بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (34)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (29)
دروس تدریس شده (10)
جوایز و افتخارات (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • شیوا خضری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، فیزیولوژی،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، فیزیولوژی جانوری،دانشکده علوم، دانشگاه نهران.

3-کارشناسی، زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (34)

1-Saba Bahrehvar, Shiva Khezri, Amir Abbas Barzegari, Vahid nejati, 2021, Safety assessment of a new strain of Lactobacillus pentosus (IBRC=11143) as a candidate probiotic ,Pharmaceutical and Biomedical Research.

2-Laleh Mavaddatiyan, Shiva Khezri, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, 2021, Molecular effects of curcumin on the experimental autoimmune encephalomyelitis,veterinary research forum.

3-لاله مودتیان، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1398، كوركومين سبب كاهش استرس اكسيداتيو در مدل حيواني مولتيپل اسكلروزيس مي شود.،مجله علوم پزشکی فسا.

4-لیلا صالح حق گو، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1398، اثر حفاظتي گليسيريزين بر سلول‌هاي گليال B۹۲ آسيب ديده با اتانول در محيط كشت،مجله ارمغان دانش.

5-Shiva Khezri , Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Mozhgan Shahmoradi, 2018, Nicotine augments the beneficial effects of mesenchymal stem cell-based therapy in rat model of multiple sclerosis,Immunological Investigations.

6-Sepideh Tarbali, Shiva Khezri, Fatemeh Rahmani, 2017, Analysis of molecular events associated with adult rat dorsal hippocampus demyelination following treatment with vitamin D3,Neurochemical journal.

7-Neda Dasht Bozorgi, Shiva Khezri, Fatemeh Rahmani, 2016, The effect of caffeine on the Myelin repair following experimental demyelination induction in the adult rat hippocampus,Journal of cell and molecular research.

8-الینا میرزازاده، شيوا خضري، میثم ابطحی، 1397، اثرات کوئرسیتین در بهبود آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد در مدل موشی بیماری ام اس،مجله علمی پژوهشی طب جنوب.

9-نرگس دمیا، شيوا خضري، میثم ابطحی، 1397، اثر عصاره الکلی زعفران بر فعالیتهای ماکروفاژهای صفاقی رت،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

10-مینا عبداله پور اصل، شیوا خضری، سید میثم ابطحی فروشانی، امید چراغی، 1397، اثرات هایپیران بر آسیبهای اکسیداتیو در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس،افق دانش، مجله علوم پزشکی گناباد.

11-المیرا عابدی، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1395، بررسی اثر داروی کلرپرومازین بر بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای صحرایی نر،مجله علوم پزشکی شهرکرد.

12-اعظم نوتاج، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1395، تاثیر کوئرستین بر روی عملکردهای فیزیولوژیک نوتروفیلهای خون محیطی رت در شرایط آزمایشگاهی،ارمغان دانش، مجله دانشگاه علو م پزشکی یاسوج.

13-ویدا رحیم پور، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، شیوا خضری، 1395، بررسی اثر روغن جوانه گندم بر پارامترهای اسپرمی، هورمون تستسترون و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال درمان با کاربازاپین در موشهای نر صرعی شده با پنتیل تترازول،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

14-مژگان شاهمرادی، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1395، اثرات نیکوتین بر تحریک سیستم التهابی کولینرژیک و تغییر پاسخ های ایمنی در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروز،ارمغان دانش، مجله دانشگاه علو م پزشکی یاسوج.

15-حسین زیرک، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1396، تقویت عملکرد مونوسیت‌های خون محیطی رت به دنبا ل تجویز خوراکی کورکومین،مجله علوم پزشکی یزد.

16-رضوان منصوری، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1395، تاثیر فنی تویین بر پلاریزه شدن پاسخهای ایمنی در آنسفالومیلیت تجربی خودایمن (EAE)،مجله علوم پزشکی مازندران.

17-سپیده تربالی، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی ویتامین 3 Dبر بهبود افسردگی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس،مجله علوم پزشکی سبزوار، 22،5.

18-سپیده تربالی، شیوا خضری، 1394، مطالعه حافظه کاری و مرجع فضایی در مدل‌ تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس پس از درمان با ویتامین D3،مجله علوم پزشکی رازی (ایران)، 136،22.

19-ندا دشت بزرگی، شیوا خضری، 1393، اثر کافئین بر بر روند یادگیری و حافظه متعاقب القای دمیلیناسیون با لیزولستین در موش صحرایی نر،مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران).

20-نجمه کیامرثیان، شیوا خضری ، مینو ایلخانی پور، 1393، اثر اپی گالو کاتچین-3- گالات بر حافظه فضایی پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی،مجله علوم پزشکی تبریز.

