• نام و نام خانوادگی
  • صمد علیپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • s.alipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (37)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صمد علیپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1-صمد علیپور-علی عابدینی- بابک طلائی, "Geochemical characteristics of the Qahr-Abad fluorite deposit,", Arabian journal of Geoscience, 2015.

2-صمد علیپورآغتپه, "Environmental impacts of natural contaminants and mining activities on the surface and agricultural soils in the Aq-Darreh river watershed, Takab, West Azerbaijan Province, NW Iran", Iranian Journal of Science and Technology, 2011.

3- "Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Titanium Rich Rocks of Qara Aqaj Area, Urmia, Northwest Iran", Journal of Sciences, 2007.

4- "Classification of Soils Based on Double Ring Measured Permeability in Zarrineh-Roud Delta Western Azarbayjan, Iran", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

5- "Effects of Electromagnetic Fields on Changes of RBC, WBC Cortisol Hormone and Immune System in Guinea Pigs", Int. J. Biol. Biotech, 2006.

6- "LAG" A New Classification System for Concealed Mineral Exploration"", Iranian Journal of Science & Technology, 2006.

7- "Hdrogeochemistry of Seaseonal Variation of Urmia Salt Lake", Chinese Journal of Geochemistry, 2006.

8- "Hydrogeochemistry of Seasonal Variation of Urmia Salt Lake, Iran", saline systems, 2006.

9- "غار یاریم قیه ماکو (بررسی و شناخت)", فصلنامه علوم زمین, 2006.

10- "Gross and Histological Charactrization of the Liver, Spleen, Kidney and Femur of the Broilers Fed Ration with brine Shrimp (Artemia urumiana) AND/OR Fish Meal", Philippine Journal of Veterinary Medicine, 2005.

11-صمد علیپور- پریوا شیرمحمدی- یوسف رحیم سوری, "کانی شناسی و ژئوشیمی گارنت بابانظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)", مجله پژوهشی پترولوژی, 1395, 1395,3.

12-منصور رضائی عزیزی (دانشجو)صمد علیپور- جعفر عبدالهی شریف, "مدلسازی زمینشناسی و بلوکی کانسار قرهقشلاق مهاباد", مجله زمین شناسی اقتصادی, 1394.

13-صمد علیپورآغتپه, "آزاد شدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیلهای معدن آنتیموان اغ دره بالا تکاب", فصلنامه علو زمین, 1392.

14-صمد علیپورآغتپه, "بررسی کانیسازی و ژنز مس چینهسان در منطقه چشمهکنان تسوج، استان آذربایجان شرقی", مجله زمین شناسی اقتصادی, 1392.

15-صمد علیپورآغتپه, "مطالعات کاویشىاسی ی شئ شًیمی عىاصر وادر خاکی کاوسىگ اَی باریم - آ هَ مىگىس قر بلاغ، شرق م اُباد، استان آذربایجانغربی", فصلنامه علوم زمین, 1392.

16-صمد علیپورآغتپه, "مطالعه ژئوشیمی اکتشافی طلا و عناصر وابسته ی آن در محدوده ی جنوب غرب سقز، استان کردستان", فصلنام علوم زمین, 1392.

17-صمد علیپورآغتپه, "کانی شناسی و خاستگاه افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی", فصلنامه علوم زمین, 1392.

18-صمد علیپورآغتپه, "زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزی ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران", یافته های نوین زمین شناسی, 1391.

19-صمد علیپورآغتپه, "زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزیولی، شرق بوکان، استان آذربایجانغربی،", افته های نوین زمین شناسی, 1391.

20- "طبقه بندی اراضی کشاورزی بر اساس نفوذپذیری به روش رینگ مضاعف در دلتای زرینه رود", مجله پژوهش در علوم کشاورزی دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه, 1383.

21- "بررسی نمودارهای گل سرخی با سیستم های درزه آماری در معادن سنگ نفوذی منطقه شهرستان پیرانشهر( آذربایجان غربی)", علوم زمین, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)

1- "1فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، جزئی، و نادر خاکی در کانسار فلوئوریت قهرآباد (جنوب شرق سقز، استان کردستان)", 14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

2- "Hdrogeochemistry of seasonal variation of Urmia lake ,Iran", International Symposium of Environmental geochemistry, 2006, Bejing, China.

3- "Lag Geochemistry, Its Implication for Mineraloration and Environmenta Astudies in Arid Regions", International Conference Geology of Oman, 2001.

