• نام و نام خانوادگی
  • علی عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • a.abedini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (52)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (91)
پایان نامه ها (37)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (52)

1-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2015, Geochemical characteristics of the Abgarm kaolin depodit, NW Iran,Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlugen, 278,3.

2-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2015, Geochemical characteristics of the Qahr-Abad fluorite deposit, southeast of Saqqez, western Iran,Arabian Journal of Geosciences, 8,5.

3-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2015, Mobilization and redistribution of major and trace elements in a lateritic profile: the Sheikh-Marut deposit, NW Iran,Arabian Journal of Geosciences, 8,8.

4-فاطمه کتگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی, 2015, GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF A LATERITE: THE JURASSIC ZAN DEPOSIT, IRAN,Acta Geodynamica et Geodynamica, 12,1.

5-علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، شیرین فتاحی, 2015, Mineralogical and feochemical characteristics of the Sangab betonite deposit, Isfehan province, Iran,Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlugen, 277,2.

6-کمال سیاه چسم، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، سون سیندرن, 2014, Elemental mobility and mass changes during alteration in the Maher-Abad porpyry Cu-Au deposit, Sw Birjand, Eastern Iran,Periodico di Mineralogia, 83,1.

7-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2014, REE geochemical characteristics of titanium-rich bauxites: the Permian Kanigorgeh horizon, NW Iran,Turkish Journal of Earth Sciences, 23,3.

8-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری، خدیجه میکائیلی, 2014, GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF LATERITES: THE AILIBALTALU DEPOSIT, IRAN,Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 148,1.

9-کمال سیاه چشم، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی, 2014, Hydrothermal evolution in the Maher-Abad porphyry Cu–Au deposit, SW Birjand, Eastern Iran: Evidence from fluid inclusions,Ore Geology Reviews, 58,3.

10-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2013, Geochemical characteristic of Kanigorgeh ferruginous bauxite horizon, West-Azarbaihdjan province, NW Iran,Periodico di Mineralogia, 1,1.

11-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2013, Geochemical characteristics of bauxites: the permian Shahindezh horizon, NW Iran,Neues Jahrbuch für Geologie und Pal?ontologie, Abhandlugen, 270,3.

12-علی عابدینی, 2013, Petrography, and mineralogical and geochemical control on distribution of major,,Iranian journal of Crystallography and Mineralogy.

13-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2013, Rare Earth Elements Geochemistry of Sheikh-Marut Laterite Deposit,,Acta Geologica Sinica-English Edition.

14-علی عابدینی، 2012، سیماهای کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانسار آهن نیزار، جنوب باختر مشهد، شمال خاور ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

15-علی عابدینی، 2012، سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب باختر چالوس، استان مازندران)،زمین شناسی اقتصادی.

16-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2012, Petrography, and mineralogical and geochemical control on distribution of major, minor, and trace elements in bauxitic-lateritic deposit of the NE Malekan, East-Azarbaidjan province, NW Iran,مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

17-علی عابدینی، علی اصغر کلاگری, 2012, The mineralogy and geochemistry of Permian lateritic ores in east of Shahindezh, West-Azarbaidjan province,مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

18-بابک طلایی- علی عابدینی، 2012، بررسی ژئوشیمی و ژنز ذخیره فلوئوریت قهرآباد، جنوب شرق سقز، استان کردستان،زمین شناسی اقتصادی، 1،4.

19-علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، پروین نجف زاده تهرانی، 2012، ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگهای سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد، ایران،مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته.

20-معصومه روح افزا، صمد علیپور، علی عابدینی، 2012، مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی کانسنگهای باریوم-آهن-منگنز قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی،علوم زمین.

21-کمال سیاه چشم- علی اصغر کلاگری- علی عابدینی- دیوید ریچارد لنتز, 2011, Halogen signatures of biotites from the Maher-Abad porphyry copper deposit, Iran,International Geology TReview.

22-علی عابدینی- علی اصغر کلاگری- معصومه اکبری, 2011, Geochemistry and genesis of Mehredjan bentonite deposit, southeast of Khoor, Isfehan province,Journal of Geopersia, 1,1.

