• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

* از 1398 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ارومیه

* از 1397 رییس کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی

* از 1397 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی

* از 1393 عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

*از 1397عضو کار گروه برنامه ریزی ، گسترش و نظارت دانشگاه

*از1391  عضو کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه ارومیه

* از 1395 مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

*از 1396عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از 1399عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

* از 1399عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

* از1385 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

*1392-1387  مدیر نظارت وارزیابی دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387  دبیر هیات نظارت وارزیابی موسسات آموزش عالی استان آذربایجان غربی

*1389-1393عضو كارگروه بررسي صلاحيت عمومی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشگاه ارومیه

*1389-1392  مسئول كار گروه بررسي صلاحيت علمی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشکده های اقتصاد و مدیریت، هنر و تربیت بدنی  دانشگاه ارومیه

*1388-1391نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراي نظارت بر موسسات آموزشي و پرورشي استان

*1392-1387 عضو هیات امنای مراکز نیمه حضوری دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387 عضو شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

* 1390-1392عضوشوراي آموزش و پرورش عمومي استان آذربايجان غربي

*1389-1391عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو کمسيون تحول اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1388 مسئول تدوين برنامه راهبردي دانشگاه ارومیه

*1392-1391عضو کمیته تدوین سند راهبردی منطقه شمالغرب قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع)

*1391 1389عضو شوراي انجمن اوليا و مربيان مرکزی استان آذربايجان غربي

*1390-1389عضو و مجری طرح آمايش آموزش عالي استان آذربايجان غربي

 * 1391-1392عضو شوراي پژوهش وفناوری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان جوانان استان آذربایجان غربی.

*1386 عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان صدا وسیمای استان آذربایجان غربی.

*1385-1381قبولی در آزمون اعزام به خارج با رتبه 2 کشوری و اخذ بورس از دانشگاه ارومیه جهت تحصیل در دانشگاه دیژون فرانسه

*1381-1380  مدیر گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1381-1379مدرس رسمی گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1379مسئول کمیته پیگیری شاخصهای آموزشی برنامه توسعه سوم درآموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.

*1379-1378معاون آموزشی وفرهنگی مرکزآموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1379-1378عضو شورای برنامه ریزی اداره کل اموزش ويرورش استان آذر بایجان غربی.

*1380- 1377 مدرس مرکز آموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1378-1377رئیس دبیرستان شهید صمد قنبری

*1377-1375 مامور به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

*1375-1374  مدیر دبستان کهریز.

*1374-1373آموزگار مقطع ابتدایی

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (118)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
کتاب های چاپ شده (11)
پروژه های تحقیقاتی (13)
پایان نامه ها (60)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
        بیوگرافی کوتاه

* از 1398 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ارومیه

* از 1397 رییس کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی

* از 1397 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی

* از 1393 عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

*از 1397عضو کار گروه برنامه ریزی ، گسترش و نظارت دانشگاه

*از1391  عضو کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه ارومیه

* از 1395 مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

*از 1396عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از 1399عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

* از 1399عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

* از1385 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

*1392-1387  مدیر نظارت وارزیابی دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387  دبیر هیات نظارت وارزیابی موسسات آموزش عالی استان آذربایجان غربی

*1389-1393عضو كارگروه بررسي صلاحيت عمومی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشگاه ارومیه

*1389-1392  مسئول كار گروه بررسي صلاحيت علمی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشکده های اقتصاد و مدیریت، هنر و تربیت بدنی  دانشگاه ارومیه

*1388-1391نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراي نظارت بر موسسات آموزشي و پرورشي استان

*1392-1387 عضو هیات امنای مراکز نیمه حضوری دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387 عضو شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

* 1390-1392عضوشوراي آموزش و پرورش عمومي استان آذربايجان غربي

*1389-1391عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو کمسيون تحول اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1388 مسئول تدوين برنامه راهبردي دانشگاه ارومیه

*1392-1391عضو کمیته تدوین سند راهبردی منطقه شمالغرب قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع)

*1391 1389عضو شوراي انجمن اوليا و مربيان مرکزی استان آذربايجان غربي

*1390-1389عضو و مجری طرح آمايش آموزش عالي استان آذربايجان غربي

 * 1391-1392عضو شوراي پژوهش وفناوری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان جوانان استان آذربایجان غربی.

*1386 عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان صدا وسیمای استان آذربایجان غربی.

*1385-1381قبولی در آزمون اعزام به خارج با رتبه 2 کشوری و اخذ بورس از دانشگاه ارومیه جهت تحصیل در دانشگاه دیژون فرانسه

*1381-1380  مدیر گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1381-1379مدرس رسمی گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1379مسئول کمیته پیگیری شاخصهای آموزشی برنامه توسعه سوم درآموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.

*1379-1378معاون آموزشی وفرهنگی مرکزآموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1379-1378عضو شورای برنامه ریزی اداره کل اموزش ويرورش استان آذر بایجان غربی.

*1380- 1377 مدرس مرکز آموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1378-1377رئیس دبیرستان شهید صمد قنبری

*1377-1375 مامور به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

*1375-1374  مدیر دبستان کهریز.

*1374-1373آموزگار مقطع ابتدایی

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،1373.

2- کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،1377.

3- دکتری تخصصی مدیریت آموزشی از دانشگاه فرانسه،1385.
مقالات ژورنال (118)

1- Mohammad Hassani and Mahdi Najjari (2020). Opportunity Inequality in Accessing Higher Education and Presentation of Equity Promotion Model to Achieve Sustainable Development: A Case Study of West Azerbaijan Province in Iran. Journal of Teacher Education for Sustainability. vol. 22, no. 1..

2- Soheila Ahmadi, Mohammad Hassani & Farid Ahmadi (2020). Student- and school-level factors related to school belongingness among high school students. International Journal of Adolescence and Youth. VOL. 25, NO. 1..

3- تقی اکبری، محمد حسنی، بهناز مهاجران، میرنجف موسوی، مریم سامری (1398). سنجش ميزان محروميت مناطق آموزش وپرورش استان اردبيل و ارائه راهبردهايي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي. پژوهش در نظامهاي آموزشي ـ انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران . دوره17. شماره47. .

4- تقی اکبری، محمد حسنی، بهناز مهاجران، میرنجف موسوی، مریم سامری (1398). سنجش ميزان محروميت مناطق آموزش وپرورش استان اردبيل و ارائه راهبردهايي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي. پژوهش در نظامهاي آموزشي ـ انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران . دوره17. شماره47. .

