• نام و نام خانوادگی
  • نصرت حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نصرت حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-نصرت حیدری, 2012, Thermochemistry of Natural Hypersaline Water....,Journal of Environment and Earth Science.

2- 2009, (Surfactant + polymer) Interaction Parameter Studied by (Liquid + Liquid) Equilibrium Data of Quaternary Aqueous Solution Containing Surfactant, Polymer, and Salt,J.Chaem. Thermodynamics.

3- 2008, Evalution of Economy and Compared Energy Efficiency on Grape in West Azarbijan Province,Research of Journal Biological Sciences.

4- 2008, Effect of Temperature on the (Liquid + Liquid) Equilibrium for Aqueous Solution of Nonionic Surfactant and Salt: Experimental and Modeling,J.Chaem. Thermodynamics.

5- 2008, Liquid-Liquid Equilibrium Data for Aqueous Solutions of Surfactant Brij 58 with (NH4)H2PO4, (NH4)2HPO4, and KH2PO4,J. Chem. Eng. Data.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- 1391, Activity of major ions .........,انزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران, تهران,ایران.

2- 2008, Determination of the Surfactant-Polymer Interaction Parameter Using the Liquid - Liquid Equilibrium,یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران.

3- 2008, Liquid-liquid equilibrium phase diagram of aqueous systems containing surfactant and some phosphate salts : experimental and modeling,یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران.

4- 1386، انحلال پذیری هالید تحت اثر دما و نیروی یونی در سیستم آبی فوق نمکی دریاچه ارومیه،سومین همایش سراسری شیمی.

5- 1387، بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با مدت زمانهای مختلف خیساندن بذر بر خصوصیات جوانه زنی زیره سبز،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

6- 1388، شیمی فیزیک دریاچه ارومیه بررسی سیستم کربنات در دریاچه ارومیه،یازدهمین همایش صنایع دریایی.

7- 1390، محاسبه فشار بارومتری و دمای هوای خشک در سایت دریاچه ارومیه و بررسی تأثیرات طبیعی آن در درمان بیماری های ریوی،کنفرانس فیزیک ایران 1390، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-.

2-دکتر مجید اسم حسینی و دکتر نصرت حیدری، 1390، دستیابی به دانش فنی استحصال........،شرکت آذرطلق.

3-نصرت حیدری، 1392، مطالعه کمی و کیفی آبهای گرم ...............،شرکت داروسازی فارمازند.
پایان نامه ها (14)

1-علي كرم يار، 1384، محاسبه نظري داده هاي طيف رزنانس مغناطيسي هسته C 13 و 1H تركيبات : ?-پروپيولاكتون ، ?-بوتيرولاكتون و ?- كاپرولاكتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مينا رودگر، 1386، تاثير عوامل ترموديناميكي بر فرايند تبخير درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سميه ساكني الولنق، 1388، اندازه گيري انتالپي رقت درياچه اروميه به توسط رودخانه هاي زولا،زرينه رود وباراندوز چاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-معصومه مختار پور، 1388، بررسي سيستم كربنات در شورابه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم محمدلو، 1386، بررسي ترموديناميكي محلول هاي ابي پلي اكسي اتيلن ستيل اترو نمك در تعادلات فازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ندا ابراهيم پور، 1386، بررسي انحلال پذيري اكسيژن در آب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي سلطان احمدي، 1388، رسم منحني فاز درياچه اروميه به منظور استحصال املاح معدني مخصوصا NaClخالص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شايان ساجدي هير، 1393، تغييرات حلاليت اكسيژن در فرايند خشك شدن درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مريم مارالي، 1392، بررسي و ساخت كرم از نمك هاي دريايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-سپيده پناهي، 1391، ضرايب فعاليت يونهاي اصلي درياچه اروميه در دماهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رضا دهقان، 1391، بررسي شيمي فيزيكي خواص يون برميد ......، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ليلا حسين پور، 1390، محاسبه پارامترهاي شيمي فيزيكي (مقدار و سرعت ته نشيني نمك) در شورابه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم رضايي، 1389، تعيين ضريب فعاليت يونهاي اصلي در شورابه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-عزيزه رزمي، 1389، بررسي حلاليت سولفات كلسيم دو آبه در شورابه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.