23- 2010, Geochemistry of Major, Trace and Rare Earth Elements in Biglar Permo-Triassic Bauxite Deposit, Northwest of Abgarm,,ـJournal of Sciences Islamic Republic of Iran.

24-وحیده علیپور، علی عابدینی، 1990، رفتار عناصر اصلی، فرعی، و جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای کائولینیتی شدن در کانسار زنوز ، شمال شرق زنوز، استان آذربایجان شرقی،زمین شناسی اقتصادی.

25-شیرین فتاحی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، هاشم باقری، 1394، سیماهای زمین شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهربسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی،مجله علوم زمین، 24،1.

26-علی عابدینی، 1394، کانی شناسی و زمین شیمی ذخیره بنتونیت تمینان، جنوب باختر نایین، استان اصفهان،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 23،3.

27-فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، 1393، ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران،فصلنامه علوم زمین، 23،1.

28-صمد علیپور، علی عابدینی، شهلا ابدالی، 1393، کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم زمین، 23،1.

29-فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، 1393، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی در نهشته ی لاتریت زان، استان تهران،فصلنامه علوم زمین، 22،1.

30-فاطمه کنگرانی فراهانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، 1393، کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان،علم زمین، 24،1.

31-علی عابدینی، صمد علیپور، مریم خسروی، 1393، کانی شناسی، زمین شیمی و کاربردهای صنعتی کانسنگ های بوکسیت درزی ولی، خاور بوکان، شمال باختر ایران،علوم زمین، 24،1.

32-شاهرخ رجب پور، علی عابدینی، صمد علیپور، لیلا ذاکری، 1392، بررسی کانی سازی و منشاء مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی،زمین شناسی اقتصادی، 1،5.

33-پروین نجف زاده طهرانی، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، علیرضا مظلومی، 1392، سیماهای زمین شناسی، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانسار آهن نیزار، جنوب باختری مشهد، شمال خاوری ایران،بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 21،2.

34-فاطمه کنگرانی فراهانی، علی عابدینی، علی اصغر کلاگری، 1392، سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان،رسوب شناسی کاربردی، 1،2.

35-معصومه روح افزا، صمد علیپور، علی عابدینی، 1392، مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسنگ های باریم- آهن- منگنز قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم زمین، 23،1.

36-علی عابدینی، 1391، سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال شرق عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران،علوم زمین.

37-مرتضای چشمه سری، علی عابدینی، اکرم علیزاده، سید محمد موسوی، 1391، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)،زمین شناسی اقتصادی.

38-علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، پروین نجف زاده تهرانی، 1391، زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد.،مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته.

39-علی عابدینی، مرتضی چشمه سری، اکرم علیزاده، 1391، زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، استان مازندران،رسوب شناسی کاربردی، 1،1.

40-علی عابدینی، 1391، زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزی ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران.،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

41-علی عابدینی، شه پول مرادی، اکرم علیزاده، 1391، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در نهشته لاتریت داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 12،1.

42-علی عابدینی- علی اصغر کلاگری، 1390، بررسی کانی شناسی نورماتیو و ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی افق بازماندی پرمین در شمال خاور ملکان، استان آذربایجان شرقی،علوم زمین.

43-علی عابدینی- علی اصغر کلاگری، 1390، مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های بوکسیتی-کائولینیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان،علوم زمین.

44- 1388، کانی شناسی سیستم های دگرسان منطقه مسجدداغی شرق جلفا استان اذربایجان شرقی،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

45- 1388، بررسی فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی شیته خاور بوکان شمال باختر ایران،علوم زمین.

46- 1388، کانی شناسی و خاستگاه نهشته های بوکسیتی پرمین در شمال سقز استان کردستان،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

47- 1388، مطالعات ژئو شیمیایی نهشته های بوکسیتی- کائولینیتی پرمین در شمال سقز استان کردستان،فصلنامه علوم زمین.

48- 1388، مطالعات کانی شناسی نورماتیو و ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی افق بازماندی پرمین در شمال شرق ملکان استان آذربایجان شرقی،فصلنامه علوم زمین.