21-الهام حاجی زاده، شیوا خضری، مرتضی پیری، 1393، تاثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامین در موش سوری نر،فصلنامه زیست شناسی جانوری، 6،4.

22-سپیده تربالی، شیوا خضری ، رضا حیدری، 1392، اثر ویتامین D3 بر بهبود یادگیری و حافظه فضایی به دنبال دمیلیناسیون ناحیه CA1 هیپوکمپ موش صحرایی،مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی.

23-شیوا خضری، محمد جوان، حسین بهاروند، سعید سمنانیان، 1390، اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.

24-شیوا خضری، محمد جوان، حسین بهاروند، سعید سمنانیان، 1390، پاسخ سلول های بنیادی درونزاد ناحیه زیر بطنی مغز موش به القای مدل EAE بیماری ام اس،فیزیولوژی و فارماکولوژی.

25-شیوا خضری، مجتبی رضازاده، حسین بهاروند، 1384، تاثیر فاکتور رشد فیبروبلاستی در تمایز سلولهای بنیادی جنینی به کاردیومیوسیتها،یاخته.

26-Sepideh Tarbali, Shiva Khezri, 2016, Vitamin D3 Attenuate Oxidative Stress and Cognitive Deficits in a Model of Toxic Demyelination.,Iranian journal of basic neuroscience..

27-Sepideh Tarbali, Shiva Khezri, 2015, Protective Effects of Vitamin D3 on Anxiety-like Behavior and the Total Antioxidant Power Following the Local Injection of Lysophosphatidylcholine in the Adult Rat Dorsal Hippocampus.,Journal of Neurological Sciences (Turkish).

28-Khezri S, Javan M, Goudarzvand M, Semnanian S, Baharvand H, 2013, Dibutyryl cyclic AMP inhibits the progression of experimental autoimmune encephalomyelitis and potentiates recruitment of endogenous neural stem cells.,journal of molecular neuroscience.

29-Khezri Sh, Valojerdi MR, Sepehri H, Baharvand H, 2007, ffect of basic fibroblast growth factor on cardiomyocyte differentiation from mouse embryonic stem cell,Saudi Med J.

30-الهام احمدی ، وحید نجاتی ، غلامرضا نجفی ، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی روغن‌جوانه‌گندم بر اختلالات هورمون‌های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپین در موش‌های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول،مجله علوم پزشکی فسا، 5،1.

31-شیوا خضری ، سپیده صمدی ،فاطمه رحمانی، سپیده تربالی، 1394، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر کیاسمای بینایی موش صحرایی نر پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید،مجله علوم پزشکی مازندران، 26،133.

32-فرانک نجاتی ، شیوا خضری ، حمیرا حاتمی ، علیرضا علی همتی، 1394، بررسی اثر تزریق استروژن به قشر مخچه موش صحرایی بر رفتارهای شبه اضطراب و پارامترهای سیستم آنتی اکسیدانی به دنبال تزریق اتیدیوم بروماید،مجله علوم پزشکی فسا، 5،2.

33-صلاح الدین فیض اله، شیوا خضری، 1394، اثر حفاظتی تستوسترون بر بهبود نقایص شناختی القا شده توسط اتیدیوم بروماید در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس،مجله علوم پزشکی تهران، 73،8.

34-شیوا خضری، مجتبی رضازاده، حسین بهاروند، 1383، بررسی خصوصیات کرونوتروپی کاردیومیوسیتهای مشتق از سلولهای بنیادی جنینی موش پس از تیمار با فاکتور رشد فیبروبلاستی،مجله علوم تشریح ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1-لیلا صالح حق گو، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1397، نقش حفاظتی گلیسیریزین بر سلول های گلیال B92آسیب دیده با اتانول،دانشگاه مراغه.

2-فردوس ایمان زاده، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1397، تیمول از سلولهای گلیال B92 آسیب دیده توسط اتانول محافظت می کند،دانشگاه مراغه.

3-ملیحه ایری، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1397، بررسی اثرات حفاظتی کوئرستین بر سلول های B92 آسیب دیده بااتانول،دانشگاه مراغه.

4-Marjan Manoochehr ، Shiva Khezri ، Gholamreza Najafi ، Ali Shalizar Jalali، 1396، Testiculo-protective Effects of Nanocurcuminin Oxymetholone-treated Mice،انجمن جنین شناسی و تولیدمثل ایران.

