• نام و نام خانوادگی
  • حسن صدقی گمچی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (44)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (15)
دروس تدریس شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن صدقی گمچی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (44)

1-Khaje، M.، Sedghi، H.، Goudarzi، H.، Ahmadi، M. T.، Rahimian Koloor، S. S.، & Petrů، M.، 2020، Coulomb Blockade Effect in Well-Arranged 2D Arrays of Palladium Nano-Islands for Hydrogen Detection at Room Temperature: A Modeling Study،Nanomaterials، https://doi.org/10.3390/nano10050835.

2-Hajilou، R.، & Gamchi، H. S.، 2020، Irreversibility Line and Enhancement of Magnetic Flux Pinning in Sm-Doped Y123 Superconductor with CuO Nanoparticles،Journal of Low Temperature Physics، https://doi.org/10.1007/s10909-019-02244-0.

3-Esmaeili. S.، Sedghi. H.، 2019، Radar Absorbing Materials Mechanism and Effective Parameters in Behavior Improving،International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)، https://doi.org/A3204058119/19©BEIESP.

4-Asghari، R.، Sedghi، H.، Arsalan، L. Ç.، & Naghshara، H.، 2017، Investigation of Niobium (Nb) Substitution on Structural and Superconducting Properties of (Bi، Pb)-Based Superconductors،Advances in Materials Physics and Chemistry، https://doi.org/10.4236/ampc.2017.77022.

5-Asghari، R.، Naghshara، H.، Arsalan، L. Ç.، & Sedghi، H.، 2018، Comparing the Effects of Nb، Pb، Y، and La Replacement on the Structural، Electrical، and Magnetic Characteristics of Bi-Based Superconductors،Superconductivity and Novel Magnetism، https://doi.org/10.1007/s10948-018-4692-x.

6-Ezzatpour، S.، Sharifzadegan، L.، Sarvari، F.، & Sedghi، H.، 2018، Investigation of Pb doping on electrical، structural and superconducting properties of YBa2-xPbxCu3O7-δ superconductors،Physica C: Superconductivity and its Applications، https://doi.org/10.1016/j.physc.2018.02.023.

7-Sharifzadegan، L.، & Sedghi، H.، 2018، Investigation of Sm substitution on structural and superconducting properties of Y1 Ba 2-x Smx Cu3 O 7-δ superconductors،Physica C: Superconductivity and its Applications، https://doi.org/10.1016/j.physc.2018.02.026.

8-Aghgonbad، M. M.، & Sedghi، H.، 2018، Spectroscopic-ellipsometry measurement of the optical properties of zinc oxide thin films prepared by sol–gel method: coating speed effect،Micro & Nano Letters ، https://doi.org/10.1049/mnl.2017.0882.

9-Aghgonbad، M. Motallebi، and H. Sedghi.، 2019، Spectroscopic ellipsometry studies on zinc oxide thin films deposited by sol–gel method with various precursor concentrations،Surface Review and Letters ، https://doi.org/10.1142/S0218625X18501585.

10-Aghgonbad، M. Motallebi، and H. Sedghi.، 2018، Influence of annealing temperature on optical properties of zinc oxide thin films analyzed by spectroscopic ellipsometry method،Chinese Journal of Physics، https://doi.org/10.1016/j.cjph.2018.04.010.

11-Aghgonbad، M. M.، & Sedghi، H.، 2019، Optical and electronic analysis of pure and Fe-doped ZnO thin films using spectroscopic ellipsometry and Kramers–Kronig method،International Journal of Nanoscience، https://doi.org/10.1142/S0219581X18500138.

12-Goudarzi، H.، Khezerlou، M.، Sedghi، H.، & Ghorbani، A.، 2017، Spin-triplet f-wave symmetry in superconducting monolayer MoS2،Superlattices and Microstructures، https://doi.org/10.1016/j.spmi.2017.02.005.

13-Asghari، R.، Arslan، L. C.، Sedghi، H.، & Naghshara، H.، 2017، Synthesis and characterization of Nb substitution on (Bi-Pb)-2223 superconductors،Journal of Low Temperature Physics، https://doi.org/10.1007/s10909-017-1784-0.

14-Hedayat، S. N.، Ahmadi، M. T.، Sedghi، H.، Goudarzi، H.، & Moradi، S، 2017، Quantum Transport Mode in Graphene Nanoribbon Based Transistor،Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics، https://doi.org/10.1166/jno.2017.2097.

15-H. Abbasi، H. Sedghi، and M. Khaje، 2015، Single-Electron Tunneling Based Hydrogen Sensor،Chinese Journal of Physics، https://doi.org/10.6122/CJP.20151005.

