• نام و نام خانوادگی
  • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای ریاضی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

در شهرستان ارومیه متولد شده و تحصیلات ابتدایی، متوسطه، و دبیرستانی خود را در همین شهر به پایان رسانیدم. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس من در دانشگاه تبریز بوده و پس از فراغت از تحصیل در سال 1368 در دانشگاه ارومیه استخدام شدم. در سال 1376 با بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و تکنولوژی برای دوره دکترا عازم دانشگاه منچستر انگلستان شده و در سال 1380 (پایان سال 2000 میلادی به نام سال ریاضیات) درجه دکترا را از این دانشگاه اخذ نمودم. هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه ارومیه مشغول خدمت می باشم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سرباز جانفدا
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای ریاضی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
        بیوگرافی کوتاه

در شهرستان ارومیه متولد شده و تحصیلات ابتدایی، متوسطه، و دبیرستانی خود را در همین شهر به پایان رسانیدم. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس من در دانشگاه تبریز بوده و پس از فراغت از تحصیل در سال 1368 در دانشگاه ارومیه استخدام شدم. در سال 1376 با بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و تکنولوژی برای دوره دکترا عازم دانشگاه منچستر انگلستان شده و در سال 1380 (پایان سال 2000 میلادی به نام سال ریاضیات) درجه دکترا را از این دانشگاه اخذ نمودم. هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه ارومیه مشغول خدمت می باشم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 1376-1380، ریاضی محض (توپولوژی جبری)، عنوان تز: مسئله هیت برای چندجمله ای های متقارن روی جبر استینرود، استاد راهنما: R.M.W. Wood،دانشگاه منچستر انگلستان.

2-فوق لیسانس، 1364-1368، ریاضی محض (جبر)،دانشگاه تبریز.

3-لیسانس، 1357-1364، ریاضی محض،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (19)

1-Gh. Soleymanpour and Ali S. Janfada, to appear, Some algebras in terms of differential operators,International Electronic Journal of Algebra.

2-Kamran Nabardi and Ali S. Janfada, 2019, On Diophantine equation x^4+y^4=n(z^4+w^4),Mathematica Slovaca, Vol. 69, No. 6, pp. 1245-1248..

3-N. Yousefnejad, A. S. Janfada, and H. Shabani-Solt, and , 2018, On the Diophantine equation x^5+ky^3=z^5+kw^3 ,Mathematica, vol. 60 (83), No. 1, pp. 95–99..

4-S. D. Alavi, A. S. JanfadaA, and A. Abbaspour , 2019 , On the Diophantine equation x^4+ky^3=z^4+kw^3,Ital. J. Pure Appl. Math., Vol. 42, pp. 324-329..

5-H. Shabani-Solt, N. Yousefnejad, and A. S. Janfada, 2020, On the Diophantine equation x^6+ky^3=z^6+kw^3,Iranian Journal of Mathematical Science and Informatics, Vol. 15, No. 1, pp. 15-21..

6-H. Shabani-Solt and A. S. Janfada, 2018, A lower bound for the number of solutions of Mordell equation,Kodai Math. J., Vol. 41, No. 1, pp. 160-166.

7-A. S. Janfada and H. Shabani-Solt, 2016, On Diophantine Equation x^4+y^4=2z^4ưkw^4,Far East J. Math. Sci., Vol. 100, No. 11, pp. 1891-1899.

8-M.A. Shahabi and A. S. Janfada, 1993, The group of automorphisms of non-associative commutative algebras associated with the group of 2-designs,Arch. Math., Vol. 60, pp. 247-251.

9-A. S. Janfada and A. Abbaspour, 2015, On Diophantine equations X^6+Z^3=Y^6±6W^3,Int. J. Pure Appl. Math., 105 (4), 709-713.

10-A. S. Janfada and S. Salami, 2015, On theta-congruent number on real quadratic number fields,Kodai Math. Journal, vol. 38 pp. 352–364.

11-A. S. Janfada, S. Salami, A. Dujella, and C. Peral, 2014, On high rank pi/3 and 2pi/3-congruent number elliptic curves,Rocky mountain journal of mathematics, vo. 44, no. 6, pp. 1867-1880.

12-Ali S Janfada, 2014, Criteria for a symmetrized monomial in B(3) to be non-hit,Communication of Korean Mathematical Society, Vol. 29 No. 3, pp. 463–478 .