49- 0، بررسی فاکتر های کنترل کننده توزیع عناصر جزئی شامل عناصر نادر خاکی در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی شیته خاور بوکان شمال باختر ایران،مجله علوم زمین.

50- 0، کانی شناسی و خاستگاه نهشته های بوکسیتی پرمین در شمال سقز استان کردستان،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

51- 0، Geochemistry of major، trace، and rare earth elements in biglar permo- triassic bauxite deposit، northwest of abgarm، Gazvin province، Iran،Journal of Ssciences.

52- 0، کانی شناسی سیستم های دگرسانی منطقه مسجد داغی شرق جلفا استان آذربایجان غربی،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (91)

1- 2010, Alteration mineralogy, geochemistry and elemental mass balance through the hydrothermal alteration zones of Maher Abad Cu–Au porphyry deposit, Khusf, Iran,Abstracts from the 34th Annual Winter Meeting of the Geological Society’s Mineral Deposit Studies Group and the Applied Mineralology Group of the Mineralogical Society and the 14th CERCAMS Workshop on Ore Giants of Asia was held on 5th–7th January 20, London,England.

2- 1392، ارزیابی کمی تبادلات جرمی زون های دگرسانی هیپوژن ذخیره مس- طلای پورفیری ماهرآباد، خرسان جنوبی،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

3- 1393، بررسی دگرسانی و کانه¬زایی محدوده معدنی گوزل¬بلاغ، جنوب شرق شاهین دژ، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

4- 1389، بررسی جنبه های ژنتیکی کانه سازی و ارزیابی اقتصادی- کاربردی نهشته بوکسیتی- لاتریتی علی بالتالو، شاهین دژ، آذربایجان غربی،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی مشهد، مشهد،ایران.

5- 1389، بررسی جنبه¬های ژنتیکی کانه¬سازی و ارزیابی اقتصادی – کاربردی نهشته بوکسیتی- لاتریتی علی¬بالتالو، شاهین¬دژ، آذربایجان¬غربی،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

6- 1394، بررسی رفتار عناصر اصلی و جزئی در طی توسعه سیستم دگرسانی هنگران، جنوب شرق بیرجند، استان خراسان جنوبی،هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دامغان،ایران.

7- 1392، بررسی زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته لاتریت کمبلو، استان سمنان،هفدهمیم همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

8- 1389، بررسی ژئوشیمی تعادل جرم در کانسار رس نسوز آزادی شمال غرب آباده، استان فارس،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

9- 1389، بررسی ژئوشیمی تعادل جرم در کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب آباده، استان فارس،چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران - بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

10- 1393، بررسی ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در افق فسفات دار سازند سلطانیه، برش سید کندی، جنوب غرب زنجان،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

11- 1393، بررسی کانه¬زائی و دگرسانی منطقه جنبه، جنوب غرب اردستان، استان اصفهان،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

12- 1389، بررسی کانی سازی و ژنز مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج استان آذربایجان شرقی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

13- 1388، بررسی کانی سازی و ژئوشیمی اندیس مس حلمسی (شمال میانه-استان آذربایجان شرقی)،هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

14- 1389، بررسی کانی شناسی و الگوهای پراکندگی عناصر نادر خاکی در ذخیره ی کائولن کجل، شمالغرب هشتجین،هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، تبریز،ایران.

15- 1388، بررسی کانی شناسی و رفتار در زونهای دگرسانی منطقه حلمسی میانه (شمال غرب ایران)،بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین.

16- 1388، بررسی کانی شناسی و رفتار عناصر نادر خاکی در زون های دگرسانی منطقه حلمسی میانه (شمال غرب ایران)،بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین- سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

17- 1388، بررسی کانی شناسی و رفتارREE در زونهای دگرسانی منطقه حلمسی میانه (شمال غرب ایران)،بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین.

18- 1391، بررسی کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی نهشته لاتریت غنی از آهن داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،سی و یکمین همایش سازمان زمین شناسی کشور، تهران،ایران.

