• نام و نام خانوادگی
  • غلامحسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • gh.gholami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامحسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 2008، ریاضی کاربردی(ریاضی-آمار)،دانشگاه دوفین پاریس-فرانسه.

2-کارشناسی ارشد، 1378، آمار ریاضی،دانشگاه امیرکبیر.

3-کارشناسی، 1376، آمار ،دانشگاه علامه طباطبایی.
مقالات ژورنال (6)

1-غلامحسین غلامی, 2014, Prior selection‎ : ‎ a review,Scientific Journal of Review.

2-غلامحسین غلامی, 2014, The fundamental problem of gibbs sampler in mixture models,Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.

3-غلامحسین غلامی, 2014, The label switching problem in mixture models,Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.

4-غلامحسین غلامی, 2012, Fundamental Concepts of MCMC Methods Proved on Metropolis-Hastings Alghorithm,International Journal of Advanced Research in Computer Science.

5-غلامحسین غلامی, 2012, Review of Relationship Between Increase of Capital and Shares Return in Automotive and Cement Industries at Tehran Stock Exchanges,Acta Universitatis Danubius. Œconomica.

6-غلامحسین غلامی زرگ آباد, 2010, On The Bayesian Change-Point Problem in Regression Analysis,Journal of Statistical Theory and Applications.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- 1387, A Poisson Stochastic Volatility Model, Bayesian Approach,نهمین کنفرانس آمار ایران, اصفهان,ایران.

2- 1390, Bayesian Approach of Identifiability of Finite Mixture Models,هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, رشت,ایران.

3- 1385, Bayesian Change-Point Problem in Stochas Volatility Models,The 8th Iranian Sytatistical Conference.

4- 1389, Iterated Importance Sampling Algorithm for Estimating Order of Autoregressive Process in the Poisson Stochastic Volatility Models,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

5- 1390, Why MCMC Works?,هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, رشت,ایران.

6- 1390، الگوریتم‌های آنلاین برای مدل‌های نقطه تغییر،نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها، تبریز،ایران.

7- 1391، انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ابران.

8- 1391، بررسی ویژگی های مونت کارلوی جمعیتی،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

9- 1391، پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

10- 1391، روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

11- 1390، شبکه‌های عصبی بازگشتی برای مسائل تعادل و مقادیر ویژه،چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، رفسنجان،ایران.

12- 1390، محاسبه دقیق پسین در مدلهای آمیخته،نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها، تبریز،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-علي اعتمادي، 1390، استنباط بيزي براي مدل‌هاي آميخته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.