• نام و نام خانوادگی
  • یوسف رحیم سوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • y.rahimsouri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف رحیم سوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دیپلم علوم تجربی- با رتبه دوم و معدل کل 18/30", دبیرستان شهید مطهری، مهاباد، آذربایجان غربی, 1371.

2- "- کارشناسی زمین شناسی1371 (دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 16/30). ", دانشگاه بوعلی سینا- همدان, 1375.

3- "- کارشناسی ارشد زمین شناسی- گرایش زمین شناسی اقتصادی از ، 1380-1376 (پذیرفته شده با رتبه 11 و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 17/42). عنوان پایان نامه : بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور دکتر عبدالمجید یعقوب¬پور و مشاوره پروفسور دکتر حسین معین وزیری. ", دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی)- ایران, 1380.

4- "دکتری زمین شناسی- گرایش زمین شناسی اقتصادی از ، 1390-1382 (پذیرفته شده رتبه اول و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل 17/56 و نمره رساله 19/46). عنوان رساله : کانی شناسی و ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ دره تکاب و بررسی تاثیر منابع زمین زاد و فعالیت های معدنکاری در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور دکتر عبدالمجید یعقوب پور و مشاوره دکتر سروش مدبری و پروفسور دکتر محمد شهریاری ", دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی)- ایران, 1390.
مقالات ژورنال (23)

1-.

2-.

3- "زمین شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت های بابانظر، شمال شرق تکاب، استان آذربایجان غربی", مجله پترولوژی, 1394, سال 6، شماره 23، صص 96-83..

4- "بررسی زمین شناسی و کانی سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان غربی", فصلنامه علوم زمین, 1395, سال 25، شماره 100، صص 78-67..

5- "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی", مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان, 1395, دوره 10، شماره 20، صص 163-150.

6- "ارزیابی و تخمین ذخیره پلاسری تیتانیوم خانيك- غازان ارومیه، آذربايجان غربي ", مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان, 1396.

7- "کانی شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل پلاسرهای غنی از تیتان در کانسار خانیک ارومیه، استان آذربایجان غربی", مجله رسوب شناسی کاربردی, 1396, دوره 5، شماره 9، صص 73-58..

8- "Mineralogy, geochemistry and genesis of titanium rich rocks of Qara Aqaj area, Urmia, Northwest Iran. ", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2007, 18: 269-284..

9- "Environmental impacts of natural contaminants and mining activities on the surface and agricultural soils in the Aq-Darreh River watershed, Takab, West Azerbaijan Province, NW Iran. ", IJST (Transaction A), , 2011, A2: 101-111.

10-.

11- "بررسی زمین شناسی و کانی سازی پتانسیل تیتانیم خانیک-غازان، ارومیه، آذربایجان غربی", فصلنامه علوم زمین, 1395, 100.

12-.

13- "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی.", یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, 1395.

14-M, "Assessment of groundwater pollution in the central part of Borujen city, Chaharmahal-Bakhtiari province, west Iran, using GQI index in GIS environment", (submitted), 2016.

15- "کانی‌شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانسارPb-Zn (±Ag, Au) داغ دالی، شمال تکاب، آذربایجان-غربی", فصلنامه علوم زمین , 1395, (داوری) .

16- "Geochemical distribution of arsenic, antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river, Takab, northwest Iran-", Journal of Environmental Science and Water Resources, 2013, 1,3.

17- "Environmental geochemistry of Aq-Darreh Bala abandoned Sb mine and its impacts pollution in the Aq-Darreh River Watershed, Takab, NW Iran on water, sediment, and soil", Global Advanced Research Journal of Environmental Science and Toxicology, 2012, 1,5.

18- "مطالعات زمین شناسی، سنگ نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)", علوم زمین, 1394, 25,1.

19- "زمین شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت های بابانظر، شمال شرق تکاب، استان آذربایجان غربی", پترولوژی, 1394, 6,1.

20- "زمین شیمی و کانی شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان غربی", علوم زمین, 1394, 24,1.

21- "بررسی زمین شناسی و کانه زایی طلای تیپ کارلین در کانسار طلای آق دره تکاب، آذربایجان غربی", علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور، ویژه نامه, 1392, 22,3.

22- "آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل های سیاه محدوده معدن متروکه", فصلنامه علوم زمین, 1391, 21,84.

23- "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه", فصلنامه علوم زمین, 1390, 21,82.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1- "بررسی ساختاری و کانی زایی باریت در محدوده های جنوب باختر مهاباد، استان آذربایجان غربی. ", دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, 1396.