19- 1388، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی اندیس مس حلمسی (شمال میانه، آ ش)،هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، همدان،ایران.

20- 1392، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره کائولن منطقه قلندر، شمال اهر، استان آذربایجان شرقی،اولین همایش زمین شیمی کابردی ایران، دامغان،ایران.

21- 1389، بررسی کانی¬سازی و ژنز مس چینه ¬سان در منطقه چشمه¬کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی،چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران- و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

22- 1392، بررسی کانی¬شناسی نیمه جنوب شرقی و غربی و امتداد جاده شهید کلانتری دریاچه ارومیه،سی دومین گردهمایی علوم زمین و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

23- 1388، بررسی مینرالیزاسیون و ژنز کانسار آهن نیزار،هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

24- 1388، بررسی مینرالیزاسیون و ژنز کانسار آهن نیزار (جنوب غرب مشهد)،هفدمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، همدان،ایران.

25- 1394، تلفیق و آنالیز داده های زمین شناسی و تصاویر ماهوارهای استر جهت تفکیک زون های دگرسانی گرمابی در کانسار مس پورفیری سونگون، شمال ورزقان،سی و چهارمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهارن،ایران.

26- 1392، زمین شیمی عناصر اصلی، جزئی و نادر خاکی نهشته لاتریت زان، استان تهران،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

27- 1391، زمین شیمی عناصر جزئی نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

28- 1391، زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق لاتریت رسی داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

29- 1394، زمین شیمی عناصر نادر خاکی زون های دگرسان منطقه قباق تپه ، غرب میانه ، شمال غرب ایران،سی چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

30- 1393، زمین¬شیمی عناصر نادر خاکی در زون¬های دگرسان و مینرالیزه منطقه ماهور چاه کاله، شمال شرق نطنز، استان اصفهان،هجدهمین همایش انجن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

31- 1393، ژئو شیمی عناصر نادر خاکی زون¬های سیستم دگرسانی منطقه هنگران، جنوب شرق بیرجند، شرق ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

32- 1392، ژئوشیمی تغییرات جرم عناصر نادر خاکی زون دگرسانی ارژیلیک منطقه خانکندی، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی،اولین گردهمایی زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

33- 1393، ژئوشیمی عناصر اصلی، جزئی و نادر خاکی زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته در منطقه شله بران، اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،هجدهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

34- 1392، ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی، و جزئی ذخیره کائولن عربشاه، جنوب شرق تکاب، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

35- 1392، ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی، و جزئی زون های دگرسان منطقه انباق، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

36- 1389، ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی در کانسار کائولن زنوز، شمال شرق،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

37- 1389، ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی ذخیره کائولن بناوران (شمال شرق میانه، استان آذربایجان شرقی)،پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، اسلامشهر،ایران.

38- 1390، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در زون های کائولینیزه منطقه گورگور (شمالغرب تکاب، آستان آ ؛)،پنجمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر، ابهر،ایران.

39- 1390، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در زون¬های کائولینیزه منطقه گورگور(شمال¬غرب تکاب، استان آذربایجان غربی،پنجمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی- دانشگاه پیام نور ابهر، ابهر،ایران.

40- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ذخیره بنتونیت ورزقان ترکمان چای، شمال غرب میانه، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

41- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون های دگرسان منطقه خانکندی، شرق اهر، استان آذربایجان شرقی،،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

42- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون های دگرسانی پروپلیتیک و سیلیسی منطقه انباقف شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

43- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون های کائولینیزه در منطقه عربشاه،پنجمین گردهمایی زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

44- 1392، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون های کائولینیزه در منطقه عربشاه، جنوب شرق تکاب، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

45- 1393، ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون¬های دگرسان منطقه کالجان، شمال غرب ورزقان، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

46- 1389، ژئوشیمی کانسنگ های بوکسیتی - لاتریتی درزی ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

47- 1389، ژئوشیمی کانسنگ¬های بوکسیتی-لاتریتی درزی¬ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران- بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

48- 1394، ژئوشیمی و کانی شناسی فلدسپار خزایی، جنوب شرق شاهین دژ، استان ذربایجان غربی،سی چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.

