• نام و نام خانوادگی
  • جواد شکری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • j.shokri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد شکری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Javad Shokri, "A Method for Solving Systems of Nonlinear equations", The Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2009.

2-Javad Shokri and Ali Ebadian, "An Iterative Method for Solving Fuzzy Nonlinear Equations in Banach Spaces", Appiled Mathematical Sciences, 2008.

3-Ali Ebadian and Javad Shokri, "The Spline Rule for Integration of Fuzzy Functions", Journal of Mathematical Sciences: Advences and Applications, 2008.

4-Javad Shokri, "Numerical Method for Solving Fuzzy Nonlinear Equations.", Applied Mathematical Sciences, 2008.

5-Javad Shokri, "On System of Fuzzy Nonlinear Equations", Applied Mathematical Sciencies, 2008.

6-Javad Shokri, "Solving Fuzzy Nonlinear Equations in Banach Spaces", Int.J.Contemp.Math.Sciences, 2008.

7-Javad Shokri, "Numerical Soultion of Fuzzy Differental Equations", Appiled Mathematical Sciences, 2007.

8-جواد شکری، علی عبادیان و رسول آقالاری, "Homomorphisms and Derivations in Lie JC -Algebras", Thai Journal of Mathematics, 1393.

9-علی عبادیان ، رسول آقالاری و جواد شکری, "APPROXIMATE 3-LIE HOMOMORPHISMS ON LIE ALGEBRA SYSTEMS", Analysis and Applications, 1392.

10-جواد شکری، علی عبادی، رسول آقالاری و مجید اسحاقی گرجی, "approximate bi-homomorphisms and bi-derivations in normed Lie triple systems", Journal of concrete and applicable mathematics, 1391.

11-جواد شکری، علی عبادیان و رسول آقالاری, "Hyers-Ulam-Rassias Stability of Homomorphisms and Derivations on Normed Lie Triple Systems", Thai Journal of Mathematics, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "A Two Steep Method for solving System of Nonlinear Equations.", دومین کنگره سیستمهای هوشمند و فازی, 1387.

2- "A second order differential equation in Banach spaces", 41 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران, 1389, ارومیه,دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم.

3- "A Two-Steep Method for Solving Fuzzy Systems of Nonlinear Equations", دومین کنگره مشترک سیستمهای هوشمند و فازی, 1387, تهران,ایران.

4- "Superconvergence of a Galerkin- Type Method for Hammerstein Integral Equations -", 7th seminar o differential equations and dynamical systems, 1384, تبریز,ایران.

5- "The Improved Space To Solve Non-Linear Integral Equation", 35th iranian international mathematics conference, 1383, اهواز,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-جواد شکری, "مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی", 1381.

2-جواد شکری, "آنالیز عددی", 1380.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "روش های تکراری برای حل معادلات غیرخطی فازی", دانشگاه ارومیه, 1387, بنیادی.

2- "حل معادلات انتگرال غیرخطی به فرم ........ از روشهای عددی", دانشگاه ارومیه, 1386.

3- "حل دستگاه معادلات غیر خطی", دانشگاه ارومیه, 1388.

4- "بررسی جواب معادلات دیفرانسیل در فضاهای باناخ", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.