5- قادر واحد، حسن قلاوندی، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی(1398). طراحي و روان سنجي ابزاري براي ارزيابي اخلاق حرفه اي اعضاي هيات علمي. اخلاق زیستی، دوره9. شماره33..

6- رحیمه پور حیدر، مریم سامری، محمد حسنی، نیلوفر مرتضی نژاد(1398). روابط ساختاري اعتماد سازماني، اخلاق حرفه اي و ساختار سازماني با اثربخشي مدرسه با نقش ميانجي ارزشيابي عملكرد معلمان. آموزش و ارزشیابی. سال 12. شماره47..

7- شبنم فتحی زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی(1398). بررسي تأثير رهبري تحولگرا و معنويت بر تمايل به ترك خدمت و رضايت شغلي با ميانجيگري تاب آوري، سازگاري شغلي و درگيري شغلي. نشریه روان پرستاری. دوره 7. شماره5. .

8- فاطمه فقیه، محمد حسنی(1398). تحليل رابطه فرهنگ اخلاق مدار با تمايل به رفتار اخلاقي، رفتار شهروندي سازماني و تناسب فرد – سازمان. مجله ارگونومی. سال 7. شماره2..

9- مریم احمدی، محمد حسنی(1398). تحليل رابطه اضافه بار كاري با پيامدهاي مثبت و منفي شغلي و حمايت اجتماعي. پژوهش پرستاری. دوره14. شماره4. .

10- محمد رضا فریدی، سید میر محمد عباس زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی، مهدی سبحانی نژاد(1397). ارائه مدلي براي سنجش آمادگي موسسه هاي آموزش عالي براي تبديل شدن به دانشگاه نسل سوم ( نوآور و كارآفرين ). پژوهش های آموزش و یادگیری. دوره15. شماره1.

11- مریم شهودی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، عباس عباس پور، علامرضا شمس مورکانی(1397). تحليل مقايسه اي عوامل اثر گذار بر شكل گيري و توسعه شركت هاي دانشگاهي در وزارتين علوم و بهداشت پژوهش در آموزش علوم پزشکی، سال 11. شماره1. .

12- حسن قلاوندی، محمد حسنی، محمد فتاحی(1397). نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در ارتباط بين رهبري قابل اعتماد و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان دانشگاه اروميه. اخلاق زیستی، .دوره 8. شماره28. .

13- معصومه طالبی، محمد حسنی، افشار کبیری(1397). مدل سازي روابط علي بين احساس عدالت با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه در بين دانش آموزان دبيرستاني. جامعه شناسي كاربردي، سال 30. شماره2. .

14- حسن قلاوندی، محمد حسنی، زهرا مرادی(1397). تحلیل و ارزیابی دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان. مدیریت سازمان های دولتی. دوره 6. شماره3..

15- مهدی نجاری، محمد حسنی(1397). تحلیل نابرابری فرصت ها ی دسترسی به آموزش عالی(مورد مطالعه شهرستان های آذربایجان غربی). مطالعات برنامه ریزی آموزشی. دوره 7. شماره 14..

16- محمد حسنی، میثم قاسمی(1397). تاثیر فاکتورهای محیط کاری سالم بر پیامدهای شغلی با میانجیگری رضایت شغلی و امنیت شغلی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. دوره6 .شماره 3..

17- Amir Hemmati , Behnam Talebi , Jahangir Yari Haj , Mohammad Hassani.(2018). Occupational and organizational consequences of perception of perceived organizational justice and support among faculty members in West Azerbaijan Province, Iran, in 2017 journal of accupational health and epidemiology. JOHE, Spring 2018 7 (3)..

18- Amir Hemmati , Behnam Talebi , Jahangir Yari Haj , Mohammad Hassani.(2018). Structural modeling of career and organizational consequences of psychological empowerment among faculty members of Islamic Azad University in West Azerbaijan Province, Iran. journal of accupational health and epidemiology. JOHE, Spring 2018 7 (2) . .

19- سهیلا احمدی، محمد حسنی، میر نجف موسوی(1396). بررسی رابطه جو اخلاقی مدرسه با حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، اخلاق در علوم و فناوری. سال 13. شماره4. .

20- میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، عباس بازرگان ، کلثوم نامی (1396). توسعه منابع انسانی پایدار: اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال4.شماره.14..

21- روح الله باقری مجد، سید محمد عباس زاده، محمد حسنی(1396). فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی، نوآوری و ارزش آفرینی، سال6، شماره12. .

22- Ghodrat Rahmani , Hassan Ghalavandi and Mohammad Hassani, Canonical Analyze of Relation Ship between Type of Organizations Discipline and Sociability Asset with Individuality, Organization and Systems Reliability in the University of Guilan. International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, Number 22..

23- Behnam Marandi , Mohammad Hassani , and Alireza Ghalei(2017). The Relationship between Multiple Conflicts and Supporting Innovation and Mediating Role of Resistance against Change, Organizational Trust and Psychological Empowerment among the Employees of Keshavarzi Bank in Western Azerbaijan of Iran, international journal of environmental & science education. VOL. 12, NO. 9, 2019-2031..

24- نیشتمان مومن پور، محمد حسني؛ ابوالفضل قاسم زاده (1397). نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه سرمایه روان شناختی و رفتارهای شهروندی انحرافی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، مدیریت فرهنگ اسلامی. دوره16.شماره1..

25- Esmaiel Soleimani, Mohammad Hassani, Masoumeh Talebi(2018). The Effectiveness of Impulsive Control Training on Quality of Life in Bully Students. International Journal of Psychology. Vol. 12, No. 2..

26- محمد حسنی، افسانه عباسخانی(1397). مدل یابی ساختاری ارتباط رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) شهر ارومیه. تاریخ و اخلاق پزشکی، سال 1397.دوره11.

27- ناصر صدقي بوكاني، میر محمد سید عباس زاده، حسن قلاوندي، محمد حسني (1395). تحلیل روابط چند گانه رهبري اثر بخش، برنامه ريزي راهبردي با كیفیت علمي در مراكز آموزش عالي استان آذربايجان غربي، فصل نامه مدیریت و بهره وری. سال12.شماره45..

28- کلثوم نامی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، عباس بازرگان (1396). مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت، آموزش و توسعه منابع انسانی. سال4.شماره.14..

29- رضا امیدی فر، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میرنجف موسوی (1396). تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار، دو فصل نامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی. دوره 6.شماره11..

30- محمد علی زبانی شاد باد، محمد حسنی، ابوالفضل قاسمی(1396). رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه ای. اخلاق در علوم و فناوری، سال12. شماره2. .

