• نام و نام خانوادگی
  • پرویز دارانیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • p.darania@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پرویز دارانیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-.

2- "New computational method for solving some 2-dimensional nonlinear Volterra integro-differential equations", NUMERICAL ALGORITHMS, 2011.

3-پرویز دارانیا, "New computational method for solving some2-dimensional nonlinear Volterra integro-differential equations", Numerical Algoriths, 2011.

4- "Numerical solution of nonlinear Volterra–Fredholm integro-differential equations", Computers and Mathematics with Applications, 2008.

5-پرویز دارانیا, "Numerical solution of nonlinear Volterra–Fredholm integro-differential equationsl", Computers and Mathematics with Applications, 2008.

6- "A semi-analytical-numerical technique to nonlinear stochastic differential equations", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on APPLIED MATHEMATICS (MATH 08), 2008.

7- "A Method for the Numerical Solution of the Integro-Differential Equations", Applied Mathematics and Computation, 2007.

8- "Numerical Solutions of the Nonlear Two-Dimensional Volterra Integral Equations", New Zealand Journal of Mathematics, 2007.

9- "The Relation Between the Emden-Fowler Equation and the Nonlinear Heat Conduction Problem with Variable Transfer Coefficient", Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation- ELSEVIER, 2006.

10- "Development of the Taylor Expansion Approach for Nonlinear Integro-Differnatial Equations", int.J.Contemp.math.Sciences, 2006.

11- "Discrete Group Method for Nonlinear Heat Equation", KYUNGPOOK math J, 2006.

12- "On the RF-Pair Operations for the Exact Solution of Some Classes of Nonlinear Volterra Integral Equations", Mathematical problems in Engineering, 2005.

13-پرویز دارانیا, "CONVERGENCE ANALYSIS OF PRODUCT INTEGRATION METHOD FOR NONLINEAR WEAKLY SINGULAR VOLTERRA-FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS", Sahand Communications in Mathematical Analysis, 1394.

14-پرویز دارانیا, "Collocation method for nonlinear Volterra-Fredholm integral equations", Open Journal of Applied Sciences, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "A semi numerical-analytical method for solving nonlinear Volterra-Fredholm integral equations", کنفرانس ریاضی ایران, 1389, ارومیه,ایران.

2- "Differential Transform Method for Solving the Linear Fredholm Integro-Differential Equation", 6th Seminar Differential Equations and Dynamical systems, 2004.

3- "Differential transform method for solving nonlinear integro-differential equations", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "توسعه روش بسط تیلر برای حل تقریبی معادلات انتگرو دیفرانسیل غیر خطی ولترا-فردهولم", دانشگاه ارومیه, 1385.

2-پرویز دارانیا, - 2.علی عبادیان 30%, "روش تبدیلات دیفرانسیلی برای حل معادلات انتگرو - دیفرانسیل و معادلات انتگرال", دانشگاه ارومیه, 1385.
پایان نامه ها (12)

1-رسول اقبالجو, "آناليز همگرايي روش هاي هم محلي طيفي ژاكوبي براي معادلات انتگرال آبل-ولترا نوع دوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-غزل پيرزاده دشتميان, "شبيه سازي عددي معادلات بلوكي كسري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-ابراهيم تيموري هسبستان, "پيرايشي بر روش هاي هم محلي چندگامي براي معادلات انتگرال جبري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-فرنوش ابوعلي, "روش هاي تيلور ضمني براي معادلات ديفرانسيل تصادفي سخت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-سيران عباس پور, "معادلات ولتراي تصادفي در فضاي باناخ و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي تصادفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-فاطمه ستوده مرام, "روش هم محلي چندگامي براي معادلات انتگرال ولتراي تابعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-عبدالباقي سلطاني, "تقريب عناصر متناهي براي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي تصادفي خطي با نوفه سفيد خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-فريبا رزمجو, "نمايش ماتريسي مسايل اشتورم-ليوويل با شرايط انتقالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-شمسي شمسي, "حل عددي معادلات ديفرانسيل تفاضلي اختلال يافته منفرد مرتبه دوم با تغييرات نامنفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-بهرام مهديون, "حل مسايل مقدار اوليه منفرد از نوع امدن-فاولر و لين-امدن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-فاطمه بايرام علي پور, "روش لاكرانژ براي دستگاه معادلات جفت شده لين-امدن تعميم يافته و انتگرال هاي جواب هاي اوليه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-كاظم جعفري يادگارلو, "روش هاي تصويري-طيفي گسسته لژاندر براي معادلات انتگرال فردهلم-هامرشتاين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.