4- "Maghemite Formation in Arid Environments and its Implication for Mineral Exploration", Science Conference, 2004.

5- "Release calculation and total mass estimation of toxic elements from black shales during weathering, Aq-Darreh Bala abandoned antimony mine area, Takab, NW Iran", هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران, 1390, شاهرود,ایران.

6- "Study of Clay Minerals effect on electrical, mechanical, and Thermal poroperties of highn of high Voltage Insulating Nonocomposits based on polyvinyle Chloride(PVC)", 15 th Iranian Chemistry Congress (ICC 2011), 2011, همدان,ایران.

7- "ارزیابی مدیریت نامناسب آبهای سطحی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی سطحی دشت میاندواب", ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان, 1381.

8- "بافت،نسلهای کانی سازی و محیط تشکیل ذخیره لاتریتی قرالی،غرب", پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

9- "بررسی بافتی وکانی شناسی کانسار کائولن چپو-شمال شرق شاهیندژ،", پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

10- "بررسی زمین شناسی اقتصادی کانی سازی تنگستن در منطقه شمال اشنویه استان آذربایجانغربی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز, 1379.

11- "بررسی ژئوشیمی تعادل جرم در کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب آباده فارس", 14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

12- "بررسی کانی سازی منگنز در رسوبات پلاژیک ناحیه صفو(افیولیت خوی) و مقایسه آن با نهشته های اگزالاتیو- رسوبی عهد حاضر", سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, 1387.

13- "بررسی کانی¬سازی و ژنز مس چینه ¬سان در منطقه چشمه¬کنان تسوج، استان", 14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

14- "بررسی کانیشناسی و بافت سنگ آهن روستای نادرگلی،شهرستان میاندوآب ) استان آذربایجان غربی (.", 33 گرد همائی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

15- "پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ¬های طبقات قرمز فوقانی در چشمه کنان تسوج: کاربردهایی برای جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی سنگ منشأ", 14 کنفرانس انجمن زمینشناسی و 28 گرد همائی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

16- "پتروگرافی،کانی شناسی و شنس فسفات کانسار پارسا،کازرون،جنوب غرب ایران", سوم ایرانین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی, 1390, اهواز,ایران.

17- "پردازشهای زمین آماری داده های ژئو شیمیایی در کانی سازی تنگستن منطقه شمال اشنویه استان آذربایجانغربی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز, 1379.

18- "تغییرات هیدروژئوشیمی فصلی عناصر دریاچه ارومیه", ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان, 1381.

19- "در آب، رسوبات و Hg و Sb، As کانیها و سنگهای منشاء آلودگی عناصر بالقوه سمناک خاکهای حوضه آبریز رودخانه آغدره، شمال غربی تکاب، استان آذربایجانغربی", 14 انجمن زمینشناسی و 29 کنفرانس علوم زمین سازمان زمین سناسی, 1389, ارومیه,ایران.

20- "زمین شناسی لایه های زغال دار ژوراسیک آذربایجانغربی روستای یلکلو", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز, 1379.

21- "ژئوشیمی عناصر اصلی، جزئی و فرعی ذخیره بنتونیت ورزقان، ترکمان چای شمال غرب میانه ، آذربایجان شرقی", اولیه همایش زمیهشیمی کاربردی ایران, 1392, دامغان,ایران.

22- "ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی در کانسار کائولن زنوز شمال شرق مرند آذربایجان شرقی", نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1391, مشهد,ایران.

23- "ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ذخیره بنتونیت ورزقان ترکمانچای میانه اذربایجان شرقی", پنجمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

24- "ژئوشیمی کانسنگ¬های بوکسیتی-لاتریتی درزی¬ولی، شرق بوکان، استان", 14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گرد همآئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

25- "سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی ذخیره آهن بالستان (جنوب شرق", اولین همایش زمینشیمی کاربردی ایران-دانشگاه دامغان, 1392, دامغان,ایران.

26- "سیماهای ژئوشیمیائی کانسنگ کرومیت چشمه بید فارس", 3 همایش زمین شناسی اقنصادی ایران, 1390, اهواز,ایران.

27- "کانی زایی و محاسبات تغییر جرم در کانسنگ های باریت و آهن و منگنز در قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذریایجان غربی", 14 همایش انجمن زمین شناسی و 28 گردهمائی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

28- "کانی شناسی رسوبات بستر شمال شرق دریاچه ی ارومیه", 22 همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 1393, شیراز,ایران.

