• نام و نام خانوادگی
  • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • گلشاد خیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh، 2014، Effects of electron beam temperature on radiation growth rate in a realistic helical wiggler with ion-channel guiding،Physica Scripta.

2-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, 2014, Effects of electron beam velocity spread, temperature,,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

3-Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, 2013, Dispersion relation and growth rate in a Cherenkov free electron laser: Finite axial,Physics of Plasmas.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-گلشاد خیری، 1397، بررسی مدارها¬ی لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی واقعی و میدان مغناطیسی محوری غیر یکنواخت ،ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما.

2-گلشاد خیری، 1397، بررسی غیر خطی لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی واقعی و هدایت کانال یونی،ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما.

3-گلشاد خیری- مهدی اسماعیل زاده، اثرات غیر خطی خود میدانها روی توان و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال واقعی و کانال یونی راهنما،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1396.

4-گلشاد خیری- مهدی اسماعیل زاده، بررسی اثر خود- میدانها بر پایداری مدارها¬ی لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال واقعی و کانال یونی راهنما،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1396.