16-H. Abbasi، H. Sedghi، and M. Khaje، 2015، Emergence and Shift of Coulomb Blockade Threshold in Well-Arranged Two-Dimensional Arrays of Nanodots: A Simulation Study،Journal of Computational and Theoretical Nanoscience، https://doi.org/10.1166/jctn.2015.4402.

17-S. Ezzatpour ، L. Sharifzadegan، F. Sarvari، H. Sedghi، 2018، Investigation of Pb doping on electrical، structural and superconducting properties of YBa 2-x Pb x Cu 3 O 7- δ superconductors،Physica C: Superconductivity and its applications، volume549pp150-153.

18-Maryam Motallebi Aghgonbad - Hassan Sedghi، 2018، Spectroscopic-ellipsometry measurement of the optical properties of zinc oxide thin fi lms prepared by sol – gel method: coating speed effect،Micro & Nano Letters، Vol. 13، Iss. 7، pp. 959 – 964.

19-MARYAM MOTALLEBI AGHGONBAD - HASSAN SEDGHI، 2018، SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY STUDIES ON ZINC OXIDE THIN FILMS DEPOSITED BY SOL – GEL METHOD WITH VARIOUS PRECURSOR CONCENTRATIONS،Surface Review and Letters، 1850158(9pages) .

20-Maryam Motallebi Aghgonbad - Hassan Sedghi، 2018، Optical and Electronic Analysis of Pure and Fe-Doped ZnO Thin Films Using Spectroscopic Ellipsometry and Kramers – Kronig Method،International Journal of Nanoscience، Vol. 17، No. 3، 1850013 (9 pages).

21-H. Goudarzi a ، * ، M. Khezerlou a ، H. Sedghi a ، b ، A. Ghorbani، 2017، Spin-triplet f -wave symmetry in superconducting monolayer MoS 2،Superlattices and Microstructures، Volume104pp.1-9.

22-R. Asghari، L. Colakerol Arslan، H. Sedghi & H. Naghshara، 2017، Synthesis and Characterization of Nb Substitution on (Bi-Pb)-2223 Superconductors،123 Journal of Low Temperature Physics، Volume 189:pp.15-26.

23-Sayed Norollah Hedayat 1، ∗ ، Mohammad Taghi Ahmadi 1 ، Hassan Sedghi 1 ، Hadi Goudarzi 1 ، and Shahram Moradi 2، 2017، Quantum Transport Mode in Graphene Nanoribbon Based Transistor،Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics، Vol. 12، pp. 1–5، 2017.

24-حسن صدقی گمچی(استاد راهنما)، هدی عباسی(دانشجوی دکتری)، مهدی خواجه, 2015, Emergence and Shift of Coloumb Blockade Treshold in Well-Arranged Two-Dimensional Arrays of Nanodots: A Simulation Study,Journal of Computational and Theoretical Nanoscience.

25-حسن صدقی گمچی(استاد راهنما دانشجوی دکتری)، هادی عباسی(دانشجوی دکتری)، مهدی خواجه, 2015, Single-Electron Tunneling Based Hydrogen Sensor,CHINESE JOURNAL OF PHYSICS.

26- 2010, Superconducting and Transport Properties of (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O with Cr2O3 Additions,Journal of Alloys and Compounds.

27- 2009, Analytic Solution for Fokker-Planck Equations in Accelerators,Ultra Scientist.

28- 2009, Analytical Solution for Fokker-Planck Equations in Accelerators,Ultra Scientist.

29- 2009, knowledge of the Most at Risk Populations About Human Immunodeficiency Virus prevention,American Journal of Applied Sciences.

30- 2009, Scattering of Dirac Particle at the Coulomb Scalar Potential and Vector Field in 3+1 Dimensions,PIERS.

31- 2009, The Effect of MgCO3 Addition on the Superconducting Properties of Bi223 Superconductors,Journal of Alloys and Compounds.

32- 2008, Synthesis of SnO2 Nanopowders by a Sol-Gel Process Using Propanol-Isopropanol Mixture,Journal Central European Journal of Chemistry.

33- 2008, Electrochemical and Electrocatalytic Properties of Cobalt Oxide Nanoparticles,Asian Journal of Chemistry.

34- 2008, Numerical Study of the Tempereture Separation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube,American Journal of Engineering and Applied Sciences.

35- 2007, Synthesis and Characterization of Holmium Oxide doped Cadmium lead Borate Glasses,Radiation Effects & Defects in Solids.

