• نام و نام خانوادگی
  • یوسف رحیم سوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • y.rahimsouri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف رحیم سوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دیپلم علوم تجربی- با رتبه دوم و معدل کل 18/30", دبیرستان شهید مطهری، مهاباد، آذربایجان غربی, 1371.

2- "- کارشناسی زمین شناسی1371 (دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 16/30). ", دانشگاه بوعلی سینا- همدان, 1375.

3- "- کارشناسی ارشد زمین شناسی- گرایش زمین شناسی اقتصادی از ، 1380-1376 (پذیرفته شده با رتبه 11 و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 17/42). عنوان پایان نامه : بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور دکتر عبدالمجید یعقوب¬پور و مشاوره پروفسور دکتر حسین معین وزیری. ", دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی)- ایران, 1380.

4- "دکتری زمین شناسی- گرایش زمین شناسی اقتصادی از ، 1390-1382 (پذیرفته شده رتبه اول و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل 17/56 و نمره رساله 19/46). عنوان رساله : کانی شناسی و ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ دره تکاب و بررسی تاثیر منابع زمین زاد و فعالیت های معدنکاری در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور دکتر عبدالمجید یعقوب پور و مشاوره دکتر سروش مدبری و پروفسور دکتر محمد شهریاری ", دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی)- ایران, 1390.
مقالات ژورنال (16)

1-Yaghubpur, A., Rahimsouri, Y., and Alipour, S.,, "Mineralogy, geochemistry and genesis of titanium rich rocks of Qara Aqaj area, Urmia, Northwest Iran. ", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2007, 18: 269-284..

2-Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., and Modabberi, S. and Alipour, S.,, "Environmental impacts of natural contaminants and mining activities on the surface and agricultural soils in the Aq-Darreh River watershed, Takab, West Azerbaijan Province, NW Iran. ", IJST (Transaction A), , 2011, A2: 101-111.

3-.

4-علیپور، ص.، حسین زاده، ب. و رحیم سوری، ی.، , "بررسی زمین شناسی و کانی سازی پتانسیل تیتانیم خانیک-غازان، ارومیه، آذربایجان غربی", فصلنامه علوم زمین, 1395, 100.

5-.

6-محمدپور، ه.، پیرخراطی، ح.، و رحیم¬سوری، ی.،, "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی.", یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, 1395.

7-Malekmohammadi Fardonbeh, Z., and Rahimsouri, Y.,, "Assessment of groundwater pollution in the central part of Borujen city, Chaharmahal-Bakhtiari province, west Iran, using GQI index in GIS environment", (submitted), 2016.

8-علیپور، ش.، مهرابی، ب.، رحیم¬سوری، ی. و محمدی زاده، و.،, "کانی‌شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانسارPb-Zn (±Ag, Au) داغ دالی، شمال تکاب، آذربایجان-غربی", فصلنامه علوم زمین , 1395, (داوری نهایی شده).

9-Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., and Modabberi, S., , "Geochemical distribution of arsenic, antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river, Takab, northwest Iran-", Journal of Environmental Science and Water Resources, 2013, 1,3.

10-Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., Modabberi, S., , "Environmental geochemistry of Aq-Darreh Bala abandoned Sb mine and its impacts pollution in the Aq-Darreh River Watershed, Takab, NW Iran on water, sediment, and soil", Global Advanced Research Journal of Environmental Science and Toxicology, 2012, 1,5.

11-صمد علیپور، پریوا شیرمحمدی، یوسف رحیم سوری و هاشم باقری, "مطالعات زمین شناسی، سنگ نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)", علوم زمین, 1394, 25,1.

12-یوسف رحیم سوری, "زمین شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت های بابانظر، شمال شرق تکاب، استان آذربایجان غربی", پترولوژی, 1394, 6,1.

13-صمد علیپور، سیده نسرین موسوی (دانشجو) و یوسف رحیم سوری, "زمین شیمی و کانی شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان غربی", علوم زمین, 1394, 24,1.

14-یوسف رحیم سوری، عبدالمجید یعقوب پور و سروش مدبری, "بررسی زمین شناسی و کانه زایی طلای تیپ کارلین در کانسار طلای آق دره تکاب، آذربایجان غربی", علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور، ویژه نامه, 1392, 22,3.

15-یوسف رحیم سوری ، عبدالمجید یعقوب پور ، سروش مدبری و صمد علیپور, "آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل های سیاه محدوده معدن متروکه", فصلنامه علوم زمین, 1391, 21,84.

