• نام و نام خانوادگی
  • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه ارومیه

فوق لیسانس فیریک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت تهران

دکتری فیزیک حالت جامد دانشگاه  علم و صنعت تهران

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه ارومیه

فوق لیسانس فیریک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت تهران

دکتری فیزیک حالت جامد دانشگاه  علم و صنعت تهران

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-Alireza Samadzadeh, Soheil Ghadr, Hadi Bahadori and Golshad Kheiri, 2022, Experimental study on the cyclic behavior of silty sands reinforced by disposal of shredded facemask ,Transportation Geotechnics.

2-Mahdi Esmaeilzadeh* and Golshad Kheiri, 2007, Ion-channel effects on electron orbits and gain in a quadrupole wiggler,High-Power Lasers and Applications.

3-golshad kheiri, 2022, Nonlinear analysis of the efficiency and saturation length of free electron laser with realistic helical wiggler and ion-channel guiding",Optical and Quantum Electronics.

4-golshad kheiri, 2022, Radial dependence of the self-magnetic field in a free-electron laser,Applied Physics B.

5-golshad kheiri, 2022, Dispersion relation of a two-beam free electron laser with realistic helical wiggler and ion channel guiding in the presence of self-fields,Applied Physics B.

6-Saeid Maleki Nia, Farshad Kheiri, Elham Jannatdoust,Mohammad Sirousazar, Vahid Abbasi Chianeh,and Golshad Kheiri5, 2021, A Highly Sensitive Non-Enzymatic Urea Sensor Based on Ni(OH)2/Mn3O4/rGO/PANi Nanocomposites Using ScreenPrinted Electrodes.

7-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, 2014, Effects of electron beam temperature on radiation growth rate in a realistic helical wiggler with ion-channel guiding,Physica Scripta.

8-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, 2014, Effects of electron beam velocity spread, temperature,,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

9-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, 2013, Dispersion relation and growth rate in a Cherenkov free electron laser: Finite axial,Physics of Plasmas.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-گلشاد خیری، 1397، بررسی مدارها¬ی لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی واقعی و میدان مغناطیسی محوری غیر یکنواخت ،ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما.

2-گلشاد خیری، 1397، بررسی غیر خطی لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی واقعی و هدایت کانال یونی،ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما.

3-گلشاد خیری- مهدی اسماعیل زاده، اثرات غیر خطی خود میدانها روی توان و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال واقعی و کانال یونی راهنما،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1396.

4-گلشاد خیری- مهدی اسماعیل زاده، بررسی اثر خود- میدانها بر پایداری مدارها¬ی لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال واقعی و کانال یونی راهنما،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1396.
پایان نامه ها (2)

1-.

2-شهاب امینی، 96، بررسی اثر خود میدانها بر مدارهای لیزر الکترون آزاد.
دروس تدریس شده (7)

1-.

2-نظریه بس ذره ای ، کارشناسی ارشد.

3-سیستم های بس ذره ای در ماده چگال، دکتری.

4-حالت جامد 2، کارشناسی.

5-مکانیک تحلیلی 2، کارشناسی.

6-فیزیک پایه 1، کارشناسی.

7-فیزیک پایه 2 ، کارشناسی.