13-Ali S Janfada, 2011, On a conjecture on the Symmetric Hit Problem,Rend. Circ. Mat. Palermo, Vol. 60, pp. 403–408 .

14-A. S. Janfada. S. Salami, and A. Dujella, 2009, Asearch for High Rank Congruent Number Elliptic Curves,Journal of Integer Sequences, Article 09.5.8 .

15-Ali S Janfada, 2009, A note on the unstability conditions of the Steenrod squares on the polynomial algebra,Journal of Korean Mathematical Society.

16-Ali S Janfada, 2008, A Criterion for a monomial in B(3) to be Hit,Mat Proc. Camb. Phil. Soc., Vol. 145, pp. 587-599.

17-A. S. Janfada and R. M. W. Wood, 2003, Generating H*(BO(3),F_2) as a module over the Steenrod algebra,Mat. Proc. Camb. Phil. Soc. (2003), Vol. 134, No. 2, pp. 239–258..

18-A. S. Janfada and R. M. W. Wood, 2002, The Hit Problem for Symmetric Polynomials Over the Steenrod Algebra,Math. Proc. Camb. Phil. Soc, Vol. 133, No. 2, pp. 295–303.

19-علی سرباز جانفدا، 1389، مسئله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه های خم های بیضوی،فرهنگ و اندیشه ریاضی، جلد 29، شماره 2، ص. 73-61.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2008, A Link Between the Hit Problem and Young Tableaux,39th Annual Iranian Mathematics Conference.

2- 1385, A Necessary and Sufficienet Condition for a Monomial in P(3) to be Hit,چهارمین سمینار هندسه وتوپولوژی کشور.

3- 1390, A note on the Symmetric Hit Problem,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

4- 1382, Classification of the Hit Elements the Steenrod Algebra,سمینار سراسری جبرایران.

5- 1390, Conjectures on the Hit Problems,5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics and Mathematical Education, آتن,یونان.

6- 2002, Hit and non-hit classes in $H^*(BO(3), F_2)$,American Mathematical Society meeting #976.

7- 2003, Minimal Generating Set for Symmetric polynomials as a Module over the Steenrod Algebra,دومین سمینار هندسه و توپولوژی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر.

8- 2006, On the action of the steenrod operations on polynomial algebra,The 2nd geometry and topology seminar.

9- 1390, On the high rank of theta-congruent number elliptic curves,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

10- 1380, The Action of the Steenrod Algebra on Symmetric Polynomials and the Peterson conjecture,سی ودومین کنفرانشسی ریاضی.

11- 1390، تاثیر توابع مدولی در کاهش زمان اجرایی ساخت خم های بیضوی در رمزنگاری،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.

12- 2006، شمارش نقاط گویای یک منحنی بیضوی با استفاده از خودریختی فروبنیوس،سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران.

13- 2006، طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم گرم کننده،سی وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران.

14- 1390، مسئله اعداد همنهشت و اعداد تتا-همنهشت و نقاط هیگنر،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (6)

1-Ali S Janfada، 2019، Elementary Synchronous Programming،Textbook، De Gruyter Academic Publisher.

2-علی سرباز جانفدا، 1397، برنامه نویسی مقدماتی مقدماتی ++C به روایت الگوریتم،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

3-علی سرباز جانفدا، 1397، ریاضیات پشتیبان موسیقی (Leon Harkleroad)،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه.

4-علی سرباز جانفدا، 1390، مقدمه ای بر جبر مجرد (Derek J.S. Robinson)،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه.

5-علی سرباز جانفدا، 1388، برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم (کتاب درسی)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

6-علی سرباز جانفدا، 1373، برنامه نویسی و مرجع جامع فرترن 77 (کتاب درسی)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- 1390، ارتباط بین هیت بودن در (n)P و (n)B،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1388، ارتباط بین جدول یانگ و مسئله هیت،دانشگاه ارومیه.

3- 1388، خم های بیضوی اعداد همنهشتی با رتبه های بزرگتر،دانشگاه ارومیه.

4- 1394، اعداد همنشت روی میدان های مربعی حقیقی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

5- 1389، خم های بیضوی اعداد ?- همنهشت با رتبه های بزرگ،دانشگاه ارومیه.

6- 1382، مجموعه مولد مینیمال برای یک جبر چند جمله ای متقارن، به عنوان مدولی روی جبر استینرد،دانشگاه ارومیه.