49- 1393، ژئوشیمی و منشاء زون¬های کائولینیزه منطقه صاحب دیوان، شمال غرب مشگین شهر، استان اردبیل،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

50- 1392، ژئوشیمیعناصر اصلی، فرعی، و جزئی ذخیره بنتونیت ورزقان ترکمان چای، شمال غرب میانه،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

51- 1394، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر اصلی، فرعی، و جزئی سیستم دگرسانی کرور، شرق جیرفت، استان کرمان،هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دامغان،ایران.

52- 1392، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر کمیاب خامی در زون های کائولینیزه منطقه انباق، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،دامغان.

53- 1391، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در یک افق کائولن دار سنگ های کربناته سازند روته در زاغه دیواندره، استان کردستان،شانزدهین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

54- 1392، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی ذخیره آهن بالستان (جنوب شرق ارومیه، استان آذربایجان غربی)،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

55- 1393، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی سیستم دگرسانی منطقه سیاه کمر، غرب میانه، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

56- 1390، سیماهای ژئوشیمیایی و پتروگرافی کانسنگهای کرومیت منطقه چشمه بید، شمال غرب نیریز، استان فارس،سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، ایران،ایران.

57- 1390، سیماهای ژئوشیمیایی و پتروگرافی کانسنگهای کرومین منطقه چشه بید، شمال غرب نیریز، استان فارس،سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

58- 1390، سیماهای ژئوشیمیایی و مطالعه کانی های سنگین رسوبات رودخانه زولاچای، سلماس، استان آذربایجان غربی،پنجمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ابهر، ابهر،ایران.

59- 1393، سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی زون دگرسانی آرژیلیک منطقه گوزل¬بلاغ، جنوب شرق شاهین دژ، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،هجدهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

60- 1393، سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی زون دگرسانی آرژیلیک منطقه ماهور چاه کاله، شمال شرق نطنز، استان اصفهان،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

61- 1392، فاکتورهای کنترل کننده توزیع و تحرک عناصر اصلی، فرعی و جزئی سیستم دگرسانی منطقه خانکندی، شمال شرق اهرریال استان آذربایجان شرقی،اولین همایش زمین شیمی کابردی ایران، دامغان،ایران.

62- 1391، فاکتورهای کنترل کننده آنومالی های Eu و Ce در یک افق کائولن دار سنگ های کربناتی سازند روته در راغه، دیوان دره، استان کردستان،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

63- 1393، فاکتورهای کنترل کننده تحرک و توزیع عناصر نادر خاکی در زون¬های دگرسان منطقه باباجان، شمال شرق اهر، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

64- 1394، فاکتورهای کنترل کننده تحرک و توزیع عناصر نادر خاکی در زون¬های دگرسان منطقه کرور، شرق جیرفت، استان کرمان،هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دامغان،ایران.

65- 1389، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی ، جزئی و نادر خاک در کانسار فلوئوریت قهر آباد( جنوب شرق سقز، استان کردستان)،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

66- 1389، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، جزئی، و نادر خاکی در کانسار فلوئوریت قهرآباد (جنوب شرق سقز، استان کردستان)،چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران- بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

67- 1391، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در سیستم دگرسانی هلیل آباد، جنوب غرب زنجان،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

68- 1393، فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر در ذخیره فلوئوریت ارا، استان مازندران، شمال ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

69- 1391، فاکتورهای کنترل کننده توزیع و رفتار اورانیوم در نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران،سی و یکمین همایش سازمان زمین شناسی کشور، تهران،ایران.

70- 1389، کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی- لاتریتی حیدرآباد (جنوب ارومیه- استان آ ؛)،بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

71- 1389، کانی شناسی و خاستگاه افق بوکسیتی – لاتریتی حیدرآباد (جنوب ارومیه – استان آذربایجان غربی،بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

72- 1390، کانی شناسی و دگرسانی متاسوماتیکی اسکارن قینرچه، شمال غرب تکاب، استان آذربایجان غربی،پنجمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ابهر، ابهر،ایران.