31- سهیلا احمدی، محمد حسنی ، میر نجف موسوی(1396). بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه، مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره6. شماره10..

32- رضا، امیدی فر، محمد حسنی، میر نجف موسوی(1396). ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،. سال17. شماره6. .

33- محمد علی زبانی شاد باد، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده(1395). نقش اخلاق حرفه ای در پیامدهای فردی و سازمانی، اخلاق پزشکی، دوره11. شماره40..

34- محمد حسنی، رقیه صداقت، مهدی کاظم زاده(1396). ارتباط بین جو اخلاقی، استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران اخلاق پزشکی. دوره11. شماره40..

35- محمد حسني ، مهسا اصغري، مهدي كاظمي، جواد عبدلي (1395). نقش حمايت اجتماعي مدارس بر رضايت از زندگي دانشجويان، روانشناسی مدرسه، دوره 5 شماره4..

36- بهناز مهاجران، تقي اكبري، محمد حسني، میر نجف موسوي، مريم سامري(1396). بررسي ارتباط بین رشد اعتقادي با خود پنداره و رفتار شهروندي و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر، دو فصل نامه تربیت اسلامي، سال 12 شماره 24..

37- حامد مینائي، محمد حسني، ابوالفضل قاسم زاده، زهرا حیدري زاد(1395).بررسي رابطه علي بین اخلاق كار اسلامي و خلاقیت با توجه به اثرات میانجي توانمند سازي روان شناختي و احساس انرژي، فرهنگ در دانشگاه اسلامي، سال 6 شماره4. بهناز مهاجران، تقي اكبري، محمد حسني، میر .

38- روح الله باقری مجد، میرمحمد سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهر علیزاده، ابراهیم صالحی عمران (1395). دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی. راهبرد. سال 25. شماره81. .

39- محمد حسني، رقیه بهادري، مهدي كاظم زاده بیطالي(1395). رابطه رهبري تحول گرا و هويت سازماني با كارآفريني سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه تبريز، توسه کارآفرینی دوره 9 شماره 3..

40- محمد حسني، مهسا اصغري، مهدي كاظم زاده بیطالي، جواد عبدلي سلطان احمدي (1395)..نقش حمايت اجتماعي مدارس بر رضايت از زندگي دانش آموزان: آزمون نقش میانجي رضايت از مدرسه، شايستگي تحصیلي و خودكارآمدي عمومي، روانشناسی مدرسه، دوره 5 شماره4..

41-محمد حسني، فرحناز دهقاني، مهدي كاظم زاده بیطال، 1395، بررسي نقش میانجي مهارت سیاسي و استرس شغلي در رابطه بین احساس پاسخگويي فردي و عملکرد شغلي،مجله آرگونومي.

42- محمد حسنی،پریسا تیما(1392) بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه.مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران.دوره 5 شماره 1.".

43- محمد حسنی،راضیه اسدی،مریم سامری،تقی اکبری(1393) مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسرمقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهرستان ارومیه. مجله روانشناسی مدرسه.دوره 3،شماره4.

44- محمد حسنی،مریم شهودی،مطهره حمزه رباطی(1392).تحلیل روابط بین شایستگی های محوری اعضای هیات علمی و کیفیت آموزش عالی( یک مطالعه موردی). دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی..

45- محمد حسنی، حیمه پیروت زاده ، مریم سامری(1392).بررسی رابطه بین پرورش حرفه گرایی معلمان با جهت گبری حرفه ای مدیران و اعتمادفی مابین عوامل مدرسه در مدارس متوسطه ناحیه دو شهرستان ارومیه.فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها. سال دوم،شماره 1.

46- محمد حسنی ،مرضیه رحیمی، مریم سامری(1393) تاثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمان، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه.مدیریت فرهنگ سازمانی دوره12 شماره4.

47- محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده، مریم سامری، ابراهیم جدی(1393)تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 21، زمستان 1393..

48- محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده،رحیم شیرازی. بررسي نقش ميانجي حمایت سازمانی در رابطه بین ادراک رفتار سیاسی سازمان با رضایت و عملکرد شغلی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.1393.

49- محمد حسنی(1393) نیاز سنجی آموزشهای مهارتی اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجانغربی در حوزه صنعت. مجله مهارت آموزی. شماره نهم پائیز 1393..

50- محمد حسنی(1393). ارائه الگويي ساختاري براي ارزيابي شايستگيهاي محوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه: كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي، فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره شش، شماره 18. .

51- محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده ،مهدی کاظم زاده، "نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت شغلی کارکنان"، .مجله سلامت و بهداشت، 1392..

52- محمد حسنی ، زهرا حیدری زاده، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، "مدل سازی ساختاری اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی:آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی"، فصلنامه مدیریت اسلامی، 1391، سال دوم، شماره هفتم. .

53- محمد حسنی، میرنجف موسوی، سکینه حبی قراتپه، "سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطة ارزشها و هنجارها(مطالعة موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه)"، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 1391، . سال دوم. شماره چهارم..

54- محمد حسنی،لیلا جودت کردلر، "رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه"، مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 1391، سال هشتم، شماره21. .

55- محمد حسنی، مریم سامری، "بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز"، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1389..

56- محمد حسنی ، قدم خیر حیدری زاده ، "برازش روابط علی - ساختاری اخلاق اسلامی کار بر مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی با توجه به اثرات میانجی فرهنگ خدمتگزاری "، مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، 1392، سال یازدهم. شماره 44. .

57- Mohammad Hassani and Seyyed Jamal Mir Ghasemi Empirical Evaluation of Social and Cultural Reproduction Theory in Acquiring Graduate,Education,Educational Research And Reviews, Vol. 11(8)..

58- Hassani M, Ahmadi S, Parhizgar Does cultural intelligence Influence management effectiveness and conflict management styles OfUniversity management, The new Educational Review, vol4. No2..

59- Parisa Darvishi Balderlou, Mohammad Hassani(2015) The Impact of Human Resource Practices on Turnover Intention: The Mediating Roles of Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences. Issue 10 Vol4..

60- Sara Mahmoodi, Mohammad Hassani, Alireza Hosseinpour,Rahim Baghaei(2015) Relationship between Organizational Identity and Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Hospital Research. Vol.4,Issue 3..

61- Mohammad Hassani, Vahid Najad Mohammad, Maryam Shohoudi,Masoomeh Talebi(2015) L’évaluation des éléments fondamentaux de l’enseignement efficace du français selon les étudiants de la langue et littérature anglaises (étude de cas) Revue des Etudes de langue et littérature française.