5-Marjan Manoochehr , Shiva Khezri , Gholamreza Najafi , Ali Shalizar Jalali, 1396, Nanocurcumin As a Promising Agent for Diminution of Oxymetholone Induced Reprotoxicity in Mice,انجمن جنین شناسی و تولیدمثل ایران.

6-Marjan Manoochehr , Shiva Khezri , Gholamreza Najafi , Ali Shalizar Jalali, 1396, Nanocurcumin Can Hinde rOxymetholone Induced Spematotoxicities in Mice,انجمن جنین شناسی و تولیدمثل ایران.

7-Rezvan Mansouri, Shiva Khezri, Seyyed Meisam Abtahi, Hadi Esmaeili Gouvarchin Galeh, Bahman Mansouri Motlagh, 2015, Mesenchymal stem cell and Phenytoin in combination lessened experimental autoimmune encephalomyelitis severity more favorable than either agent alone,دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگاه رویان.

8-Sepideh Tarbali, Shiva Khezri, 1392, Antioxidative effect of vitamin D3 on rat hippocampus following lysolecithin induced demyelination,دهمین کنگره بین المللی MS ایران, اصفهان,ایران.

9-Neda Dasht Bozorgi, Shiva Khezri, 1391, Caffeine stimulates remyelination in rat hippocampus following demyelination induction by lysolecithin,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

10-abedi Elmira, Shiva Khezri, Meysam Abtahi, 2015, Combined mesenchymal stem cell and chlorpromazine alleviated experimental autoimmune encephalomyelitis severity more favorable than either agent a,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

11-Shiva Khezri, Mohamad Javan, 1391, Knocking down of myelin inhibitory proteins receptor potentiates remyelination and attenuates the symptoms in EAE-induced mice,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

12-Kiyamarsian. Khezri, 1391, Molecular study of green tea catechin effect on remyelination of rat hippocampal formation following lysolecithin- induced demyelination,basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

13-Shiva Khezri, Mohamad Javan, 2011, Nogo receptor knockdown in EAE-mice potentiates myelin repair by mobilizing endogenous neural stem cells,8th IBRO World Congress of Neuroscience, فلورانس,ایتالیا.

14-Shiva Khezri, Mohamad Javan, 2011, Studying the effect of cyclic AMP on the symptoms of EAE model of multiple sclerosis and myelin repair by neural stem cells in mice,8th IBRO World Congress of Neuroscience, فلورانس,ایتالیا.

15-Shiva Khezri, Mohamad Javan, 2010, Studying the effect of dbcAMP signaling on migration of BrdU positive cells in EAE model of multiple sclerosis in mice,6th International Heinrich F. C. Behr-symposium on Stem cells and Cancer, Heidelberg,آلمان.

16-shahmoradi, Khezri, 2015, Synergic effects of mesenchymal stem cell and nicotinic in ameliorating animal model of multiple sclerosis,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

17-Shiva Khezri, Hosein Baharvand, 2005, The effect of fibroblast growth factor on differentiation of mouse embryonic stem cells-derived cardiomyocytes,21th Annual meeting of ESHRE, کوپنهاگ,دانمارک.

18-Sepideh Samadi , Firouz Ghaderi Pakdel and Shiva Khezri, 1392, The effect of ICV infusion of progesterone on LPC induced Multiple Sclerosis in Rat,دهمین کنفرانس بین المللی MS ایران.

19-Khezri S, Baharvand, Sepehri, 2005, The evaluation of chronotropic properties of mouse embryonic stem cells-derived cardiomyocytes after fibroblast growth factor treatment,13th world congress on in vitro fertilization, استانبول,ترکیه.

20-Sepideh Samadi , Shiva Khezri, 2013, The optimal time for effect of ICV infusion of progesterone to myelin repairing in the rat model of Multiple Sclerosis,Basic and clinical neuroscience, تهران,ایران.

21-صلاح الدین فیض اله، شیوا خضری، 1394، اثر تستوسترون بر بهبود حافظه فضایی به دنبال دمیلیناسیون در رتهای نر گنادکتومی شده،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

22-هاشم شیری، شیوا خضری، 1394، اثر تستوسترون بر میزان بیان ژن NOGO در کورپوس کالوزوم به دنبال دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

23-رضوان منصوری، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1394، اثر درمانی فنی توئین در آنسفالومیلیت تجربی خودایمن و نقش آن در پاسخهای لنفوسیتهای T کمکی،بیست و دومین کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

24-مژگان شاهمرادی، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1394، اثرات ایمونومدولاتوری ترکیب نیکوتین و سلولهای بنیادی مزانشیمال در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

25-نجمه کیامرثیان، شیوا خضری، 1391، اثرکاتچین بر روند بازسازی میلین در هیپوکمپ و بهبود حافظه فضایی موش صحرایی پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

26-شیوا خضری، محمد جوان، حسین بهاروند، سعید سمنانیان، 1388، استفاده ازsiRNA برای کاهش بیان ژن NgR و القای ترمیم عصبی در موش C57BL/ 6،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، تهران،ایران.

