• نام و نام خانوادگی
  • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • g.kheiri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-گلشاد خیری-مهدی اسماعیل زاده, 2014, Effects of electron beam velocity spread, temperature,,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

2-گلشاد خیری-مهدی اسماعیل زاده, 2013, Dispersion relation and growth rate in a Cherenkov free electron laser: Finite axial,Physics of Plasmas.