73- 1392، کانی شناسی و زمین شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، شهر،ایران.

74- 1391، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی و اورانیوم در نهشته فسفاتی کوه لار، جنوب شرق دهدشت، استان کهکیلویه و بویر احمد،سی و یکمین همایش سازمان زمین شناسی کشور، تهران،ایران.

75- 1389، کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار رس نسوز آزادی، شمال غرب آباده، استان فارس،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

76- 1393، کانی¬سازی و ژئوشیمی ذخیره پلی¬متال آق¬زیارت، جنوب شرق سلماس، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

77- 1393، کانی¬شناسی و ژئوشیمی زون¬های دگرسان منطقه شاهسون، شمال شرق خاروانا، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

78- 1393، کانی¬شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زون دگرسانی آرژیلیک منطقه شاللو، شمال سراب، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

79- 1393، کانی¬شناسی و ژئوشیمی نهشته لاتریت- بوکسیت قاریاغدی، جنوب شرق میاندوآب، شمال غرب ایران،سی سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

80- 1389، کانی¬شناسی و منشاء نهشته¬های¬ بوکسیتی-لاتریتی درزی¬ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی،نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

81- 1389، مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی معدن کرومیت¬ چشمه بید، شمال غرب نیریز، استان فارس،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

82- 1388، مطالعات ژئوشیمیایی در نهشته بوکسیتی- لاتریتی علی بالتالو شاهین دژ آذربایجان غربی،بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین.

83- 1393، مطالعات سنجش از دور جهت بارزسازی سیستم دگرسانی منطقه جنبه، جنوب غرب اردستان، استان اصفهان،هجدهمین همایش انجن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

84- 1388، مطالعات کانی شناسی در نهشته بوکسیتی -لاتریتی تریاس- ژوراسیک علی بالتالو شاهین دژ آذربایجان،هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

85- 1388، مطالعات کانی¬شناسی در نهشته بوکسیتی- لاتریتی تریاس – ژوراسیک علی بالتالو،،هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، همدان،ایران.

86- 1389، مطالعه پتروگرافی و مینرالوگرافی معدن کرومیت چشمه بید، شمال غرب نیریز استان فارس،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

87- 1392، مطالعه زمین شناسی و کانی شناسی اسکارن آهن گرده گل، شمال اشنویه، آذربایجان غربی،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

88- 1389، مطالعه ژنز ذخیره کائولن کجل ، جنوب غرب استان اردبیل،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین.

89- 1389، مطالعه ژنز ذخیره کائولن کجل، جنوب¬غرب استان اردبیل،چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران- بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

90- 1393، مطالعه کانه¬زایی و دگرسانی منطقه معدنی چاه کاله، شمال شرق نظنز، استان اصفهان،ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، زاهدان،ایران.

91- 1389، نقش فرایندهای هیپوژن و سوپرژن در تکامل ژئوشیمیایی کانسار کائولن زنوز، شمال شرق مرند،چهاردهیمن همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (37)