36- 2007, Thickness Influence on Optical and Electrochemical Properties of Dititanium Trixide (Ti2O3) Films Deposited on Glass Substrates by Electron Beam Gun Evaporation,Physica B.

37- 2007, Quantum Averaging and Resonances:Tow- Level Atom in a One-Model Classical Laser Field,Iranian Journal of Physics.

38- 2006, Effects of a 50 Hz Magnetic Field on Some Factors of The Immune System in Male Guinea Pigs,Journal of Biological Physics and Chemistry.

39- 2006, Synthesis and Characterization of Cadmium Doped Lead-Borate Glasses,Bull. Material Sciences.

40- 2006, Synthesis and Characterization of Holmium Oxide Doped Zinc Lead Boratye Glass,Asian Journal of Chemistry.

41- 0، Coulomb Blockade Phenomena and Impedance Spectroscopy Studies in a Cu/nano-SnO2/ Cu Double-Brrier Junction،Solid State Communications.

42- 0، Frequency Dependence of Ultrahigh Dielectric Constant of Novel Synthesized Nanoparticles Thick Films،Current- Applied Physics.

43- 0، Fluctuation induced Conductivity and Dimensionality in the New Y-Based Y3Ba5Cu8O18-x Superconductor،Eur. Phys. J.B.

44- 0، Tunneling conductance in gapped graphene - based normal metal-insulator- superconductor junctions: Case of massive dirac electrons،Physica C.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-Sahar Moradi-Hassan Sedghi، 2018، Study of influence of various rotation rates in deposition process on optical properties of SnO 2 thin films by s pectroscopic ellipsometry technique،2ndInternational Conference on Applied Research in Science، Technology and Knowledge.

2-عاطفه نظری ستایش-حسن صدقی، 2018، بررسی اثرضخامت لایه بر روی خواص اپتیکی لایه های نازک سولفید کادمیوم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری ،2ndInternational Conference on Applied Research in Science، Technology and Knowledge.

3-احمذی خانقاهی بتول ؛ صدقی حسن ، 2017، ساخت لایه های نازک سولفیذ روی به روش سل -ژل و بررسی خصوصیات اپتیکی آنها بوسیله بیضی سنجی،4THInternational Conference On Oil، Gas and Ptrochemical.

4-Ahmadi khanegahi، batool Sedghi، Hassan، 2018، The survey of influence of different rotation rates on optical properties of ZnS thin films by spectroscopic ellipsometry method،Proceedings of the 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7).

5-Batool Ahmadi Khanegahi-Hassan Sedghi، 2018، Spectroscopic Ellipsometry Studies on ZnS Thin Films Deposited by Sol - Gel Method Whit Un - Annealed and Annealing Temperature،International Conference on AppliedResearch in SCIENCE،TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE.

6-بتول احمدی ، حسن صدقی ، 1395، ساخت لایه های نازک زینک سولفاید به روش سل -ژل و بررسی خصوصیات اپتیکی آن و تاثیر زبری سطح،چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران.

7-راحله حاجیلو،حسن صدقی، 1397، اثر جایگزینی نانو ذره اکسید مس وساماریوم درترکیب Y 1 - xSmxBa2Cu3O7 - σ،کنفرانس فیزیک ایران 1397.

8-راحله حاجیلو،حسن صدقی، 1397، بررسی جانشانی نانواکسید مس به جای اکسید مس برروي ساختار كريستالي و خواص ابررسانايي تركیب YBCO،کنفرانس فیزیک ایران 1397.

9-Saba Esmaeili- Hassan Sedghi، 2018، Absorption Properties of TiO 2 Coated MWCNT/Fe 3 O 4 /Poly an i- line Nano Composite in X - Band،5th International Conference on Engineering،Science and Technology.

10- 2008, Effect of magnetic fields on hatching characteristics ,growth,survival and reproductive characteristics of parthenogenetic artemia from maharlu lake,15 th National & 3rd international conference of biology university of tehran.

11- 1386, Electrical switching Properties of Nanostructure Multi-Layer Superlattice Ge-Si…Cu…Si-Ge Prepared by Electron Beam Evaporation on Glass,The 1st. International Seminar of Nano Technology Applications.

12- 2007, Giant Magneto- Resistance of Nanostructure Co/Cu/Co Multilayer Prepared by Electron Beam Evaporation on Glass and Si Substrates,The 1st. International seminar of nanotechnology applications book.

13- 1394، بررسی مشخصه ی جریان- ولتاژ در Nanoscale CMOS برپایه ی گرافن،ANNUAL RIAPA MEETING ON LOW DIMENSIONAL SYSTEMS 25-26 MAY2015، تبریز،ایران.

