• نام و نام خانوادگی
  • جواد شکری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • j.shokri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد شکری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Javad Shokri, 2009, A Method for Solving Systems of Nonlinear equations,The Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications.

2-Javad Shokri and Ali Ebadian, 2008, An Iterative Method for Solving Fuzzy Nonlinear Equations in Banach Spaces,Appiled Mathematical Sciences.

3-Ali Ebadian and Javad Shokri, 2008, The Spline Rule for Integration of Fuzzy Functions,Journal of Mathematical Sciences: Advences and Applications.

4-Javad Shokri, 2008, Numerical Method for Solving Fuzzy Nonlinear Equations.,Applied Mathematical Sciences.

5-Javad Shokri, 2008, On System of Fuzzy Nonlinear Equations,Applied Mathematical Sciencies.

6-Javad Shokri, 2008, Solving Fuzzy Nonlinear Equations in Banach Spaces,Int.J.Contemp.Math.Sciences.

7-Javad Shokri, 2007, Numerical Soultion of Fuzzy Differental Equations,Appiled Mathematical Sciences.

8-جواد شکری، علی عبادیان و رسول آقالاری, 1393, Homomorphisms and Derivations in Lie JC -Algebras,Thai Journal of Mathematics.

9-علی عبادیان ، رسول آقالاری و جواد شکری, 1392, APPROXIMATE 3-LIE HOMOMORPHISMS ON LIE ALGEBRA SYSTEMS,Analysis and Applications.

10-جواد شکری، علی عبادی، رسول آقالاری و مجید اسحاقی گرجی, 1391, approximate bi-homomorphisms and bi-derivations in normed Lie triple systems,Journal of concrete and applicable mathematics.

11-جواد شکری، علی عبادیان و رسول آقالاری, 1390, Hyers-Ulam-Rassias Stability of Homomorphisms and Derivations on Normed Lie Triple Systems,Thai Journal of Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1387, A Two Steep Method for solving System of Nonlinear Equations.,دومین کنگره سیستمهای هوشمند و فازی.

2- 1389, A second order differential equation in Banach spaces,41 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران, ارومیه,دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم.

3- 1387, A Two-Steep Method for Solving Fuzzy Systems of Nonlinear Equations,دومین کنگره مشترک سیستمهای هوشمند و فازی, تهران,ایران.

4- 1384, Superconvergence of a Galerkin- Type Method for Hammerstein Integral Equations -,7th seminar o differential equations and dynamical systems, تبریز,ایران.

5- 1383, The Improved Space To Solve Non-Linear Integral Equation,35th iranian international mathematics conference, اهواز,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-جواد شکری، 1381، مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی.

2-جواد شکری، 1380، آنالیز عددی.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1387، روش های تکراری برای حل معادلات غیرخطی فازی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1386، حل معادلات انتگرال غیرخطی به فرم ........ از روشهای عددی،دانشگاه ارومیه.

3- 1388، حل دستگاه معادلات غیر خطی،دانشگاه ارومیه.

4- 1390، بررسی جواب معادلات دیفرانسیل در فضاهای باناخ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.