• نام و نام خانوادگی
  • غلامحسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • gh.gholami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامحسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-غلامحسین غلامی, "Prior selection‎ : ‎ a review", Scientific Journal of Review, 2014.

2-غلامحسین غلامی, "The fundamental problem of gibbs sampler in mixture models", Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 2014.

3-غلامحسین غلامی, "The label switching problem in mixture models", Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 2014.

4-غلامحسین غلامی, "Fundamental Concepts of MCMC Methods Proved on Metropolis-Hastings Alghorithm", International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2012.

5-غلامحسین غلامی, "Review of Relationship Between Increase of Capital and Shares Return in Automotive and Cement Industries at Tehran Stock Exchanges", Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 2012.

6-غلامحسین غلامی زرگ آباد, "On The Bayesian Change-Point Problem in Regression Analysis", Journal of Statistical Theory and Applications, 2010.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- "A Poisson Stochastic Volatility Model, Bayesian Approach", نهمین کنفرانس آمار ایران, 1387, اصفهان,ایران.

2- "Bayesian Approach of Identifiability of Finite Mixture Models", هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, 1390, رشت,ایران.

3- "Bayesian Change-Point Problem in Stochas Volatility Models", The 8th Iranian Sytatistical Conference, 1385.

4- "Iterated Importance Sampling Algorithm for Estimating Order of Autoregressive Process in the Poisson Stochastic Volatility Models", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1389, ارومیه,ایران.

5- "Why MCMC Works?", هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, 1390, رشت,ایران.

6- "الگوریتم‌های آنلاین برای مدل‌های نقطه تغییر", نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها, 1390, تبریز,ایران.

7- "انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن", سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها, 1391, سمنان,ابران.

8- "بررسی ویژگی های مونت کارلوی جمعیتی", سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها, 1391, سمنان,ایران.

9- "پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک", سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها, 1391, سمنان,ایران.

10- "روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو", سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها, 1391, سمنان,ایران.

11- "شبکه‌های عصبی بازگشتی برای مسائل تعادل و مقادیر ویژه", چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, رفسنجان,ایران.

12- "محاسبه دقیق پسین در مدلهای آمیخته", نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها, 1390, تبریز,ایران.
پایان نامه ها (1)

1-علي اعتمادي, "استنباط بيزي براي مدل‌هاي آميخته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.