14- 1383، بهبود خاصیت ترمو الکتریکی محلول جامد نوع P با ترکیب Bi2 Te3)(Sb2 Te3)1-x) با خالص سازی عناصر و بهم زدن ماده حین ذوب،چهارمین همایش مهندسی مواد و متالوژی دانشگاههای کشور.

15- 1383، تاثیر تابش نوترون بر دمای گذار سیستم ابر رسانایY-123،هفتمین کنفرانس ماده چگال ایران.

16- 1383، تاثیر تابش نوترون بر روی مقاومت و دمای گذار سیستم ابر رسانای y-123،هفتمین همایش ماده چگال-کنفرانس هسته ای ایران.

17- 1394، ساخت سلول خورشیدی نانو ساختاری حساس به رنگ با استفاده از عصاره گیاه هلیله سیاه بر پایه ی گرافیت،ANNUAL RIAPA MEETING ON LOW DIMENSIONS 25-26 MAY2015، تبریز،ایران.

18- 1384، محاسبه مقدار اکسیژن ابر رسانای y1?a2c3uo7-? با استفاده از پارامترC شبکه بلوری،اولین کنفرانس مشترک ماده چگال.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، طراحی و ساخت دستگاه الکترومگنت با 2 تسلا میدان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (15)

1-کژال اسماعیل نژاد، 1397، تاثیر تابش پرتوهای گاما بر روی ابررسانای Y123 و نانو ذرات آن، دکتر حسن صدقی-دکتر اکبر عبدی.

2-افسانه اللهیار قصبه ای، 1397، بررسی اثرات جانشانی عنصرSm به جای Bi در ترکیب Bi(2-x)Sm(x)Sr2Ca2Cu3O10(x=0.15،0.25،0.35) وبررسی خواص ساختاری و ابررسانایی ترکیب، دکتر حسن صدقی.

3-مریم مطلبی آق گنبد، 1397، مطالعات اسپکتروسکوپی الیپسومتری روی خواص ساختاری، اپتیکی و الکترونیکی لایه های نازک اکسید روی آلاییده، دکتر حسن صدقی.

4-یلدا حریری اهری، 1397، جایگزینی Y2O3 نانو مواد به جای Y2O3 معمولی در ابررسانایY1Ba2Cu3O7 وبررسی ساختاری و خواص الکتریکی و مغناطیسی ماده، دکتر حسن صدقی.

5-مریم غلامخواه میاندوآب، 1397، بررسی خواص ساختاری و ابررسانایی ترکیب Y123 با استفاده از نانوذرات Y2O3، دکتر حسن صدقی.

6-سهیلا سیف درگاهی، 1397، اثرات جانشانی نانو ذرات اکسید مس به جای اکسید مس معمولی در ترکیب YBa2CuxO7-δ با مقادیر 2.8≤X≤3.4 و بررسی خواص ساختاری و ابررسانایی ترکیب، دکتر حسن صدقی.

7-سید نورالله هدایت، 1396، بررسی اثرات کوانتومی در نانو ترانزیستورهایگرافنی، دکتر محمدتقی احمدی -دکتر حسن صدقی-دکنر هادی گودرزی.

8-صادق ابراهيميان، 1393، طراحي و ساخت سنسورهاي گازي پايه نانومواد كربني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-جهانگير اسلامپرست، 1394، بررسي آهنرباهاي دائمي با پايه آهن و ناخالصي منگنز با درصدهاي متفاوت و مقايسه آن با نتايج تجربي ساير ساختارهاي با اين پايه و تركيبات متفاوت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مريم حيدرزاده زنگلاني، 1393، مدل سازي رشد كربن نانو تيوپ هاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مقصود سعادتي نياري، 1393، مهندسي حالتهاي كوانتومي اتم ها و يونها توسط ميدانهاي ......، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-آيدا ترابي، 1392، مطالعه خواص اپتيكي نانو لايه ها Zno:Sno2 با استفاده ازبيضي سنجي و كاربرد.........، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم شيخي ديداني، 1392، توليد و شبيه سازي كربن نانو تيوپ هاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مهدي صادقي، 1392، مطالعه خاص اپتيكي نانو لايه هاي .........، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-رويا نوري جاريحاني، 1392، مطالعه خواص اپتيكي نانو لايه هاي Zno:co با استفاده از بيضي سنجي.........، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (4)

1-ابررسانایی و ابرشارگی، دکتری،1398.

2-الیپسومتری 1، دکترا،1397.

3-الکترودینامیک، کارشناسی ارشد،1397.

4-الکترومغناطیس 2، کارشناسی،1397.