62- Abolfazl Ghasemzadeh, Mohmmad Hassani, Shiva Maleki, Sosan Babazadeh(2015) Relationship between politics perceptions With stress, job satisfaction and job performance considering the mediating role of perceived organizational support. Journal of Research & Health. Vol.5 , No2..

63- Kasraie Sh, Parsa Sh, Hassani M, Ghasem-Zadeh A.(2014) To Investigate the Relationship between Quality of Work Life, Job Stress, Job Satisfaction and Citizenship Behavior in Oshnoyeh Hospital’s Staff. Patient Saf Qual Improv.2014 2(2): 77-81..

64- Hassani. M (2007) Régulation interne des établissements scolaires : Les chefs détablissement et la régulation des activités des enseignants. Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne. Publié au format microfiche. .

65- Hassani,M.،& Grellier,Y (2007) Régulation autonome et régulation hiérarchique. Education & Management. n° 34, p.54. .

66- Hassani,M.,& Meuret, D. (2010) La régulation de l’action des enseignants par les chefs de leur établissement. Politiques et management public. Vol 27.N4, P103-125.

67- میر نجف موسوی، محمد حسنی، مریم سامری(1394). سنجش درجه توسعه يافتگي و محروميت مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، دوفصلنامه مطالعات برنامه ريزي آموزشي، دوره چهار، شماره7..

68- محمود تعجبی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی(1394). نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی گری هویت سازمانی، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال پنجم، شماره 12. .

69- محمد حسنی ، مریم شهودی ، سیدجمال میرقاسمی(1395). بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در میان فرزندان شهید، جانباز و ایثارگر دانشگاه ارومیه، فصلنامه اخلاق زیستی، سال ششم، شماره19..

70- نیشتمان مومن پور، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده (1394).نقش جو اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان، فصلنامه اخلاق زیستی، سال5، شماره17..

71- محمد حسنی، مریم رجبی، پریسا تیما(1394). اضطراب اجتماعی، خود باوري و کارافرینی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، فصل نامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده سال دهم، شماره33. .

72- فرزانه میکائیلی منیع، زینب بابایی، محمد حسنی (1395). بررسي رابطة دينداري، هوش معنوي و بخشش با سازگاري اجتماعي در دانشجويان سال اول، روانشناسی و دین، سال نهم، شماره 1..

73- مريم سامری ، محمد حسني ، دكتر مير محمد سيد عباس زاده ، دكتر ميرنجف موسوي (1394). بيين نابرابري هاي آموزشي و ارائة مدل توسعة آموزشي به منظور آمايش و نيل به عدالت آموزشي مورد شناسي: مناطق آموزشي استان آذربايجان غرب، جغرافيا و آمايش شهري، سال پنجم، شماره 14..

74- رقيه خضرلو، محمدحسني ، عليرضا قلعه اي و ابوالفضل قاسمزاده عليشاهي(1394). بررسي اثرعلّي مشاركت در تصميمگيري بر تعهد و رضايت شغلي: آزمون نقش ميانجي ويژگيهاي شغلي و عملكرد در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه، فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره7، شماره23.

75- علی عیسی زادگان، محمد حسنی، لیلا احمدیان، جواد امانی (1392). مقایسه ویژگی های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی، فصلنامه پژوهش های روانشناختی،دوره 16 شماره1.

76- سید جمال میر قاسمی، محمد حسنی، مریم سامری(1394) بررسی بیگانگی تحصیلی دانشجویان با استفاده ازپایش وضعیت سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.دوره سیزدهم. شماره 5. .

77- ابوالفضل قاسم زاده، محمد حسنی،ژاله حسن نژاد،ابراهیم جدی(1393) نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی.پژوهش در رهبری و مدیریت آموزشی . دوره یک ،شماره 2..

78- مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی(1393) مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي. مطالعات برنامه ریزی آموزشی. دوره سوم،شماره 6...

79- مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی(1394) تحليل وضعيت و ارائه الگوي كاهش نابرابري هاي آموزشي و عدالت گستري براساس آموزه هاي ديني و ارزش هاي انقلاب اسلامي (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربايجان غربي) فصلنامه تربیت اسلامی. سال دهم، شماره 20..

80- محمد حسنی، مریم شهودی،مریم سامری، سپیده شهودی(1393) موقعیت و مطلوبیت آموزش مهارتهای کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی. مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 31..

81- ژینا بشیری، محمد حسنی(1394) رابطهء جو اخلاقی با پیامد های مثبت و منفی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری..

82- محمد حسنی(1393) نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی. دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه. دوره 12 شماره 11. .

83- ابوالفضل قاسم زاده،زهرا حیدری زاده، عطیه موسوی، محمد حسنی(1394) نقش سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی.گام های توسعه در آموزش پزشکی. دوره دوازدهم، شماره دوم. .

84- محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده، صابر فتحی(1393) نقش توانمندسازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی و احساس پاسخگویی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه. فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها..

85- محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده،رحیم شیرازی(1393) نقش تعاملی هویت تیمی و هویت سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار های فرانقش پژوهشهای مدیریت انتظامی. .

86- خاطره شریفی، محمد حسنی،نعمت اله عزیزی، علیرضا قلعه ای(1392).بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی.فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش.سال اول،شماره اول..

87- مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی(1393). مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها. دوره 3 شماره 1..

88- محمد حسنی ، زهرا حیدری زاده، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، مینا سهرابی(1393) تبیین نقش اخلاق اسلامی بر تعهد سازمانی و نگرشها نسبت به تغییرسازمان: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس. سال یازده، شماره 50..

89- مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی(1394). تبیین نا برابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی: مطالعه موردی مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی.فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای. شماره 14..

90- محمد حسنی، هلاله مصطفی نژاد، چیمن مصطفی نژاد، مریم شهودی(1394) تاثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه ای معلمان: آزمون نقش میانجی خود کارامدی معلم و هویت سازمانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. بهار 1394..

91- محمود احمد نژاد، محمد حسنی، رسول پورمند.بررسی رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتار تابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان سردشت. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. .

92- محمد حسنی،بهار شاهین مهر(1394)مدل یابی روابط بین اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. بهار1394..

93- محمد حسنی(1393) ارائه الگویی ساختاری برای ارزیابی شایستگی های محوری اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه: کاربرد فرایند سلسله مراتبی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره ششم.شماره 18.

94- کیومرث شهبازی، محمد حسنی(1392)اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران.مجله آموزش عالی ایران. سال ششم، شماره اول..

