• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا حسین پور آشنا آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • a.hossienpoor@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (31)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا حسین پور آشنا آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-دکتر مرضیه دهقانی-دکتر داود حسینی نسب- علیرضا حسین پور آشنا آباد, "بررسی سیره پیامبر اعظم (ص) در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی", نوآوریهای آموزشی, 1390.

2- "بررسی میزان آشنایی معلمان ابتدایی و راهنمایی از اصول اندازه گیری و ارزشیابی", مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دردانشگاه ارومیه", همایش ملی علوم مدیریت نوین, 1391, گرگان,ایران.

2- "بررسی میزان تاثیر ارزشیابی توصیفی بر میزان تحققاهداف حیطه های سه گانه یادگیری بلوم از نظر معلمان مدارس ابتدایی ارومیه", اولین همایش منطقه ای آموزش و پرورش دوره ابتدایی, 1390, ارومیه,ایران.

3- "تحلیلی برنتایج تحقیقات در رابطه با آثار مدیریت دانش وشرایط اجرای مدیریت دانش", همایش ملی علوم مدیریت نوین, 1391, گرگان,ایران.

4- "چالش های برنامه ریزی درسی در ایران", نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, 1388.

5- "مقایسه اثربخشی روشهای تدریس سنتی و نوین از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی", اولین همایش منطقه ای آومزش و پرورش دوره ابتدایی, 1390, ارومیه,ایران.

6- "نقش ارزشیابی پایانی و توصیفی در پرورش خلاقیت برای داتش آموزان دوره ابتدایی", اولین همایش منطقه ای آموزش و پرورش دوره ابتدایی در ارومیه, 1390, ارومیه,ایران.
پایان نامه ها (31)

1-سيده لعيا حمزه لو, "بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت رواني درميان رشته هاي علوم انساني دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سجاد محمدي, "بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و احساس توفيق در تدريس بين اساتيد دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-آرزو حسن پور, "بررسي رابطه خود كار آمدي تحصيلي و هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر تيز هوش دبيرستان پارس آباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-نسرين مجرد خضرآباد, "بررسي نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در رابطه با عوامل موقعيتي ادراك شده با تعهد سازماني در بين معلمان و مديران متوسطه ....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-سيده نيلوفر شامرادي, "بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض دانشگاه تربيت مدرس در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-مينا انواري, "بررسي چالش هاي اجرا ء و استقرار برنامه درسي ملي از ديدگاه مديران و معلمان مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان اروميه در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-رحمان ليسي, "بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه اروميه در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-شيللر حسيني, "بررسي رابطه سبك هاي تفكر نوع اول و سازگاري اجتماعي با عملكرد شغلي كاركنان ستادي آموزش وپرورش شهرستان مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-زهرا رمضاني, "بررسي ميزان تفاوت در جهت گيري هاي برنامه درسي در اعضا هيات علمي دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي دمو گرافيك ( جنسيت و مرتبه علمي ) در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-رضوان مصطفي پور, "بررسي راطه بين هوش معنوي و شادكامي با تصور معلمان از توفيق در تدريس در بين دبيراستان هاي دخترانه شهرستان بوكان در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-آرش در ويش زاده, "بررسي تاثير كاربرد روش تديس فعال بحث گروهي بر ميزان خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دولتي پسرانه پايه اول مقطع متوسطه دوم شهرستان اروميه در درس مطالعات اجتماعي در سال 92-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-معصومه اسلام پرست, "بررسي مقايسه اي ديدگاه معلمان و مديران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان اروميه نسبت به امكان كاربست مديريت مدرسه محور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-محمد فرخي, "بررسي رابطه بين آموزش مبتني بر تفكر و رفتارهاي منطقي در بين دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان سلماس در سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-فرزانه ميرعالي, "بررسي موانع يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-زهرا محاسني, "بررسي ويژگي هاي كارآفريني مديران مدارس راهنمايي شهر بهبهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-فاطمه پور حسين, "بررسي ارتباط ميان مديريت دانش و كارآفريني سازماني در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-صابر رزاقي, "مقايسه ميزان آشنايي دانشجويان مديريت و غير مديريت دانشگاه اروميه با مديريت زمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-زهره خليلي, "بررسي رابطه بين سبك تفكر خلاق با كارآفريني سازماني در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-زهرا سامعي, "بررسي رابطه بين جو سازماني با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-زهرا اسمعيلي, "بررسي عوامل مؤثر بر توليد دانش در دانشگاه ها از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-خسرو شيري, "بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و نوآوري سازماني در ميان كاركنان اداري دانشگاه اروميه در سال 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

22-پروانه خدابنده, "بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و پاسخگويي با اعتماد اساتيد در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 90-89", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-عذرا نقشبندي, "بررسي عوامل پيش بيني كننده مدرسه گريزي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي سنندج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-طاهر حميدي, "بررسي رابطه بين هوش معنوي وسبك هاي تصميم گيري دربين مديران دبيرستانهاي مشهد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

25-سارامحمودي, "بررسي رابطه بين هويت سازماني با رضايت شغلي ورفتار فرانقش دربين لاعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پژشكي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

26-پروانه خدابنده, "بررسي رابطه بين يادگيري سازماني وپاسخگوئي با اعتماد اساتيد در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

27-سروه پارسانيان, "بررسي رابطه چابكي سازماني مدارس وميزان استفاده مديران از فاوا در دبير ستانهاس يوكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-عزيز برزگري, "بررسي مهارتهاي سه گانه مديران و رابطه آن با رضايت شغلي معلمان مدارس متوسطه دولتي شهرستان اهر در سال تحصيلي 90-89", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

29-رفيعه شيخ بگلو, "بررسي رابطه بين ساختار سازماني ، رفتار شهروندي سازماني و اثربخشي در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

30-الهام رحمان پور, "ررسي رابطه بين توانمند سازي و پاسخگويي دبيران متوسطه دولتي دخترانه ناحيه يك آموزش و پرورش اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

31-رزگار شريفي, "بررسي عوامل درون و برون سازماني مشاركت اولياء در فعاليتهاي مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان مريوان از ديدگاه آموزگاران در سال تحصيلي 89-88", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.