• نام و نام خانوادگی
  • سیمین خورسند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیمین خورسند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1392، بررسی حذف ترکیبات آرسنیکی به توسط خاک رس تغییر یافته(phoslock) از آبها و پسابهای صنعتی.،اولین همایش منطقه ای شیمی، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1389، گرافیک و نقشه خوانی در صنایع شیمیائی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.