7- 1388، ناپایایی عملگرهای استینرود،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (35)

1-قربان سلیمانپور، 1399، جبر استینرود توسیع یافته (دکترا)، استاد راهنما.

2-سید دلیر علوی کورانه، 1398، حل برخی معادلات دیوفانتی با استفاده از تکنیک خم های بیضوی (دکترا)، استاد راهنما.

3-علی عباسی، 1398، تک جمله های پذیرفتنی و مجموعه های مولد برای جبر چندجمله ای به عنوان مدولی روی جبر استینرود، استاد راهنما.

4-نازنین یوسف نژاد، 1396، در مورد تعداد جوابهای برخی معادلات دیوفانتی از در جات پایین با محاسبات کامپیوتری (دکترا)، استاد راهنما.

5-حسن شعبانی سلطانمرادی، 1397، نقاط گویاي واریته هاي جبري کلاسیک (دکترا)، استاد راهنما.

6-محمدعلی ایزدخواه، 1396، پایه ها و روابط در جبر استینرود، استاد راهنما.

7-علیرضا عباسپور، 1396، کاربرد خمهای بیضوی در حل برخی معادلات دیوفانتی از درجات پایین (دکترا)، استاد راهنما.

8-فاطمه بيگلري، 1394، برخي فرمولهاي عمل توانهاي استينرود روي حلقه كوهومولوژي K(Z_2 2،2)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-نگين خوشنام، 1394، نكته اي در مسئله هيت براي جبر چندجمله اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-راضيه مدينه، 1394، ارتفاع پوچتواني عملگر استينرود Sq 2 n، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سميه اكبر قره باغ، 1394، نكته اي در پادخودريختي جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-چنور سلطاني كادرويش، 1394، رتبه ماكسيمال و نقاط صحيح در خانواده اي از خمهاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-تيمور رسولي ورداني، 1394، تك جمله اي هاي پذيرفتني و مجموعه هاي مولد براي جبر چندجمله اي به عنوان مدول روي جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-معصومه خضري، 1393، نماهاي گروههاي رده اي و خمهاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-هادي خليلي وصال، 1394، پايه هاي تك جمله اي در جبر استينرود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-نسيم عبدي كوراني، 1393، خم هاي بيضوي به پيمانه p، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرشبه رضازاده، 1393، خم هاي بيضوي y2=x3 pqx با رتبه ماكزيمال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-هانيه نادري فر، 1393، ساختار گروهي خم بيضوي y 2=x^3-2px، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ليلا افشاري، 1392، تاب خمهاي بيضوي روي ميدانهاي دايره بر مربعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سمانه رمضان زاده، 1391، مربع هاي جادويي، صفحه هاي متناهي و نقاط عطف در خم هاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليدا حمزه زاده، 1392، خواص مقدماتي توزيع تعدادي از نقاط روي خم هاي بيضوي به روي يك ميدان متناهي اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-كبري عزيززاده، 1392، خانواده اعداد ناهمنهشت با عوامل اول زياد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-رسول دوراني، 1392، كرانداذر بودن رتبه هاي موزدل-ويل برخي از خم هاي بيضوي و حدسيه لنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فاطمه باقري، 1392، آزمونهاي اول بودن به روش خمهاي بيضوي براي اعداد اول فرما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-محمد حسن عباسپور، 1389، نمايش شبه جايگشتي p-گروه هاي متناهي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

26-عزيزه ابراهيم زاده، 1390، يك روش گرافيكي محاسبه گروه هاي سلمر خم هاي مربوط به اعداد همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نازيلا موسوي، 1389، اعداد همنهشت روي ميدانهاي درجه دوم حقيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-صادق محمدي خواه، 1389، مثلثهاي قائم الزاويه با اضلاع جبري و خم هاي بيضوي روي ميدانهاي عددي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سميه جلاير سرنقي، 1388، خانواده اي از خم هاي بيضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-زكيه اعلايي، 1388، عدد رده اي p-گروه ها از مرتبه داده شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سميه سليماني، 1391، اعداد همنهشت با سه عامل اول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-رقيه رحيمي، 1391، خمهاي بيضوي با زيرگروه هاي گوياي از مرتبه 3، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-هادي صادقي، 1391، محاسبات رتبه روي يك خانواده از خمهاي درجه 4، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-وحيده رسولي، 1391، تعميمي از مسئله اعداد همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-رباب بايرامي، 1391، مسئله اعداد دوقلو همنهشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.