2- "بررسی نقش کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی کانی سازی باریت در معادن شمال شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی", سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., 1395.

3- "Environmental effects of an abandoned antimony mine on the water basin of Aq-Darreh Mine Valley, Takab, Northwest Iran. ", Goldschmidt Conference Abstracts, Tennessee University, USA, 2010, p. A1166.

4- "بررسی مکانی تاثیرآبیاری با پساب تصفیه خانه بروجن بر آلودگی آب های زیرزمینی بخش مرکزی بروجن با تاکید بر آنیون های نیتریت و نیترات و عناصر سنگین سرب، روی، کادمیوم و مس. ", اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی, 1395.

5- "مطالعات زمین شناسی و مغناطیس سنجی پتانسیل آهن- منگنزآغ بلاق، چالدران، استان آذربایجان غربی.", هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران. دانشگاه زنجان., 1395.

6- "طبقه بندی کیفی آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد از نظر شرب، کشاورزی، صنعتی و دامی.", اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه اردبیل., 1393.

7- "هیدروشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان¬غربی. ", همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه، شیراز., 1393.

8- "Release calculation and total mass estimation of released toxic elements from black shales during weathering, Aq-Darreh Bala abandoned antimony mine area, Takab, NW Iran. ", 7th Conference of Engineering Geology and Environment, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,, 2011, p. 347.

9- "Geochemical distribution of arsenic, antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river and the impacts of mining activities on surface water quality in Takab-NW Iran.", 7th Conference of Engineering Geology and Environment, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.,, 2011, p. 345.

10- "اثرات منابع زمین زاد (آلودگی طبیعی) و انسانزاد (فعالیت های معدنکاری) روی آلودگی گیاهان در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ", چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه., 1389.

11- "کانی ها و سنگ های منشاء عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، آنتیموان و جیوه مرتبط با آلودگی آب، رسوبات و خاک در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه،, 1389.

12- "بررسی اکتشافی پتانسیل های نسوز و بوکسیت درزی ولی- داش آغل شرق بوکان (آذربایجان غربی). ", نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه تربیت معلم تهران. , 1384.

13- "بررسی اکتشافی پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.", هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود،, 1383, صص 58-47..

14- "مطالعات كانه نگاري و نسل هاي كاني سازي در پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. ", هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود, 1383, ص 790.

15- "بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه، شمال غرب ایران. ", بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،, 1381, صص 478-476..

16- "معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان¬غربی. ", بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران, 1381, صص 475-474.

17- "زمین شناسی اقتصادی اندیس منیزیت زیوکه- ماشکان پیرانشهر، آذربایجان غربی.", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز, 1379, ص 667.

18- "بررسی پتانسیل باریت شرق گوگ تپه مهاباد، آذربایجان غربی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز, 1379, ص 666..

19- "بافت،نسلهای کانی سازی و محیط تشکیل ذخیره لاتریتی قرالی،غرب بوکان، استان آذربایجان غربی", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

20- "بررسی بافتی وکانی شناسی کانسار کائولن چپو-شمال شرق شاهیندژ، استان آذربایجان غربی", پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1392, مشهد,ایران.

21- "بررسی عناصر نادر خاکی در ذخیره آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد، آذربایجان غربی", ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

22- "بررسی های ژئوشیمیایی پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد با استفاده از عناصر نادر خاکی", نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین, 1392, ارومیه,ایران.

23- "کانی شناسی ذخیره تیتانیوم خانیک، شمال غرب ارومیه، آذربایجان غربی", ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

24- "کانی شناسی و پتروگرافی میانبارهای سیال گارنت بابانظر، شمال شرق تکاب، آذربایجان غربی", ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران, 1393, زاهدان,ایران.

25- "مطالعات زمین شناسی اقتصادی پتانسیل تیتانیم غازان ارومیه", هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, 1394, دامغان,ایران.

26- "مطالعات زمین شناسی اقتصادی کانسار آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی", هفتمین همایش هفته پژوهش, 1392, اصفهان,ایران.

27- "مطالعات سنگ شناسی، کانی سازی و زمین شیمی کانسار باریت عبدا…آباد شماره ? مهاباد، آذربایجانغربی، شمالغرب ایران", سی یکمین گردهمایی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

28- "مطالعات سنگ نگاری سنگهای میزبان کانی سازی و کانه نگاری پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

29- "مطالعه سیالات درگیر و ژنز کانسار باریت عبدا… آباد شماره ? مهاباد،آذربایجانغربی، شمالغرب ایران", سی یکمین گردهمایی علوم زمین, 1391, تهران,ایران.