27-شیوا خضری، مجتبی رضازاده، حسین بهاروند، 1386، بررسی اثر bFGF بر بیان ژنها و خصوصیات فارماکولوژیکی کاردیومیوسیتهای متمایز شده از سلولهای بنیادی جنینی موش،هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد،ایران.

28-شیوا خضری، مجتبی رضازاده، حسین بهاروند، 1384، بررسی اثر فاکتور رشد فیبروبلاستی بر کاردیومیوسیتها در محیط کشت،هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان،ایران.

29-شیوا خضری، مجتبی رضازاده، حسین بهاروند، 1383، بررسی کاردیومیوسیتها ی مشتق از سلولهای بنیادی موش پس از تیمار با bFGF،دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی، همدان،ایران.

30-سپیده صمدی، شیوا خضری، 1394، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر بیان ژن OLIG2 در ناحیه کیاسمای بینایی دمیلینه شده،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

31-المیرا عابدی، شیوا خضری، میثم ابطحی، 1394، تاثیر هم افزایی حفاظت عصبی توسط درمان ترکیبی سلولهای بنیادی مزانشیمی و کلرپرومازین در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس،22 کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، کاشان،ایران.

32-ندا دشت بزرگی، شیوا خضری، 1391، مطالعه اثرکافئین بر یادگیری فضایی و بازسازی میلین در تشکیلات هیپوکمپ پس از القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در موش صحرایی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

33-شیوا خضری، محمد جوان، حسین بهاروند، سعید سمنانیان، 1390، مهار بیان NgR در موشهای مدل آزمایشگاهی انسفالومیلیت خودایمن (EAE)،بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، همدان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-شیوا خضری، 1394، بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر کیاسمای بینایی موش صحرایی بالغ پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید.
پایان نامه ها (29)

1-فاطمه رحمانی، 1399، بررسی اثر تئوبرومین بر عملکرد فیزیولوژیکی منوسیتهای خون رت و پاسخ درد، شیوا خضری.

2-صبا بهره ور، 1398، ارزیابی ایمنی یک سویه از باکتری لاکتوباسیلوس پنتوزوس بومی ایران در موش بزرگ ازمایشگاهی ویستار برای استفاده به عنوان یک پروبیوتیک بالقوه در انسان.

3-الهام حقی، 1398، بررسی امواج الکترومغناطیسی بر سیستم سروتونرژیک و میزان درد القا شده با فرمالین در موش صحرایی نر ویستار.

4-امین موسوی، 1398، بررسی نفوذ پذیری غشاء مخمر نسبت به اسیدهای چرب n-3 توسط نانو ذرات TiO2، الکارنتین، لستین و نقش آنها در افزایش مقاومت مخمر به استرسهای محیطی.

5-راحله باقری، 1398، آثار اتفون بر توانایی باروری آزمایشگاهی (IVF) ، استرس اکسیداتیو و سطح هورمونهای جنسی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی.

6-لیلا صالح حق گو، 1397، نقش حفاظتی گلیسیریزین در محافظت از سلولهای گلیال B92 آسیب دیده با اتانول ، شیوا خضری.

7-فردوس ایمان زاده، 1397، اثرات تیمول در کاهش اثرات ناشی از اتانول در سلولهای گلیال B92 ، شیوا خضری.

8-ملیحه ایری، 1397، بررسی اثرات حفاظتی ماده کوئرستین بر روی سلولهای B92 آسیب دیده با اتانول، شیوا خضری.

9-الینا میرزازاده گیگلو، 1396، ارزیابی تجویز کوئرستین بر برخی از شاخص¬های بالینی و مولکولی در مدل موشی بیماری ام-اس، شیوا خضری.

10-مینا عبداله پور اصل، 1396، اثرات عصاره هیدرو الکلی گیاه علف چای بر ترمیم میلین در مدل حیوانی ام اس (آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن)، شیوا خضری.

11-لاله مودتیان، 1396، مطالعه مولکولی تجویز کورکومین بر روند بیماری آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن در موش صحرایی، شیوا خضری.

12-اعظم نوتاج، 1395، تاثیر کوئرستین بر روی عملکردهای فیزیولوژیک نوتروفیلهای خون محیطی در رت، شیوا خضری.

