کافی احمدی, "Synthesis and Characterization of Nd3?-Doped Indium-sodium tetraborate glasses", Chinese Journal of Chemistry, 2009.

6-لیلا کافی احمدی, "Preparation and characterization of terbium oxide doped sodium tetraborate glasses", Iranian Journal of Crystallography and mineralogy, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "Preparation and characterization of Terbium oxide doped sodium tetraborate glasses", پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 1386, مشهد,ایران.

2- "synthesis and characterization of Indium-borate glass-ceramic containing HoCeZrO nanorads via incorporation methods.", شانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1392, یزد,ایران.

3- "synthesis and characterization of of azosalisylidenic schiff bases with N2O2S2 donor sets", سیزدهمین سمینار و پنجمین گردهمایی اساتید شیمی آلی ایران, 1385, همدان,ایران.

4- "سنتز و بررسی کمپلکسهای شیف بازهای سالیسیلیدنی با دهنده های N2O2S2 با بعضی یونهای Co ، Ni و Cu", چهارمین همایش تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور, 1385, تبریز,ایران.

5- "سنتز و مطالعه شیشه های سدیم تترابورات ایندیوم دار دوپه شده با Nd2O3", شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 1387, رشت,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-لیلا کافی احمدی, "نانوفناوری و روشهای آنالیز", 1394.

2-لیلا کافی احمدی, "شیمی عمومی", 1394.