29- "کانی شناسی رسوبات شمال دریاچهی ارومیه )با مقایسهی دو مجموعهی شمال شرقی و غربی(", 33 گرد هم ائی علوم زمین, 1393, تهران,ایران.

30- "کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی - لاتریتی حیدر اباد(جنوب ارومیه- استان آذربایجان غربی)", بیست و نهمین گرد همآئی علوم زمین, 1390, تهران,ایران.

31- "کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی - لاتریتی حیدر آباد ( جنوب ارومیه استان آذربایجان غربی)", بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین, 1389.

32- "کانی شناسی و خاستگاه افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان¬غربی", بیست و مپنهمین کنفرانس علوم زمین, 1389, تهران,ایران.

33- "کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی و اورانیوم در نهشته فسفاتی کوه لار، جنوب شرق دهدشت، استان کهکلویه و بویراحمد", سی و یکمین کنفرانس علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

34- "کانی شناسی و زمینشناسی عناصر نادر خاکی در نهشته فسفاتی کوه لار ، دهدشت، استان گهگیلویه و بویر احمد", 31 گردهمائی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

35- "کانی شناسی و ژئوشیمی رس نسوز آزادی شمال غرب آباده فارس", نخستین کنفرانس زمین شناسی اقتصادی ایران, 1391, مشهد,ایران.

36- "کاوی شىاسی ی بافت، سىگ آ هَ احمد آباد، ب کًان، استان آذربایجان غربی، ایران", سیوسومین همایش علوم زمین, 1393, تهران,ایران.

37- "ماکروفسیل های گیاهی سازند شمشک در منطقه یلکلو(میاندوآب) ،شمال غرب ایران", چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران, 1389, ارومیه,ایران.

38- "مدل¬سازی سه¬بعدی کامپیوتری و نقش آن در بررسی¬¬های زمین¬شناسی ذخایر سنگ تزیینی (مطالعه موردی معدن مرمر قره قشلاق)", 3 همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1390, اهواز,ایران.

39- "مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی معدن کرومیت چشمه بید، شمال غرب نیریز،", 14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

40- "مطالعات کانی¬شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسنگ های باریوم- آهن- منگنز قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذربایجان¬غربی", نخستین انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1391, مشهد,ایران.

41- "معدن کائولین زنوز: کائولین یا توف آلتره کائولینیتی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تبریز, 1379.

42- "نقش باطله های معدنی در آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی: منطقه معدنی", 14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

43- "نقش فرایندهای هیپوژن و سوپرژن در تکامل ژئوشیمیایی کانسار کائولن زنوز، شمالشرق مرند، استان آذربایجان شرقی", 14 کنفرانس انجمن زمین شناسی و 28 گرد همائی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

44- "هیدروژئولوژی و هیدروشیمی غار آبی یارم قیه (شمال غرب ایران)", 14 همایش انجمن زمین شناسی ایران و 28 گردهم آئی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-صمد علیپور, "عملیات کاربردی در زمین شناسی", 1395, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-صمد علیپور, "مبانی بازرسی زیست محیطی", 1395, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3- "اطلس پارکملی دریاچه ارومیه", 1388.

4- "مبانی اکتشافات بیو ژئوشیمیائی در کشف ذخایر معدنی و مطالعات زیست محیطی", 1385.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-صمد علیپورآغتپه,دکتر نصرت حیدری, "شناسائیکمی و کیفی آبهای گرم معدنی استان و ارزیابی سرمایه گذاری بر روی انها", موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, 1387.

2-صمد علیپورآغتپه,صمد علیپور, "عنوان: بر رسی و شناسائی ماخذ و کمیت یون فلوراید در منابع آب شرب شهرستان ماکو و تعیین حریم کیفی مناسب ممکن برای برداشت آب", دانشگاه اراک, 1390.
پایان نامه ها (37)