13-نرگس دمیا، 1395، ارزیابی عملکردهای فیزیولوژیک ماکروفاژهای صفاقی در رتهای ماده تحت تیمار با عصاره هیدروالکلی زعفران، شیوا خضری.

14-مرجان منوچهر، 1395، مطالعه اثر محافظتی ویتامین E و نانوکورکومین بر روی بافت بیضه، پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در موش های نر سفید کوچک آزمایشگاهی تحت درمان با اکسی متالون، شیوا خضری.

15-حسین زیرک مرنگلو، 1395، اثرات تجویز خوراکی کورکومین بر روی عملکردهای فیزیولوژیکی مونوسیتهای خون رت.

16-زهرا ربیعی فر، 1394، بررسی اثر استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر فاکتورهای اسپرمی و تغییرات بافتی دستگاه تناسلی موش رت نر، شیوا خضری.

17-ندا دشت بزرگي، 1391، مطالعه مولكولي و رفتاري اثر كافيئن بر روند بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكامپ موش صحرايي پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نجمه كيامرثيان، 1391، مطالعه مولكولي و رفتاري اثر اپي گالوكاتچين گالات (EGCG) بر روند بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكامپ موش صحرايي پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-الهام حاجي زاده نياري، 1392، يادگيري وابسته به وضعيت متقابل بين اتانول و اسكوپولامين در موش كوچك آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فرانك نجاتي، 1392، بررسي اثر تزريق استروژن به قشر مخچه موش صحرايي نر بالغ بر استرس اكسيداتيو و رفتارهاي شبه اضطراب به دنبال القاي دميليناسيون با اتيديوم برومايد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سپيده صمدي، 1392، اثر پروژستروژن بر روند بازسازي ميلين در كياسماي بينايي موش صحرايي بالغ پس از القاي دميليناسيون با ليزولستين: يك مطالعه الكتروفيزيولوژيك در پاسخ برانگيخته بينايي و ارزيابي بافتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سپيده تربالي، 1392، اثر ويتامين D بر استرس اكسيداتيو و يادگيري فضايي در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي نر به دنبال القاي دميليناسيون با ليزولستين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-ويدا رحيم پور، 1393، بررسي اثر روغن جوانه گندم بر عوارض توليد مثلي ناشي از داروي كاربامازپين روي موشهاي نر سوري صرعي شده با پنتيلن تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-الهام احمدي، 1393، بررسي اثر روغن جوانه گندم بر عوارض توليد مثلي ناشي از داروي كاربامازپين روي موشهاي ماده سوري صرعي شده با پنتيلن تترازول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-صلاح¬الدين فيض¬اله هاشم آباد، 1393، اثر حفاظتي تستوسترون بر بهبود نقايص شناختي القا شده توسط اتيديوم برومايد در مدل تجربي MS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مژگان عابدي، 1394، اثر ارزيابي تجويز همزمان كلرپرومازين و سلول¬هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان بر روند بيماري آنسفالوميليت تجربي خود ايمن در موش هاي صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-هاشم شيري، 1394، بررسي مولكولي اثر تستوسترون بر ترميم ميلين جسم پينه اي به دنبال القاي دميليناسيون در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-رضوان منصوري، 1394، بررسي تاثير سلولهاي بنيادي و فني تويين بر برخي از شاخصهاي هيستولوژيكي و باليني در مدل موشي بيماري انسفالوميليت خود ايمن تجربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مژگان شاهمرادي، 1394، اثر تجويز همزمان نيكوتين و سلول¬هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان بر سيماي باليني و هيستوپاتولوژيك در مدل تجربي بيماري ام اس روي موشهاي صحرايي رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-فیزیولوژی سلولهای خونی، کارشناسی ارشد،1398-99.

2-فیزیولوژی تولید مثل، کارشناسی ارشد.

3-فیزیولوژی غشای سلول، کارشناسی ارشد.

4-فیزیولوژی اعصاب مرکزی، کارشناسی ارشد.

5-فیزیولوژی قلب و عروق، کارشناسی ارشد.

6-فیزیولوژی جانوری 3، کارشناسی.

7-آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2، کارشناسی.

8-فیزیولوژی جانوری 2، کارشناسی.

9-آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1، کارشناسی.

10-فیزیولوژی جانوری 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (2)

1- 2009، برنده گرنت بین المللی ( MSIF Du Pré Grant" (Multiple Sclerosis International Federation" از کشور انگلیس برای پژوهش در مورد بیماری ام اس،انگلیس.

2- 1390، پژوهشگر جوان برتر کشور در کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی (برنده جایزه استاد دکتر ناصر گیتی).