16-یوسف رحیم سوری ، عبدالمجید یعقوب پور و سروش مدبری, "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه", فصلنامه علوم زمین, 1390, 21,82.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1-Yaghubpur, A., and Rahimsouri, Y.,, "Environmental effects of an abandoned antimony mine on the water basin of Aq-Darreh Mine Valley, Takab, Northwest Iran. ", Goldschmidt Conference Abstracts, Tennessee University, USA, 2010, p. A1166.

2-رحیم سوری، ی. و ملک محمدی فرادنبه، ز.، , "بررسی مکانی تاثیرآبیاری با پساب تصفیه خانه بروجن بر آلودگی آب های زیرزمینی بخش مرکزی بروجن با تاکید بر آنیون های نیتریت و نیترات و عناصر سنگین سرب، روی، کادمیوم و مس. ", اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی, 1395.

3-رمضانزاده، س.، رحیم سوری، ی. و طاهری، م.، , "مطالعات زمین شناسی و مغناطیس سنجی پتانسیل آهن- منگنزآغ بلاق، چالدران، استان آذربایجان غربی.", هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران. دانشگاه زنجان., 1395.

4-محمدپور، ه.، پیرخراطی، ح. و رحیم سوری، ی.، , "طبقه بندی کیفی آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد از نظر شرب، کشاورزی، صنعتی و دامی.", اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه اردبیل., 1393.

5-محمدپور، ه.، پیرخراطی، ح. و رحیم¬سوری، ی.،, "هیدروشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان¬غربی. ", همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه، شیراز., 1393.

6-Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., Modabberi, S., and Alipour, S., 2011, , "Release calculation and total mass estimation of released toxic elements from black shales during weathering, Aq-Darreh Bala abandoned antimony mine area, Takab, NW Iran. ", 7th Conference of Engineering Geology and Environment, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,, 2011, p. 347.

7-Rahimsouri, Y., Yaghubpur, A., and Modabberi, S., , "Geochemical distribution of arsenic, antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river and the impacts of mining activities on surface water quality in Takab-NW Iran.", 7th Conference of Engineering Geology and Environment, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.,, 2011, p. 345.

8-رحیم سوری، ی.، یعقوب پور، ع.، مدبری، س. و علیپور، ص.، , "اثرات منابع زمین زاد (آلودگی طبیعی) و انسانزاد (فعالیت های معدنکاری) روی آلودگی گیاهان در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ", چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه. , 1389.

9-رحیم سوری، ی.، یعقوب پور، ع.، مدبری، س. و علیپور، ص.، , "کانی ها و سنگ های منشاء عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، آنتیموان و جیوه مرتبط با آلودگی آب، رسوبات و خاک در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه،, 1389.

10-رحیم سوری، ی.، علیپور، ص.، یعقوب پور، ع. و حسامی، ع.، , "بررسی اکتشافی پتانسیل های نسوز و بوکسیت درزی ولی- داش آغل شرق بوکان (آذربایجان غربی). ", نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه تربیت معلم تهران. , 1384.

11-رحیم سوری، ی.، یعقوب پور، ع. و معین وزیری، ح.، , "بررسی اکتشافی پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.", هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود،, 1383, صص 58-47..

12-رحیم سوری، ی. و یعقوب پور، ع.، , "مطالعات كانه نگاري و نسل هاي كاني سازي در پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. ", هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود, 1383, ص 790.

13-رحیم سوری، ی. و یعقوب پور، ع.، , "بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه، شمال غرب ایران. ", بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،, 1381, صص 478-476..

14-رحیم سوری، ی. و یعقوب پور، ع.، , "معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان¬غربی. ", بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران, 1381, صص 475-474.

15-یعقوب پور، ع. و رحیم سوری، ی.، , "زمین¬شناسی اقتصادی اندیس منیزیت زیوکه- ماشکان پیرانشهر، آذربایجان¬غربی.", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز, 1379, ص 667.

16-یعقوب پور، ع. و رحیم سوری، ی.، , "بررسی پتانسیل باریت شرق گوگ تپه مهاباد، آذربایجان غربی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز, 1379, ص 666..