95- مهسا زراعت،محمد حسنی، علی رشیدی، موسی پیری(1393). بررسی نقش تعدیل کنندگی خود کارامدی در رابطه بین استرس شغلی با رفتار شهر وندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.دوره دوازدهم.شماره سوم.پی در پی56. .

96- زهرا حیدری زاده،محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده(1392)تعیین تاثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تاکید براخلاق کار اسلامی.دو فصلنامه مدیریت اسلامی. سال21، شماره2..

97- محمد حسنی، مهدی کاظم زاده(1394) تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان.مجله روانشناسی مدرسه...

98- محمد حسنی، سوسن بابازاده(1393) تبيين نقش ويژگيهاي محيط شغلي و ساختار سازماني مدارس بر تعهد سازماني و تعهد حرفه اي دبيران.مجله روانشناسی مدرسه.دوره سوم.شماره2/47-27..

99- محمد حسنی،امین بدلیان(1392) بررسی رابطه هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه.فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.سال پنجم،شماره17..

100- کیومرث شهبازی، محمد حسنی،نسیم شهبازی(1393)تأثیر هزینه¬های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت.فصلنامه تعلیم و تربیت.شماره 118..

101- محمد حسنی،مریم شهودی(1392)ارتباط بین مولفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار:دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه.پژوهشنامه مدیریت اجرایی.سال پنجم،شماره10..

102- شهاب الدین زارع خفری، محمد حسنی(1393)بررسی تاثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهر وندی سازمانی(مطالعه موردی در بین کارکنان شهرداری منطقه دو تهران).مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران. دوره 6،شماره1..

103- ابوالفضل قاسم زاده، میر محمد سید عباس زاده ، محمد حسنی(1392)برازش روابط علی – ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثر میانجی رفتار پاسخگویی فردی.فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.سال هشتم، شماره 31..

104- محمد حسنی،میر محمد سید عباس زاده،میر نجف موسوی،مریم سامری(1392) بررسی نابرابری در آموزش و پرورش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی.فصلنامه زن در توسعه و سیاست.دوره 11،شماره 3..

105- محمد حسنی،حلیمه کریمی(1392) بررسی رابطه بین پایش با عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام(ره) دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه. دوره یازدهم، شماره دهم.

106- سعید زرپرور،محمد حسنی،افشار کبیری،مریم سامری(1392).بررسی اثر بخشی آموزش پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه از دیدگاه پرستاران و سر پرستاران.دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.دوره 11 شماره 9..

107- علی عیسی زادگان، محمد حسنی، لیلا احمدیان، جواد امانی(1392)، مقایسه ویژگی های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی.فصلنامه پژوهش های روانشناختی.دوره 16 شماره 1..

108- ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، تورج هاشمی(1392). مدل سازی ساختاری ویژگیهای شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی.فصلنامه سلامت کار ایران.دوره 10 شماره 2..

109-میرنجف موسوی، محمد حسنی، ایوب منوچهری، 1392، تحليل سرمايه اجتماعي شهروندان و تاثيرآن بر کيفيت زندگي ،مورد: محلات شهر مياندوآب،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی.دوره 45، شماره 4..

110-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، محمد حسنی، تقی زوار ، 1392، برازش روابط علی - ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی،فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی. .

111-محمد حسنی،طاهر پیغمبری، ابوالفضل قاسم زاده، 1391، نقش ابعاد رهبری معنوی در ظرفیت یادگیری و پاسخگویی سازمانی کارکنان توزیع برق استان آذربایجان غربی،دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.

112-محمد حسني،شاپور فرشیدی،لیلا جودت کردلر،مریم سامری، 1392، بررسی تاثیر ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان برروی عملکرد اساتید از دیدگاه اساتید و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،. مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

113-محمود احمد نژاد، محمد حسنی،فیروزه سپهریان، خه بات شجاعی، 1391، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت،. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی.

114-فرزانه ميكائيلي منيع، مجتبي عاشوري، محمد حسني، 1391، آزمون الگوي شناختي - اجتماعي رضايت شغلي معلمان مقطع متوسطه شهر اروميه،فصلنامة نوآور یهاى آموزشى، سال بیستم.شماره 2..

115-علی عیسی زادگان، محمد حسنی، لیلا احمدیان ، 1388، دانشجویان و معنای تحصیل،راهبرد فرهنگ، شماره 15..

116-میر نجف موسوی،محمد حسنی،علی باقری کشکولی ، 1390، تحلیلی بر اثر بخشی تراز مالی(درآمد-هزینه) و نقش ان در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه،پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم،شماره3.

117-کیومرث شهبازی، محمد حسنی ، 1391، تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره 9..

118-کامیاب تجاسب ، میر محمد سید عباس زاده ، محمد حسنی ، علی دلاور ، 1392، بررسي مقايسه‌اي تأثير جنسيت و نوع مدرسه (دولتي و غير دولتي) در احساس عدالت دانش آموزان دبيرستان‌هاي عمومي شهر تهران،.فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، سال هیجدهم،شماره چهارم..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1-Ghasemzadeh.A.,Seiied Abbaszadeh،M.M.&Hassani,M., 2010, Accountability in Educational System: An Examination of antecedents and consequences for presentation. ,IADIS Interntional Conference.

2- 1394، ارزیابی تکوینی معلم بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران،ایران.

3- 1392، بررسی ابعاد شخصیتی درون گرایی،برون گرایی و رفتار تابعیت سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. جزیره کیش.، کیش،ایران.

4- 1391، بررسی تاثیر امنیت بر کارکردهای شهرهای مرزی( مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی)،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چاش ها و رهیافتها، زاهدان،ایران.

5- 1391، بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه ارومیه،همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

6- 1391، بررسی رابط بین مدیریت تغییر وسبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد. دانشگاه پیام نور، قم،ایران.

7- 1392، بررسی رابطه اثربخشی سازمانی مدارس با نوآوری،تعهد سازمانی و روحیه معلمان مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

8- 1391، بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان،همایش ملی چالش های روانشناختی - تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر، ملایر،ایران.

9- 1390، بررسی رابطه بین آموزش ICDL علمان با به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادهی- یادگیری در شهرستان بجنورد در سال 88-89،کنفرانس ملی مدیریت آموزشی، تهران،ایران.

10- 1391، بررسی رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.

11- 1392، بررسی رابطه بین پاسخگویی با درک از سیاستهای سازمانی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

12- 1391، بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.

13- 1390، بررسی رابطه بین توانمندسازی و پاسخگویی دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ارومیه،آموزش در ایران، تهران،ایران.