1-سحر نصيري نژاد, "ژئوشيمي و مينرالوگرافي فلدسپار خزايي جنوب شرقي شاهين دژ، استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-ليلا عباسپور دوستك, "ژئوشيمي و كاني شناسي دولوميت براسب زيوه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سهيلا حسن زاده, "رفتارسنجي عناصر نادر خاكي در پروفيل عمودي معدن سونگون اهر ، ا. شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-امير حاجي پور, "ژئوشيمي و كاني شناسي تكتوسيليكات سعدل، چالدران، آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-سيما عزيزيان, "كاني شناسي و ژئوشيمي سنگآهن نادرگلي (مياندوآب، استان آذربايجان غربي، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-بهناز حسين زاده, "كاني شناسي بخش پلاسري تيتان خانيك اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-شادي محسني, "كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت ژار آباد آروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-ادريس لطفي, "بررسي كاويشىاسي ي ژئ شًيمي سىگ آهه احمدآباد، ب كًان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-شعله اصلانپور, "كاني شناسي و ژئوشيمي شمال شرق درياچه اروميه با هدف ارزيابي اقتصادي منابع آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-خديجه موسوي اونلقي, "كاني شناسي و ژئوشيمي شما شرق درياچه اروميه با هدف ارزيابي اقتصادي ان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-پريسا علي زاده نظام آباد, "كاني شناسي و ژئوشيمي باريت شاخ سفيد مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-حنيفه دادوند, "كاوي شىاسي و ژئوشيمي آهه قادرآباد )جىىب شرق مهاباد،", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-پريوا شيرمحمدي, "كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت بابانظر (تكاب، استان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-زينب حاصلي مبارك آباد, "كاني شناسي و ژئوشيمي رسوبات نيمه شرقي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-ربابه معصومي, "پراكنش و منشإ آنومالي فلوئور در نمونههاي سنگ وخاك و", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-منصور رضائي عزيزي, "مدلسازي زمينشناسي و بلوكي كانسار قرهقشلاق مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-علي سليماني متين, "كاني شناسي و ژئوشيمي ذخيره بنتونيت ورزقان تركمانچاي ميانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-سيده نسرين موسوي, "بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قرالي (بوكان، آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-شهلا استحكام, "سنگ نگاري و ژئوشيمي دولوميت بدرلو ، شمال شرق تكاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-مهدي زارع ريحاني, "بررسي كانيشناسي و ژئوشيمي كانسار پليمتال آلچهقشلاق، شمالشرق ورزقان، استان آذربايجانشرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-ليلا همتي, "كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار فسفات پارسا، استان فارس، كازرون، جنوب غرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-ابراهيم كرمي, "ژئوشيم و ژنز كانسنگ هاي آهن و منگنز اوزون دزه بالا مهاباد اإربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

23-بابك طلائي, "بررسي كانيسازي و ژئوشيمي فلوئوريت قهرآباد (جنوبشرق سقز، استان كردستان)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

24-منصور رضائي عزيزي, "مدلسازي زمينشناسي و بلوكي كانسار قرهقشلاق مهاباد و شناسايي عوامل موثر در شكلگيري و ژنز آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-شاهرخ رجب پور, "بررسي كانيسازي و ژنز معدن مس چشمهكنان تسوج (شمال غرب تسوج، استان آذربايجان شرقي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

26-رباب معصومي, "پراكنش و منشإ آنومالي فلوئور در نمونههاي سنگ وخاك و مقايسهي آن با آبهاي سطحي و زيرزميني شمال آذربايجان غربي، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-زهرا جاويد, "مطالعات بافتي و ژئوشيميايي كانسنگ- هاي كروميت چشمه بيد (شمال غرب نيريز، استان فارس)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

28-فرانك تقي زتده, "بر رسي كاني شناسي و ژئوشيمي و ژنز كائولن بناوران ميانه اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

29-محمد پيروئي, "بررسي زمينشناسي اقتصادي توده مافيك – الترامافيك بهله، شمال- غرب اروميه، استان آذربايجانغربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-پوريا محمودي, "ژئوشيمي عناصر جزئي و نادر خاكي نهشته هايبوكسيت لاتريت بلبلوئيه استان كرمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

31-ابتسام حسيني, "كاني شناسي و ژئوشيمي رسوبات نيمه غربي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-ابدالي, "بررسي كانيسازي و ژئوشيمي افق لاتريتي حيدرآباد، جنوب اروميه، استان آذربايجانغربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

33-فانوس محمدي, "مطالعه ژئوشيمي رسوبات آبراههاي انديسهاي طلاي جنوبغرب سقز، استان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

34-توحيد يوسفي, "بررسي كانيشناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قالوزندان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

35-اصغر براتي لك, "بررسي كاني‌شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن بالستان (جنوب شرق اروميه-آذربايجان‌غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

36-الميرا طلوعي, "كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار كائولن چپو، شمال¬شرق شاهيندژ، استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

37-پريوا شيرمحمدي, "كاني شناسي و ژ?وشيمي گارنت بابانظر (تكاب، استان آدربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.