17- "بافت،نسلهای کانی سازی و محیط تشکیل ذخیره لاتریتی قرالی،غرب بوکان، استان آذربایجان غربی", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

18- "بررسی بافتی وکانی شناسی کانسار کائولن چپو-شمال شرق شاهیندژ، استان آذربایجان غربی", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

19- "بررسی عناصر نادر خاکی در ذخیره آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد، آذربایجان غربی", ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

20- "بررسی های ژئوشیمیایی پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد با استفاده از عناصر نادر خاکی", نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین, 1392, ارومیه,ایران.

21- "کانی شناسی ذخیره تیتانیوم خانیک، شمال غرب ارومیه، آذربایجان غربی", ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

22- "کانی شناسی و پتروگرافی میانبارهای سیال گارنت بابانظر، شمال شرق تکاب، آذربایجان غربی", ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

23- "مطالعات زمین شناسی اقتصادی پتانسیل تیتانیم غازان ارومیه", هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1394, دامغان,ایران.

24- "مطالعات زمین شناسی اقتصادی کانسار آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی", هفتمین همایش هفته پژوهش, 1392, اصفهان,ایران.

25- "مطالعات سنگ شناسی، کانی سازی و زمین شیمی کانسار باریت عبدا…آباد شماره ? مهاباد، آذربایجانغربی، شمالغرب ایران", سی یکمین گردهمایی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

26- "مطالعات سنگ نگاری سنگهای میزبان کانی سازی و کانه نگاری پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

27- "مطالعه سیالات درگیر و ژنز کانسار باریت عبدا… آباد شماره ? مهاباد،آذربایجانغربی، شمالغرب ایران", سی یکمین گردهمایی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

28- "منابع آلاینده زیست محیطی در استخراج سنگهای تزئینی و نما و روشهای پیشگیری از آنها", همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی استان آذربایجان غربی, 1391, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-رحیم سوری، ی., "معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان¬غربی (با مقدمه¬ای بر زمین¬شناسی اقتصادی چهارگوش مهاباد). ", شرکت مهندسی- معدنی مهاباد بلور با همکاری معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان¬غربی،, 1379, 198 ص..

2-یعقوب پور، ع. و رحیم سوری، ی.و شهریاری، م.،, "ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ¬دره تکاب، یافتن منشاء آلودگی عناصر آرسنیک، آنتیموان و جیوه و بررسی تاثیر فعالیت¬های معدنکاری و صنایع معدنی در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه. ", مشترک بین معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،, 1388, 256ص (قرارداد شماره 2-ط/268- 8006)..
پایان نامه ها (10)

1-هه ژار محمد پور, 1394.

2-سجاد قاسم نجف آباد, 1394.

3-سجاد عابدینی قره داغلو, 1394.

4-عبدالوهاب پريني, "بررسي اكتشافي كانسار سنگي تيتانيم غازان اروميه، آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-پريسا علي زاده نظام آباد, "كاني شناسي و ژئوشيمي معدن باريت كوه شاخ سفيد، شمال شرق مهاباد، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-حنيفه دادوند, "كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قادرآباد، مهاباد، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-بهناز حسين زاده, "ژئوشيمي و كاني شناسي بخش پلاسري ذخيره تيتانيوم خانيك، اروميه، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-پريوا شيرمحمدي, "كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت بابانظر (تكاب، آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-الميرا طلوعي, "كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار كائولن چپو، شمال شرق شاهيندژ، استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

10-سيده نسرين موسوي دلدلبلاغي, "بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قرالي بوكان، آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (16)

1- "اجرای پروژه های اکتشافی (کارشناسی ارشد)".

2- "کانه زایی و زمین ساخت ورقه ای (کارشناسی ارشد)".

3- "اصول مینرالوگرافی (کارشناسی ارشد)".

4- "اصول اکتشافات ژئوفیزیکی (کارشناسی ارشد)", 1392.

5- "کانی ها و سنگ های صنعتی (کارشناسی ارشد)".

6- "زمین شناسی صحرایی و تهیه نقشه های زمین شناسی".

7- "ژئوشیمی".

8- "تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی".

9- "خاک شناسی".

10- "زمین شناسی زغالسنگ ها".

11- "زمین شناسی فیزیکی".

12- "زمین شناسی تاریخی", 1393-1385.

13- "چینه شناسی", 1393-1385.

14- "زمین شناسی (منابع طبیعی)".

15- "پترولوژی", 1386.

16- "بلورشناسی هندسی", 1385-1381.
جوایز و افتخارات (1)

1- "رتبه اول کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی", تهران- دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی), بهمن 1392.