• نام و نام خانوادگی
  • بهمن رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • b.rezaee@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهمن رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-بهمن رضائی, "On the projective algebra of some (\alpha, \beta)- metrics of isotropic S-curvature", International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2013.

2-بهمن رضائی, "Matsumoto Metrics of Constant Flag Curvature: A Puny Class of Finsler Metrics with Constant Curvature", Results in Mathematics, 2012.

3-بهمن رضائی, "On Einstein Matsumoto metrics", Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2012, 2,13.

4-بهمن رضائی, "On the projective Randers metrics", C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2012.

5-بهمن رضائی, "On Matsumoto metrics of special Ricci tensor", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science, 2011, 2,2.

6-بهمن رضائی, "On the Projective Algebra of Randers Metrics of Constant Flag Curvature", Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA, 2011.

7- "On R- Quadratic Einstein Finsler Space", Publ. Math. Debrecen, 0.

8- "Einstein Landsberg Metrics", Publ. Math. Debrecen, 0.

9- "On Einstein (?,?) - Metrics", Iranian Journal of Science& Technology, Transcation A, 0.

10- "Projectively Related Einstein Finsler Spaces", Iranian Journal of Science& Technology, Transcation A, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "Characterization of Randers metrics of constant S-curvature via projective algebra", The 6th Seminar on Geometry and Topology, 1390, Bonab,Iran.

2- "On conformal transformations of locally dually", 8th International Seminar on Geometry and Topology (GT8), 1394, تهران,ایران.

3- "On Projective Vector Fields on Randers Spaces of Isotropic S-Curvature", Extended Abstracts of the 5th Seminar on Geometry and Topology, 2009.

4- "on ricci quadratic Finsler spaces", دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن, 1394, ملایر,ایران.

5- "On the S-curvature of Matsumoto metrics", 6th seminar on Geometry and Topology, 1390, بناب,ایران.

6- "On the Weyl Tensor of Einstein Finsler Spaces", 5th Seminar on Geometry and Topology, 2009.

7- "Reversible curvatures on Randers spaces", 8th International Seminar on Geometry and Topology (GT8), 1394, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "مترهای بروالدی با انحنای ریچی موازی با متر ریمانی a", دانشگاه ارومیه, 1389, بنیادی.

2- "جبر میدان های تصویری مترهای مربعی فینسلری از انحنای S ایزوتروپیک", دانشگاه ارومیه, 1391, بنیادی.

3-بهمن رضایی, - 2.علی عبادیان 50%, "مطالعه هندسی تصویری مترهای راندرزی از انحنای S ایزوتروپیک", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.
پایان نامه ها (20)

1-رقيه دادمنش, "مترهاي راندرزي با ويژگي انحنايي خاص", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-مهديه فورقونچي نوجوان, "برخي از ساختارهاي متر به طور تصويري مسطح", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-سليمان آرمند, "بررسي (b,a) مترهاي به طور همديس مسطح", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-مرحمت مظفري, "يك كميت جديد در هندسه ريمان فينسلر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-فريبا غريب, "برخي كميت هاي غيرريماني در هندسه فينسلري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-بهناز لجميري, "معادله شار ريچي روي مترهاي C كاهش پذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-سويل فريدنيا, "بررسي انحناي پرچمي فضاهاي فينسلري از انحناي S ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-نيشتمان زندي, "تبديل هاي فينسلري همديس و انحناهاي پايا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-سميه سيد قادري كاني سهراب, "بررسي مترهاي فينسلري از انحناي S ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-لعيا قاسم نژاد, "بررسي كميت غير ريماني H در منيفلدهاي فينسلري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-زينب حسنوند, "بررسي متر كروپينا با انحناي پرچمي اسكالر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-علي بهرامي پويا, "وجود ويكتايي جواب معادله شار ريچي روي منيفلدهاي فينسلري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-فرانك جوانبخت, "ميدان هاي برداري همديس روي منيفلد هاي فينسلري راندرزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-جعفر ابراهيمي, "ميدان هاي برداري همديس در فضاهاي فينسلري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-ملاحت گلستاني, "مترهاي راندرزي از انحناي ريمان مربعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-اكبر خسروي قره قشلاقي, "(a,b) مترهاي فينسلري به طور تصويري مسطح", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-سما ستاري, "مطالعه (a, b) مترهاي از انحناي اسكالر و S ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-ژيلا مجيدي, "مترهاي اينشتيني تعميم يافته روي منيفلدهاي فينسلري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-نسرين عابديني, "بررسي كلاسي از مترهاي فينسلري از S انحناي ايزوتروپيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-نادره جازر, "تبديل تصويري بين (a,b) متر هاي خاص", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.