14- 1390، بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار تابعیت سازمانی دبیران ناحیه یک شهر تبریز،آموزش در ایران 1404، تهران،ایران.

15- 1389، بررسی رابطه بین توسعه حرفه ای کارکنان با خودکار آمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،اولین همایش ملی مدیریت آموزشی سازمانی.

16- 1390، بررسی رابطه بین رسمیت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان دانشگاه ارومیه،آموزش در ایران 1404، تهران،ایران.

17- 1392، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 92-91،ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران،ایران.

18- 1391، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان اعضاء هئیت علمی دانشگاه کردستان،همایش ملی چالشهای روانشناختی، ملایر،ایران.

19- 1390، بررسی رابطه بین کارآفرینی،رضایت شغلی و تعهدسازمانی دربین کارکنان ستادی بانک ملی،اولین کنفرانس کار آفرینی؛ تعاون؛ جهاد اقتصادی، نایین،ایران.

20- 1392، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر،ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تبریز،ایران.

21- 1392، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با فضای فیزیکی در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر،ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تبریز،ایران.

22- 1391، بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد معلمان در دبیرستانهای شهر اردبیل،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.

23- 1391، بررسی رابطه بین مهارت شنود موثر مدیران و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان قائم شهر،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.

24- 1392، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ومهارت سیاسی با عملکرد شغلی،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

25- 1392، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و هوشهیجانی با رفتار تابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی،سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. جزیره کیش.، کیش،ایران.

26- 1389، بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه ای 18 شهر تهران با استراتژیهای مدیریت تعارض آنها،اولین همایش ملی مدیریت.

27- 1382، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش سازمانی با خلاقیت شغلی در بین معلمان ابتدایی شهرستان سردشت،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

28- 1390، بررسی رابطه توانمندسازی دبیران با ظرفیت یادگیری سازمانی مدرسه،همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران،ایران.

29- 1390، بررسی رابطه خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با کار آفرینی در بین معلمان دوره ابتدایی،همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران،ایران.

30- 1391، بررسی رابطه سبکهای مشارکتی و آمرانه معلمان با افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان کاشمر،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصادی، قم،ایران.

31- 1390، بررسی رابطه عدالت سازمانیبا تعهدسازمانی تعهد شغلی و درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه،مدیرت آموزشی در نظر و عمل، تهران،ایران.

32- 1394، بررسی رابطه ی مولفه های ارزش های فردی با رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه ایلام،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران،ایران.

33- 1391، بررسی کارایی بیرونی هنرستانهای کار دانش و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی،نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران، تهران،ایران.

34- 1390، پاسخگویی سازمانی و رابطه آن با اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)،همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری با تاکید بر نظارت و پیشگیری، ایلام،ایران.

35- 1394، تأثیر بازخورد ارزیابی تشخیصی معلم بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم ناحیه یک ارومیه،. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران،ایران.

36- 1389، توسعه شایستگی های مدیران ارشد یک عامل حیاتی در اثر بخشی سازمانهای آموزشی،اولین همایش ملی مدیریت آموزشی سازمانی.

37- 1393، دانشگاه ها و آموزش عالی فرا ملی: اثرات،چالش ها و راهبرد ها،ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران توسعه آموزش عالی فرامرزی."، مشهد،ایران.

38- 1390، رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی ، هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل در بین کارکنان نواحی یک و دو اداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه،. هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.، تهران،ایران.

39- 1389، رابطه رسمیت سازمانی با توانمند سازی و خلاقیت و نوآوری کارکنان اداره کل اموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 88-89،اولین همایش ملی مدیریت.

40- 1394، رابطه ساختاری محوریت کار و رفتار شهر وندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام،رابطه ساختاری محوریت کار و رفتار شهر وندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام، تهران،ایران.

41- 1392، رابطه هوش فرهنگی با میزان اثربخشی مدیران و سبکهای مدیریت تعارض در دانشگاه ها،اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری، تهران،ایران.

42- 1389، رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

43- 1390، رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و خلاقیت و نو آوری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی. اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل،همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران،ایران.

44- 1392، رابطه هویت سازمانی با رضایت شغلی و رفتارهای فرانقش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

45- 1392، رابطه هیجانات تحصیلی منفی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

46- 1393، کاربرد تکنیک IPAدر اولویت بندی نیاز های آموزشی کار آموزان سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی: دیدگاه کارفرمایان،سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال، تهران،ایران.

47- 1394، کاربرد رویکردی تلفیقی در ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی: دیدگاه دانشجویان و همتایان،دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، تهران،ایران.

48- 1391، مطالعه تطبیقی میزان بهره گیری از ICTدر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.

49- 1392، مقایسه تطبیقی بین ارائه خدمات وکاهش روند مهاجرفرستی جامعه عشایری در مناطق مرزی،اولین همایش ملی عشایر،نظم و امنیت، اردبیل،ایران.

50- 1392، نگاه به تابعیت اساتید دانشگاه از دیدگاه فارغ التحصیلان،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد، قم،ایران.
کتاب های چاپ شده (11)

1-محمد حسنی، محمد رضا فریدی، 1394، مدیریت اثربخش مدرسه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-محمد حسنی، لیلا جودت،سهیلا احمدی، 1393، مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3-محمد حسنی،میر نجف موسوی، مریم سامری، 1393، نابرابری های آموزشی :نظریه ها ،مدلها و برنامه ریزی کاهش نابرابری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-محمد حسنی، تقی اکبری،سهیلا احمدی،مریم شهودی، رضا فکرت، 1393، شناخت رفتار دانش آموز(فنون مدیریّت کلاسی برای معلّمان)..

5-محمد حسنی، سکینه شاهی، مریم سامری، 1392، نظارت وراهنمایی آموزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

6-محمد حسنی، بهاره عزیزی نژاد، 1390، آموزش و پرورش تطبیقی.، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7-محمد حسنی، مير محمد سيد عباسزاده، مريم سامري، 1390، مقدمه ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

8-محمد حسنی ، مریم سامری، لیلا جودت، حسین محبی، 1390، رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

9-محمد حسنی، کامیاب تجاسب، ابوالفضل قاسم زاده، 1390، مقدمه ای بر مدیریت آموزشی(استانداردها،تئوری هاو عمل)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

10- 1389، واژه نامه دوسویه مدیریت آموزشی زمینه های وابسته.