30- "منابع آلاینده زیست محیطی در استخراج سنگهای تزئینی و نما و روشهای پیشگیری از آنها", همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی استان آذربایجان غربی, 1391, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان غربی (با مقدمه ای بر زمین شناسی اقتصادی چهارگوش مهاباد). ", تدوین و تالیف, 1379, 198 ص. ناشر : شرکت مهندسی- معدنی مهاباد بلور با همکاری معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی..
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-یعقوب پور، ع. و رحیم سوری، ی.و شهریاری، م.،, "ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ¬دره تکاب، یافتن منشاء آلودگی عناصر آرسنیک، آنتیموان و جیوه و بررسی تاثیر فعالیت¬های معدنکاری و صنایع معدنی در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه. ", مشترک بین معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،, 1388, 256ص (قرارداد شماره 2-ط/268- 8006)..
پایان نامه ها (16)

1-فاطمه پاشازاده, "بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی آهن با استفاده از روش های هندسی در محدوده¬های معدنی جنوب شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران.", 1396, استاد راهنمای اول..

2-نظیر کرد, "بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی باریت با استفاده از روش های هندسی در محدوده های معدنی جنوب غرب مهاباد، استان آذربایجان غربی،شمال غرب ایران.", 1396, استاد راهنمای اول..

3-رویا نوکام, "پترولوژی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنر کوه بادام، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی.", 1396, استاد مشاور.

4-فاروق مولودی وند, "پترولوژی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنر کوه سلطان، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی.", 1395, استاد مشاور.

5-زهرا ملک محمدی فرادنبه, "ارزیابی شاخص کیفیت آبهای زیرزمینی (GQI) بخش مرکزی بروجن از نظر آلودگی نیتریت، نیترات، فسفات و عناصر سنگین Cd، Zn، Pb و Cu با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی.", 1395, استاد راهنما.

6-سعید رمضان زاده, "کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره آهن-منگنز آغ بلاغ میدان (شمال شرق چالدران، استان آذربایجان غربی).", 1395, استاد راهنما.

7-هه ژار محمد پور, "هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، شمال باختر ایران، استان آذربایجان غربی.", 1394, استاد راهنمای دوم.

8-سجاد قاسم نجف آباد, "کانی شناسی و ژئوشیمی معدن باریت برده میش، شرق مهاباد، آذربایجان غربی.", 1394, استاد راهنما.

9-سجاد عابدینی قره داغلو, "مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمی معدن باریت عبدالله آباد شماره 3 مهاباد، آذربایجان غربی.", 1394, استاد راهنما.

10-عبدالوهاب پريني, "بررسي اكتشافي كانسار سنگي تيتانيم غازان اروميه، آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-پريسا علي زاده نظام آباد, "كاني شناسي و ژئوشيمي معدن باريت كوه شاخ سفيد، شمال شرق مهاباد، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-حنيفه دادوند, "كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قادرآباد، مهاباد، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنمای دوم.

13-بهناز حسين زاده, "ژئوشيمي و كاني شناسي بخش پلاسري ذخيره تيتانيوم خانيك، اروميه، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-پريوا شيرمحمدي, "كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت بابانظر (تكاب، آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنمای دوم.

15-الميرا طلوعي, "كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار كائولن چپو، شمال شرق شاهيندژ، استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنمای دوم.

16-سيده نسرين موسوي دلدلبلاغي, "بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قرالي بوكان، آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنمای دوم.
دروس تدریس شده (16)

1- "اجرای پروژه های اکتشافی (کارشناسی ارشد)".

2- "کانه زایی و زمین ساخت ورقه ای (کارشناسی ارشد)".

3- "اصول مینرالوگرافی (کارشناسی ارشد)".

4- "اصول اکتشافات ژئوفیزیکی (کارشناسی ارشد)", 1392.

5- "کانی ها و سنگ های صنعتی (کارشناسی ارشد)".

6- "زمین شناسی صحرایی و تهیه نقشه های زمین شناسی".

7- "ژئوشیمی".

8- "تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی".

9- "خاک شناسی".

10- "زمین شناسی زغالسنگ ها".

11- "زمین شناسی فیزیکی".

12- "زمین شناسی تاریخی", 1393-1385.

13- "چینه شناسی", 1393-1385.

14- "زمین شناسی (منابع طبیعی)".

15- "پترولوژی", 1386.

16- "بلورشناسی هندسی", 1385-1381.
جوایز و افتخارات (1)

1- "رتبه اول کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی", تهران- دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی), بهمن 1392.