1-آرزو سنگ سفيدي، 1394، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي ز ون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه باباجان، شمال شرق اهر، استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-راضيه حيدري، 1394، بررسي زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان منطقه كالجان، شمال غرب ورزقان (استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سحر نصيري نژاد، 1394، ژئوشيمي و كاني شناسي فلدسپار خزايي (شاهين دژ - استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مريم خسروي، 1389، ژئوشيمي كانسنگ هاي بوكسيتي- لاتريتي درزي ولي، شرق بوكان، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شه پول مرادي، 1391، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسنگ هاي لاتريتي داش آغل (شرق بوكان- استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا اسمعيلي، 1389، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار رس نسوز آزادي، شمال غرب آباده، استان فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زهرا جليليان، 1391، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سيستم دگرساني هليل آباد زنجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رضا جليلي، 1391، ژئوشيمي رگه هاي مينراليزه معدن آهن گل گهر سيرجان- استان كرمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-وحيده عليپور، 1389، بررسي فاكتورههاي كنترل كننده توزيع عناصرجزئي و نادر خاكي در طي فرايندهاي كائولينتي شدن در زنوز (مرند- استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ستار تيموري، 1393، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه ماهور چاه كاله (شرق كاشان- استان اصفهان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سميه دده زاده، 1392، بررسي ژئوشيمي سيستم دگرساني منطقه انباق، شمال شرق اهر، استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فاطمه طريقي، 1392، كاني شناسي و ژئوشيمي زون كائولينيزه منطقه عربشاه، جنوب شرق تكاب، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سمانه محمدپور قورچي، 1393، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه گوزل بلاغ (جنوب شرق شاهين دژ- استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-شهلا استحكام، 1393، سنگ نگاري و ژئوشيمي دولوميت بدرلو (سازند سلطانيه) شمال شرق تكاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حسن اكبري تازه مند، 1393، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي انديس پلي متال آق زيارت (جنوب شرق سلماس- استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-عادل بوقچه چي خلجاني، 1393، سيماهاي كاني شناسي و ژئوشيميايي فلوئوريت كياسر در استان مازندران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سميه آقازاده چاخرلو، 1392، سيماهاي كاني شناسي و ژئوشيميايي زون هاي دگرسان منطقه خانكندي، شمال شرق اهر، استان آذرباجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي سليماني متين، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي ذخيره بنتونيت ورزقان تركمن چاي (شمال غرب ميانه، استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جلال محمدي، 1393، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه شله بران (شمال شرق اهر- استان آذربايجان شرقي- شمال غرب ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-معصومه روح افزا، 1389، بررسي كاني شناسي و ژنز كانسنگ هاي باريم و آهن و منگنز منطقه ي قره بلاغ واقع در شرق مخاباد (استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نعيمه قهرماني اسگويي، 1394، كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه صاحب ديوان (شمال غرب مشگين شهر- استان اردبيل)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-الهه داودي، 1394، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه سياه كمر (غرب ميانه، استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-محمد حسين عارف نيا، 1394، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه كرور (شرق جيرفت، استان كرمان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-صاددق محمدي ارجمند، 1394، بررسي زمين شناسي، كاني شناسي، دگرساني، و ژئوشيمي محدوده اكتشافي هنگران، جنوب شرق شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-عباس اروجي، 1390، كاني شناسي و ژئوشيمي زون هاي دگرسان و مينراليزه منطقه گورگور (شمال غرب تكاب، استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-زينب فلاح كريمي، 1390، كاني شناسي و ژئوشيمي انديس آهن قينرچه (شمال شرق تكاب، استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-صديقه كريم نژاد، 1390، كاني شناسي و پي جويي مقدماتي كاني هاي سنگين رسوبات رودخانه زولاچاي، سلماس، استان آذربايجان عربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فرانك تقي زاده، 1390، كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز معدن كائولن بناوران، ميانه، استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-زهرا جاويد، 1390، مطالعات بافتي و ژئوشيميايي كانسنگ هاي كروميت چشمه بيد (شمال غرب نيريز، استان فارس)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-شاهرخ رجب پور، 1389، بررسي كاني شناسي و ژنز معدن مس چشمه كنان (شمال غرب تسوج، استان آذربايجان شرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-بابك طلايي، 1389، كاني شناسي و ژئوشيمي فلوئوريت قهرآباد (جنوب شرق سقز، استان كردستان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-پوريا محمودي، 1390، ژئوشيمي عناصر جزئي و نادر خاكي نهشته هاي بوكسيت- لاتريت بلبلوئيه كرمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ابتسام حسيني، 1390، كاني شناسي و ژئوشيمي رسوبات نيمه غربي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-ابراهيم كرمي، 1389، ژئوشيمي و ژنز كانسنگ هاي آهن- منگنز اوزون دره بالا، مهاباد، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-شهلا ابدالي، 1389، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي افق لاتريتي حيدر آباد، جنوب اروميه، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-عادل زينت مطلق، 1389، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار فسفات لار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-مرتضي چشمه سري، 1391، سيماهاي كاني شناسي و ژئوشيميايي انديس فسفات دلير (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.