11-محمد حسنی،اسماعیل سر بخشی راد،ولی سمرقندی مطلق، 1389، واژه نامه مدیرت آموزشی و زمینه های وابسته، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (13)

1- محمد حسنی، میر نجف موسوی، خالد اسماعیل زاده.(1395). بررسي تأثیر حبس های کوتاه مدت بر روی زندانیان و خانواده های آنان (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی). اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی..

2- محمد حسنی، مریم شهودی، معصومه طالبی.نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره کل بهزیستی استان آذربایجانغربی با استفاده از تکنیک های DACUM &QFD.

3- محمد حسنی، مریم شهودی(1393)ارائه مدلی برای ارزیابی شایستگی های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه. طرح مصوب دانشگاه ارومیه..

4- محمد حسنی، میر نجف موسوی، مریم سامری(1392) بررسی اثر بخشی آموزشهای فنی-حرفه ای در اشتغالزایی استان آذربایجان غربی در طی سالهای 90-84. سازمان آموزشهای فنی-حرفه ای..

5- - محمد حسنی، مریم شهودی، مریم سامری(1392)نیازسنجی آموزشهای مهارتی متناسب با وضعیتها و قابلیتهای نسبی استان آذربایجان غربی. سازمان آموزشهای فنی-حرفه ای..

6- محمد حسنی، مریم رجبی، پریسا تیما(1392)بررسي ميزان خود باوري و رابطه آن با اضطراب اجتماعي و كارآفريني در ميان زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) استان آذربايجان غربي در سال 1391..

7- کیومرث شهبازی، محمد حسنی(1392)، بررسی کانالهای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور استفاده از دانش بومی جهت رشد تولید ملی در ایران. سازمان ملی استاندارد ایران..

8- محمد حسنی(1390)، طرح آمايش آموزش عالي استان آذربایجان غربی. دانشگاه ارومیه.

9- علی عیسی زادگان، محمد حسنی(1387) بررسی پردازش معنایی مفهوم تحصیل در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه.

10-محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، مریم سامری، ابراهیم جدی، 1393، تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

11-محمد حسنی،علی عیسی زادگان، 1391، بررسی رفتارهای تابعیت اساتید دانشگاه از دیدگاه فارغ التحصیلان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

12-محمد حسنی، مریم شهودی، 1393، مطالعه روند بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی در طول دوره های مختلف ارزشیابی: بررسی دیدگاه دانشجویان و همتایان،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

13-میر نجف موسوی،محمد حسنی،شورای تحقیقات استان آذربایجان غربی، 1390، بررسی درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،برون دانشگاهی.
پایان نامه ها (60)

1- محمد علی زبانی(1395). برازش روابط علی – ساختاری پیشایندها و پیامدهای درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تبریز.( استاد راهنمای اول).

2- تقی اکبری(1395).رتبه بندی محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان اردبیل به منظور نیل به توسعه پایدار.( استاد راهنمای اول).

3-روح الله باقری مجد(1395). دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی. (استاد راهنمای دوم)..

4- محمود تعجبی.(1395) بررسی الگوی علی عدالت ادراک شده سازمانی و دلبستگی شغلی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی و خوش بینی در میان اعضای هیات علمی دانشگا ه های دولتی استان همدان.(استاد راهنمای دوم)..

5-5- زینب قلی زاده.(1395) ارائه مدل شاخص های اثربخشی در دانشگا ه های دولتی استان همدان.(استاد راهنمای دوم). .

6-فاطمه فتاحي، 1392، تاثير كاربرد پس از برداشت تيمار گرمايي و اسانس مرزنجوش بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه زردآلو رقم عسگرآباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-مجتبي عاشوري، 1390، بررسي مدل شناختي-اجتماعي رضايت شغلي دبيران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مريم رجبي، 1390، بررسي رابطه پاسخگويي و رفتار شهروندي سازماني و شهرت در ميان اعضاي هئيت علمي دانشگاهاي آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-پريسا نيما، 1390، بررسي تاثير متقابل پاسخگويي و خودكارآمدي شغلي بر رفتار تابعيت سازماني و رفتار سياسي اعضاي هئيت علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-آمنه شريفي، 1390، بررسي رابطه بين عدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان اعضاء هئيت علمي دانشگاه كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مريم ايرجي، 1390، بررسي رابطه هوش هيجاني با رفتار سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ابوالفضل قاسم زاده، 1391، روابط علي – ساختاري ويژگيهاي شخصيتي با استرس و عملكرد شغلي با توجه به اثر ميانجي رفتار پاسخگويي فردي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-2- كامياب تجاسب، 1391، بررسي احساس عدالت در دانش آموزان با توجه به ويژگيهاي مدارس، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

14-صابر علي زاده، 1391، بررسي هيجانات تحصيلي از ديدگاه شناختي-اجتماعي در كلاس درس رياضي دانش اموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-نسيم شهبازي، 1391، تاثير هزينه هاي آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-صابر فتحي، 1391، بررسي نقش توانمند سازي روانشناختي بر عملكرد شغلي و پاسخگويي فردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-چيمن مصطفي نژاد، 1391، بررسي رابطه بين پاسخگويي با ميزان رضايت شغلي و درك از سياست هاي سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-گلاله آتش سيرو، 1391، آمايش و نياز سنجي ايجاد و توسعه رشته هاي جديد شاخه فني- حرفهاي و كار دانش در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سارا محمودي، 1391، بررسي رابطه هويت سازماني با رضايت شغلي و رفتارهاي فرانقش در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم نبوره، 1391، بررسي رابطه بين اعتماد با توانمندسازي كاركنان و نقش ايفايي مبادله اي رهبر –عضو در بين پرستاران بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-پروين قاسم پور، 1391، بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و مهارتهاي سياسي با عملكرد شغلي كاركنان ستادي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زهرا اسمعيل لو، 1392، خصوصي سازي آموزش عالي و پيامد هاي اقتصادي، اجتماعي،آموزشي و پرورشي آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مرضيه رحيمي، 1392، بررسي تاثيراخلاق اسلامي كاربر عدالت سازماني،رضايت شغلي و غيبت از كار كاركندان شركت توزيع برق شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شادي محمودي، 1392، بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي: آزمون نقش ميانجي تعهد و اعتماد سازماني و رضايت شغلي در بين پرستاران( مطالعه موردي بيمارستان امام خميني(ره) اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-بهار شاهين مهر، 1392، بررسي مدل ساختاري روابط بين اخلاق حرفه اي و ارتقاء مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي سازماني در بين كاركنان سازمان توزيع برق اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نيشتمان مومن پور، 1392، بررسي تاثير سرمايه رواني و هويت سازماني بر رفتارهاي شهرمندي سازماني و رفتارهاي انحرافي كارمندان آموزش و پرورش ناحيه يك شهر كرج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-حامد مينايي، 1392، بررسي مدل تقويت احساس انرژي در كار، توانمند سازي و خلاقيت از طريق اخلاق اسلامي كار در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حليمه پيروت زاده، 1391، بررسي رابطه بين پرورش حرفه گرايي معلمان زن ومرد با نقش جهت گيري رهبري و اعتماد در ميان انها در مدارس متوسطه ناحيه 2 شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-حليمه كريمي، 1391، بررسي رابطه بين روشهاي پايش با رفتارهاي شهروندي و عدالت سازماني ادراك شده در بين كادر درماني بيمارستان امام رضا (ع) اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-راضيه اسدي، 1392، مدل سازي ساختاري تاثير آرزوهاي تحصيلي بر نابرابري هاي آموزشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-هلاله مصطفي نژاد، 1392، بررسي رابطه پيش بيني كننده هاي فردي و سازماني بر تعهد معلم و نقش ميانجي كارامدي معلم و هويت سازماني معلم در بين معلمان ابتدايي شهرستان پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-محمد پورديان، 1392، بررسي تاثير پايگاه اقتصادي_ اجتماعي، سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در دسترسي به تحصيلات تكميلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-رقيه بهادري، 1393، بررسي رابطه بين رهبري تحول گرا و هويت سازماني با كارافريني سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-زينب سيد نظري، 1393، بررسي نقش ميانجي عدالت سازماني در رابطه بين ادراك از فضاي سياسي سازمان با تمايل به ترك شغل، عملكرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني در ميان كاركنان اداره كل بهزيستي استان آذربايجان غربي.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سوسن بابا زاده، 1390، بررسي تعهد سازماني و تعهد حرفه اي و ارتباط آنان با محيط شغلي در مدارس متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-مهدي كاظم زاده، 1390، بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني مدارس با اعتماد معلمان و رفتار شهروندي سازماني آنها در مدارس متوسطه ناحيه دو شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-رفيعه شيخبگلو، 1390، بررسي روابط بين ساختار سازماني و رفتار شهروندي سازماني و اثربخشي در ميان اعضاء هئيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-بهاره عزيزي نژاد، 1391، كارآفريني در سازمانهاي يادگيرنده با تمركز بر تاكتيكهاي سياسي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

39-رقيه خضرلو، 1393، بررسي اثر علي مشاركت در تصميم گيري بر تعهد و رضايت شغلي: آزمون نقش ميانجي ويژگيهاي شغلي و عملكرد در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-ژينا بشيري، 1393، بررسي رابطه جو اخلاقي با تعهد سازماني، رضايت شغلي و تمايل به ترك شغل در بين كاركنان اداره مخابرات اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-پريسا مهدي هادي، 1393، بررسي رابطه بين رهبري تحولي و تعهد سازماني: آزمون نقش ميانجي توانمند سازي روانشناختي و تعديل كنندگي فاصله ساختاري در بين كاركنان اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-سپيده سازكار، 1393، بررسي رابطه توانمند سازي روانشناختي با رضايت شغلي، فرهنگ سازماني و كارايي معلمان زن مقطع ابتدايي مدارس دولتي ناحيه يك اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-سميه مومن پور، 1393، بررسي نقش ميانجي پاسخگويي فردي در رابطه جو روانشناختي و توانمند سازي روانشناختي با عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-ژاله حسن نژاد، 1393، بررسي نقش با وجدان بودن و جو روانشناختي بر عملكرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 شهر اروميه.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-) بررسي نقش پاسخگويي بر رضايت و عملكرد شغلي: آزمون نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني و شهرت در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز، 1393، بررسي نقش پاسخگويي بر رضايت و عملكرد شغلي: آزمون نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني و شهرت در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-حامد شيرزاد، 1393، تعيين رابطه بين توانمند سازي روانشناختي، هوش هيجاني و معنويت با انگيزش براي رهبري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-مريم سامري، 1393، مدل سازي ساختاري نابرابري هاي آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

48-سميه محمودي، 1392، بررسي اثرات تبعيض ادراك شده بر رضايت شغلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني و شكايات در ميان كاركنان شركت توزيع برق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-معصومه فراست محمدي، 1393، بررسي ميزان مهارتهاي فني مديران مدارس متوسطه مبتني بر نظريه كاتز در بين مديران و معلمان مدارس متوسطه شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-رقيه صداقت، 1394، بررسي رابطه بين جو اخلاقي و استرس اخلاقي با رضايت شغلي پرستاران بيمارستان امام خميني( ره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-اوين سلاخي اقدم، 1394، بررسي رابطه بين ادراك حمايت سازماني و ادراك سياست سازماني با رفتار شهر وندي سازماني و عملكرد شغلي معلمان ابتدايي شهرستان مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-نازپري پروين، 1394، بررسي نوع يادگيري، سبك رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر نتايج يادگيري. مطالعه موردي:كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-اميد ميلاني، 1394، امكان سنجي استقلال دانشگاه و نقش آن در پاسخگويي سيستم آموزش عالي( ديدگاه اعضاي هيات علمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سميه خوشدل، 1394، ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در پرديس دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-سميه حشمت، 1394، تاثير سرمايه گذاري در يادگيري محل كار بر پيامد هاي يادگيري و عملكرد سازماني دبيران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحيه دو اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-سهيلا ارس زاده، 1394، بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و رفتار شهروندي سازماني1394، آزمون نقش تعديل كنندكي ادراك از سياست هاي سازماني و جنسيت در بين كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-ويدا فتاحي، 1394، بررسي نقش ارزشها، محوريت كار، تعهد سازماني بر روي رفتار هاي شهر وندي سازماني كاركنان دانشگاه ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-فرحناز دهقاني، 1394، بررسي رابطه بين احساس پاسخگويي فردي و عملكرد شغلي:آزمون نقش ميانجي مهارت هاي سياسي و تنش هاي شغلي در بين كاركنان دانشگاه شيراز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-زينب بغم، 1394، نقش فرهنگ سازمان يادگيرنده بر رفتار تسهيم دانش: نقش ميانجي رفتار شهر وندي سازماني و تعهد سازماني آموزگاران زن ناحيه يك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-سميرا عباسي، 1394، بررسي رابطه فعاليت هايمنابع انساني ادراك شده و نگرش مثبت به كار: آزمون نقش ميانجي اخلاق سازماني در ميان كاركنان ناحيه يك و دو آموزش و پرورش اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (1)

1- پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی، 1394.